Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 71 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Havn, Torgeir Børresen; Ulvan, Eva Marita; Ambjørndalen, Vegard M.; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Berg, Marius; Holthe, Espen; Sollien, Vegard Pedersen; Sira, Inger Helene; Solem, Øyvind.
Gytefisktellinger i Driva og Usma høsten 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4542-5) 28 s. NINA rapport(1785)
NINA VETINST Untitled
 
2 Holthe, Espen; Berg, Marius; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Jensås, Jan Gunnar; Bjørnå, Thomas; Lo, Håvard.
Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna, 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4544-9) 40 s. NINA rapport(1787)
NINA VETINST Untitled
 
3 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Kvingedal, Eli; Lamberg, Anders; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Skoglund, Sigrid Østrem; Forseth, Torbjørn; Saksgård, Randi J.; Krogdahl, Frode; Holthe, Espen.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4543-2) 69 s. NINA rapport(1786)
NINA Untitled
 
2019
4 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Berg, Marius; Museth, Jon; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3297-5) 45 s. NINA rapport(1558)
NINA VETINST Untitled
 
5 Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Berg, Marius; Havn, Torgeir Børresen; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Ulvan, Eva Marita; Jensen, Arne Johan.
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport fra undersøkelsene i perioden 2014-2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3322-4) 80 s. NINA rapport(1583)
NINA Untitled
 
6 Fiske, Peder; Finstad, Bengt; Kvingedal, Eli; Solem, Øyvind; Berg, Marius; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson.
Hvor stor del av laksesmolten overlever oppholdet i havet – hva har nye merkemetoder lært oss?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-23
NINA Untitled
 
7 Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna nedstrøms Laksforsen Sluttrapport. Trondheim: Veterinærinstituttet 2019 75 s. Veterinærinstituttets rapportserie(12)
NINA VETINST Untitled
 
8 Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 92 s. Rapport fra havforskningen(2019 - 22)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
9 Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019 : Sluttrapport til Mattilsynet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 97 s. Rapport fra havforskningen(2019-35)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
2018
10 Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Berg, Marius; Havn, Torgeir Børresen; Bækkelie, Knut Andreas Eikland.
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3167-1) ;Volum 1437.53 s. NINA rapport(1437)
NINA Untitled
 
11 Finstad, Bengt; Berg, Marius; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan.
The use of PIT-tagging technology to monitor sea trout behaviour due to sea lice. Sealice 2018, 12th International Conference; 2018-11-04 - 2018-11-08
HAVFORSK NINA NTNU Untitled
 
12 Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Berg, Marius; Kvingedal, Eli; Jensen, Arne Johan.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks - Kongsfjordelva. Prosjektmøte med Berlevåg jeger- og fiskerforening; 2018-01-18 - 2018-01-18
NINA Untitled
 
13 Gjelland, Karl Øystein; Falkegård, Morten; Foldvik, Anders; Berg, Marius.
Fiskebiologiske undersøkelser i Skjoma 2013-2018.Sluttrapport. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3262-3) ;Volum 1524.54 s. NINA rapport(1524)
NINA Untitled
 
14 Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3215-9) ;Volum 1484.51 s. NINA rapport(1484)
NINA VETINST Untitled
 
15 Karlsen, Ørjan; Asplin, Lars; Finstad, Bengt; Sandvik, Anne Dagrun; Serra-Llinares, Rosa Maria; Johnsen, Ingrid Askeland; Nilsen, Rune; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne.
Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfestasjon hos vill laksefisk langs norskekysten - Sluttrapportering av ordningen med nasjonale laksefjorder. Bergen: Havforskningsinstituttet 2018 ;Volum 2018.38 s. Fisken og Havet(2)
HAVFORSK NINA Untitled
 
16 Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Vollset, Knut Wiik.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017. Bergen: Havforskningsinstituttet 2018 66 s. Rapport fra havforskningen(Nr. 4 - 2018)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
17 Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli.
Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra i 2016 og 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3243-2) ;Volum 1512.52 s. NINA rapport(1512)
NINA Untitled
 
18 Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind; Berg, Marius; Kvingedal, Eli; Forseth, Torbjørn; Foldvik, Anders.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget i perioden 2017 - 2022, oppdatering 2018. Fagrådsmøte Orkla; 2018-11-21 - 2018-11-21
NINA Untitled
 
