Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 146 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Lau, Danny C.P.; Christoffersen, Kirsten S.; Erkinaro, Jaakko; Hayden, Brian; Heino, Jani; Hellsten, Seppo; Holmgren, Kerstin; Kahilainen, Kimmo Kalevi; Kahlert, Maria; Karjalainen, Satu Maaria; Karlsson, Jan; Forsström, Laura; Lento, Jennifer; Mjelde, Marit; Ruuhijärvi, Jukka; Sandøy, Steinar; Schartau, Ann Kristin; Svenning, Martin; Vrede, Tobias; Goedkoop, Willem.
Multitrophic biodiversity patterns and environmental descriptors of sub-Arctic lakes in northern Europe. Freshwater Biology 2020 s. -
HINN NINA NIVA Untitled
 
2 Museth, Jon; Helland, Ingeborg Palm; Jensen, Thomas Correll; Lorentsen, Svein Håkon; Schartau, Ann Kristin.
Overvåking i akvatiske økosystemer – innspill fra NINA. Innspillmøte om miljøovervåking; 2020-01-22 - 2020-01-22
NINA Untitled
 
2019
3 Jensen, Thomas Correll; Zawiska, Izabela; Oksman, Mimmi; Słowiński, Michał; Woszczyk, Michał; Luoto, Tomi P.; Tylmann, Wojciech; Nevalainen, Liisa; Obremska, Milena; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn.
Historical human impact on Productivity and biodiversity in a subalpine oligotrophic lake in Scandinavia. Journal of Paleolimnology 2019 ;Volum 42.(4)
NINA Untitled
 
4 Meissner, Kristian; Aroviita, Jukka; Majaneva, Markus; Ekrem, Torbjørn; Schartau, Ann Kristin; Friberg, Nikolai; Olafsson, Jón; Johnson, Richard K.; Baattrup-Pedersen, Annette; Leese, Florian; Elbrecht, Vasco.
SCANDNAnet — validating and intercalibrating metabarcoding for routine use in Nordic freshwater biomonitoring. 8th International Barcode of Life Conference; 2019-06-17 - 2019-06-20
NINA NIVA NTNU Untitled
 
5 Meissner, Kristian; Aroviita, Jukka; Majaneva, Markus; Ekrem, Torbjørn; Schartau, Ann Kristin; Friberg, Nikolai; Olafsson, Jón; Johnson, Richard K.; Baattrup-Pedersen, Annette; Leese, Florian; Elbrecht, Vasco.
SCANDNAnet — validating and intercalibrating metabarcoding for routine use in Nordic freshwater biomonitoring. Genome 2019 ;Volum 62.(6) s. 408-408
NINA NIVA NTNU Untitled
 
6 Pedersen, Bård; Schartau, Ann Kristin; Kielland, Øystein Nordeide; Kjærstad, Gaute; Persson, Jonas.
Naturindeks for Norge - ferskvann. Evaluering av eksisterende indikatorsett og datagrunnlag og forslag til justeringer.. Oslo: Norsk Institutt for Naturforskning 2019 (ISBN 978-82-4263431-3) 60 s. NINA rapport(1683)
NIVA NINA NTNU Untitled
 
7 Schartau, Ann Kristin; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Bongard, Terje; Walseng, Bjørn.
Litorale invertebrater i store innsjøer - hvordan håndtere romlig variasjon.. Vannmiljøkonferansens forskningsdag; 2019-03-26 - 2019-03-26
NINA Untitled
 
8 Schartau, Ann Kristin; Pedersen, Bård.
Naturindeks for Norge - ferskvann. Evaluering av indikatorsett, dets datagrunnlag og behov for ytterligere tilfang av datakilder.. Møte i faggruppen for Naturindeks; 2019-05-15 - 2019-05-16
NINA Untitled
 
9 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, David; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. : NIVA 2019 177 s. NIVA-rapport(7414)
NINA NIVA Untitled
 
2018
10 Gundersen, Hege; Mjelde, Marit; Schartau, Ann Kristin; Oug, Eivind.
Norsk naturindeks. Statistiske beregningsmetoder for utnyttelse av vanndirektivdata i naturindeksen – ferskvannsindeksen vannplanter (TIc) som eksempel. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7059-4) 50 s. NIVA-rapport(7324)
NINA NIVA Untitled
 
11 Gundersen, Hege; Mjelde, Marit; Schartau, Ann Kristin; Oug, Eivind.
Statistiske beregningsmetoder for utnyttelse av vanndirektivdata i naturindeksen – vannplanter som eksempel. Naturindeks faggruppemøte; 2018-04-25 - 2018-04-26
NINA NIVA Untitled
 
