Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 80 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Museth, Jon.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4526-5) 41 s. NINA rapport(1769)
NINA Untitled
 
2 Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen.
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4527-2) 53 s. NINA rapport(1770)
NINA Untitled
 
3 Havn, Torgeir Børresen; Ulvan, Eva Marita; Ambjørndalen, Vegard M.; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Berg, Marius; Holthe, Espen; Sollien, Vegard Pedersen; Sira, Inger Helene; Solem, Øyvind.
Gytefisktellinger i Driva og Usma høsten 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4542-5) 28 s. NINA rapport(1785)
NINA VETINST Untitled
 
4 Havn, Torgeir Børresen; Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind; Puffer, Michael; Bækkelie, Knut Andreas Eikland.
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Driva nedenfor fiskesperra. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4545-6) 81 s. NINA rapport(1788)
NINA Untitled
 
5 Holthe, Espen; Skoglund, Helge; Solem, Øyvind; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Lamberg, Anders; Muladal, Rune; Sollien, Vegard Pedersen; Hellen, Bjart Are; Ulvan, Eva Marita.
Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4615-6) 220 s. NINA rapport(1849)
NINA NORCE VETINST Untitled
 
6 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Jensås, Jan Gunnar; Borgos, Terje; Rognes, Torstein; Ulvan, Eva Marita.
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 28 s. NINA rapport(1765)
NINA Untitled
 
7 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Ulvan, Eva Marita.
Ungfiskundersøkelser i Børsaelva og Vigda høsten 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3495-5) 32 s. NINA rapport(1740)
NINA Untitled
 
8 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Kvingedal, Eli; Lamberg, Anders; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Skoglund, Sigrid Østrem; Forseth, Torbjørn; Saksgård, Randi J.; Krogdahl, Frode; Holthe, Espen.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4543-2) 69 s. NINA rapport(1786)
NINA Untitled
 
9 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Berg, Ole Kristian; Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Heggberget, Tor Gravråk; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Karlsson, Sten; Rønning, Lars; Sægrov, Harald; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Samlerapport fra undersøkelser i perioden 2014-2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3289-0) 147 s. NINA rapport(1551)
NINA NTNU Untitled
 
10 Uglem, Ingebrigt; Toledo-Guedes, Kilian; Sánchez-Jerez, Pablo; Ulvan, Eva Marita; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar.
Does waste feed from salmon farming affect the quality of saithe (Pollachius virens L.) attracted to fish farms?. Aquaculture Research 2020 s. 1-11
NINA NOFIMA Untitled
 
11 Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Solem, Øyvind; Thorstad, Eva Bonsak; Morten, Kraabøl; Holthe, Espen; Puffer, Michael; Økland, Finn.
Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA UiT Untitled
 
2019
12 Aronsen, Tonje; Järnegren, Johanna; Berntsen, Henrik H.; Florø-Larsen, Bjørn; Holthe, Espen; Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Sollien, Vegard Pedersen; Østborg, Gunnel Marie; Lamberg, Anders; Næsje, Tor.
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra havmerd i Frohavet høsten 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3450-4) 50 s. NINA rapport(1700)
NINA VETINST Untitled
 
13 Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Nedstrandsfjorden. Kilenotovervåking 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3455-9) 65 s. NINA rapport(1705)
NINA Untitled
 
14 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Berg, Marius; Museth, Jon; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3297-5) 45 s. NINA rapport(1558)
NINA VETINST Untitled
 
15 Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Berg, Marius; Havn, Torgeir Børresen; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Ulvan, Eva Marita; Jensen, Arne Johan.
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport fra undersøkelsene i perioden 2014-2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3322-4) 80 s. NINA rapport(1583)
NINA Untitled
 
16 Foldvik, Anders; Ulvan, Eva Marita; Thorstad, Eva Bonsak; Hesthagen, Trygve H..
Occurrence of the European eel in lakes in the northern part of its distribution area is limited to low-altitude coastal areas, likely due to topographical conditions. Boreal environment research 2019 ;Volum 24. s. 1-11
NINA Untitled
 
