Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 246 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Gundersen, Vegard; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Rauset, Geir Rune.
Ferdsel og villrein på Hardangervidda: Resultater fra sluttrapporteringen. Nordfjella- og Hardangerviddarådet; 2021-01-09 - 2021-01-09
NINA Untitled
 
2 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Dokk, John Gunnar; Wold, Line Camilla; Romtveit, Lena; Rauset, Geir Rune; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Holter, Tobias Houge; Singsaas, Marianne; Mossing, Anders.
Ferdsel i Hardangervidda villrein-område – Antall brukere og fordeling på areal over tid. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4684-2) 79 s. NINA rapport(1909)
NINA TF Untitled
 
3 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Rauset, Geir Rune.
Villrein og ferdsel på Hardangervidda. Fellesmøte for Nordfjellarådet og Hardangerviddarådet; 2021-02-09 - 2021-02-09
NINA Untitled
 
4 Gundersen, Vegard; Van Moorter, Bram; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Strand, Olav.
Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda. Anbefalinger og tiltak. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4677-4) 96 s. NINA rapport(1903)
NINA Untitled
 
5 Handeland, Kjell; Tunheim, Ketil; Madslien, Knut Ivar Engesæter; Vikøren, Turid; Viljugrein, Hildegunn; Mossing, Anders; Børve, Ivar; Strand, Olav; Hamnes, Inger Sofie.
High winter loads of Oestrid larvae and Elaphostrongylus rangiferi are associated with emaciation in wild reindeer calves. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 2021 ;Volum 15. s. 214-224
MET NINA VETINST Untitled
 
6 Kauffman, Matthew J.; Cagnacci, Francesca; Chamaillé-Jammes, Simon; Hebblewhite, Mark; Hopcraft, J. Grant C.; Merkle, Jerod A.; Mueller, Thomas; Mysterud, Atle; Peters, Wibke Erika Brigitta; Roettger, Christiane; Steingisser, Alethea; Meacham, James E.; Abera, Kasahun; Adamczewski, Jan; Aikens, Ellen O.; Bartlam-Brooks, Hattie; Bennitt, Emily; Berger, Joel; Boyd, Charlotte; Côté, Steeve D.; Debeffe, Lucie Isabelle; Dekrout, Andrea S.; Dejid, Nandintsetseg; Donadio, Emiliano; Dziba, Luthando; Fagan, William F.; Fischer, Claude; Focardi, Stefano; Fryxell, John M.; Fynn, Richard W. S.; Geremia, Chris; González, Benito A.; Gunn, Anne; Gurarie, Elie; Heurich, Marco; Hilty, Jodi; Hurley, Mark A.; Johnson, Aran; Joly, Kyle; Kaczensky, Petra; Kendall, Corinne J.; Kochkarev, Pavel; Kolpaschikov, Leonid; Kowalczyk, Rafal; van Langevelde, Frank; Li, Binbin V.; Lobora, Alex L.; Loison, Anne; Madiri, Tinaapi H.; Mallon, David; Meisingset, Erling L.; Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan; Strand, Olav.
Mapping out a future for ungulate migrations. Limited mapping of migrations hampers conservation. Science 2021 ;Volum 372.(6542) s. 566-569
HINN NIBIO NINA UiO Untitled
 
7 Panzacchi, Manuela; Grimsby, Per Øyvind; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Kivimäki, Ilkka; Saerens, Marco; Gundersen, Vegard.
Fornybar energi og reinsdyr: nye metoder for å simulere effekten av inngrep, forstyrrelser og kompenserende tiltak. EnergiNorge - Produksjonsteknisk konferanse 2021; 2021-05-04 - 2021-05-06
NINA Untitled
 
8 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav.
Villrein trenger sammenhengde natur - bilder og simuleringer forteller. Naturrestaureringskonferanse; 2021-01-18 - 2021-01-19
NINA Untitled
 