12 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Løvik, Jarl Eivind; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1057 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 81 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
13 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Persson, Jonas; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1054 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 80 s.
NINA NIVA UiO UiT Untitled
 
14 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Dahl-Hansen, Geir; Gjelland, Karl Øystein; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1053 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 59 s.
NINA NIVA NORCE Untitled
 
15 Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute; Mjelde, Marit; Edvardsen, Hanne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1055 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 63 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
16 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7022-8) 193 s. NIVA-rapport(7287)
NINA NIVA Untitled
 
2017
17 Nybø, Signe; Arneberg, Per; Framstad, Erik; Ims, Rolf Anker; Lyngstad, Anders; Schartau, Ann Kristin; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis.
Fagsystem for vurdering av god økologisk tilstand. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 28-46
HAVFORSK NIBIO NINA NTNU UiB UiT NMBU Untitled
 
18 Nybø, Signe; Arneberg, Per; Framstad, Erik; Ims, Rolf Anker; Lyngstad, Anders; Schartau, Ann Kristin; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis.
Forslag til videre arbeid. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 176-185
HAVFORSK NIBIO NINA NTNU UiB UiT NMBU Untitled
 
19 Nybø, Signe; Arneberg, Per; Framstad, Erik; Ims, Rolf Anker; Lyngstad, Anders; Schartau, Ann Kristin; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis.
Innledning. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 10-17
HAVFORSK NIBIO NINA NTNU UiB UiT NMBU Untitled
 
20 Nybø, Signe; Arneberg, Per; Framstad, Erik; Ims, Rolf Anker; Lyngstad, Anders; Schartau, Ann Kristin; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis.
Relevante kunnskaps- og klassifiseringssystemer. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 18-27
HAVFORSK NIBIO NINA NTNU UiB UiT NMBU Untitled
 
21 Schartau, Ann Kristin.
Basisovervåking i ferskvann - referansesjøer. Hvordan står det til med våre innsjøer, elver og grunnvann?; 2017-12-13 - 2017-12-13
NINA Untitled
 
22 Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche.
Overvåking av økologisk tilstand - innsjøer. Svensk-norsk workshop om metodikk for overvåking/klassifisering av fisk; 2017-11-22 - 2017-11-23
NINA NIVA Untitled
 
23 Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jonsson, Bror; Mjelde, Marit; Molversmyr, Åge; Persson, Jonas; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3090-2) ;Volum 1369.175 s. NINA rapport(1369)
NINA NIVA NORCE UiB Untitled
 
24 Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn; Jensen, Thomas Correll.
Surveillance monitoring of Norwegian lakes: assessment of ecological status based on crustacean zooplankton. Symposium for European Freshwater Sciences 2017; 2017-07-02 - 2017-07-07
NINA Untitled
 
25 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. Oslo: Miljødirektoratet 2017 (ISBN 978-82-577-6917-8) 197 s.
NINA NIVA Untitled
 
26 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6917-8) 197 s. NIVA-rapport(7182)
NINA NIVA Untitled
 
27 Zawiska, Izabela; Luoto, Tomi P.; Nevalainen, Liisa; Tylmann, Wojciech; Jensen, Thomas Correll; Obremska, Milena; Słowiński, Michał; Woszczyk, Michał; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn.
Climate variability and lake ecosystem responses in western Scandinavia (Norway) during the last Millennium. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2017 ;Volum 466. s. 231-239
NINA Untitled
 
2016
28 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut Anders; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Description of the major ecosystems and their reference states. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 21-26
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB NMBU Untitled
 
29 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut Anders; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Ecological framework. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 11-20
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB NMBU Untitled
 
30 Pedersen, Bård; Schartau, Ann Kristin.
Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag. Møte med oppdragsgiver; 2016-03-14 - 2016-03-14
NINA Untitled
 
31 Pedersen, Bård; Schartau, Ann Kristin; Gundersen, Hege.
Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag.. Møte i faggruppen for Naturindeks 19.04.2016; 2016-04-19
NINA NIVA Untitled
 
32 Petrin, Zlatko; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Eriksen, Tor Erik; Kjærstad, Gaute; Saltveit, Svein Jakob; Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute.
Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om. Trondheim: Norsk institutt fro naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2937-1) ;Volum 1276.41 s. NINA rapport(1276)
NINA NIVA NORCE NTNU UiB UiO Untitled
 