17 Holthe, Espen; Sollien, Vegard Pedersen; Bjøru, Bjørn; Hansen, Martin; Vaagan, Jo; Solberg, Kari Anne; Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind.
Gytefiskundersøkelser i Åelvvassdraget og Hollaelva, Hemne kommune 2018. : Veterinærinstituttet 2019 19 s. Veterinærinstituttets rapportserie(2)
NINA VETINST Untitled
 
18 Jacobs, Francois J; Næsje, Tor; Ulvan, Eva Marita; Weyl, Olaf L.F.; Tiyeho, Deon; Hay, Clinton J.; O'Brien, Gordon C.O.; Downs, Colleen T.
Implications of the movement behaviour of African tigerfish Hydrocynus vittatus for the design of freshwater protected areas. Journal of Fish Biology 2019
NINA Untitled
 
19 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Hatten, Lise; Bongard, Terje; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein.
Solem, Ø., Bergan, M.A., Bremset, G., Havn, T.B., Jensås, J.G., Ulvan, E.M., Hatten, L., Bongard, T., Borgos, T., Nielsen, L.E. & Rognes, T. 2019. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2018. NINA Rapport 1619. Norsk institutt for naturforskning. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3361-3) 54 s. NINA rapport(1619)
NINA Untitled
 
20 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen; Havn, Torgeir Børresen; Pettersen, Oskar; Sollien, Vegard Pedersen; Nielsen, Lars Eivind; Fugger, Sven; Fugger, Katharina; Nøstum, Bendik Løkken; Kleven, Rolf; Bremset, Gunnbjørn.
Gytefisktellinger i Børsaelva, Skjenaldelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3365-1) 35 s. NINA rapport(1622)
NINA VETINST Untitled
 
21 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Lamberg, Anders; Bergan, Morten Andre; Forseth, Torbjørn; Gabrielsen, Sven Erik; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Kvingedal, Eli; Skoglund, Sigrid Østrem; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3373-6) 93 s. NINA rapport(1630)
NINA NORCE Untitled
 
22 Sollien, Vegard Pedersen; Havn, Torgeir Børresen; Pettersen, Oskar; Nielsen, Lars Eivind; Sandodden, Roar; Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind.
Gytefisktellinger i Austerelva og Ferja (Årgårdsvassdraget). Årsrapport 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3378-1) 15 s. NINA rapport(1635)
NINA VETINST Untitled
 
2018
23 Berntsen, Henrik H.; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Kvaløya. Kilenotovervåking 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3261-6) ;Volum 1523.72 s. NINA rapport(1523)
NINA Untitled
 
24 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Museth, Jon; Jensås, Jan Gunnar; Sollien, Vegard Pedersen; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3239-5) ;Volum 1508.35 s. NINA rapport(1508)
NINA VETINST Untitled
 
25 Bremset, Gunnbjørn; Ulvan, Eva Marita; Bergan, Morten Andre.
Fiskebiologiske undersøkelser i Fættenelva. Gytefisktellinger i 2015 og ungfiskundersøkelser i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3076-6) ;Volum 1361.32 s. NINA rapport(1361)
NINA Untitled
 
26 Havn, Torgeir Børresen; Solem, Øyvind; Kraabøl, Morten; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen; Puffer, Michael; Thorstad, Eva Bonsak; Økland, Finn.
Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3145-9) ;Volum 1416.31 s. NINA rapport(1416)
NINA VETINST Untitled
 
27 Sanz-González, Carlos; Fernandez-Gonzalez, Victoria; Toledo-Guedes, Killian; Casado-Coy, Nuria; Sánchez-Jerez, Pablo; Uglem, Ingebrigt; Ulvan, Eva Marita; Pascal, Klebert.
EVALUATION OF PLASTIC SKIRT USED AS MANAGEMENT MEASURE AGAINST SEA-LICE INFECTION IN NORWEGIAN ATLANTIC SALMON CAGES. VI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MARINE SCIENCES; 2018-06-20 - 2018-06-22
OCEAN NINA Untitled
 
