Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 76 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Bendiksen, Egil.
Naturtypekartlegging på Frysja (Oslo, Brekke, Akerselva). Kartlegging i forbindelse med ny tursti på vestsida av Stilla. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3374-3) 30 s. NINA rapport(1631)
NINA Untitled
 
2 Bendiksen, Egil.
Rognhaugen (Hurdal/Gran). Kartlegging av naturverdier i forbindelse med vurdering av frivillig vern av skog. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3407-8) 22 s. NINA rapport(1661)
NINA Untitled
 
3 Bendiksen, Egil.
Undersøkelse av naturverdier i forbindelse med planlagt jernbaneunder-gang ved Lurslia i Nittedal (Akershus). Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3420-7) 15 s. NINA rapport(1673)
NINA Untitled
 
2018
4 Bendiksen, Egil.
Naturverdier for lokalitet Rustmoen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Oppland 2017. NaRIN faktaark 2018
NINA Untitled
 
5 Bendiksen, Egil.
Naturverdier for lokalitet Fagerlia (Oppland), registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Oppland 2017. NaRIN faktaark 2018
NINA Untitled
 
6 Bendiksen, Egil.
Naturverdier for lokalitet Hovsbrua, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Oppland 2017. NaRIN faktaark 2018
NINA Untitled
 
7 Bendiksen, Egil; Jacobsen, Rannveig Margrete; Jonsson, Bror.
Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus). Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3316-3) ;Volum 1577.20 s. NINA rapport(1577)
NINA Untitled
 
8 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil.
Faggrunnlag for kalkbarskog. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3244-9) ;Volum 1513.89 s. NINA rapport(1513)
NINA Untitled
 
9 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Dima, Bálint.
Kartlegging av kalklindeskogsopper i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark i 2017. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3263-0) ;Volum 1525.26 s. NINA rapport(1525)
NINA Untitled
 
10 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Jordal, John Bjarne; Weholt, Øyvind; Eidissen, Siw Elin; Lorås, Jostein Arve; Dima, Balint; Noordeloos, Machiel E..
Entoloma species of the rhodopolioid clade (subgenus Entoloma; Tricholomatinae, Basidiomycota) in Norway. Agarica 2018 ;Volum 38. s. 21-46
NORD NINA Untitled
 
11 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3235-7) ;Volum 1504.81 s. NINA rapport(1504)
NINA Untitled
 
12 Crous, P.W.; Luangsa-ard, J.J.; Wingfield, M.J.; Carnegie, A.J.; Hernández-Restrepo, M.; Lombard, L.; Roux, J.; Barreto, R.W.; Baseia, I.G.; Cano-Lira, J.F.; Martín, M.P.; Morozova, O.V.; Stchigel, A.M.; Summerell, B.A.; Brandrud, Tor Erik; Dima, Bálint; Garcia, D.; Giraldo, A.; Guarro, J.; Gusmão, L.F.P.; Khamsuntorn, P.; Noordeloos, M.E.; Nuankaew, S.; Pinruan, U.; Rodríguez-Andrade, E.; Souza-Motta, C.M.; Thangavel, R.; van Iperen, A.L.; Abreu, V. P.; Accioly, T.; Alves, J. L.; Andrade, J.P.; Bahram, M.; Baral, H.-O.; Barbier, E.; Barnes, C.W.; Bendiksen, Egil; Bernard, E.; Bezerra, J.D.P.; Bezerra, J.L.; Bizio, E.; Blair, J.E.; Bulyonkova, T.M.; Cabral, T.S.; Caiafa, M.V.; Cantillo, T.; Colmán, A.A.; Conceição, L.B.; Cruz, S.; Cunha, A.O.B.; Darveaux, B.A.; da Silva, A.L.; da Silva, G.M.; Ryvarden, Leif.
Fungal Planet description sheets: 785– 867. Persoonia 2018 ;Volum 41. s. 238-417
NINA UiO Untitled
 