33 Poikane, Sandra; Johnson, Richard K.; Sandin, Leonard; Schartau, Ann Kristin; Solimini, Angelo G.; Urbanic, Gorazd; Arbačiauskas, Kęstutis; Aroviita, Jukka; Gabriels, Wim; Miler, Oliver; Pusch, Martin T.; Tim, Henn; Böhmer, Jürgen.
Benthic macroinvertebrates in lake ecological assessment: A review of methods, intercalibration and practical recommendations. Science of the Total Environment 2016 ;Volum 543. s. 123-134
NINA Untitled
 
34 Schartau, Ann Kristin.
Assessment of acid sensitive lakes in Norway: ecological status based on water chemistry and biology. I: Proceedings of the 32nd Task Force meeting of the ICP Waters Programme in Asker, Oslo, May 24-26, 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 ISBN 978-82-577-6825-6. s. 7-12
NINA Untitled
 
35 Schartau, Ann Kristin.
Forsuringsstatus og –utvikling i ukalkede innsjøer. Naturens mangfold - fagsamling for fylkesmennene; 2016-10-18 - 2016-10-20
NINA Untitled
 
36 Schartau, Ann Kristin.
Monitoring of acid sensitive lakes in Norway: ecological status based on water chemistry and biology. Workshop ICP-Waters; 2016-05-23 - 2016-05-25
NINA Untitled
 
37 Schartau, Ann Kristin.
Nasjonal overvåking av forsuringseffekter i innsjøer: Økologisk tilstand basert på vannkjemi og biologi.. pH-status : forum for sur nedbør og kalking 2016 ;Volum 3. s. 3-5
NINA Untitled
 
38 Schartau, Ann Kristin.
Tiltaksovervåking i kalkede vassdrag: organisering, metodikk og resultater. Samling om dosererkalking; 2016-10-26 - 2016-10-27
NINA Untitled
 
39 Schartau, Ann Kristin.
Typologi for elver og innsjøer jf. vannforskriften. Møte om Natur i Norge for ferskvann vs vannforskriftens typologi; 2016-05-02 - 2016-05-02
NINA Untitled
 
40 Schartau, Ann Kristin.
Vannforskriften og overvåking av flora og fauna i Norges store innsjøer. Møte i Modum Rotary klubb; 2016-10-24 - 2016-10-24
NINA Untitled
 
41 Schartau, Ann Kristin; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Bongard, Terje; Walseng, Bjørn.
Ecological status assessment of large lakes: what is sufficient sampling effort?. SIL 2016 - XXXIII Congress of International Limnological Society; 2016-07-31 - 2016-08-05
NINA Untitled
 
42 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Garmo, Øyvind Aaberg; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Effekter av langtransporterte forurensinger i norske innsjøer – forsuringstilstand og trender. Inkludert nye overvåkingsdata fra 2012-2014.. : Miljødirektoratet 2016 182 s.
NINA NIVA NORCE UiB Untitled
 
43 Schartau, Ann Kristin; Gundersen, Hege; Pedersen, Bård.
Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2866-4) 44 s. NINA Kortrapport(5)
NINA NIVA Untitled
 
44 Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche.
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer. Naturens mangfold - fagsamling for fylkesmennene; 2016-10-18 - 2016-10-20
NINA NIVA Untitled
 
45 Solheim, A. Lyche; Schartau, A. K.; Bongard, T.; Bækkelie, K. A. E.; Edvardsen, H.; Jensen, T. C.; Mjelde, M.; Persson, J.; Rustadbakken, A.; Sandlund, O. T.; Skjelbred, B..
ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6805-8) 151 s. NIVA-rapport(7070)
NINA NIVA Untitled
 
46 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Rustadbakken, Atle; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger.
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. : Miljødirektoratet 2016 (ISBN 978-82-577-6805-8) 151 s.
NINA NIVA NMBU Untitled
 
47 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger.
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften.. Oslo: Miljødirektoratet 2016 (ISBN 978-82-577-6806-5) 142 s.
NINA NIVA Untitled
 
2015
48 Aarrestad, Per Arild; Bjerke, Jarle W.; Follestad, Arne; Jepsen, Jane Uhd; Nybø, Signe; Rusch, Graciela; Schartau, Ann Kristin.
Naturtyper i klimatilpasningsarbeid. Effekter av klimaendringer og klimatilpasningsarbeid på naturmangfold og økosystemtjenester. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2781-0) 98 s. NINA rapport(1157)
NINA Untitled
 
49 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Beskrivelse av hoved-økosystemene og deres referansetilstand. I: Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 ISBN 978-82-426-2752-0. s. 21-26
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB Untitled
 
50 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Økologisk rammeverk. I: Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 ISBN 978-82-426-2752-0. s. 11-20
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB Untitled
 
    Vis neste liste