Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 169 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Blumentrath, Stefan; Eberz, Charlotte; Killie, Mari Anne; Babiker, Mohamed; Stabbetorp, Odd Egil; Frassinelli, Francesco; Stefano, Matteo de.
Fjernmåling av landøkologisk kart i Nasjonal eInfrastruktur for Forskningsdata (NIRD) - et infrastrukturforslag med eksempler. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4501-2) 71 s. NINA rapport(1746)
MET NERSC NINA Untitled
 
2 Framstad, Erik; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Johansen, Line; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Øien, Dag-Inge.
Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Dokumentasjon av sentral økosystemfunksjon. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4538-8) 135 s. NINA rapport(1781)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
3 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Westergaard, Kristine Bakke; Kleven, Oddmund; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders; Brandrud, Marie Kristine; Stabbetorp, Odd Egil.
Conserving on the edge: genetic variation and structure in northern populations of the endangered plant Dracocephalum ruyschiana L. (Lamiaceae). Conservation Genetics 2020
NINA Untitled
 
2019
4 Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Töpper, Joachim Paul; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Møsvatn. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 22-33
NINA Untitled
 
5 Framstad, Erik; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Erikstad, Lars; Johansen, Line; Stabbetorp, Odd Egil; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.Forslag til kriterier for lokalitetskvalitet for reviderte naturtyper. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3396-5) 193 s. NINA rapport(1652)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
6 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Westergaard, Kristine Bakke; Kleven, Oddmund; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders; Stabbetorp, Odd Egil.
torvmose+starr+hubro=dragehode. Fagseminar på avdelinga; 2019-11-28 - 2019-11-28
NINA Untitled
 
7 Olsen, Siri Lie; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Spredning av fremmede bartrær fra plantefelt. Fagdag fremmede arter; 2019-11-12
NINA Untitled
 
8 Olsen, Siri Lie; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Spredning av fremmede bartrær fra plantefelt: en oppsummering av kartleggingen hittil. Foredrag på lunsjseminar hos Norsk institutt for naturforskning; 2019-12-13
NINA Untitled
 
9 Venter, Alexander Samuel; Stabbetorp, Odd Egil; Garnåsjordet, Per Arild; Aslaksen, Iulie.
Naturindeks for Norge: Åpent lavland. Metoder for utarbeiding av kart og beregning av areal. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3466-5) 37 s. NINA rapport(1715)
NINA SSB Untitled
 
2018
10 Kleven, Oddmund; Endrestøl, Anders; Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Westergaard, Kristine Bakke.
SNP discovery in the northern dragonhead Dracocephalum ruyschiana. Conservation Genetics Resources 2018
NINA Untitled
 
11 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil.
Hva gjør tørkesommeren med naturmangfoldet?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA UiO Untitled
 
12 Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Skarpaas, Olav; Blaalid, Rakel; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Invasive alien plant species in Norway: hotspots for introduction, current distribution, mapping and management. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA UiO Untitled
 
2017
13 Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Sverdrup-Thygeson, Anne; Bendiksen, Egil; Nordén, Björn; Stabbetorp, Odd Egil; Hofgaard, Annika; Granhus, Aksel.
Local and landscape effects of stand age on biodiversity in productive boreal forests. 3rd conference of the Norwegian Ecological Society: evolutionary ecology; 2017-01-12 - 2017-01-13
NINA UiO NMBU Untitled
 
14 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil; Töpper, Joachim Paul.
Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer fra 2008 til 2016. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3056-8) ;Volum 1348.42 s. NINA rapport(1348)
NINA Untitled
 
15 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Töpper, Joachim Paul; Chala, Desalegn; Often, Anders; Olsen, Siri Lie; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Lund og Åmotsdalen. I: Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ISBN 978-82-426-3101-5. s. 22-35
NINA UiO Untitled
 
16 Bruteig, Inga Elise; Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Staverløkk, Arnstein; Stabbetorp, Odd Egil; Ødegaard, Frode.
Fremmede arter ved planteimport. Kartlegging og overvåking 2014–2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3032-2) ;Volum 1329.221 s. NINA rapport(1329)
NINA Untitled
 
17 Often, Anders; Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil.
Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Hedmark. Trondheim: Miljødrekoratet 2017
NINA Untitled
 