9 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Kivimäki, Ilkka; Saerens, Marco; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Gundersen, Vegard; Eftestøl, Sindre; Tsegaye, Diress; Coleman, Jonathan I.R..
Keynote talk: "How to Quantify the Cumulative Impact of Human Activities on reindeer and aid Sustainable Land Planning". 18th North American Caribou Workshop; 2021-05-03 - 2021-05-06
NINA UiO UiT Untitled
 
10 Rolandsen, Christer Moe; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie L.; Viljugrein, Hildegunn; Solberg, Erling Johan; Andersen, Roy; Strand, Olav; Vikøren, Turid; Madslien, Knut Ivar Engesæter; Tarpai, Attila; Fremstad, Jørn; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten; Holmstrøm, Frode; Mysterud, Atle.
Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2020. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4761-0) 38 s. NINA rapport(1983)
NINA UiO VETINST Untitled
 
11 Ytrehus, Bjørnar; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; Hansen, Helge; Nilsen, Erlend Birkeland; Mysterud, Atle; Strand, Olav; Tranulis, Michael A.; Våge, Jørn; Kapperud, Georg; Madslien, Knut Ivar Engesæter; Rueness, Eli Knispel; Wasteson, Yngvild.
Handlingsrommet etter påvisning av skrantesyke (Chronic Wasting Disease, CWD) på Hardangervidda – grunnlag for fremtidige forvaltningsstrategier. Vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø (VKM).. VKM Report 2021 ;Volum 2021.(1) s. 1-122
FHI NINA UiO NMBU VETINST Untitled
 
2020
12 Gundersen, Vegard; Myrvold, Knut Marius; Rauset, Geir Rune; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav.
Spatiotemporal tourism pattern in a large reindeer (Rangifer tarandus tarandus) range as an important factor in disturbance research and management. Journal of Sustainable Tourism 2020
NINA Untitled
 
13 Gundersen, Vegard; Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Van Moorter, Bram; Rauset, Geir Rune; Selvaag, Sofie Kjendlie; Dokk, John Gunnar; Wold, Line Camilla.
STATUS FOR FORSKNING VILLREIN – FERDSEL. Villreinrådets Årskonferanse; 2020-10-21 - 2020-10-22
NINA Untitled
 
14 Gundersen, Vegard; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar.
Villrein og ferdsel på Hardangervidda: Analyser på habitatkvalitet og trekk. Årsmøte; 2020-12-07 - 2020-12-07
NINA Untitled
 
15 Mossing, Anders; Bøthun, Siri; Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Jaren, Vemund; Myren, Ingrid; Sørensen, Raymond.
Kartlegging av villreinens funksjonsområder og identifisering av fokusområder. Skinnabu: NVS Notat 8/2020 2020 34 s.
NINA Untitled
 
16 Mysterud, Atle; Hopp, Petter; Alvseike, Kristin Ruud; Benestad, Sylvie L.; Nilsen, Erlend Birkeland; Rolandsen, Christer Moe; Strand, Olav; Våge, Jørn; Viljugrein, Hildegunn.
Hunting strategies to increase detection of chronic wasting disease in cervids. Nature Communications 2020 ;Volum 11. s. 1-11
NINA UiO VETINST Untitled
 
17 Mysterud, Atle; Rauset, Geir Rune; Van Moorter, Bram; Andersen, Roy; Strand, Olav; Rivrud, Inger Maren.
The last moves: The effect of hunting and culling on the risk of disease spread from a population of reindeer. Journal of Applied Ecology 2020 ;Volum 57. s. 2509-2518
NINA UiO Untitled
 
18 Mysterud, Atle; Strand, Olav; Rolandsen, Christer Moe.
Embracing fragmentation to save reindeer from disease. Conservation Science and Practice (CSP) 2020 ;Volum 2. s. 1-4
NINA UiO Untitled
 
19 Mysterud, Atle; Ytrehus, Bjørnar; Tranulis, Michael A.; Rauset, Geir Rune; Rolandsen, Christer Moe; Strand, Olav.
Antler cannibalism in reindeer. Scientific Reports 2020 ;Volum 10. s. 1-7
NINA UiO NMBU Untitled
 
