Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 142 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Dolan, Margaret; Bøe, Reidulv; Thormar, Jonas; Buhl-Mortensen, Pål; Elvenes, Sigrid; Naustvoll, Lars Johan; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik; Rinde, Eli; Bryn, Anders.
Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0).. Trondheim: Artsdatabanken 2019 (ISBN 978-82-92838-49-5) 65 s.
HAVFORSK NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
2 Brandrud, Tor Erik; Olsen, Siri Lie.
Røsskleiva NR, Bamble: Re-analyser av vegetasjonsruter for flueblom Ophrys insectifera 2017, og overvåking av jordboende sopp 2018. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3386-6) 18 s. NINA rapport(1643)
NINA Untitled
 
3 Brandrud, Tor Erik; Schmidt-Stohn, Geert; Dima, Bálint.
Cortinarius hildegardiae and C. mariekristinae spp. nov., two new species in the phlegmacioid clade Humolentes (sect. Calochroi s. l.). Sydowia 2019 ;Volum 71. s. 115-127
NINA Untitled
 
4 Crous, Pedro W.; Carnegie, A.J.; Wingfield, MJ; Sharma, R.; Mughini, G.; Noordeloos, Machiel E.; Santini, A; Shouche, YS; Bezerra, JDP; Dima, B*; Guarnaccia, V; Imrefi, I; Jurjevic, Z; Knapp, DG; Kovács, Gabor G.; Magistà, D; Perrone, G; Rämä, Teppo; Rebriev, Y.A.; Shivas, R.G.; Singh, S.M.; Souza-Motta, C.M.; Thangavel, R.; Adhapure, N.N.; Alexandrova, A.V.; Alfenas, R.F.; Alvarado, P.; Alves, A.L.; Andrade, D.A.; Andrade, J.P.; Barbosa, R.N.; Barli, A.; Barnes, C.W.; Baseia, I.G.; Bellanger, J.-M.; Berlanas, C.; Bessette, A.E.; Biketova, A.Yu.; Bomfim, F.S.; Brandrud, Tor Erik; Bransgrove, K.; Brito, A.C.Q.; Cano-Lira, J.F.; Cantillo, T.; Cavalcanti, A.D.; Cheewangkoon, R.; Chikowski, R.S.; Conforto, C.; Cordeiro, T.R.L.; Craine, J.D.; Cruz, R.; Damm, U.; de Oliveira, R.J.V.; de Souza, J.T.; de Souza, H.G.; Dearnaley, J.D.W.; Dimitrov, R.A..
Fungal Planet description sheets: 868–950. Persoonia 2019 ;Volum 42. s. 291-473
NINA UiT Untitled
 
5 Framstad, Erik; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Erikstad, Lars; Johansen, Line; Stabbetorp, Odd Egil; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.Forslag til kriterier for lokalitetskvalitet for reviderte naturtyper. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3396-5) 193 s. NINA rapport(1652)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
6 Haugen, Inger Marie Aalberg; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre Kind; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Björn; Christie, Hartvig C; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica Montalvan; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank Ole; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen.
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3389-7) 349 s. NINA rapport(1646)
NINA NIVA NTNU UiO Untitled
 
7 Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth.
Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions 2019
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU UIA UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
2018
8 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil.
Faggrunnlag for kalkbarskog. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3244-9) ;Volum 1513.89 s. NINA rapport(1513)
NINA Untitled
 
9 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Dima, Bálint.
Kartlegging av kalklindeskogsopper i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark i 2017. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3263-0) ;Volum 1525.26 s. NINA rapport(1525)
NINA Untitled
 
10 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Jordal, John Bjarne; Weholt, Øyvind; Eidissen, Siw Elin; Lorås, Jostein Arve; Dima, Balint; Noordeloos, Machiel E..
Entoloma species of the rhodopolioid clade (subgenus Entoloma; Tricholomatinae, Basidiomycota) in Norway. Agarica 2018 ;Volum 38. s. 21-46
NORD NINA Untitled
 
11 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3235-7) ;Volum 1504.81 s. NINA rapport(1504)
NINA Untitled
 
12 Brandrud, Tor Erik; Frøslev, Tobias Guldberg; Dima, Bálint.
Rare, whitish–pale ochre Cortinarius species of sect. Calochroi from calcareous Tilia forests in South East Norway. Agarica 2018 ;Volum 38. s. 3-20
NINA Untitled
 
