Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 172 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Töpper, Joachim Paul; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Møsvatn. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 22-33
NINA Untitled
 
2 Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens.
Fremmede arter med planteimport. Gartneryrket 2019 ;Volum 2019.(5) s. 24-29
NINA Untitled
 
3 Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Often, Anders; Hanssen, Oddvar; Åström, Jens.
Blindpassasjerer med hageplanter - Kartlegging og overvåking av spredningsveien «import av planteprodukter». Medlemsmøte NEF; 2019-03-19 - 2019-03-19
NINA Untitled
 
4 Jacobsen, Rannveig Margrete; Åström, Jens; Endrestøl, Anders; Blaalid, Rakel; Fossøy, Frode; Often, Anders; Sandercock, Brett.
Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge. System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3308-8) ;Volum 1569.116 s. NINA rapport(1569)
NINA Untitled
 
5 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Staverløkk, Arnstein.
Ufrivillig, ubevisst og uønsket - Fremmede arter med planteimport. Insektnytt 2019 ;Volum 44.(2/3) s. 19-36
NINA Untitled
 
2018
6 Blaalid, Rakel; Often, Anders; Magnussen, Kristin; Olsen, Siri Lie; Westergaard, Kristine Bakke.
Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3162-6) ;Volum 1432.88 s. NINA rapport(1432)
NINA Untitled
 
7 Dick, Jan; Turkelboom, Francis; Woods, Helen; Iniesta-Arandia, Irene; Primmer, Eeva; Saarela, Sanna-Riikka; Bezak, Peter; Mederly, Peter; Leone, Michael; Verheyden, Wim; Kelemen, Eszter; Hauck, Jennifer; Andrews, Chris; Antunes, Paula; Aszalós, Réka; Baró, Francesc; Barton, David Nicholas; Berry, Pam; Bugter, Rob; Carvalho, Laurence; Czúcz, Balint; Dunford, Rob; Blancos, Gemma Garcia; Geamănăt, Nicoleta; Giucăt, Relu; Grizzetti, Bruna; Izakovičováv, Zita; Kertész, Miklós l; Kopperoinen, Leena; Langemeyer, Johannes; Lapola, David Montenegro; Liquete, Camino; Luque, Sandra; Pastur, Guillermo Martinéz; Martín-López, Berta; Mukhopadhyay, Raktima; Niemela, Jari; Odee, David; Peri, Pablo Luis; Pinho, Patricia; Blumentrath, Stefan; Fongar, Claudia; Gomez-Baggethun, Erik; Gundersen, Vegard; Haavardsholm, Oscar; Köhler, Berit; Lindhjem, Henrik; Nowell, Megan Sara; Often, Anders; Reinvang, Rasmus; Rusch, Graciela; Stange, Erik.
Stakeholders’ perspectives on the operationalisation of the ecosystem service concept: results from 27 case studies. Ecosystem Services 2018 ;Volum 29. s. 552-565
NINA NMBU Untitled
 
8 Often, Anders.
Bucida buceras - de store trærne i Østbanehallen. Floristisk smågodt. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2018 ;Volum 76.(4) s. 220-220
NINA Untitled
 
9 Often, Anders.
Grunnleggende plantediversitet (av Kathleen Rani Hagen). Biolog 2018 ;Volum 36.(1) s. 43-44
NINA Untitled
 
10 Often, Anders.
Nabolagets ville vekster: Kjempespringfrø - en svartelistet rakker!. Listera 2018 (1-2018) s. 7-10
NINA Untitled
 
11 Often, Anders.
Norges planter av Knut Fægri. Biolog 2018 ;Volum 35.(3-4) s. 19-
NINA Untitled
 
12 Often, Anders.
Storverk om myr i Europa (med Asbjørn Moen m.f.). Biolog 2018 ;Volum 36.(1) s. 40-41
NINA Untitled
 
13 Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Skarpaas, Olav; Blaalid, Rakel; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Invasive alien plant species in Norway: hotspots for introduction, current distribution, mapping and management. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA UiO Untitled
 
