Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 185 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Andersen, Oddgeir.
Småviltjegere bosatt i Finnmark. En studie av jaktutøvelse og holdninger til småviltforvaltning. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4661-3) 44 s. NINA rapport(1888)
NINA Untitled
 
2 Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein.
Jakt som næringsvei. Muligheter og utfordringer. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4602-6) 39 s. NINA rapport(1842)
NINA NMBU Untitled
 
3 Andersen, Oddgeir; Rolandsen, Christer Moe; Kaltenborn, Bjørn Petter; Mysterud, Atle.
Befolkningens vurdering av myndighetenes tiltak mot skrantesjuke. Resultater fra en spørreundersøkelse knyttet til uttaket av villreinstammen i Nordfjella sone 1. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3397-2) 53 s. NINA rapport(1653)
NINA UiO Untitled
 
4 Cukor, Jan; Eriksen, Lasse Frost; Rostislav, Linda; Andersen, Oddgeir.
Role myslivců v ochraně a zodpovědném managementu tetřívka obecného v Norsku. Svět myslivosti 2020 ;Volum 3. s. 26-29
NINA Untitled
 
5 Eriksen, Lasse Frost; Nilsen, Erlend Birkeland; Andersen, Oddgeir.
Grouse monitoring in Norway. Trolltunga black grouse workshop; 2020-01-28 - 2020-01-28
NINA Untitled
 
2019
6 Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein.
Lokaløkonomiske effekter av restaurering av laksefisket i Driva. Fjell og elv som verdiskaper; 2019-10-31 - 2019-10-31
NINA NMBU Untitled
 
7 Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein.
Ulike laksefiskere har ulike behov. Hvilken effekt har fiskeregler, fiskesoner og fiskekorttyper på ulike typer fiskere?. Regionmøte elveierlagene i Agder 2019; 2019-11-12 - 2019-11-12
NINA NMBU Untitled
 
8 Andersen, Oddgeir; Dervo, Børre Kind.
Jegernes og fiskernes forbruk av varer og tjenester i Norge i 2018. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3346-0) 35 s. NINA rapport(1605)
NINA Untitled
 
9 Andersen, Oddgeir; Lorentsen, Svein Håkon.
Mellomskarvens bestandsutvikling i Norge. Småviltseminar; 2019-04-05 - 2019-04-05
NINA Untitled
 
10 Andersen, Oddgeir; Stensland, Stian; Aas, Øystein; Olaussen, Jon Olaf; Fiske, Peder.
Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – et forprosjekt. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3333-0) 60 s. NINA rapport(1594)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
11 Arnemo, Jon Martin; Andersen, Oddgeir; Stokke, Sigbjørn; Moe, Stein Ragnar; Søli, Nils Eivind; Madslien, Knut.
Norske jegere forgifter økosystemet. Norsk Veterinærtidsskrift 2019 (2-2019)
HINN NINA NMBU VETINST Untitled
 
12 Daněk, Tomáš; Musil, Jiří; Vlašánek, Petr; Svobodová, Jitka; Barteková, Tereza; Štrunc, David; Barankiewicz, Miroslav; Bouše, Eduard; Svobodová, Eva; Johnsen, Stein Ivar; Andersen, Oddgeir.
Movement patterns of juvenile and adult noble crayfish (Astacus astacus) in a small stream, determined by radiotelemetry. Annales de Limnologie 2019 ;Volum 55.
NINA Untitled
 
13 Eloranta, Antti; Thomassen, Gaute; Bergan, Morten Andre; Andersen, Oddgeir; Gregersen, Finn.
Restoration potential of old dams in Norway. A pilot study of occurrence, characteristics and restoration poten-tial in watercourses with anadromous and resident fish stocks. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3371-2) 68 s. NINA rapport(1628)
NINA Untitled
 