13 Brandrud, Tor Erik; Johansen, Lene.
Slørsopper i Norge. Sopp og nyttevekster 2018 (1-2018) s. 5-12
NINA Untitled
 
14 Brandrud, Tor Erik; Schmidt-Stohn, Geert; Liimatainen, Kare; Niskanen, Tuula; Frøslev, Tobias Guldberg; Soop, Karl; Bojantchev, Dimitar; Kytövuori, Ilkka; Jeppesen, Thomas Stjernegaard; Bellù, Francesco; Saar, Günter; Oertel, Bernhard; Ali, Tahir; Thines, Marco; Dima, Bálint.
Cortinarius sect. Riederi: taxonomy and phylogeny of the new section with European and North American distribution. Mycological progress 2018 ;Volum 17.(12) s. 1323-1354
NINA Untitled
 
15 Crous, P.W.; Luangsa-ard, J.J.; Wingfield, M.J.; Carnegie, A.J.; Hernández-Restrepo, M.; Lombard, L.; Roux, J.; Barreto, R.W.; Baseia, I.G.; Cano-Lira, J.F.; Martín, M.P.; Morozova, O.V.; Stchigel, A.M.; Summerell, B.A.; Brandrud, Tor Erik; Dima, Bálint; Garcia, D.; Giraldo, A.; Guarro, J.; Gusmão, L.F.P.; Khamsuntorn, P.; Noordeloos, M.E.; Nuankaew, S.; Pinruan, U.; Rodríguez-Andrade, E.; Souza-Motta, C.M.; Thangavel, R.; van Iperen, A.L.; Abreu, V. P.; Accioly, T.; Alves, J. L.; Andrade, J.P.; Bahram, M.; Baral, H.-O.; Barbier, E.; Barnes, C.W.; Bendiksen, Egil; Bernard, E.; Bezerra, J.D.P.; Bezerra, J.L.; Bizio, E.; Blair, J.E.; Bulyonkova, T.M.; Cabral, T.S.; Caiafa, M.V.; Cantillo, T.; Colmán, A.A.; Conceição, L.B.; Cruz, S.; Cunha, A.O.B.; Darveaux, B.A.; da Silva, A.L.; da Silva, G.M.; Ryvarden, Leif.
Fungal Planet description sheets: 785– 867. Persoonia 2018 ;Volum 41. s. 238-417
NINA UiO Untitled
 
16 Holien, Håkon; Brandrud, Tor Erik; Hassel, Kristian.
Kalkområdene i Snåsa og Steinkjer, Nord-Trøndelag – oaser for sjeldne karplanter, moser, lav og sopp. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2018 ;Volum 76. s. 166-188
NORD NINA NTNU Untitled
 
17 Lyngstad, Anders; Brandrud, Tor Erik; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge.
Norsk rødliste for naturtyper 2018 - Våtmark. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2018 (ISBN 978-82-8322-170-1) ;Volum 2018.117 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(15)
NINA NTNU Untitled
 
18 Noordeloos, Machiel E.; Weholt, Øyvind; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik; Eidissen, Siw Elin; Lorås, Jostein Arve; Morozova, Olga; Dima, Bálint.
Entoloma aurorae-borealis sp. nov. and three rare Entoloma species in the Sinuatum clade (subg. Entoloma) from northern Europe. Sydowia 2018 ;Volum 70. s. 199-210
NORD NINA Untitled
 
19 Pedersen, Bård; Bjerke, Jarle W.; Pedersen, Hans Christian; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hanssen, Oddvar; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge.
Naturindeks for Norge – fjell og våtmark. Evaluering av eksisterende indikatorsett, dets datagrunnlag og behovet for ytterligere tilfang av datakilder. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3193-0) ;Volum 1462.116 s. NINA rapport(1462)
NINA NTNU Untitled
 
20 Sandvik, Hanno; Evju, Marianne; van der Meeren, Gro Ingleid; Arneberg, Per; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hesthagen, Trygve H.; Järnegren, Johanna; Moy, Frithjof Emil; Naustvoll, Lars Johan; Nordén, Jenni; Rusch, Graciela; Sandlund, Odd Terje; Ødegaard, Frode.
Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste. Trondheim: Nors institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3246-3) ;Volum 1514.82 s. NINA rapport(1514)
HAVFORSK NINA Untitled
 
21 Schmidt-Stohn, Geert; Brandrud, Tor Erik; Dima, Bálint.
Cortinarius caesiocinctus and Cortinarius cobaltinus, a poorly known pair of sister species. Journal des JEC 2018 s. 3-21
NINA Untitled
 
22 Schmidt-Stohn, Geert; Brandrud, Tor Erik; Dima, Bálint.
Cortinarius caesiocinctus und Cortinarius cobaltinus, ein wenig bekanntes Artenpaar. Journal des JEC 2018 s. 154-162
NINA Untitled
 
