Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2019
1 Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Sægrov, Harald; Urdal, K.; Aronsen, Tonje; Lo, Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Niemela, Eero; Orell, P.; Erkinaro, J.; Lund, Roar A.; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Hansen, Lars Petter; Hindar, Kjetil.
Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013. ICES Journal of Marine Science 2019
NINA NORCE VETINST Untitled
 
2 Skoglund, Sigrid Østrem; Næsje, Tor; Berntsen, Henrik H.; Østborg, Gunnel Marie; Saksgård, Laila M..
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3326-2) 35 s. NINA rapport(1587)
NINA Untitled
 
2018
3 Berntsen, Henrik H.; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Kvaløya. Kilenotovervåking 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3261-6) ;Volum 1523.72 s. NINA rapport(1523)
NINA Untitled
 
4 Skoglund, Sigrid Østrem; Ulvan, Eva Marita; Næsje, Tor; Østborg, Gunnel Marie; Saksgård, Laila M..
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3158-9) ;Volum 1429.NINA rapport(1429)
NINA Untitled
 
5 Ugedal, Ola; Bremset, Gunnbjørn; Kvingedal, Eli; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Østborg, Gunnel Marie.
Fiskebiologiske undersøkelser i Surna i 2016 og 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3242-5) ;Volum 1511.50 s. NINA rapport(1511)
NINA Untitled
 
2017
6 Berntsen, Henrik H.; Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Skorstad, Leif; Østborg, Gunnel Marie; Næsje, Tor.
Overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden. Kilenotovervåking 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3107-7) ;Volum 1381.31 s. NINA rapport(1381)
NINA Untitled
 
7 Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel Marie.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3081-0) ;Volum 1365.28 s. NINA rapport(1365)
NINA Untitled
 
8 Ulvan, Eva Marita; Næsje, Tor; Østborg, Gunnel Marie; Saksgård, Laila M..
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2992-0) ;Volum 1307.32 s. NINA rapport(1307)
NINA Untitled
 
2016
9 Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel Marie.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2939-5) ;Volum 1277.30 s. NINA rapport(1277)
NINA Untitled
 
10 Ugedal, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel Marie.
Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2893-0) ;Volum 1246.27 s. NINA rapport(1246)
NINA Untitled
 
11 Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Næsje, Tor; Jørrestol, Arne; Fiske, Peder; Østborg, Gunnel Marie.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden. Kilenotovervåking 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2915-9) ;Volum 1263.42 s. NINA rapport(1263)
NINA Untitled
 
2015
12 Aronsen, Tonje; Næsje, Tor; Ulvan, Eva Marita; Fiske, Peder; Jørrestol, Arne; Østborg, Gunnel Marie; Krogdahl, Rune; Rognes, Torstein.
Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver Resultater fra undersøkelsene i 2014, 2013 og 2012. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2822-0) 82 s. NINA rapport(1194)
NINA Untitled
 
13 Bremset, Gunnbjørn; Østborg, Gunnel Marie; Aronsen, Tonje; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor.
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2843-5) 37 s. NINA rapport(1213)
NINA Untitled
 
14 Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Moe, Karina; Fiske, Peder; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Skorstad, Leif; Sandnes, Tomas; Staldvik, Frode.
Villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget: Fangst, atferd og andeler rømt oppdrettslaks. 2012-2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2760-5) 106 s. NINA rapport(1138)
NINA Untitled
 
15 Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Kvingedal, Eli; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel Marie.
Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2747-6) 47 s. NINA rapport(1125)
NINA Untitled
 
16 Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel Marie.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2790-2) 28 s. NINA rapport(1165)
NINA Untitled
 
2014
17 Jensen, Arne Johan; Karlsson, Sten; Fiske, Peder; Hansen, Lars Petter; Østborg, Gunnel Marie; Hindar, Kjetil.
Origin and life history of Atlantic salmon (Salmo salar) near their northernmost oceanic limit. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2014 ;Volum 71.(11) s. 1740-1746
NINA Untitled
 
18 Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Jørrestol, Arne; Økland, Finn; Fiske, Peder; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Rognes, Torstein; Heggberget, Tor Gravråk; Krogdahl, Rune.
Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2679-0) 70 s. NINA rapport(1062)
NINA Untitled
 
19 Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Skorstad, Leif; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak; Holm, Ragnar; Sandnes, Tomas; Staldvik, Frode; Moe, Karina.
Innvandring, fangst og atferd til villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget i 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2676-9) 63 s. NINA rapport(1059)
NINA Untitled
 