14 Kvasnes, Mikkel Andreas Jørnsøn; Pedersen, Hans Christian; Kjønsberg, Marius; Rød-Eriksen, Lars; Eriksen, Lasse Frost; Bowler, Diana Elizabeth; Andersen, Oddgeir; Berge, Siw Elisabeth; Hagen, Bjørn-Roar; Moa, Pål Fossland; Nilsen, Erlend Birkeland.
Hønsefuglportalen. Oppsummering av drift og utvikling i perioden 2013-2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3410-8) 47 s. NINA rapport(1664)
NORD HINN NINA Untitled
 
15 Myrvold, Knut Marius; Mawle, Guy W.; Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein.
The Social, Economic and Cultural values of wild Atlantic salmon. A review of the literature for the period 2009-2019 and an assessment of changes in values. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 NINA rapport(1668)
NINA Untitled
 
2018
16 Aas, Øystein; Stensland, Stian; Andersen, Oddgeir.
Laks i Gaula - en viktig ressurs for næringslivet i Gauldalen?. Gauldalskonferansen 2018; 2018-11-01 - 2018-11-01
HINN NMBU Untitled
 
17 Andersen, Oddgeir.
Kan jakt begrense bestanden lokalt?. I: Storskarven i Innlandet. Rapport fra seminar, 10.-11. oktober 2018. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 ISBN 978-82-426-3301-9. s. 1-7
NINA Untitled
 
18 Andersen, Oddgeir.
Storskarven i Innlandet. Rapport fra seminar, 10.-11. oktober 2018. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3301-9) ;Volum 1562.192 s. NINA rapport(1562)
NINA Untitled
 
19 Andersen, Oddgeir; Øian, Hogne; Aas, Øystein; Tangeland, Torvald.
Affective and cognitive dimensions of ski destination images. The case of Norway and the Lillehammer region. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2018 ;Volum 18.(2) s. 113-131
OSLOMET NINA NMBU Untitled
 
20 Andersen, Oddgeir; Ørslien, Gina; Dervo, Børre Kind; Linløkken, Arne; Grønlien, Tore.
Storskarven i nedre deler av Gudbrandsdalslågen -Bestandsstørrelse, diett og jaktuttak 2017. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3280-7) ;Volum 1542.34 s. NINA rapport(1542)
HINN NINA Untitled
 
21 Charmasson, Julie; Belsnes, Michael Martin; Andersen, Oddgeir; Eloranta, Antti; Graabak, Ingeborg; Korpås, Magnus; Helland, Ingeborg Palm; Sundt, Håkon; Wolfgang, Ove.
HydroBalance - Roadmap for large-scale balancing and energy storage from Norwegian hydropower. Trondheim: SINTEF Energy Research 2018 (ISBN 978-82-14-06620-3) 47 s.
ENERGISINT HINN NINA NTNU Untitled
 
22 Daněk, Tomáš; Musil, Jiří; Vlašánek, Petr; Svobodová, Jitka; Johnsen, Stein Ivar; Barteková, Tereza; Štrunc, David; Barankiewicz, Miroslav; Bouše, Eduard; Andersen, Oddgeir.
Telemetry of co-occurring noble crayfish (Astacus astacus) and stone crayfish (Austropotamobius torrentium): diel changes in movement and local activity. Fundamental and Applied Limnology 2018 ;Volum 191.(4) s. 339-352
NINA Untitled
 
23 Dervo, Børre Kind; Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Myrvold, Knut Marius; Fiske, Peder.
Forvaltningspraksis i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. En analyse om beskyttelsesordningen har medført endret forvaltningspraksis. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3121-3) ;Volum 1394.67 s. NINA rapport(1394)
NINA Untitled
 
24 Evju, Marianne; Andersen, Oddgeir; Blumentrath, Stefan; Hagen, Dagmar; Hedger, Richard David; Jokerud, Mari; Olsen, Siri Lie; Nowell, Megan Sara; Vistad, Odd Inge.
Egner nasjonalparker seg til stisykling?. NINA-dagene 2018; 2018-11-07
NINA Untitled
 