23 Zamora, Juan Carlos; Svensson, Måns; Kirschner, Roland; Olariaga, Ibai; Ryman, Svengunnar; Parra, Luis Alberto; Geml, József; Rosling, Anna; Adamčík, Slavomír; Ahti, Teuvo; Aime, M. Catherine; Ainsworth, Martyn; Albert, László; Alberto, Altés Garcia; Albertó, Edgardo; Aronsen, Arne; Arup, Ulf; Asgari, Didier; Assyov, Boris; Atienza, Violeta; Bandini, Ditte; Baptista-Ferreira, João Luís; Baral, Hans-Otto; Bendiksby, Mika; Bendiksen, Egil; Bendiksen, Katriina; Brandrud, Tor Erik; Frisch, Andreas; Gulden, Gro; Høiland, Klaus; Holien, Håkon; Jørgensen, Per Magnus; Larsson, Karl-Henrik; Mathiassen, Geir Harald; Ronikier, Anna; Salcedo, Isabel; Schulz, Barbara; Schumacher, Trond; Senn-Irlet, Beatrice; Spribille, Toby; Taskin, Hatira; Timdal, Einar; Tønsberg, Tor; Vellinga, Else C; Vizzini, Alfredo; Vetlesen, Per; Voglmayr, Hermann; Wedin, Mats; Weholt, Øyvind; Westberg, Martin.
Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa. IMA Fungus 2018 ;Volum 9.(1) s. 167-175
NORD NINA NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
2017
24 Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Evju, Marianne.
Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser. Bergen: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3073-5) 72 s. NINA Kortrapport(72)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
25 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Noordeloos, Machiel E.; Dima, Bálint; Morozova, Olga.
Entoloma-arter funna i Jämtland och Medelpad 2016. Svensk Mykologisk Tidskrift 2017 ;Volum 38.(3) s. 25-35
NINA Untitled
 
26 Brandrud, Tor Erik; Dima, Bálint.
Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3095-7) 15 s. NINA Kortrapport(80)
NINA Untitled
 
27 Brandrud, Tor Erik; Dima, Bálint; Liimatainen, Kare; Niskanen, Tuula.
Telamonioid Cortinarius species of the C. puellaris group from calcareous Tilia forests. Sydowia 2017 ;Volum 69. s. 37-45
NINA Untitled
 
28 Clericuzio, Marco; Dovana, Francesco; Bellanger, Jean-Michel; Brandrud, Tor Erik; Dima, Bálint; Frøslev, Tobias G.; Boccardo, Fabrizio; Jeppesen, Thomas S.; Vizzini, Alfredo.
Cortinarius parasuaveolens (= C. pseudogracilior ): new data and a synonymy of a very poorly known species of section Calochroi. Sydowia 2017 ;Volum 69. s. 215-228
NINA Untitled
 
29 Evju, Marianne; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3068-1) ;Volum 1357.172 s. NINA rapport(1357)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
30 Evju, Marianne; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Revidert forslag til vurdering av lokalitetskvalitet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3157-2) ;Volum 1428.95 s. NINA rapport(1428)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
31 Frøslev, Tobias Guldberg; Brandrud, Tor Erik; Dima, Bálint.
Cortinarius stjernegaardii and C. kristinae (Basidiomycota, Agaricales), two new European species with a mainly northern distribution. Mycological progress 2017 ;Volum 16.(2) s. 145-153
NINA Untitled
 
32 Lyngstad, Anders; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Øien, Dag-Inge.
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Våtmark. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 92-114
NINA NTNU Untitled
 
33 Marthinsen, Gunnhild; Bendiksby, Mika; Brandrud, Tor Erik; Dima, Bálint; Hansen, Lars Ove; Johnsen, Arild; Lindemann, Jon Peder; Timdal, Einar.
Discordance between morphology and DNA barcodes in lichens, fungi and insects. 7th International Barcode of Life Conference; 2017-11-20 - 2017-11-24
NINA UiO UiT Untitled
 
34 Myklebost, Heidi Elin; Jokerud, Mari; Bendiksen, Egil; Blaalid, Rakel; Brandrud, Tor Erik; Eilertsen, Linn; Töpper, Joachim Paul; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Evaluering av kartleggings- og verdisettingsmetodikk for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse – NNF. Resultater fra verdikartlegging i 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3150-3) ;Volum 1421.111 s. NINA rapport(1421)
NINA NTNU Untitled
 
35 Noordeloos, Machiel E.; Dima, Bálint; Weholt, Øyvind; Eidissen, Siw Elin; Lorås, Jostein; Brandrud, Tor Erik.
Entoloma chamaemori (Entolomataceae, Basidiomycota) — a new boreal species, with isolated phylogenetic position. Phytotaxa 2017 ;Volum 298.(3) s. 289-295
NORD NINA Untitled
 
36 Schmidt-Stohn, Geert; Brandrud, Tor Erik; Dima, Bálint.
Interessante Cortinarius-Funde der Journées européennes du Cortinaire 2016 in Borgsjö, Schweden. Journal des JEC 2017 (19)
NINA Untitled
 
