Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 105 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn.
Solbergvann- det klassiske sutervannet.. pH-status : forum for sur nedbør og kalking 2020 ;Volum 26.(1-2020) s. 3-6
NINA Untitled
 
2 Walseng, Bjørn; Hesthagen, Trygve H.; Skjelbred, Birger.
Introduksjon av Sørv (Scardinius erythrophthalmus) – en katastrofe eller kun til irritasjon? En undersøkelse av 10 vann i Arendal kommune – Aust-Agder. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4519-7) 63 s. NINA rapport(1764)
NINA NIVA Untitled
 
2019
3 Hessen, Dag Olav; Jensen, Thomas Correll; Walseng, Bjørn.
Zooplankton diversity and dispersal by birds; Insights from different geographical scales. Frontiers in Ecology and Evolution 2019 ;Volum 7. s. 1-11
NINA UiO Untitled
 
4 Jensen, Thomas Correll; Walseng, Bjørn; Hessen, Dag Olav; Dimante-Deimantovica, Inta; Novichkova, Anna A.; Chertoprud, Elena S.; Chertoprud, Mikhail V.; Sakharova, Ekaterina G.; Krylov, Aleksandr V.; Frisch, Dagmar; Christoffersen, Kirsten Seestern.
Changes in trophic state and aquatic communities in high Arctic ponds in response to increasing goose populations. Freshwater Biology 2019 ;Volum 64.(7) s. 1241-1254
NINA UiO UNIS Untitled
 
5 Jensen, Thomas Correll; Walseng, Bjørn; Hessen, Dag Olav; Dimante-Deimantovica, Inta; Novichkova, Anna; Chertoprud, Elena S.; Chertoprud, Mikhail V.; Sakharova, E. G.; Krylov, A. V.; Frisch, Dagmar; Christoffersen, Kirsten Seestern.
Konsekvenser av økte gåsebestander i Arktis; næringsanriking og endret biomangfold i ferskvann.. Nasjonal vannmiljøkonferanse; 2019-03-26 - 2019-03-28
NINA UiO UNIS Untitled
 
6 Jensen, Thomas Correll; Zawiska, Izabela; Oksman, Mimmi; Słowiński, Michał; Woszczyk, Michał; Luoto, Tomi P.; Tylmann, Wojciech; Nevalainen, Liisa; Obremska, Milena; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn.
Historical human impact on Productivity and biodiversity in a subalpine oligotrophic lake in Scandinavia. Journal of Paleolimnology 2019 ;Volum 42.(4)
NINA Untitled
 
7 Nilsson, Anna; Slagsvold, Tore; Røstad, Ole Wiggo; Knudsen, Endre; Jerstad, Kurt; Cadahia, Luis; Reitan, Trond; Helberg, Morten; Walseng, Bjørn; Stenseth, Nils Christian.
Territory location and quality, together with climate, affect the timing of breeding in the white-throated dipper. Scientific Reports 2019 ;Volum 9. s. 1-11
HIOF NINA UiO NMBU Untitled
 
8 Schartau, Ann Kristin; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Bongard, Terje; Walseng, Bjørn.
Litorale invertebrater i store innsjøer - hvordan håndtere romlig variasjon.. Vannmiljøkonferansens forskningsdag; 2019-03-26 - 2019-03-26
NINA Untitled
 
9 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, David; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. : NIVA 2019 177 s. NIVA-rapport(7414)
NINA NIVA Untitled
 
10 Walseng, Bjørn; Jensen, Thomas Correll.
Sørv: En introdusert fiskeart kun til irritasjon, eller er den en katastrofe?. pH-status : forum for sur nedbør og kalking 2019 ;Volum 2. s. 3-5
NINA Untitled
 
2018
11 Dimante-Deimantovica, Inta; Walseng, Bjørn; Chertoprud, Elena S.; Novichkova, Anna K..
New and previously known species of Copepoda and Cladocera (Crustacea) from Svalbard, Norway – who are they and where do they come from?. Fauna Norvegica 2018 ;Volum 38. s. 18-29
NINA Untitled
 
12 Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn.
Vannkvalitet, krepsdyr og fisk i tre reguleringsmagasiner i Mandalsvassdraget høsten 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3216-6) ;Volum 1485.40 s. NINA rapport(1485)
NINA Untitled
 
13 Nilsson, Anna; L'Abee-Lund, Jan Henning; Vøllestad, Leif Asbjørn; Jerstad, Kurt; Larsen, Bjørn Mejdell; Røstad, Ole Wiggo; Saltveit, Svein Jakob; Skaugen, Thomas; Stenseth, Nils Christian; Walseng, Bjørn.
The potential influence of Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta on density and breeding of the white-throated dipper Cinclus cinclus. Ecology and Evolution 2018 ;Volum 8.(8) s. 4065-4073
NINA UiO NMBU Untitled
 
14 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Løvik, Jarl Eivind; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1057 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 81 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
15 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Persson, Jonas; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1054 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 80 s.
NINA NIVA UiO UiT Untitled
 