18 Pedersen, Bård; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil; Framstad, Erik.
Evaluering av metode for naturfaglige registreringer i skogvernarbeidet basert på Natur i Norge-systemet. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3010-0) ;Volum 1319.77 s. NINA rapport(1319)
NINA Untitled
 
2016
19 Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Gjershaug, Jan Ove.
Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II – jakten fortsetter .... Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2907-4) ;Volum 1256.115 s. NINA rapport(1256)
NINA Untitled
 
20 Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil.
Dragehode Dracocephalum ruyschiana. Forslag til overvåkingsopplegg. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2981-4) 30 s. NINA Kortrapport(37)
NINA UiO Untitled
 
21 Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil.
Dragehode i NINA - pågående arbeid og tanker om overvåking. Seminar om dragehode; 2016-11-03
NINA Untitled
 
22 Evju, Marianne; Stange, Erik; Berger, Anna Lisa; Blumentrath, Stefan; Endrestøl, Anders; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil; Stöckmann, Friederike; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Når artenes leveområder splittes opp - eksempler fra øyene i indre Oslofjord. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2885-5) 49 s. NINA temahefte(65)
NINA NMBU Untitled
 
23 Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Skarpaas, Olav; Often, Anders; Gajda, Honorata.
Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær: vrifuru (Pinus contorta) og lutzgran (Picea x lutzii). Miljøfagkonferanse naturmangfold; 2016-10-18 - 2016-10-20
NINA UiO Untitled
 
24 Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Skarpaas, Olav; Often, Anders; Gajda, Horata.
Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Vrifuru (Pinus contorta) og lutzgran (Picea × lutzii). Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2870-1) ;Volum 1231.78 s. NINA rapport(1231)
NINA UiO Untitled
 
2015
25 Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Stabbetorp, Odd Egil.
Gjenanalyse av intensive overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen Svalbard 2014. Endringer i vegetasjon fra 2009 til 2014 og vurdering av overvåkingsmetodikk. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2744-5) 37 s. NINA rapport(1122)
NINA Untitled
 
26 Bratli, Harald; Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil.
Kalkberg – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2796-4) 49 s. NINA rapport(1171)
NIBIO NINA Untitled
 
27 Bratli, Harald; Pedersen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Wesenberg, Jan.
Kartlegging av åpen kalkmark og den prioriterte arten dragehode i Oslo og Akershus. Oslo: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen 2015 (ISBN 978-82-7473-241-4) 154 s. Rapport (Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus)(2015:3)
NINA UiO Untitled
 
28 Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Stabbetorp, Odd Egil; Wesenberg, Jan.
Kartlegging av slåttemark i Buskerud 2013 og 2014. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2742-1) 206 s. NINA rapport(1120)
NIBIO NINA Untitled
 
29 Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald; Ødegaard, Frode.
Strandeng – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2795-7) 116 s. NINA rapport(1170)
NIBIO NINA Untitled
 
30 Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Endrestøl, Anders; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2758-2) 105 s. NINA rapport(1136)
NINA Untitled
 
2014
31 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil; Often, Anders.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen 2013. I: Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 ISBN 978-82-426-2651-6. s. 17-33
NINA Untitled
 
32 Aarrestad, Per Arild; Myking, Tor; Stabbetorp, Odd Egil; Tollefsrud, Mari Mette.
Foreign Norway spruce (Picea abies) provenances in Norway and effects on biodiversity. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2694-3) 39 s. NINA rapport(1075)
NIBIO NINA Untitled
 
33 Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil; Molia, Anne; Evju, Marianne.
Hotspot åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Beskrivelse av habitatet og forslag til overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet.. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2722-3) 46 s. NINA rapport(1102)
NINA UiO Untitled
 
34 Brandrud, Marie Kristine; Nordal, Inger; Paun, Ovidiu; Lorenzo, Maite; Bjorå, Charlotte Sletten; Stabbetorp, Odd Egil; Brysting, Anne Krag.
Polyploid and ecotype variation in the Cochlearia officinalis complex. ForBio Annual Meeting; 2014-02-24 - 2014-02-26
NINA UiO Untitled
 