25 Gjelland, Karl Øystein; Sandlund, Odd Terje; Andersen, Oddgeir; Bremset, Gunnbjørn; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Davidsen, Jan Grimsrud; Eloranta, Antti; Pettersen, Oskar; Rønning, Lars; Rustadbakken, Atle; Saksgård, Laila M.; Saksgård, Randi J.; Sjursen, Aslak Darre.
Metodeutvikling: overvåking av fisk i store innsjøer (FIST) i 2016. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3312-5) ;Volum 1573.87 s. NINA rapport(1573)
NINA NTNU Untitled
 
26 Kvasnes, Mikkel Andreas Jørnsøn; Andersen, Oddgeir; Nilsen, Erlend Birkeland; Moa, Pål Fossland.
Endringer i Rypejakta over de siste 10 årene. Forskning i Friluft; 2018-12-05 - 2018-12-06
NORD HINN NINA Untitled
 
27 Lorentsen, Svein Håkon; Andersen, Oddgeir.
Skarvens biologi, utbredelse og historiske utvikling i Innlandet. I: Storskarven i Innlandet. Rapport fra seminar, 10.-11. oktober 2018. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 ISBN 978-82-426-3301-9. s. 1-16
NINA Untitled
 
28 Lorentsen, Svein Håkon; Andersen, Oddgeir.
Skarvens biologi, utbredelse og historiske utvikling i innlandet. Skarv i innlandet; 2018-10-10 - 2018-10-11
HINN NINA Untitled
 
2017
29 Andersen, Oddgeir; Dervo, Børre Kind.
Fisket etter innlandsfisk i Finnmark 2016. Resultater fra en spørreundersøkelse blant fastboende og tilreisende fiskere. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2995-1) ;Volum 1308.58 s. NINA rapport(1308)
HINN NINA Untitled
 
30 Andersen, Oddgeir; Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Sumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland - En analyse av virkninger på reindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3132-9) ;Volum 1404.135 s. NINA rapport(1404)
NINA UiO Untitled
 
31 Andersen, Oddgeir; Kraabøl, Morten; Kaltenborn, Bjørn Petter; Arnemo, Jon Martin.
Opphevelse av blyhaglforbudet strider mot befolkningens holdninger til blyutslipp i naturen. Tidsskriftet UTMARK 2017 (2017-1) s. 11-20
HINN NINA Untitled
 
32 Andersen, Oddgeir; Kvasnes, Mikkel Andreas Jørnsøn.
Dette skjer med rypekyllingene når du tjuvtrener. Fuglehunden 2017 (3) s. 44-45
NINA Untitled
 
33 Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Olsen, Siri Lie; Andersen, Oddgeir; Vistad, Odd Inge.
Stisyklingens naturødeleggelse - en realitet eller bare i hodet til nikkersadelen?. CIENS Frokostseminar; 2017-01-25
NINA Untitled
 
34 Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Andersen, Oddgeir; Vistad, Odd Inge.
Hva tåler stiene? Effekt av sykling og ridning på stier i skog og fjell. Norsk stikonferanse 2017; 2017-03-08 - 2017-03-09
HINN NINA Untitled
 
35 Skår, Margrete; Kraabøl, Morten; Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir; Stange, Erik.
Mesnaelva i Lillehammer. Brukerinteresser og økologi i et bynært, regulert vassdrag. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2997-5) ;Volum 1309.93 s. NINA rapport(1309)
NINA Untitled
 
36 Stensland, Stian; Baardsen, Sjur; Fossgard, Knut; Kristiansen, Amund Hagen; Skullerud, Esten Sødal; Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Skår, Margrete; Øian, Hogne; agnarsson, sveinn; Helgason, Thorgils; Jóhannesson, Gunnar Þór; Larsen, Friðrik; Mehmet, Mehmetoglu.
Sustainable Salmon Angling Tourism In A Changing World (SALMONCHANGE). World Recreational Fisheries; 2017-07-16 - 2017-07-20
HINN NINA NMBU Untitled
 