28 Skoglund, Sigrid Østrem; Ulvan, Eva Marita; Næsje, Tor; Østborg, Gunnel Marie; Saksgård, Laila M..
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3158-9) ;Volum 1429.NINA rapport(1429)
NINA Untitled
 
29 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Turtum, Marte; Krogdahl, Rune; Ulvan, Eva Marita.
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017. Trondheim, Norway: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3189-3) ;Volum 1458.80 s. NINA rapport(1458)
NINA Untitled
 
30 Solem, Øyvind; Forseth, Torbjørn; Bergan, Morten Andre; Gabrielsen, Sven Erik; Jensås, Jan Gunnar; Skår, Bjørnar; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3199-2) ;Volum 1468.50 s. NINA rapport(1468)
NINA NORCE Untitled
 
31 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen; Kleven, Rolf; Kvitvang, Hans Fredrik; Nielsen, Lars Eivind; Nøstum, Bendik Løkken; Pettersen, Oskar; Sollien, Vegard Pedersen.
Gytefisktellinger i Børsaelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3144-2) ;Volum 1415.30 s. NINA rapport(1415)
NINA VETINST Untitled
 
32 Uglem, Ingebrigt; Fernandez-Gonzalez, Victoria; Casado-Coy, Nuria; Toledo-Guedes, Kilian; Ulvan, Eva Marita; Fossøy, Frode; Pascal, Klebert.
DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF SEA LICE LARVAE AROUND SALMON FARMS DETERMINED BY MANUAL COUNTING AND DNA BAR-CODING.. 12th International Sea Lice Conference; 2018-11-04 - 2018-11-08
OCEAN NINA NTNU Untitled
 
33 Ulvan, Eva Marita; Foldvik, Anders; Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Thorstad, Eva Bonsak; Rikardsen, Audun H.; Næsje, Tor.
Return migration of adult Atlantic salmon (Salmo salar L.) to northern Norway. ICES Journal of Marine Science 2018 ;Volum 75.(2) s. 653-661
NINA UiT Untitled
 
34 Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind; Berg, Marius; Kvingedal, Eli; Forseth, Torbjørn; Foldvik, Anders.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget i perioden 2017 - 2022, oppdatering 2018. Fagrådsmøte Orkla; 2018-11-21 - 2018-11-21
NINA Untitled
 
2017
35 Aronsen, Tonje; Karlsson, Sten; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Ulvan, Eva Marita; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor.
Undersøkelser av genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaksbestanden i Altaelva. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3112-1) ;Volum 1385.32 s. NINA rapport(1385)
NINA Untitled
 
36 Berntsen, Henrik H.; Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Skorstad, Leif; Østborg, Gunnel Marie; Næsje, Tor.
Overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden. Kilenotovervåking 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3107-7) ;Volum 1381.31 s. NINA rapport(1381)
NINA Untitled
 
37 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Berg, Marius; Museth, Jon; Skei, Bjørn Borge; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Lo, Håvard.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3086-5) ;Volum 1367.34 s. NINA rapport(1367)
NINA VETINST Untitled
 
38 Holthe, Espen; Solem, Øyvind; Sollien, Vegard Pedersen; Sandodden, Roar; Nielsen, Lars Eivind; Hansen, Martin; Vaagan, Jo; Ulvan, Eva Marita; Adolfsen, Pål.
Gytefiskundersøkelser i Hollaelva, Søa- og Åelvvassdragene, Hemne kommune, 2017.. TRONDHEIM: Veterinærinstituttet 2017 28 s.
NINA VETINST Untitled
 
39 Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen.
Habitatrestaurering i Eira. Forslag til handlingsplan med prioritering av tiltaksområder. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3054-4) 21 s. NINA Kortrapport(69)
NINA Untitled
 