14 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode; Brandsegg, Hege.
Blindpassasjerer med planteimport. NINA-dagan fagseminar 2018; 2018-11-07 - 2018-11-08
NINA Untitled
 
15 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Fremmede arter - kartlegging og overvåking av sprednings-veien import av planteprodukter. Mattilsynet Plantehelse SKUP-kurs; 2018-03-07 - 2018-03-07
NINA Untitled
 
16 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Often, Anders; Hanssen, Oddvar; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3124-4) ;Volum 1397.23 s. NINA rapport(1397)
NINA Untitled
 
2017
17 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Töpper, Joachim Paul; Chala, Desalegn; Often, Anders; Olsen, Siri Lie; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Lund og Åmotsdalen. I: Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ISBN 978-82-426-3101-5. s. 22-35
NINA UiO Untitled
 
18 Bruteig, Inga Elise; Dahle, Sondre; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Åström, Jens.
Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2984-5) 25 s. NINA Kortrapport(39)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
19 Bruteig, Inga Elise; Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Staverløkk, Arnstein; Stabbetorp, Odd Egil; Ødegaard, Frode.
Fremmede arter ved planteimport. Kartlegging og overvåking 2014–2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3032-2) ;Volum 1329.221 s. NINA rapport(1329)
NINA Untitled
 
20 Jordhøy, Per; Often, Anders.
Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nysetra, Tandsetra, Sjong og Kvita i Lesja kommune 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3123-7) ;Volum 1396.31 s. NINA rapport(1396)
NINA Untitled
 
21 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Often, Anders; Myklebost, Heidi Elin; Olsen, Siri Lie; Hagelin, Jon Valbjørn; Ruano, Monica Montalvan; Frivoll, Vigdis Irene; Stefano, Matteo de.
Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Nord-Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3156-5) ;Volum 1427.32 s. NINA rapport(1427)
NINA Untitled
 
22 Lauwers, Laura; Barton, David Nicholas; Blumentrath, Stefan; Often, Anders; Nowell, Megan Sara.
Accounting for urban trees. Updating the VAT03 compensation value model. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3184-8) ;Volum 1453.74 s. NINA rapport(1453)
NINA Untitled
 
23 Often, Anders; Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil.
Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Hedmark. Trondheim: Miljødrekoratet 2017
NINA Untitled
 
2016
24 Alm, Torbjørn; Deschamps, Amandine Maria; Often, Anders.
Pestplanten tromsøsvineblom Jacobaea alpina x subalpina i Norge - opphav og status. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2016 ;Volum 74.(2) s. 109-117
NINA UiT Untitled
 
25 Barton, David Nicholas; Reinvang, Rasmus; Often, Anders.
Fire lokale verdsettingscase om grønnstrukturs betydning på prosjektnivå. OSLOpenNESS fagdag; 2016-06-08 - 2016-06-08
NINA Untitled
 
26 Bjureke, Kristina; Often, Anders.
Blomstervandring til Ola Narr. NHMs årsprogram; 2016-04-20
NINA UiO Untitled
 
27 Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Gjershaug, Jan Ove.
Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II – jakten fortsetter .... Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2907-4) ;Volum 1256.115 s. NINA rapport(1256)
NINA Untitled
 
28 Jordhøy, Per; Often, Anders.
Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Filling, Skamsdalssetrin og beiteområde ved Sletthella i Lesja kommune. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2956-2) ;Volum 1289.25 s. NINA rapport(1289)
NINA Untitled
 
29 Often, Anders.
Bærums vidstrakte kalksteins-villastrøk. Nøttekråka (Bærum Naturvernforbund) 2016 (2-2016) s. 12-13
NINA Untitled
 
30 Often, Anders.
Ein fin landskapsflora. Melding av boka "Ville blomar i Sunnhordaland" av Jan Rabben og Kari Lønning Aarø. Dag og Tid 2016 s. 27-27
NINA Untitled
 