20 Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bongard, Terje; Bremset, Gunnbjørn; Kvingedal, Eli; Diserud, Ola Håvard; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Østborg, Gunnel Marie.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Sluttrapport for perioden 2009-2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2667-7) 129 s. NINA rapport(1051)
NINA Untitled
 
21 Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel Marie.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2714-8) 28 s. NINA rapport(1094)
NINA Untitled
 
2013
22 Jensen, Arne Johan; Karlsson, Sten; Fiske, Peder; Hansen, Lars Petter; Hindar, Kjetil; Østborg, Gunnel Marie.
Escaped farmed Atlantic salmon grow, migrate and disperse throughout the Arctic Ocean like wild salmon. Aquaculture Environment Interactions 2013 ;Volum 3.(3) s. 223-229
NINA Untitled
 
23 Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bongard, Terje; Diserud, Ola Håvard; Kvingedal, Eli; Robertsen, Grethe; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Framdriftsrapport 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2572-4) 63 s. NINA rapport(963)
NINA NTNU Untitled
 
24 Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel Marie.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2571-7) 41 s. NINA rapport(962)
NINA Untitled
 
2012
25 Jensen, Arne Johan; Maoiléidigh, Niall Ó.; Thomas, Katie; Einarsson, Sigurdur M.; Haugland, Monica; Erkinaro, Jaakko; Fiske, Peder; Friedland, Kevin D.; Gudmundsdottir, Asta K.; Haantie, Jari; Holm, Marianne; Holst, Jens Christian; Jacobsen, Jan Arge; Jensås, Jan Gunnar; Kuusela, Jorma; Melle, Webjørn Raunsgård; Mork, Kjell Arne; Wennevik, Vidar; Østborg, Gunnel Marie.
Age and fine-scale marine growth of Atlantic salmon post-smolts in the Northeast Atlantic. ICES Journal of Marine Science 2012 ;Volum 69.(9) s. 1668-1677
HAVFORSK NINA Untitled
 
2011
26 Solem, Øyvind; Berg, Marius; Johnsen, Bjørn Ove; Jensås, Jan Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Bremset, Gunnbjørn; Østborg, Gunnel Marie; Saksgård, Laila M..
Forekomst av langtidsverter i periferien av Gyrodactylus salaris smittede vassdrag i Driva- og Rauma-regionen. Trondheim: Norsk Institutt for Naturforskning 2011 (ISBN 978-82-426-2291-4) 19 s. NINA rapport(704)
NINA Untitled
 
2008
27 Hesthagen, Trygve H.; Østborg, Gunnel Marie.
Endringer i areal med forsuringsskadde fiskebestander i norske innsjøer fra rundt 1990 til 2006. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2008 (ISBN 82-426-1724-4) 144 s. NINA rapport(169)
NINA Untitled
 
28 Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Hindar, Kjetil; Østborg, Gunnel Marie; Balstad, Torveig.
Laks og vannkvalitet i Otra 1990-2006. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2008 (ISBN 978-82-426-1890-0) 49 s. NINA rapport(326)
NINA NIVA Untitled
 
29 Lorentsen, Svein Håkon; Byrkjeland, Stein; Flagstad, Øystein; Heggberget, Thrine Lise Moen; Larsen, Tore; Røv, Nils; Balstad, Torveig; Haugland, Terje; Østborg, Gunnel Marie.
Etterkantundersøkelser sjøfugl og oter etter MS Server-forliset januar 2007. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2008 (ISBN 978-82-426-1900-6) 64 s. NINA rapport(336)
NINA Untitled
 
2007
30 Flagstad, Øystein; Balstad, Torveig; Østborg, Gunnel Marie; Brøseth, Henrik.
DNA-basert overvåking av jerv i Nord-Norge vinteren 2006/2007. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2007 (ISBN 978-82-426-1874-0) 34 s. NINA rapport(310)
NINA Untitled
 
2006
31 Fiske, Peder; Lund, Roar Asbjørn; Thorstad, Eva Bonsak; Heggberget, Tor Gravråk; Østborg, Gunnel Marie.
Rømt oppdrettslaks i Salvassdraget i 2004 og 2005. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2006 (ISBN 82-426-1727-9) 13 s. NINA rapport(172)
NINA Untitled
 
2005
32 Johnsen, Bjørn Ove; Hindar, Kjetil; Balstad, Torveig; Hvidsten, Nils Arne; Jensen, Arne Johan; Jensås, Jan Gunnar; Syversveen, Marit; Østborg, Gunnel Marie.
Laks og Gyrodactylus i Vefsna og Driva. Årsrapport 2004. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1558-6) 33 s. NINA rapport(34)
NINA NTNU Untitled