40 Uglem, Ingebrigt; Ulvan, Eva Marita; Toledo-Guedes, Kilian; Hegstad, Erlend; Blakstad, Steffen; Buserud, Bjørnar; Sæther, Bjørn-Steinar.
Does a diet including pellets from salmon cage farms affect the taste of wild saithe (Pollachius virens Linnaeus, 1758)?. Journal of Applied Ichthyology 2017 ;Volum 33.(3) s. 374-376
NINA NOFIMA Untitled
 
41 Uglem, Ingebrigt; Ulvan, Eva Marita; Toledo-Guedes, Kilian; Hegstad, Erlend; Blakstad, Steffen; Buserud, Bjørnar; Sæther, Bjørn-Steinar.
Does a diet including pellets from salmon cage farms affect the taste of wild saithe (Pollachius virens Linnaeus, 1758)?. Journal of Applied Ichthyology 2017 ;Volum 33.(3) s. 374-376
NINA NOFIMA Untitled
 
42 Ulvan, Eva Marita; Næsje, Tor; Østborg, Gunnel Marie; Saksgård, Laila M..
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2992-0) ;Volum 1307.32 s. NINA rapport(1307)
NINA Untitled
 
2016
43 Moe, Karina; Næsje, Tor; Haugen, Thrond Oddvar; Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Sandnes, Tomas; Thorstad, Eva Bonsak.
Area use and movement patterns of wild and escaped farmed Atlantic salmon before and during spawning in a large Norwegian river. Aquaculture Environment Interactions 2016 ;Volum 8. s. 77-88
NINA NMBU Untitled
 
44 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Bongard, Terje; Jensås, Jan Gunnar; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein; Skoglund, Sigrid Østrem; Ulvan, Eva Marita.
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2851-0) ;Volum 1220.33 s. NINA rapport(1220)
NINA Untitled
 
45 Solem, Øyvind; Holthe, Espen; Bergan, Morten Andre; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Foldvik, Anders; Nielsen, Lars Eivind; Nøstum, Bendik Løkken; Saksgård, Laila M.; Ulvan, Eva Marita.
Fiskeundersøkelser i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2879-4) ;Volum 1239.29 s. NINA rapport(1239)
NINA VETINST Untitled
 
46 Solem, Øyvind; Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen; Nielsen, Lars Eivind; Nøstum, Bendik Løkken; Ulvan, Eva Marita.
Gytefisktellinger i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2969-2) ;Volum 1295.22 s. NINA rapport(1295)
NINA VETINST Untitled
 
47 Toledo-Guedes, Kilian; Ulvan, Eva Marita; Uglem, Ingebrigt.
Commercial gillnetting is more stressful for saithe (Pollachius virens L.) than jigging: but is fillet quality affected?. Aquatic Living Resources 2016 ;Volum 29.(2)
NINA Untitled
 
48 Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Næsje, Tor; Jørrestol, Arne; Fiske, Peder; Østborg, Gunnel Marie.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden. Kilenotovervåking 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2915-9) ;Volum 1263.42 s. NINA rapport(1263)
NINA Untitled
 
2015
49 Aronsen, Tonje; Næsje, Tor; Ulvan, Eva Marita; Fiske, Peder; Jørrestol, Arne; Østborg, Gunnel Marie; Krogdahl, Rune; Rognes, Torstein.
Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver Resultater fra undersøkelsene i 2014, 2013 og 2012. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2822-0) 82 s. NINA rapport(1194)
NINA Untitled
 
50 Lennox, Robert J.; Uglem, Ingebrigt; Cooke, Steven J.; Næsje, Tor; Whoriskey, Frederick G.; Havn, Torgeir Børresen; Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind; Thorstad, Eva Bonsak.
Does Catch-and-Release Angling Alter the Behavior and Fate of Adult Atlantic Salmon During Upriver Migration?. Transactions of the American Fisheries Society 2015 ;Volum 144.(2) s. 400-409
NINA Untitled
 
    Vis neste liste