2017
19 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Berg, Marius; Museth, Jon; Skei, Bjørn Borge; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Lo, Håvard.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3086-5) ;Volum 1367.34 s. NINA rapport(1367)
NINA VETINST Untitled
 
20 Bremset, Gunnbjørn; Jensen, Arne Johan; Jensås, Jan Gunnar; Berg, Marius; Havn, Torgeir Børresen.
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2967-8) ;Volum 1294.54 s. NINA rapport(1294)
NINA Untitled
 
21 Finstad, Bengt; Berg, Marius; Næsje, Tor.
Overvåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3027-8) 12 s. NINA Kortrapport(61)
NINA Untitled
 
22 Forseth, Torbjørn; Berg, Marius; Foldvik, Anders.
Effekter på laks av ulike minstevannslipp i Aura. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3022-3) ;Volum 1324.32 s. NINA rapport(1324)
NINA Untitled
 
23 Gjelland, Karl Øystein; Falkegård, Morten; Foldvik, Anders; Berg, Marius.
Fiskebiologiske undersøkelser i Skjoma. Framdriftsrapport 2017. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3116-9) ;Volum 1389.35 s. NINA rapport(1389)
NINA Untitled
 
24 Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2964-7) ;Volum 1292.44 s. NINA rapport(1292)
NINA VETINST Untitled
 
25 Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016. Med vekt på modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse.. Bergen: Havforskningsinstituttet 2017 ;Volum 2017.55 s. Rapport fra havforskningen(1)
HAVFORSK NINA Untitled
 
2016
26 Arechavala-Lopez, Pablo; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt.
Variations in coastal fish species composition captured by traps in Romsdalsfjord, Western Norway. International Aquatic Research 2016 ;Volum 8.(2) s. 109-119
HAVFORSK NINA Untitled
 
27 Berg, Marius; Foldvik, Anders.
Inventering av Ranaelva oppstrøms Reinforsen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2910-4) ;Volum 1259.40 s. NINA rapport(1259)
NINA Untitled
 
28 Finstad, Bengt; Thorstad, Eva Bonsak; Todd, Christopher D.; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Gargan, Patrick G.; Vollset, Knut Wiik; Halttunen, Elina; Kålås, Steinar; Berg, Marius.
Effects of salmon lice on sea trout - a review of current knowledge. Sealice 2016 - Westport, Ireland; 2016-09-26 - 2016-09-28
HAVFORSK NINA NORCE UiT Untitled
 
29 Holthe, Espen; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2892-3) ;Volum 1245.37 s. NINA rapport(1245)
NINA VETINST Untitled
 
30 Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Finstad, Bengt; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2015. Trondheim: Norsk institutt fro naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2896-1) ;Volum 1249.52 s. NINA rapport(1249)
NINA Untitled
 
31 Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Finstad, Bengt; Hvidsten, Nils Arne; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Lund, Egil.
Passing a seawater challenge test is not indicative of hatchery-reared Atlantic salmon Salmo salar smolts performing as well at sea as their naturally produced conspecifics. Journal of Fish Biology 2016 ;Volum 88.(6) s. 2219-2235
NINA Untitled
 
32 Lopez, Pablo Arachavala; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius; Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt.
Large-scale use of fish traps for monitoring sea trout (Salmo trutta) smolts and sea lice (Lepeophtheirus salmonis) infestations: efficiency and reliability. Marine Biology Research 2016 ;Volum 12.(1) s. 76-84
HAVFORSK NINA Untitled
 
33 Nilsen, Rune; Bjørn, Pål Arne; Serra-Llinares, Rosa Maria; Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Barlaup, Bjørn Torgeir; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2015. En fullskala test av modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse.. : Havforskningsinstituttet 2016 60 s. Rapport fra havforskningen(Nr. 2-2016)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
34 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Bongard, Terje; Jensås, Jan Gunnar; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein; Skoglund, Sigrid Østrem; Ulvan, Eva Marita.
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2851-0) ;Volum 1220.33 s. NINA rapport(1220)
NINA Untitled
 
35 Solem, Øyvind; Holthe, Espen; Bergan, Morten Andre; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Foldvik, Anders; Nielsen, Lars Eivind; Nøstum, Bendik Løkken; Saksgård, Laila M.; Ulvan, Eva Marita.
Fiskeundersøkelser i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2879-4) ;Volum 1239.29 s. NINA rapport(1239)
NINA VETINST Untitled
 