13 Noordeloos, Machiel E.; Weholt, Øyvind; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik; Eidissen, Siw Elin; Lorås, Jostein Arve; Morozova, Olga; Dima, Bálint.
Entoloma aurorae-borealis sp. nov. and three rare Entoloma species in the Sinuatum clade (subg. Entoloma) from northern Europe. Sydowia 2018 ;Volum 70. s. 199-210
NORD NINA Untitled
 
14 Zamora, Juan Carlos; Svensson, Måns; Kirschner, Roland; Olariaga, Ibai; Ryman, Svengunnar; Parra, Luis Alberto; Geml, József; Rosling, Anna; Adamčík, Slavomír; Ahti, Teuvo; Aime, M. Catherine; Ainsworth, Martyn; Albert, László; Alberto, Altés Garcia; Albertó, Edgardo; Aronsen, Arne; Arup, Ulf; Asgari, Didier; Assyov, Boris; Atienza, Violeta; Bandini, Ditte; Baptista-Ferreira, João Luís; Baral, Hans-Otto; Bendiksby, Mika; Bendiksen, Egil; Bendiksen, Katriina; Brandrud, Tor Erik; Frisch, Andreas; Gulden, Gro; Høiland, Klaus; Holien, Håkon; Jørgensen, Per Magnus; Larsson, Karl-Henrik; Mathiassen, Geir Harald; Ronikier, Anna; Salcedo, Isabel; Schulz, Barbara; Schumacher, Trond; Senn-Irlet, Beatrice; Spribille, Toby; Taskin, Hatira; Timdal, Einar; Tønsberg, Tor; Vellinga, Else C; Vizzini, Alfredo; Vetlesen, Per; Voglmayr, Hermann; Wedin, Mats; Weholt, Øyvind; Westberg, Martin.
Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa. IMA Fungus 2018 ;Volum 9.(1) s. 167-175
NORD NINA NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
2017
15 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Noordeloos, Machiel E.; Dima, Bálint; Morozova, Olga.
Entoloma-arter funna i Jämtland och Medelpad 2016. Svensk Mykologisk Tidskrift 2017 ;Volum 38.(3) s. 25-35
NINA Untitled
 
16 Myklebost, Heidi Elin; Jokerud, Mari; Bendiksen, Egil; Blaalid, Rakel; Brandrud, Tor Erik; Eilertsen, Linn; Töpper, Joachim Paul; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Evaluering av kartleggings- og verdisettingsmetodikk for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse – NNF. Resultater fra verdikartlegging i 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3150-3) ;Volum 1421.111 s. NINA rapport(1421)
NINA NTNU Untitled
 
17 Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Sverdrup-Thygeson, Anne; Bendiksen, Egil; Nordén, Björn; Stabbetorp, Odd Egil; Hofgaard, Annika; Granhus, Aksel.
Local and landscape effects of stand age on biodiversity in productive boreal forests. 3rd conference of the Norwegian Ecological Society: evolutionary ecology; 2017-01-12 - 2017-01-13
NINA UiO NMBU Untitled
 
2016
18 Bendiksen, Egil.
Naturtypekartlegging i Rindal kommune (Møre og Romsdal) 2015. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2929-6) ;Volum 1271.96 s. NINA rapport(1271)
NINA Untitled
 
19 Bendiksen, Egil.
Undersøkelse av naturfaglige verdier på Tangerud, Oslo, i forbindelse med utbyggingsplaner. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2946-3) 26 s. NINA Kortrapport(27)
NINA Untitled
 
20 Blindheim, Terje; Bendiksen, Egil; Larsen, B. H..
Beitemarkssopp i Oslo og Akershus. Oslo: BioFokus 2016 BioFokus-notat(2016-50)
NINA Untitled
 
21 Blindheim, Terje; Gammelmo, Øivind; Klepsland, Jon T.; Bendiksen, Egil; Laugsand, Arne Endre; Reiso, Sigve.
Naturfaglige registreringer av 12 områder fordelt på fem fylker på Statskog SFs eiendommer. Oslo: BioFokus 2016 (ISBN 978-82-8209-519-8) 13 s. BioFokus rapport(2016-9)
NINA UiB Untitled
 
