Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 91 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Kivimäki, Illka; Saerens, Marco; Noak, Andreas; Strand, Olav; Thomassen, Jørn; Gundersen, Vegard.
Kumulative Effekter av Menneskelige Aktiviteter og Bærekraftig Arealplanlegging i Villreinens Leveområder. Villreinrådets fagdag; 2020-10-20 - 2020-10-21
NINA Untitled
 
2 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Thomassen, Jørn; Gundersen, Vegard.
Renewable Reindeer- Innovasjoner i bærekraftig arealplanlegging for å balanserer hensynet til reinen og fornybar energiproduksjon. Heiplansamlinga Setesdalheiane; 2020-10-14 - 2020-10-15
NINA Untitled
 
3 Strand, Olav; Thomassen, Jørn; Panzacchi, Manuela; Romtveit, Lena.
Fokusområder i Setesdal Ryfylke: vegen videre. fagsamling for GPS merkeprosjektet i Setesdal Ryfylkje; 2020-12-14 - 2020-12-14
NINA Untitled
 
4 Thomassen, Jørn.
Miljøbygget NINA-huset - noen erfaringer. Foredrag og omvisning arkitektfirmaet Partner Vill Arkitektur; 2020-01-21 - 2020-01-21
NINA Untitled
 
2019
5 Bruteig, Inga Elise; Thomassen, Jørn.
Børst-støvsug-vask – oppfølging av Arktisk råd/CAFF/PAMEs: «Internasjonal handlingsplan mot fremmede arter i Arktis». Fremmedartsdag på NINA; 2019-11-12 - 2019-11-12
NINA Untitled
 
6 Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Thomassen, Jørn; Andersen, Roy; Rauset, Geir Rune; Romtveit, Lena; Mossing, Anders; Bøthun, Siri; Ruud, Audun.
GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke – avbøtende tiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3188-6) 111 s. NINA rapport(1457)
NINA Untitled
 
7 Thomassen, Jørn.
AEAM in scoping With Group work. Foredrag med gruppearbeid; 2019-09-05 - 2019-09-05
NINA Untitled
 
8 Thomassen, Jørn.
NINA-huset, fra idé til virkelighet. Orientering om NINA-huset; 2019-10-23 - 2019-10-23
NINA Untitled
 
9 Thomassen, Jørn.
NINA-huset, fra idé til virkelighet. Orientering Stavanger kommune; 2019-04-02 - 2019-04-02
NINA Untitled
 
10 Thomassen, Jørn.
NINA-huset, fra idé til virkelighet - noen erfaringer. Foredrag og omvisning; 2019-05-07 - 2019-05-07
NINA Untitled
 
11 Thomassen, Jørn; Stokmo, Jan Arne; Bruteig, Inga Elise; Niemivuo-Lahti, Johanna; Josefsson, Melanie; Westergaard, Kristine Bakke.
Fremmede arter i Arktis – informasjonskampanje for å hindre at reisende bringer med seg fremmede arter til Arktis. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 24 s. NINA rapport(1694)
NINA Untitled
 
2018
12 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Pedersen, Bård; Magnussen, Kristin; Handberg, Øyvind Nystad; Evju, Marianne; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Haugen, Inger Marie Aalberg; Jackson, Craig Ryan; Thomassen, Jørn.
Tiltak for å ta vare på truet natur. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3292-0) ;Volum 1554.74 s. NINA rapport(1554)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
13 Magnussen, Kristin; Skjeflo, Sofie Waage; Olsen, Siri Lie; Sandvik, Hanno; Thomassen, Jørn.
Grunnlag for prioritering av innsats mot fremmede arter. Oslo: Menon Economics 2018 77 s. Menon-publikasjon(116/2018)
NINA Untitled
 
14 Thomassen, Jørn.
Adaptive Environmental Assessment and Management in EIA,scoping, dialogue and conflicts, research and scenarios. Forelesning GEOG3030; 2018-10-08 - 2018-10-08
NINA Untitled
 
15 Thomassen, Jørn.
Fremmede arter i Arktis - Oppstartsmøte 27. august 2018. Oppstartsmøte prosjekt; 2018-08-27 - 2018-08-27
NINA Untitled
 
16 Thomassen, Jørn.
Konsekvensutredning oppdrett i Vegaøyan verdensarvområde - introduksjon til scopingprosessen. Scopingseminar; 2018-08-20 - 2018-08-20
NINA Untitled
 
