Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 91 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Evju, Marianne; Hedger, Richard David; Nowell, Megan Sara; Vistad, Odd Inge; Hagen, Dagmar; Jokerud, Mari; Olsen, Siri Lie; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Slitasje og egnethet for stier brukt til sykling. En feltstudie og en GIS-modell. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4652-1) 147 s. NINA rapport(1880)
NINA Untitled
 
2 Gundersen, Vegard; Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Van Moorter, Bram; Rauset, Geir Rune; Selvaag, Sofie Kjendlie; Dokk, John Gunnar; Wold, Line Camilla.
STATUS FOR FORSKNING VILLREIN – FERDSEL. Villreinrådets Årskonferanse; 2020-10-21 - 2020-10-22
NINA Untitled
 
3 Gundersen, Vegard; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar.
Villrein og ferdsel på Hardangervidda: Analyser på habitatkvalitet og trekk. Årsmøte; 2020-12-07 - 2020-12-07
NINA Untitled
 
4 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Spørreundersøkelse Hardangervidda: Borgstrøm tar feil. Hardanger folkeblad 2020
NINA Untitled
 
5 Kaltenborn, Bjørn Petter; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine.
Hvorfor og hvordan endres Kyst-Norge. Hva mener fagfolk?. Kart og plan 2020 ;Volum 113.(1-2020) s. 23-40
NINA Untitled
 
6 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Ferdselsundersøkelse på Kongevegen over Dovrefjell. Samarbeidsgruppemøte for prosjekt Kongevegen over Dovrefjell; 2020-04-21 - 2020-04-21
NINA Untitled
 
7 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Hvordan måle effekter av tilretteleggingstiltak. Eksempler fra ferdselsundersøkelse på Kongevegen over Dovrefjell. Tilrettelegging og bruk av historiske veger i sårbare naturområder; 2020-01-30
NINA Untitled
 
8 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard.
Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4622-4) 92 s. NINA rapport(1855)
NINA Untitled
 
9 Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line Camilla; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog.
Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4660-6) 162 s. NINA rapport(1887)
NINA Untitled
 
10 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Kongevegen over Doverfjell. Bruksstatus 2019. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4529-6) 34 s. NINA rapport(1772)
NINA Untitled
 
11 Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Øian, Hogne.
Barn og unges friluftsliv. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4558-6) 95 s. NINA rapport(1801)
NINA Untitled
 
2019
12 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar.
Ferdsel på Hardangervidda 2016-2019. Styringsgruppemøte; 2019-03-21 - 2019-03-21
NINA Untitled
 
13 Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelser i verneområder i Norge. Nasjonale Turiststier; 2019-04-05 - 2019-04-05
NINA Untitled
 
14 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Bruk og brukere av Ytre Hvaler, sommeren 2018. Oppstartsmøte besøksstrategi for Ytre Hvaler nasjonalpark; 2019-02-26 - 2019-02-26
NINA Untitled
 
15 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelse i Raet nasjonalpark. Sommeren 2018. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3347-7) 93 s. NINA rapport(1606)
NINA Untitled
 
16 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder. Sommeren 2018. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3395-8) 94 s. NINA rapport(1651)
NINA Untitled
 
17 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Kunnskap om brukere og bruksvariasjon i norske nasjonalparker. Samling marine nasjonalparker; 2019-01-17 - 2019-01-18
NINA Untitled
 
2018
18 Aas, Øystein; Vistad, Odd Inge; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; Dokk, John Gunnar.
Korttidseffektar av å skilte og merke turruter?. Miniseminar om friluftsliv; 2018-05-15 - 2018-05-15
NINA NMBU Untitled
 
19 Aas, Øystein; Wold, Line Camilla; Kaltenborn, Bjørn Petter; Krange, Olve; Mehmetoglu, Mehmet.
Developing an environmental attitude scale for Norway. Conference on Environmental Psychology; 2018-11-29 - 2018-11-30
NINA NMBU Untitled
 
20 Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Wold, Line Camilla.
Sårbarhetsvurdering av Jutulhogget Naturreservat. Styremøte; 2018-05-25 - 2018-05-25
NINA Untitled
 
21 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Bruk og brukere av Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella, sommeren 2017. Fellesmøte mellom nasjonalparkstyret og rådgivende utvalg for Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker; 2018-05-09 - 2018-05-09
NINA Untitled
 
22 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Bruk og brukere av Rago, Junkerdal og Saltfjellet sommeren 2017. Fellesmøte mellom nasjonalparkstyret og rådgivende utvalg for Saltfjellet-Svartisen, Rago og Junkerdal nasjonalparker; 2018-06-08
NINA Untitled
 
23 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelse i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Sommeren 2017. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3237-1) ;Volum 1506.88 s. NINA rapport(1506)
NINA Untitled
 