20 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Kivimäki, Illka; Saerens, Marco; Noak, Andreas; Strand, Olav; Thomassen, Jørn; Gundersen, Vegard.
Kumulative Effekter av Menneskelige Aktiviteter og Bærekraftig Arealplanlegging i Villreinens Leveområder. Villreinrådets fagdag; 2020-10-20 - 2020-10-21
NINA Untitled
 
21 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Veiberg, Vebjørn.
How to quantify cumulative impacts and aid sustainable land planning. Meeting with KLD (Klima- og miljødepartementet) og OED (Olje- og energidepartementet); 2020-01-21 - 2020-01-21
NINA Untitled
 
22 Pontoppidan, Marie Louise Nielsen; Rauset, Geir Rune; Strand, Olav.
Klimaendringar og villrein - framtida på Hardangervidda. Villreinen 2020 s. 54-57
NINA NORCE Untitled
 
23 Rolandsen, Christer Moe; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie Lafond; Viljugrein, Hildegunn; Solberg, Erling Johan; Ytrehus, Bjørnar; Andersen, Roy; Strand, Olav; Vikøren, Turid; Madslien, Knut Ivar Engesæter; Tarpai, Attila; Fremstad, Jørn; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten; Holmstrøm, Frode; Mysterud, Atle.
Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2019. Trondheim/Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA)/Veterinærinstituttet 2020 (ISBN 978-82-426-4577-7) 44 s. NINA rapport(1818)
NINA VETINST UiO Untitled
 
24 Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Lægreid, Helena.
Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 71 s. NINA rapport(1703)
NINA Untitled
 
25 Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram.
GPS- radiomerking og fokusområder i setesdal ryfylke. Vannkraftkonsesjoner og villrein; 2020-01-21 - 2020-01-21
NINA Untitled
 
26 Strand, Olav; Thomassen, Jørn; Panzacchi, Manuela; Romtveit, Lena.
Fokusområder i Setesdal Ryfylke: vegen videre. fagsamling for GPS merkeprosjektet i Setesdal Ryfylkje; 2020-12-14 - 2020-12-14
NINA Untitled
 
2019
27 Gundersen, Vegard; Romtveit, Lena; Strand, Olav.
Villrein og ferdsel: Kunnskap av relevans for kommunale sti- og løypeplaner. Regional fagsamling - om utarbeiding av sti- og løypeplanar; 2019-03-05 - 2019-03-05
NINA Untitled
 
28 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav; Bredin, Yennie Katarina; Sandal, Reidar Johan; Hermansen, Peter.
Ferdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdet. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3423-8) 72 s. NINA rapport(1676)
NINA Untitled
 
29 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Van Moorter, Bram; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdselsregistrering på Hardangervidda 2016-2019. Sluttkonferanse; 2019-11-25 - 2019-11-26
NINA Untitled
 
30 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Van Moorter, Bram; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Villrein og ferdsel på Hardangervidda - Sluttrapport. Høstmøte for Hardangervidda; 2019-11-23 - 2019-11-23
NINA Untitled
 
31 Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Van Moorter, Bram.
Large-scale segregation of tourists and wild reindeer in three Norwegian national parks: Management implications. Tourism Management 2019 ;Volum 75. s. 22-33
NINA Untitled
 
32 Handeland, Kjell; Davidson, Rebecca K.; Viljugrein, Hildegunn; Mossing, Anders; Meisingset, Erling L.; Heum, Marianne; Strand, Olav; Isaksen, Ketil.
Elaphostrongylus and Dictyocaulus infections in Norwegian wild reindeer and red deer populations in relation to summer pasture altitude and climate. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 2019 ;Volum 10. s. 188-195
MET NIBIO NINA VETINST Untitled
 