35 Bratli, Harald; Evju, Marianne; Jordal, John Bjarne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil.
Hotspot kulturmarkseng. Beskrivelse av habitatet og forslag til nasjonalt overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2720-9) 76 s. NINA rapport(1100)
NINA Untitled
 
36 Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil; Aarrestad, Per Arild.
Effekter av nitrogenutslipp fra veitrafikk på vegetasjon. Oslo: Statens vegvesen 2014 34 s. Statens vegvesens rapporter(272)
NINA Untitled
 
37 Evju, Marianne; Blumentrath, Stefan; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Plant species occurrence in a fragmented grassland landscape: the importance of species traits. Biodiversity and Conservation 2014 ;Volum 24. s. 547-561
NINA NMBU Untitled
 
38 Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald.
Strandenger i Østfold – areal, økologisk tilstand og rødlistearter. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2014 ;Volum 72.(4) s. 235-248
NINA Untitled
 
39 Reitan, Ole; Aarrestad, Per Arild; Gjershaug, Jan Ove; Stabbetorp, Odd Egil; Hagen, Dagmar.
Verneplan for Hjerkinn skytefelt – kunnskapsstatus for naturtyper, flora og fugleliv. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2707-0) 71 s. NINA rapport(1088)
NINA Untitled
 
40 Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil; Bakkestuen, Vegar.
Vurdering av populasjonsendringer på grunnlag av artsfunn. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2185-6) 36 s. NINA rapport(608)
NINA UiO Untitled
 
41 Stabbetorp, Odd Egil.
Bittergrønn i Norge. Foreningsmøte; 2014-01-22
NINA Untitled
 
2013
42 Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Nordén, Bjørn; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
ARKO-prosjektet: en viktig kunnskapsleverandør for forvaltning av Norges biologiske mangfold. Naturen 2013 (2-2013) s. 90-103
NIBIO NINA UiO NMBU Untitled
 
43 Aarrestad, Per Arild; Bendiksen, Egil; Bjerke, Jarle Werner; Brandrud, Tor Erik; Hofgaard, Annika; Rusch, Graciela; Stabbetorp, Odd Egil.
Effekter av treslagsskifte, treplanting og nitrogengjødsling i skog på biologisk mangfold. Kunnskapsgrunnlag for å vurdere skogtiltak i klimasammenheng. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2567-0) 69 s. NINA rapport(959)
NINA UiT Untitled
 
44 Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Blumentrath, Stefan; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Effects of fragmentation on plant communities in dry calcareous meadows – the importance of species traits. Open Landscapes 2013 – Ecology, Management and Nature Conservation; 2013-09-29 - 2013-10-03
NINA NMBU Untitled
 
2012
45 Normander, Bo; Levin, Gregor; Auvinen, Ari-Pekka; Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil; Hedblom, Marcus; Glimskär, Anders; Gudmundsson, Gudmundur A..
Indicator framework for measuring quantity and quality of biodiversity-Exemplified in the Nordic countries. Ecological Indicators 2012 ;Volum 13.(1) s. 104-116
NIBIO NINA Untitled
 
46 Rydgren, Knut; Stabbetorp, Odd Egil; Blom, Hans H..
Distribution and ecology of Trichocolea tomentella in Norway. Lindbergia 2012 ;Volum 35. s. 1-6
HVL NIBIO NINA Untitled
 
47 Stabbetorp, Odd Egil.
Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) langs riks- og fylkesveger Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland fylker. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2517-5) 115 s. NINA rapport(913)
NINA Untitled
 
2011
48 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil.
Utprøving av metodikk for overvåking av effekter av atmosfærisk tilført nitrogen på fattig fjellvegetasjon.Pilotprosjekt for Naturindeks for Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2011 (ISBN 978-82-426-2330-0) 26 s. NINA rapport(741)
NINA UiO Untitled
 
49 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg og Reservegasskraftverk på Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – gjenanalyser og nyetablering av overvåkingsfelter i 2010. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2011 (ISBN 978-82-426-2275-4) 60 s. NINA rapport(690)
NINA UiO Untitled
 
50 Bratli, Harald; Jordal, John Bjarne; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Naturbeitemark - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2011 (ISBN 978-82-426-2301-0) 85 s. NINA rapport(714)
NINA Untitled
 
    Vis neste liste