31 Often, Anders.
Gatelangs i Oslo: Fiolett ungarskvikke. Firbladet 2016 ;Volum 2. s. 33-
NINA Untitled
 
32 Often, Anders.
Gatelangs i Oslo: Russehumleblom. Firbladet 2016 ;Volum 2. s. 34-
NINA Untitled
 
33 Often, Anders.
Nabolagets ville vekster: Jeg dyrker krypsoleie. Listera 2016 ;Volum 2. s. 35-38
NINA Untitled
 
34 Often, Anders; Hørlyk, L..
Ballblom. Firbladet 2016 ;Volum 2. s. 34-
NINA Untitled
 
35 Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Skarpaas, Olav; Often, Anders; Gajda, Honorata.
Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær: vrifuru (Pinus contorta) og lutzgran (Picea x lutzii). Miljøfagkonferanse naturmangfold; 2016-10-18 - 2016-10-20
NINA UiO Untitled
 
36 Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Skarpaas, Olav; Often, Anders; Gajda, Horata.
Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Vrifuru (Pinus contorta) og lutzgran (Picea × lutzii). Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2870-1) ;Volum 1231.78 s. NINA rapport(1231)
NINA UiO Untitled
 
2015
37 Barton, David Nicholas; Blumentrath, Stefan; Often, Anders; Berger, Anna Lisa; Friedricke, Stockmann.
Work in Progress on Compensation value of city trees. OSLOpenNESS prosjektmøte; 2015-11-26
NINA Untitled
 
38 Endrestøl, Anders; Often, Anders.
Om innførte arter.. Ekko, NRK P2 [Radio] 2015-11-05
NINA Untitled
 
39 Endrestøl, Anders; Often, Anders.
Om innførte arter.. Schrødingers katt, NRK1 [TV] 2015-10-29
NINA Untitled
 
40 Jacobsen, Karl-Otto; Often, Anders; Dahl-Hansen, Geir A. P.; Dahl-Hansen, Ida.
Tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø.. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2715-5) 49 s. NINA rapport(1096)
NINA Untitled
 
41 Jordhøy, Per; Often, Anders.
Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nedre Reindøl, Reindølsætrin og Svartdalsætrin i Lesja kommune. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2816-9) 25 s. NINA rapport(1188)
NINA Untitled
 
42 Often, Anders.
Frukt og frukt, og nøtt og nøtt - fru Blom. Sopp og nyttevekster 2015 (2-2015) s. 10-12
NINA Untitled
 
43 Often, Anders.
Nabolagets ville vekster: Meldestokk. Møkkstokk. Lortstokk. Listera 2015 (2015-1) s. 7-10
NINA Untitled
 
44 Often, Anders.
Nabolagets ville vekster: Taggsalat kommer – men langsomt. Listera 2015 (2-2015) s. 50-52
NINA Untitled
 
45 Often, Anders.
Nei til storkommune. Debattinnlegg. Østlandets Blad 2015 s. 16-16
NINA Untitled
 
46 Often, Anders.
Pompøse åkerstistel-tosk. Listéra 2015 (2015-1) s. 11-12
NINA Untitled
 
47 Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Endrestøl, Anders; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2758-2) 105 s. NINA rapport(1136)
NINA Untitled
 
2014
48 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil; Often, Anders.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen 2013. I: Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 ISBN 978-82-426-2651-6. s. 17-33
NINA Untitled
 
49 Endrestøl, Anders; Often, Anders.
Blindpassasjerer med hageplanter - Kartlegging og overvåking av spredningsvegen «import av planteprodukter». CIENS-dagen; 2014-02-06 - 2014-02-06
NINA Untitled
 
50 Often, Anders.
Arealplanlegging er vanskelig og mangedimensjonalt. Østlandets Blad 2014 ;Volum 107.(230) s. 12-12
NINA Untitled
 
    Vis neste liste