17 Thomassen, Jørn.
NINA-huset, fra idé til virkelighet. Foredrag og omvisning arkitektstudenter NTNU; 2018-03-16 - 2018-03-16
NINA Untitled
 
18 Thomassen, Jørn.
To hårete fyrer på tur - noen glimt fra atferdsundersøkelser på isbjørn, Kongsøya, Svalbard - for ganske lenge siden. Møte om hidata og atferd på isbjørn; 2018-02-27 - 2018-02-27
NINA Untitled
 
2017
19 Follestad, Arne; Moe, Børge; Thomassen, Jørn.
Sammenstilling av eksisterende kunnskap om påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl og ærfugldrift i Vegaøyan verdensarvområde. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3133-6) ;Volum 1405.102 s. NINA rapport(1405)
NINA NTNU Untitled
 
20 Hagen, Dagmar; Thomassen, Jørn.
The potential for using scenarios when developing national strategies for restoration in the Nordic countries. SER VII World Conference on Ecological Restoration; 2017-08-27 - 2017-09-02
NINA Untitled
 
21 Kaltenborn, Bjørn Petter; Linnell, John Durrus; Gomez-Baggethun, Erik; Lindhjem, Henrik; Thomassen, Jørn; Chan, Kai M..
Ecosystem Services and Cultural Values as Building Blocks for ‘The Good life’. A Case Study in the Community of Røst, Lofoten Islands, Norway. Ecological Economics 2017 ;Volum 140. s. 166-176
NINA NMBU Untitled
 
22 Kaltenborn, Bjørn Petter; Linnell, John Durrus; Thomassen, Jørn; Lindhjem, Henrik.
Complacency or resilience? Perceptions of environmental and social change in Lofoten and Vesterålen in northern Norway. Ocean and Coastal Management 2017 ;Volum 138. s. 29-37
NINA Untitled
 
23 Kelman, Ilan; Linnell, John Durrus; Thomassen, Jørn; Follestad, Arne; Risan, Thomas.
Tourism livelihoods in Smøla, Norway. Journal of Marine and Island Cultures 2017 ;Volum 6.(1) s. 1-18
NINA UIA Untitled
 
24 Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Ruud, Audun; Thomassen, Jørn; Kaltenborn, Bjørn Petter; Van Moorter, Bram; Næss, Camilla; L'Abee-Lund, Jan Henning; Grimsby, Per Øyvind; Bjørneraas, Kari; Jaren, Vemund; Lund, Erik; Paulsen, Kåre; Bøthun, Siri; Mossing, Anders; Singsaas, Marianne; Romtveit, Lena.
RenewableReindeer. Villreinen 2017 s. 66-69
NINA Untitled
 
25 Strand, Olav; Colman, Jonathan Edward; Eftestøl, Sindre; Sandström, Per; Skarin, Anna; Thomassen, Jørn.
Vindkraft og reinsdyr. - En kunnskapssyntese. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2989-0) ;Volum 1305.62 s. NINA rapport(1305)
NINA NMBU Untitled
 
26 Strand, Olav; Thomassen, Jørn.
Avbøtende tiltak Nordfjella, renrein. dialogseminar renrein pros nr 243746; 2017-07-19 - 2017-07-20
NINA Untitled
 
27 Strand, Olav; Thomassen, Jørn.
renrein: arbeidsseminar om avbøtende tiltak i Snøhetta: Norsk Villreinsenter. renrein prosj nr: 243746; 2017-07-22 - 2017-07-22
NINA Untitled
 
28 Thomassen, Jørn.
AEAM in scoping, scenario development and dialog. GOG 3030 NTNU; 2017-10-03 - 2017-10-03
NINA Untitled
 
29 Thomassen, Jørn.
Dialog Lufsjåtangen - metode og arbeidsform. Dialogseminar om villrein og Lufsjåtangen; 2017-05-03 - 2017-05-04
NINA Untitled
 
30 Thomassen, Jørn.
Isbjørn, kongen av arktis: Biologi, atferd og trusler. Biologiforedrag; 2017-03-08 - 2017-03-08
NINA Untitled
 
31 Thomassen, Jørn.
Miljøbygget NINA-huset, noen erfaringer. Inspirasjonsreise for SIVA; 2017-09-28 - 2017-09-28
NINA Untitled
 
32 Thomassen, Jørn.
Miljøbygget NINA-huset, noen erfaringer ved etableringen. NINA-huset, omvisning og orientering; 2017-10-17 - 2017-10-17
NINA Untitled
 