37 Tedebrand, Jan-Olof; Brandrud, Tor Erik; Dima, Bálint.
List of Cortinarius species recorded during the Journées européennes du Cortinaire in Borgsjö 2016. Journal des JEC 2017 (19) s. 53-59
NINA Untitled
 
2016
38 Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge.
Forslag til terrestriske forvaltningsprioriterte naturtyper FPNT. Ansvarsnaturtyper, levested for truede og prioriterte arter og viktige økologiske funksjonsområder. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2986-9) 84 s. NINA Kortrapport(41)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
39 Brandrud, Tor Erik; Evju, Marianne; Blaalid, Rakel; Skarpaas, Olav.
Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Resultater fra første overvåkingsomløp 2013−2015. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2974-6) ;Volum 1297.128 s. NINA rapport(1297)
NINA Untitled
 
40 Fadnes, Per; Brandrud, Tor Erik.
Nyfunn av hvit skogfrue Cephalanthera longifolia i Tysnes, Hordaland, samt litt om artens økologi og skjøtselsbehov. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2016 ;Volum 74.(4) s. 217-224
HVL NINA Untitled
 
41 Garnica, Sigisfredo; Schön, Max Emil; Abarenkov, Kessy; Riess, Kai; Liimatainen, Kare; Niskanen, Tuula; Dima, Bálint; Soop, Karl; Guldberg-Frøslev, Tobias; Stjernegaard Jeppesen, Thomas; Peintner, Ursula; Kuhnert-Finkernagel, Regina; Brandrud, Tor Erik; Saar, Günter; Oortel, Bernhard; Ammirati, Joseph F..
Determining threshold values for barcoding fungi: lessons from Cortinarius (Basidiomycota), a highly diverse and widespread ectomycorrhizal genus. FEMS Microbiology Ecology 2016 ;Volum 92:fiw045.(4)
NINA Untitled
 
42 Larsen, Bjørn Harald; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik; Gaarder, Geir; Høitomt, Geir; Midteng, Rein.
Kvalitetsheving og rekartlegging av skoglokaliteter i Oppland. Eina: Miljøfaglig utredning 2016 (ISBN 978-82-8138-808-6) 21 s. Rapport / Miljøfaglig utredning(2016-6)
NINA Untitled
 
43 Schmidt-Stohn, Geert; Saar, Günter; Brandrud, Tor Erik; Dima, Bálint.
Interessante Phlegmacium-Funde um Urbino. Journal des JEC 2016 ;Volum 18.
NINA Untitled
 
2015
44 Abel, Kim; Laugsand, A.; Reiso, S.; Brandrud, Tor Erik; Midteng, R.; Bendiksen, Egil; Olberg, S.; Hofton, Tom Hellik; Gammelmo, Ø.; Blindheim, Terje; Gaarder, G.; Høitomt, T.; Thylen, A..
Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” 2014.. Oslo: BioFokus 2015 (ISBN 978-82-8209-432-0) 53 s. BioFokus rapport(2015-16)
NINA Untitled
 
45 Bendiksen, Katriina; Kytövuori, Ilkka; Toivonen, Mika; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik.
Ectomycorrhizal Ramaria species in nutrient-poor Fennoscandian conifer forests with a note on Ramaria botrytis complex. Agarica 2015 ;Volum 36. s. 89-108
NINA UiO Untitled
 
46 Blindheim, Terje; Høitomt, Torbjørn; Bendiksen, Egil; Hofton, Tom Hellik; Brandrud, Tor Erik.
Kartlegging av kalkskog i Nord-Trøndelag 2014. : Biofokus 2015 24 s. BioFokus rapport(2015-12)
NINA Untitled
 
47 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Dima, Bálint.
Some new and little known telamonioid Cortinarius species from Norway. Agarica 2015 ;Volum 36. s. 11-42
NINA Untitled
 
48 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Jordal, John Bjarne; Hofton, Tom Hellik; Larsson, Karl-Henrik; Høiland, Klaus.
Sopper. Fungi. I: Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2. Trondheim: Artsdatabanken 2015 ISBN 978-82-92838-41-9. s. 132-156
NINA UiO Untitled
 
49 Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Nordén, Björn; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Oaser for artsmangfoldet - hotspot-habitater for rødlistearter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2805-3) 48 s. NINA temahefte(61)
NIBIO NINA NMBU Untitled
 
50 Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik.
Sopp i fastmarksskogsmark. I: Grunnlag for typeinndeling av natursystem-nivået i NiN – analyser av generaliserte artslistedatasett. Natur i Norge, Artikkel 2, versjon 2.0.2. Trondheim: Artsdatabanken 2015 s. 161-177
NINA UiO Untitled
 
    Vis neste liste