37 Øian, Hogne; Aas, Øystein; Skår, Margrete; Andersen, Oddgeir; Stensland, Stian.
Rhetoric and hegemony in consumptive wildlife tourism: polarizing sustainability discourses among angling tourism stakeholders. Journal of Sustainable Tourism 2017 ;Volum 25.(11) s. 1547-1562
NINA NMBU Untitled
 
2016
38 Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Ruud, Audun.
Community acceptance of Hydro balancing: Insights from the case of Tyin, Norway. The Role of Social Sciences in a Low-Carbon Energy Mix; 2016-05-13 - 2016-05-16
NINA Untitled
 
39 Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard.
Brukerundersøkelse i Hallingskarvet. – resultater fra en spørreundersøkelse. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2911-1) 36 s. NINA Kortrapport(17)
NINA Untitled
 
40 Arnemo, Jon Martin; Andersen, Oddgeir; Stokke, Sigbjørn; Thomas, Vernon G.; Krone, Oliver; Pain, Deborah J.; Mateo, Rafael.
Health and Environmental Risks from Lead-based Ammunition: Science Versus Socio-Politics. EcoHealth 2016 s. 1-5
HINN NINA Untitled
 
41 Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Olsen, Siri Lie; Andersen, Oddgeir; Vistad, Odd Inge.
Effekt av sykling og ridning på stier. Nasjonalparkkonferansen 2016; 2016-11-09
NINA Untitled
 
42 Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Andersen, Oddgeir; Vistad, Odd Inge.
Effekt av sykling og ridning på vegetasjon langs stier. Resultater fra en feltstudie. Trondheim: Norsk instituttt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2954-8) ;Volum 1288.50 s. NINA rapport(1288)
NINA Untitled
 
43 Johnsen, Stein Ivar; Olstad, Kjetil; Andersen, Oddgeir; Lie, Erik Friele; Garmo, Øyvind Aaberg.
Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2971-5) ;Volum 1296.25 s. NINA rapport(1296)
NINA NIVA Untitled
 
44 Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir.
Ekstern evaluering av Friluftslivets år 2015. Samarbeid, informasjon og kommunikasjon. Norsk institutt for naturforskning: Lillehammer 2016 (ISBN 978-82-426-2998-2) ;Volum 1310.73 s. NINA rapport(1310)
NINA Untitled
 
2015
45 Andersen, Oddgeir.
Forstjener ryper en plass på rødlista? - om ryper, rødlista og klimaendringer. Julemøte; 2015-12-02 - 2015-12-02
NINA Untitled
 
46 Andersen, Oddgeir; Stensland, Stian; Aas, Øystein.
Differences in Motivation and Satisfaction between Lapsed and Active Salmon Anglers in Norway.. EIFAAC International Symposium: Recreational fishing in an era of change; 2015-06-14 - 2015-07-17
HINN NMBU Untitled
 
47 Andersen, Oddgeir; Stensland, Stian; Aas, Øystein.
Why do People Quit Salmon Angling? A Study of Norwegian Salmon Fishery Participation Dynamics. EIFAAC International Symposium: Recreational fishing in an era of change.; 2015-06-14 - 2015-06-17
HINN NMBU Untitled
 
48 Andersen, Oddgeir.
Hunter characteristics and preferences for harvest control rules. Elverum: Høgskolen i Hedmark 2015 (ISBN 978-82-7671-962-8) 149 s.
HINN Untitled
 
49 Gundersen, Vegard; Mehmetoglu, Mehmet; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir.
Linking visitor motivation with attitude towards management restrictions on use in a national park. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 2015 ;Volum 9. s. 77-86
NINA NTNU Untitled
 
50 Kaltenborn, Bjørn Petter; Hongslo, Eirin; Gundersen, Vegard; Andersen, Oddgeir.
Public perceptions of planning objectives for regional level management of wild reindeer in Norway. Journal of Environmental Planning and Management 2015 ;Volum 58.(5) s. 819-836
NINA NMBU Untitled
 
    Vis neste liste