33 Mysterud, Atle; Madslien, Knut Ivar Engesæter; Viljugrein, Hildegunn; Vikøren, Turid; Andersen, Roy; Guere Calderon, Mariella Evelyn; Benestad, Sylvie Lafond; Hopp, Petter; Strand, Olav; Ytrehus, Bjørnar; Røed, Knut; Rolandsen, Christer Moe; Våge, Jørn.
The demographic pattern of infection with chronic wasting disease in reindeer at an early epidemic stage. Ecosphere 2019 ;Volum 10.(11) s. 1-11
NINA UiO NMBU VETINST Untitled
 
34 Mysterud, Atle; Strand, Olav; Rolandsen, Christer Moe.
Efficacy of Recreational Hunters and Marksmen for Host Culling to Combat Chronic Wasting Disease in Reindeer. Wildlife Society Bulletin (WSB) 2019 ;Volum 43.(4) s. 683-692
NINA UiO Untitled
 
35 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Strand, Olav; Gundersen, Vegard.
Assessing the functionality of reindeer ranges, and the cumulative impact of anthropogenic activities. 15th AUC - Arctic Ungulate Conference; 2019-08-12 - 2019-08-16
NINA UiT Untitled
 
36 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Strand, Olav; Gundersen, Vegard.
Samla belasting og bærekraftig arealplanlegging. NINA-dagan 2019; 2019-11-05
NINA UiT Untitled
 
37 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut.
Renewable Energy and reindeer: New approaches to quantify cumulative impacts & Aid Sustainable Land Planning. Fagdag Vindkraft; 2019-10-14 - 2019-10-15
NINA UiT Untitled
 
38 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Gundersen, Vegard.
Developing approaches to quantify, predict and mitigate Cumulative Impacts. Sluttsamling "Framtidas Reindrift" prosjekt; 2019-12-03
NINA UiT Untitled
 
39 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Veiberg, Vebjørn; Strand, Olav.
Building a Framework for Spatially-Explicit Conservation Strategies & Sustainable Land Planning. NINAs styremøte; 2019-09-23 - 2019-09-23
NINA Untitled
 
40 Rolandsen, Christer Moe; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie Lafond; Viljugrein, Hildegunn; Solberg, Erling Johan; Ytrehus, Bjørnar; Andersen, Roy; Strand, Olav; Vikøren, Turid; Madslien, Knut Ivar Engesæter; Tarpai, Attila; Fremstad, Jørn; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten; Mysterud, Atle.
Kartlegging av skrantesjuke (CWD) i 2016-2018. Trondheim/Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA)/Veterinærinstituttet 2019 (ISBN 978-82-426-3461-0) 41 s. NINA rapport(1711)
NINA UiO VETINST Untitled
 
41 Romtveit, Lena; Gundersen, Vegard; Strand, Olav.
Villrein og ferdsel i Setesdalheiene og Hardangervidda. Fagsamling; 2019-02-28 - 2019-02-28
NINA Untitled
 
42 Strand, Olav.
Villrein som miljøbarometer. regional plansamling; 2019-10-28 - 2019-10-29
NINA Untitled
 
43 Strand, Olav.
villrein som miljøbarometer. fagsamling villreinnemda i setesdal vesthei; 2019-10-17 - 2019-10-17
NINA Untitled
 
44 Strand, Olav; Gundersen, Vegard.
Silhuett Rondane - Hvordan bevare villreinen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3472-6) 40 s. NINA temahefte(74)
NINA Untitled
 
45 Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Thomassen, Jørn; Andersen, Roy; Rauset, Geir Rune; Romtveit, Lena; Mossing, Anders; Bøthun, Siri; Ruud, Audun.
GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke – avbøtende tiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3188-6) 111 s. NINA rapport(1457)
NINA Untitled
 
