Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-8 av 8

2021
1 Mattisson, Jenny; Stien, Jenny; Stokmo, Jan Arne; Kindberg, Jonas; Stien, Audun.
Unge kongeørner kan fly Norge på kryss og tvers.
NINA UiT Untitled
 
2020
2 Hind, Liv Jorunn; van der Veen, Bert; Stokmo, Jan Arne; Mattisson, Jenny.
Jerven bruker naturen som kjøleskap. nibio.no [Internett] 2020-05-26
NIBIO NINA Untitled
 
2019
3 Thomassen, Jørn; Stokmo, Jan Arne; Bruteig, Inga Elise; Niemivuo-Lahti, Johanna; Josefsson, Melanie; Westergaard, Kristine Bakke.
Fremmede arter i Arktis – informasjonskampanje for å hindre at reisende bringer med seg fremmede arter til Arktis. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 24 s. NINA rapport(1694)
NINA Untitled
 
2016
4 Linnell, John Durrus; Stokmo, Jan Arne.
Dyr hekter seg fast i grensegjerder. Forskning.no [Internett] 2016-07-14
NINA Untitled
 
2015
5 Stokmo, Jan Arne; Ellingsen, Kari Elsa.
Overfiske av torsk påvirker biodiversitet. nina.no [Internett] 2015-06-29
NINA Untitled
 
6 Stokmo, Jan Arne; Ellingsen, Kari Elsa.
Overfiske ga flere fiskearter. Nationen [Avis] 2015-06-29
NINA Untitled
 
7 Stokmo, Jan Arne; Ellingsen, Kari Elsa.
Overfiske ga plass til flere fiskearter. forskning.no [Internett] 2015-06-29
NINA Untitled
 
2014
8 Stokmo, Jan Arne; Linnell, John Durrus.
Rovdyrene er tilbake i Europa. www.forskning.no [Internett] 2014-12-18
NINA Untitled