36 Thorstad, Eva Bonsak; Todd, Christopher D.; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Gargan, Patrick G.; Vollset, Knut Wiik; Halttunen, Elina; Kålås, Steinar; Berg, Marius; Finstad, Bengt.
Marine life of the sea trout. Marine Biology 2016 ;Volum 163.
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
37 Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten.
Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra. Årsrapport for 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2894-7) ;Volum 1247.33 s. NINA rapport(1247)
NINA Untitled
 
2015
38 Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Saksgård, Laila M..
Fiskebiologiske undersøkingar i Toåa. Ungfiskundersøkingar og gytefiskregistreringar i 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2827-5) 17 s. NINA rapport(1198)
NINA Untitled
 
39 Bremset, Gunnbjørn; Robertsen, Grethe; Bongard, Terje; Berg, Marius; Aronsen, Tonje; Jensås, Jan Gunnar; Solem, Øyvind; Ulvund, Tore Rødseth.
Reguleringsundersøkelser i Ålvunda. Samlerapport fra undersøkelser i 2012-2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2741-4) 49 s. NINA rapport(1119)
NINA Untitled
 
40 Holthe, Espen; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2750-6) 34 s. NINA rapport(1128)
NINA VETINST Untitled
 
41 Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Finstad, Bengt; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2751-3) 51 s. NINA rapport(1129)
NINA Untitled
 
42 Lopez, Pablo Arachavala; Thorstad, Eva Bonsak; Todd, Christopher D.; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Gargan, Patrick G.; Vollset, Knut Wiik; Halttunen, Elina; Kålås, Steinar; Berg, Marius; Finstad, Bengt.
Efectos del piojo del salmón Lepeophtheirus salmonis(Copepoda: Caligidae) en las poblaciones de truchas (Salmo trutta) de la costa NE Atlántica. Revista de biologia marina y oceanografia 2015 ;Volum 50.(3) s. 411-426
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
43 Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Berg, Marius; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger.
Utprøving av system for basisovervåking i henhold til vannforskriften. Resultater for utvalgte innsjøer 2014. : Miljødirektoratet 2015 129 s. Rapport/Miljødirektoratet(M-364)
NINA NIVA Untitled
 
44 Thorstad, Eva Bonsak; Todd, Christopher D.; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Gargan, Patrick G.; Vollset, Knut Wiik; Halttunen, Elina; Kålås, Steinar; Berg, Marius; Finstad, Bengt.
Effects of salmon lice Lepeophtheirus salmonis on wild sea trout Salmo trutta—a literature review. Aquaculture Environment Interactions 2015 ;Volum 7.(2) s. 91-113
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
45 Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten.
Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra. Årsrapport for 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2746-9) 34 s. NINA rapport(1124)
NINA Untitled
 
46 Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Kvingedal, Eli; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel Marie.
Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2747-6) 47 s. NINA rapport(1125)
NINA Untitled
 
2014
47 Serra-Llinares, Rosa Maria; Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt; Nilsen, Rune; Harbitz, Alf; Berg, Marius; Asplin, Lars.
Salmon lice infection on wild salmonids in marine protected areas: an evaluation of the Norwegian ‘National Salmon Fjords’. Aquaculture Environment Interactions 2014 ;Volum 5.(1) s. 1-16
HAVFORSK NINA Untitled
 
48 Finstad, Bengt; Thorstad, Eva B.; Bjørn, Pål A; Gargan, Patrick G.; Todd, Christopher D.; Halttunen, Elina; Vollset, Knut Wiik; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius; Kålås, Steinar.
Effects of salmon lice Lepeophtheirus salmonis on sea trout Salmo trutta – a literature review. Aquaculture Europe 2014; 2014-10-14 - 2014-10-17
NINA UiB UiT Untitled
 
49 Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Eide, Ove; Finstad, Bengt; Hvidsten, Nils Arne; Jensås, Jan Gunnar; Lund, Egil; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport for perioden 2009-2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2625-7) 74 s. NINA rapport(1015)
NINA Untitled
 
50 Serra-Llinares, Rosa Maria; Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt; Nilsen, Rune; Harbitz, Alf; Berg, Marius; Asplin, Lars.
Salmon lice infection on wild salmonids in marinw protected areas: an evaluation of the Norwegian "National Salmon Fjords". Sea Lice 2014; 2014-08-31 - 2014-09-05
HAVFORSK NINA UiT Untitled
 
    Vis neste liste