22 Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag Inge.
Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0). Trondheim: Artsdatabanken 2016 303 s.
MF NIBIO NINA NTNU UiB UiO Untitled
 
23 Gaarder, Geir; Bendiksen, Egil; Fjeldstad, Helge; Hanssen, Ulrike; Høitomt, Torbjørn; Klepsland, Jon T..
Kartlegging av kalkskog i Rogaland og Sør-Trøndelag i 2015. Oslo: Miljøfaglig utredning 2016 56 s. Rapport / Miljøfaglig utredning(2016-17)
NINA Untitled
 
24 Larsen, Bjørn Harald; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik; Gaarder, Geir; Høitomt, Geir; Midteng, Rein.
Kvalitetsheving og rekartlegging av skoglokaliteter i Oppland. Eina: Miljøfaglig utredning 2016 (ISBN 978-82-8138-808-6) 21 s. Rapport / Miljøfaglig utredning(2016-6)
NINA Untitled
 
2015
25 Abel, Kim; Laugsand, A.; Reiso, S.; Brandrud, Tor Erik; Midteng, R.; Bendiksen, Egil; Olberg, S.; Hofton, Tom Hellik; Gammelmo, Ø.; Blindheim, Terje; Gaarder, G.; Høitomt, T.; Thylen, A..
Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” 2014.. Oslo: BioFokus 2015 (ISBN 978-82-8209-432-0) 53 s. BioFokus rapport(2015-16)
NINA Untitled
 
26 Bendiksen, Egil.
Ikke misbruk av loven. Kronikk. Nationen 2015 s. 19-19
NINA Untitled
 
27 Bendiksen, Egil.
Naturverdier for lokalitet Breie gård, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. : BioFokus 2015
NINA Untitled
 
28 Bendiksen, Egil.
Naturverdier for lokalitet Øytjernet utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. : BioFokus 2015
NINA Untitled
 
29 Bendiksen, Egil; Breivik, G.; Fauchald, O.K.; Hessen, D.; Hågvar, S.; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vetlesen, A.J..
Debatten om «eventyrskogen»: Marka er stor nok til at det er plass til både idrett og vern. Meninger Debatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015 s. 15-15
NIH NINA UiO NMBU Untitled
 
30 Bendiksen, Katriina; Kytövuori, Ilkka; Toivonen, Mika; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik.
Ectomycorrhizal Ramaria species in nutrient-poor Fennoscandian conifer forests with a note on Ramaria botrytis complex. Agarica 2015 ;Volum 36. s. 89-108
NINA UiO Untitled
 
31 Blindheim, Terje; Høitomt, Torbjørn; Bendiksen, Egil; Hofton, Tom Hellik; Brandrud, Tor Erik.
Kartlegging av kalkskog i Nord-Trøndelag 2014. : Biofokus 2015 24 s. BioFokus rapport(2015-12)
NINA Untitled
 
32 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Dima, Bálint.
Some new and little known telamonioid Cortinarius species from Norway. Agarica 2015 ;Volum 36. s. 11-42
NINA Untitled
 
33 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Jordal, John Bjarne; Hofton, Tom Hellik; Larsson, Karl-Henrik; Høiland, Klaus.
Sopper. Fungi. I: Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2. Trondheim: Artsdatabanken 2015 ISBN 978-82-92838-41-9. s. 132-156
NINA UiO Untitled
 
34 Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil.
Planter og lav i skogsmark på fastmark. I: Grunnlag for typeinndeling av natursystem-nivået i NiN – analyser av generaliserte artslistedatasett. Natur i Norge, Artikkel 2, versjon 2.0.2. Trondheim: Artsdatabanken 2015 s. 135-160
NINA UiO Untitled
 
35 Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik.
Sopp i fastmarksskogsmark. I: Grunnlag for typeinndeling av natursystem-nivået i NiN – analyser av generaliserte artslistedatasett. Natur i Norge, Artikkel 2, versjon 2.0.2. Trondheim: Artsdatabanken 2015 s. 161-177
NINA UiO Untitled
 