16 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Dahl-Hansen, Geir; Gjelland, Karl Øystein; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1053 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 59 s.
NINA NIVA NORCE Untitled
 
17 Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute; Mjelde, Marit; Edvardsen, Hanne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1055 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 63 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
18 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7022-8) 193 s. NIVA-rapport(7287)
NINA NIVA Untitled
 
19 Walseng, Bjørn; Jensen, Thomas Correll.
Krepsdyrsamfunnene i vann med og uten sørv, Arendal kommune – Aust-Agder. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3339-2) ;Volum 1599.61 s. NINA rapport(1599)
NINA Untitled
 
20 Walseng, Bjørn; Jensen, Thomas Correll; Dimante-Deimantovica, Inta; Christoffersen, Kirsten Seestern; Chertoprud, Mikhail; Chertoprud, Elena; Novichkova, Anna; Hessen, Dag Olav.
Freshwater diversity in Svalbard: providing baseline data for ecosystems in change. Polar Biology 2018 ;Volum 41. s. 1995-2005
NINA UiO UNIS Untitled
 
21 Walseng, Bjørn; Mjelde, Marit.
To grytehullsjøer på Hensmoen, Buskerud fylke Ferskvannsbiologisk dokumentasjon av Storetjern og Lilletjern. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3179-4) ;Volum 1448.24 s. NINA rapport(1448)
NINA NIVA Untitled
 
2017
22 Gamelon, Marlène; Grøtan, Vidar; Nilsson, Anna L. K.; Engen, Steinar; Hurrell, James W.; Jerstad, Kurt; Phillips, Adam S.; Røstad, Ole Wiggo; Slagsvold, Tore; Walseng, Bjørn; Stenseth, Nils Christian; Sæther, Bernt-Erik.
Interactions between demography and environmental effects are important determinants of population dynamics. Science Advances 2017 ;Volum 3.(2) s. -
NINA NTNU UiO NMBU Untitled
 
23 Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn; Karlsen, Leif Roger.
Enningdalsvassdraget, en ferskvannsbiologisk dokumentasjon. Del 2 - Fisk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-2875-6) ;Volum 1235.43 s. NINA rapport(1235)
NINA Untitled
 
24 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Halvorsen, Godtfred Anker; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Kjetil; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann –resultater 2016. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3080-3) 30 s. NINA Kortrapport(73)
NINA Untitled
 
25 Jensen, Thomas Correll; Walseng, Bjørn; Christoffersen, Kirsten Seestern; Novichkova, Anna; Chertoprud, Elena S.; Chertoprud, Mikhail V.; Makarova, O. L.; Dimante-Deimantovica, Inta; Sakharova, E. G.; Krylov, A. V.; Frisch, Dagmar; Hessen, Dag Olav.
The impact of geese on aquatic biodiversity in the high Arctic. Svalbard Science Conference 2017 - cooperation for the future; 2017-11-06 - 2017-11-08
NINA UiO UNIS Untitled
 
26 Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jonsson, Bror; Mjelde, Marit; Molversmyr, Åge; Persson, Jonas; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3090-2) ;Volum 1369.175 s. NINA rapport(1369)
NINA NIVA NORCE UiB Untitled
 
27 Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn; Jensen, Thomas Correll.
Surveillance monitoring of Norwegian lakes: assessment of ecological status based on crustacean zooplankton. Symposium for European Freshwater Sciences 2017; 2017-07-02 - 2017-07-07
NINA Untitled
 
28 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. Oslo: Miljødirektoratet 2017 (ISBN 978-82-577-6917-8) 197 s.
NINA NIVA Untitled
 
29 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6917-8) 197 s. NIVA-rapport(7182)
NINA NIVA Untitled
 
30 Walseng, Bjørn; Jerstad, Kurt; Nilsson, Anna L.K.; Røstad, Ole Wiggo.
Har kalking resultert i en bedre hekkesuksess hos fossekallen i Lyngdalsvassdraget 1978-2011?. pH-status : forum for sur nedbør og kalking 2017 ;Volum 23.(4) s. 4-6
NINA UiO NMBU Untitled
 
31 Walseng, Bjørn; Karlsen, Leif Roger.
Undersøkelse av dyreplankton og fisk i et utvalg vann i Østfold etter avsluttet kalking. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3096-4) ;Volum 1372.62 s. NINA rapport(1372)
NINA Untitled
 
32 Zawiska, Izabela; Luoto, Tomi P.; Nevalainen, Liisa; Tylmann, Wojciech; Jensen, Thomas Correll; Obremska, Milena; Słowiński, Michał; Woszczyk, Michał; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn.
Climate variability and lake ecosystem responses in western Scandinavia (Norway) during the last Millennium. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2017 ;Volum 466. s. 231-239
NINA Untitled
 