33 Thomassen, Jørn.
NINA-huset, fra ide til virkelighet - noen erfaringer. Foredrag med omvisning; 2017-01-20 - 2017-01-20
NINA Untitled
 
34 Thomassen, Jørn.
NINA-huset, fra idé til virkelighet - noen erfaringer. Foredrag og omvisning NINA-huset; 2017-10-05 - 2017-10-05
NINA Untitled
 
35 Thomassen, Jørn.
NINA-huset, fra idé til virkelighet - noen erfaringer. Orientering til prosjektmøte om arkitektur; 2017-03-16 - 2017-03-16
NINA Untitled
 
36 Thomassen, Jørn.
NINA-huset, noen erfaringer. Foredrag og omvisning i og om NINA-huset; 2017-05-08 - 2017-05-08
NINA Untitled
 
37 Thomassen, Jørn.
Scenarioutvikling - Det gode reiseliv på Røst. Scenarioutviklingsseminar; 2017-06-14 - 2017-06-14
NINA Untitled
 
38 Thomassen, Jørn.
The NINA-house, some experiences. Master degree: Sustainable architecture - NTNU; 2017-09-20 - 2017-09-20
NINA Untitled
 
39 Thomassen, Jørn.
Øyfolkets røster - 4 fortellinger fra Vega 2015. Seminarrekke om Vega; 2017-03-16 - 2017-03-16
NINA Untitled
 
40 Thomassen, Jørn; Dahle, Sondre; Hagen, Dagmar; Hendrichsen, Ditte Katrine; Husa, Vivian; Miller, Andrea L.; Moe, Børge; Ravolainen, Virve; Renaud, Paul E.; Westergaard, Kristine Bakke.
Fremmede arter i Arktis- med fokus på Svalbard og Jan Mayen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3141-1) ;Volum 1413.57 s. NINA rapport(1413)
HAVFORSK NINA NPI Untitled
 
41 Thomassen, Jørn; Mossing, Anders; Romtveit, Lena.
Lufsjåtangen og villrein. Rapport fra et dialogseminar om villreinens bruk av Lufsjåtangen på Hardangervidda. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3077-3) ;Volum 1362.39 s. NINA rapport(1362)
NINA Untitled
 
42 Thomassen, Jørn; Vassnes, Bjørn.
Bokbad med Bjørn Vassnes om hans bok Frostens rike - Kryosfæren. Bokbad Litteraturhuset Trondheim; 2017-12-06 - 2017-12-06
NINA Untitled
 
2016
43 Anker-Nilssen, Tycho; Røstad, Ole Wiggo; Brandt, Morten; Thomassen, Jørn.
Ornitologisk valfart til Varanger på 1970-tallet. Lappmeisen 2016 ;Volum 27. s. 27-32
NINA NMBU Untitled
 
44 Strand, Olav; Thomassen, Jørn.
Videre arbeid med avbøtende tiltak i Setesdalen. dialogseminar; 2016-02-22 - 2016-02-22
NINA Untitled
 
45 Strand, Olav; Thomassen, Jørn.
Videre arbeid med avbøtende tiltak i setesdalen, renrein. dialogseminar; 2016-07-28 - 2018-07-28
NINA Untitled
 
46 Thomassen, Jørn.
Adaptive Environmental Assessment and Management in EIA - scoping; Dialogue and conflict; Development og Research Project;Scenario Development; EIA on salmon farming.. Forelesning i geografi, NTNU; 2016-10-21 - 2016-10-21
NINA Untitled
 
47 Thomassen, Jørn.
Besøksforvaltning i Rondane - orientering om og metode for gruppearbeider. Oppstartsseminar og gruppearbeid for besøksforvaltning i Rondane; 2016-06-15 - 2016-06-15
NINA Untitled
 
48 Thomassen, Jørn.
Likestillingsarbeidet i NINA. Foredrag; 2016-05-10 - 2016-05-10
NINA Untitled
 
49 Thomassen, Jørn.
Miljøbygget NINA-huset, noen erfaringer om medvirkning. Orientering om NINA-huset, byggeprosess og medvirkning; 2016-11-03 - 2016-11-03
NINA Untitled
 
50 Thomassen, Jørn.
NINA-huset - fra idé til virkelighet. Introduksjon for nye arkitektstudenter; 2016-08-23 - 2016-08-23
NINA Untitled
 
    Vis neste liste