36 Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge.
Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler. Trondheim: Artsdatabanken 2015 111 s.
MF NIBIO NINA NTNU UiB UiO Untitled
 
2014
37 Bendiksen, Egil.
Lørenskog vinterpark. Konsekvensutredning av naturfaglige verdier. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2686-8) 36 s. NINA rapport(1068)
NINA Untitled
 
38 Bendiksen, Egil; Hofton, T.H..
Naturverdier for lokalitet Snellingsrøysene, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2013. NaRIN 2014
NINA Untitled
 
39 Bendiksen, Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Bergsaker, Erling; Larsson, Karl-Henrik; Birkemoe, Tone.
Miljøhensyn i skog. Relativ betydning av naturreservater, nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kantsoner. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2458-1) 115 s. NINA rapport(863)
NINA UiO NMBU Untitled
 
40 Blindheim, Terje; Reiso, Sigve; Klepsland, J.; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik; Gammelmo, Ø.; Hofton, T.H.; Høitomt, T.; Laugsand, A.; Olberg, S.; Thylen, A..
Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” av skog i 2013. Oslo: BioFokus 2014 (ISBN 978-82-8209-391-0) 20 s. BioFokus rapport(28)
NINA Untitled
 
41 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil.
Fungi of sandy pine forests in Norway, and a comparison of this threatened element elsewhere in Europe(-Asia). Agarica 2014 ;Volum 35. s. 67-88
NINA Untitled
 
42 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil.
Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2658-5) 74 s. NINA rapport(1042)
NINA Untitled
 
43 Brandrud, Tor Erik; Hofton, Tom Hellik; Bendiksen, Egil; Høitomt, T..
Kartlegging av kalkskog i Nord-Trøndelag 2014 [2013]. Oslo: BioFokus 2014 (ISBN 978-82-8209-350-7) 18 s. BioFokus rapport(2014-15)
NINA Untitled
 
44 Sverdrup-Thygeson, Anne; Bendiksen, Egil; Bergsaker, Erling; Birkemoe, Tone.
Skogbrukets biomangfoldtiltak utfyller hverandre. Norsk Skogbruk 2014 (6) s. 44-45
NINA NMBU Untitled
 
45 Sverdrup-Thygeson, Anne; Bendiksen, Egil; Birkemoe, Tone; Larsson, Karl Henrik.
Response of wood‐living species to conservation measures - does it depend on adaptations to habitat dynamics?. OIKOS Nordic conference; 2014-02-03 - 2014-02-06
NINA NMBU Untitled
 
46 Sverdrup-Thygeson, Anne; Bendiksen, Egil; Birkemoe, Tone; Larsson, Karl-Henrik.
Do conservation measures in forest work? A comparison of three area-based conservation tools for wood-living species in boreal forests. Forest Ecology and Management 2014 ;Volum 330. s. 8-16
NINA UiO NMBU Untitled
 
2013
47 Aarrestad, Per Arild; Bendiksen, Egil; Bjerke, Jarle Werner; Brandrud, Tor Erik; Hofgaard, Annika; Rusch, Graciela; Stabbetorp, Odd Egil.
Effekter av treslagsskifte, treplanting og nitrogengjødsling i skog på biologisk mangfold. Kunnskapsgrunnlag for å vurdere skogtiltak i klimasammenheng. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2567-0) 69 s. NINA rapport(959)
NINA UiT Untitled
 
48 Bendiksen, Egil.
Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal). Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2205-1) 229 s. NINA rapport(626)
NINA Untitled
 
49 Bendiksen, Egil; Bendiksen, Katriina; Brandrud, Tor Erik; Kytövuori, Ilkka; Toivonen, Mika.
Ektomykorrhizadannende korallsopper (Ramaria p.p.) i rik barskog i Norge. Agarica 2013 ;Volum 33. s. 3-26
NINA UiO Untitled
 
50 Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil.
Skjøtselsplan med bevaringsmål for verneområdene på Løkeneshalvøya, Asker kommune, Akershus. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2551-9) 67 s. NINA rapport(946)
NINA Untitled
 
    Vis neste liste