2018
46 Tucker, Marlee A.; Böhning-Gaese, Katrin; Fagan, William F.; Fryxell, John M.; Van Moorter, Bram; Alberts, Susan C.; Ali, Abdullahi H.; Allen, Andrew M.; Attias, Nina; Avgar, Tal; Bartlam-Brooks, Hattie; Bayarbaatar, Buuveibaatar; Belant, Jerrold L.; Bertassoni, Alessandra; Beyer, Dean; Bidner, Laura; van Beest, Floris M.; Blake, Stephen; Blaum, Niels; Bracis, Chloe; Brown, Danielle; de Bruyn, P.J. Nico; Cagnacci, Francesca; Calabrese, Justin M.; Camilo-Alves, Constança; Chamaillé-Jammes, Simon; Chiaradia, Andre; Davidson, Sarah C.; Todd, Dennis; DeStefano, Stephen; Diefenbach, Duane; Douglas-Hamilton, Iain; Fennesy, Julian; Fichtel, Claudia; Fiedler, Wolfgang; Fischer, Christina; Fischoff, Ilya; Fleming, Christen H.; Ford, Adam T.; Fritz, Susanne A.; Gehr, Benedikt; Goheen, Jacob R.; Gurarie, Eliezer; Hebblewhite, Mark; Heurich, Marco; Hewison, A.J. Mark; Hof, Christian; Hurme, Edward; Isbell, Lynne A.; Janssen, René; Jeltsch, Florian; Kaczensky, Petra; Kane, Adam; Kappeler, Peter M.; Kauffman, Matthew; Kays, Roland; Kimuyu, Duncan; Koch, Flavia; Kranstauber, Bart; LaPoint, Scott; Leimgruber, Peter; Linnell, John Durrus; López-López, Pascual; Markham, A. Catherine; Mattisson, Jenny; Medici, Emilia Patricia; Mellone, Ugo; Merrill, Evelyn; De MirandaMourao, Guilherme; Morato, Ronaldo G; Morellet, Nicolas; Morrison, Thomas A.; Díaz-Muñoz, Samuel L.; Mysterud, Atle; Nandintsetseg, Dejid; Nathan, Ran; Niamir, Aidin; Odden, John; OHara, Robert Brian; Oliveira-Santos, Luiz Gustavo R.; Olson, Kirk A.; Patterson, Bruce D.; De Paula, Rogerio Cunha; Pedrotti, Luca; Reineking, Björn; Rimmler, Martin; Rogers, Tracey L.; Rolandsen, Christer Moe; Rosenberry, Christopher S.; Rubenstein, Daniel I.; Safi, Kamran; Saïd, Sonia; Sapir, Nir; Sawyer, Hall; Schmidt, Niels Martin; Selva, Nuria; Sergiel, Agnieszka; Shiilegdamba, Enkhtuvshin; Silva, João Paulo; Singh, Navinder; Solberg, Erling Johan; Spiegel, Orr; Strand, Olav; Sundaresan, Siva; Ullmann, Wiebke; Voigt, Ulrich; Wall, Jake; Wattles, David; Wikelski, Martin; Wilmers, Christopher C.; Wilson, John W.; Wittemyer, George; Zięba, Filip; Zwijacz-Kozica, Tomasz; Mueller, Thomas.
Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements. Science 2018 ;Volum 359.(6374) s. 466-469
NINA NTNU UiO Untitled
 
47 Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina; Strand, Olav.
The beat of the mountain: a transdisciplinary rhythmanalysis of temporal landscapes. Landscape Research 2018 s. 1-16
BYGDEFORSK NINA Untitled
 
48 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav.
Ferdselsregistrering på Hardangervidda 2016 - 2018, orientering om det som er gjort og videre planer.. Høstmøte Hardangervidda villreinområde; 2018-11-24 - 2018-11-24
NINA Untitled
 
49 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav; Romtveit, Lena; Dokk, John Gunnar.
Ferdselsregistreringer på Hardangervidda. Villreinrådets fagdag 2018; 2018-06-07 - 2018-08-07
NINA NMBU Untitled
 
50 Gundersen, Vegard; Strand, Olav.
Ferdsel i villreinområder: Effekter av forstyrrelser og erfaringer fra GPS prosjektene. Dialogmøte mellom DNT, NJFF og Norges Fjellstyresamband; 2018-11-21 - 2018-11-21
NINA Untitled
 
    Vis neste liste