24 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark. Revidert utgave. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3249-4) ;Volum 1471.97 s. NINA rapport(1471)
NINA Untitled
 
25 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Revidert utgave. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3250-0) ;Volum 1472.116 s. NINA rapport(1472)
NINA Untitled
 
26 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelse Rago nasjonalpark. Revidert utgave. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3248-7) ;Volum 1470.92 s. NINA rapport(1470)
NINA Untitled
 
27 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard.
Unnskyld meg, hvor er nasjonalparken? Kunnskap om brukere og bruksvariasjon i norske nasjonalparker. Forskning i friluft 2018; 2018-12-05 - 2018-12-06
NINA Untitled
 
28 Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar.
Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3171-8) ;Volum 1440.92 s. NINA rapport(1440)
NINA Untitled
 
29 Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking. Revidert utgåve. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3251-7) ;Volum 1490.148 s. NINA rapport(1490)
NINA Untitled
 
30 Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars.
Brukerundersøkelse og sårbarhetsvurdering i Jutulhogget naturreservat. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3212-8) ;Volum 1481.50 s. NINA rapport(1481)
NINA Untitled
 
31 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. Sommeren 2017. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3238-8) ;Volum 1507.30 s. NINA rapport(1507)
NINA Untitled
 
2017
32 Aas, Øystein; Qvenild, Marte; Wold, Line Camilla; Jacobsen, Gerd Blindheim; Ruud, Audun.
Local opposition against high-voltage grids: public responses to agency-caused science policy trolls. Journal of Environmental Policy and Planning 2017 ;Volum 19.(4) s. 347-359
ENERGISINT NINA Untitled
 
33 Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3034-6) ;Volum 1331.168 s. NINA rapport(1331)
NINA Untitled
 
34 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Flemsæter, Frode; Nerhoel, Ingrid; Thanem, Alexander; Wold, Line Camilla.
Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen. Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2980-7) ;Volum 1313.54 s. NINA rapport(1313)
BYGDEFORSK NINA NTNU Untitled
 
35 Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Nerhoel, Ingrid.
Sluttrapport ferdsel i Forollhogna villreinområde. Fagseminar; 2017-04-04 - 2017-04-04
NINA Untitled
 
36 Hagen, Dagmar; Wold, Line Camilla.
Sårbarhetsvurdering av vegetasjon langs utvalgte stier i Fulufjellet nasjonalpark. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3161-9) ;Volum 1431.38 s. NINA rapport(1431)
NINA Untitled
 
37 Nordh, Helena; Vistad, Odd Inge; Skår, Margrete; Wold, Line Camilla; Bærum, Kim Magnus.
Walking as urban outdoor recreation: Public health for everyone. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 2017 ;Volum 20. s. 60-66
NINA NMBU Untitled
 
38 Rybråten, Stine; Nerhoel, Ingrid; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdsel og næringsutvikling i Forollhogna. Forollhognakonferansen; 2017-03-13
NINA NMBU Untitled
 
39 Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Danielsen, Gørill; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark sommeren 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3092-6) ;Volum 1371.NINA rapport(1371)
NINA Untitled
 
40 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Vistad, Odd Inge.
Bruk og brukere av Trollheimen og Innerdalen, sommeren 2016. Møte i Verneområdestyret for Trollheimen og åpent møte om besøksforvaltning; 2017-10-05 - 2017-10-05
NINA Untitled
 
41 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ;Volum 1377.84 s. NINA rapport(1377)
NINA Untitled
 
42 Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Bruken og brukarane av Breheimen 2016. Kasse- og etterundersøking. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3057-5) ;Volum 1349.79 s. NINA rapport(1349)
NINA Untitled
 
43 Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3029-2) 21 s. NINA Kortrapport(63)
NINA Untitled
 
44 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016. Kick-off seminar Gränsoverskridande besöksforvaltning; 2017-03-08
NINA Untitled
 
45 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3036-0) ;Volum 1333.69 s. NINA rapport(1333)
NINA Untitled
 
46 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016. Sølen-seminar; 2017-06-01
NINA Untitled
 
47 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3035-3) ;Volum 1322.85 s. NINA rapport(1322)
NINA Untitled
 
48 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvern-områder sommeren 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3075-9) ;Volum 1360.91 s. NINA rapport(1360)
NINA Untitled
 
2016
49 Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; O'Brien, Liz; Wold, Line Camilla; Follo, Gro Irene.
Children and nearby nature: A nationwide parental survey from Norway. Urban Forestry & Urban Greening 2016 ;Volum 17. s. 116-125
BYGDEFORSK NINA Untitled
 
50 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Nerhoel, Ingrid; Flemsæter, Frode; Wold, Line Camilla.
Skyttelbuss på Snøheimvegen: Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter fem års drift. Styringsgruppemøte; 2016-12-21 - 2016-12-21
NINA NTNU Untitled
 
    Vis neste liste