2016
33 Dimante-Deimantovica, Inta; Chertoprud, Mikhail; Chertoprud, Elena; Christoffersen, Kirsten S.; Novichkova, Anna; Walseng, Bjørn.
FREMONEC: Effect of climate change and related stressors on fresh and brackish water ecosystems in Svalbard. A Norwegian and Russian joint scientific project. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2848-0) ;Volum 1218.40 s. NINA rapport(1218)
NINA UNIS Untitled
 
34 Dimante-Deimantovica, Inta; Jensen, Thomas Correll; Walseng, Bjørn.
Freshwater harpacticoids (Crustacea: Copepoda: Harpacticoida) in Norway – a comprehensive contribution from G.O. Sars, and a provisional checklist. Journal of Natural History 2016 ;Volum 50.(27-28) s. 1773-1795
NINA Untitled
 
35 Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn.
Jacob Nikolai Wilses dambruksanlegg for oppdrett av karuss på Spydeberg prestegård - En plan for gjenskaping av anlegget fra 1770-åra. Trondheim: Norsk institutt for naturfoorskning 2016 (ISBN 978-82-426-2966-1) ;Volum 1293.79 s. NINA rapport(1293)
NINA Untitled
 
36 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Kjetil; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2015. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2928-9) 38 s. NINA Kortrapport(22)
NINA NIVA NORCE UiB NMBU Untitled
 
37 Schartau, Ann Kristin; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Bongard, Terje; Walseng, Bjørn.
Ecological status assessment of large lakes: what is sufficient sampling effort?. SIL 2016 - XXXIII Congress of International Limnological Society; 2016-07-31 - 2016-08-05
NINA Untitled
 
38 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Garmo, Øyvind Aaberg; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Effekter av langtransporterte forurensinger i norske innsjøer – forsuringstilstand og trender. Inkludert nye overvåkingsdata fra 2012-2014.. : Miljødirektoratet 2016 182 s.
NINA NIVA NORCE UiB Untitled
 
2015
39 Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn.
Undersøkelser av krepsdyr og fisk i fem regulerte og reguleringspåvirkede innsjøer i Mandalsvassdraget høsten 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2749-0) 38 s. NINA rapport(1127)
NINA Untitled
 
40 Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn; Karlsen, Leif Roger.
Abbor og krepsdyr i Brönntjern i Enningvassdraget med god tilstand etter kalkslutt. pH-status : forum for sur nedbør og kalking 2015 ;Volum 21.(4) s. 11-12
NINA Untitled
 
41 Jensen, Thomas Correll; Dimante-Deimantovica, Inta; Walseng, Bjørn.
Kartlegging av harpacticoide hoppekreps i ferskvann i Norge - Et kunnskapsbidrag om en dårlig kjent gruppe i norsk ferskvannsfauna – HARPOST-prosjektet, delrapport 2/2. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2837-4) 34 s. NINA rapport(1207)
NINA Untitled
 
42 Jensen, Thomas Correll; Walseng, Bjørn; Museth, Jon.
Does flooding mitigation measures affect cladoceran and copepod communities in floodplain water bodies?. Hydrobiologia 2015
NINA Untitled
 
43 Oug, Eivind; Glenner, Henrik; Brattegard, Torleiv; Vader, Wim; Walseng, Bjørn; Djursvoll, Per.
Krepsdyr Crustacea. I: Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2. Trondheim: Artsdatabanken 2015 ISBN 978-82-92838-41-9. s. 73-77
NINA NIVA UiB UiT Untitled
 
44 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Brettum, Pål; Schneider, Susanne A..
Bjerkreimsvassdraget. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Tiltaksovervåking i 2014. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 122-148
NINA NIVA Untitled
 
45 Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn; Wright, Richard Frederic.
Assessment of lake acidification: towards type-specific reference conditions for microcrustaceans (Cladocera and Copepoda). 9th International Conference on Acid Deposition; 2015-10-19 - 2015-10-23
NINA NIVA Untitled
 
46 Walseng, Bjørn; Andersen, Tom; Hessen, Dag Olav.
Higher zooplankton species richness associated with an invertebrate top predator. Freshwater Biology 2015 ;Volum 60.(5) s. 903-910
NINA UiO Untitled
 
2014
47 Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn.
Undersøkelser av krepsdyr og fisk i Juvatn-magasinet og Sandvatn i Mandalsvassdraget høsten 2013. Trondheim: Norsk instituttt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2613-4) 43 s. NINA rapport(1003)
NINA Untitled
 
48 Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn; Karlsen, Leif R..
Utviklingen i krepsdyrsamfunnet og abborbestanden i Brønntjern, Enningdalsvassdraget, etter avsluttet kalking. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2453-6) 39 s. NINA rapport(858)
NINA Untitled
 
49 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Bongard, Terje; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Schneider, Susanne Claudia; Brettum, Pål; Walseng, Bjørn.
Agder - status og trender. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 11-11
NINA NIVA NORCE UiB NMBU Untitled
 
50 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2013. Atna- og Vikedalsvassdragene. Trondheim: Norsk institutt for Naturforskning -Minirapport 2014 35 s.
NINA NIVA NORCE UiB NMBU Untitled
 
    Vis neste liste