Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 211 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Museth, Jon.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4526-5) 41 s. NINA rapport(1769)
NINA Untitled
 
2 Museth, Jon; Helland, Ingeborg Palm; Jensen, Thomas Correll; Lorentsen, Svein Håkon; Schartau, Ann Kristin.
Overvåking i akvatiske økosystemer – innspill fra NINA. Innspillmøte om miljøovervåking; 2020-01-22 - 2020-01-22
NINA Untitled
 
2019
3 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Berg, Marius; Museth, Jon; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3297-5) 45 s. NINA rapport(1558)
NINA VETINST Untitled
 
4 Foldvik, Anders; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje.
Vurdering av Randselva som gyte- og oppvekstareal for ørret etter eventuell riving av Viuldammen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3353-8) 21 s. NINA rapport(1611)
NINA Untitled
 
5 Gomez-Baggethun, Erik; Tudor, Marian; Dorofthei, Mihai; Covaliov, Silviu; Năstase, Aurel; Onără, Dalia-Florentina; Mierlă, Marian; Marinov, Mihai; Doroșencu, Alexandru-Cătălin; Lupu, Gabriel; Teodorof, Liliana; Tudor, Iuliana-Mihaela; Köhler, Berit; Museth, Jon; Aronsen, Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Ibram, Orhan; Marin, Eugenia; Crăciun, Anca; Cioacă, Eugenia.
Changes in ecosystem services from wetland loss and restoration: An ecosystem assessment of the Danube Delta (1960–2010). Ecosystem Services 2019 ;Volum 39. s. -
NINA NMBU Untitled
 
6 Kraabøl, Morten; Museth, Jon.
Efficiency of a fishway on brown Trout (Salmo trutta) spawning populations. Vann 2019 (04-2019) s. 295-311
NINA Untitled
 
7 Museth, Jon.
Fiskevandringer og avbøtende tiltak i regulerte elver. Gjesteforelesning NATF340; 2019-09-27 - 2019-09-27
NINA Untitled
 
8 Museth, Jon.
Fysiske barrierer og fiskevandring. Svensk-norsk HYMO Workshop; 2019-03-05 - 2019-03-05
NINA Untitled
 
9 Museth, Jon.
Hvordan står det til med storørreten i Norge?. Temakveld om storørret; 2019-02-20 - 2019-02-20
NINA Untitled
 
10 Museth, Jon.
Mjøsa under vann: ”Hallo....hvordan står det til der nede?”. Kapptreff; 2019-11-04 - 2019-11-04
NINA Untitled
 
11 Museth, Jon.
Storørret: Forskningens anbefalinger i revisjonsprosesser. SRN Seminar - mer vann i elva er bra for alle; 2019-03-06 - 2019-03-06
NINA Untitled
 
12 Museth, Jon.
Storørret i Norge og storørreten i Storsjøen og Mistra. Årsmøte til Storsjøen Fiskeforening; 2019-04-08 - 2019-04-08
NINA Untitled
 
13 Museth, Jon.
Storørret i Norge: Status, trusselfaktorer og tiltak. Gjesteforelsning i Fiskeforvaltning; 2019-04-09 - 2019-04-09
NINA Untitled
 
14 Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje.
Status for storørret i Norge og erfaringer med overvåking av storørreten i Storsjøen i Rendalen. Fagkveld i regi av Engerdal Fjellstyre; 2019-05-27 - 2019-05-27
NINA Untitled
 
15 Myrum, Espen; Nørstebø, Simen Andre; George, Sony; Pedersen, Marius; Museth, Jon.
An automatic image-based system for detecting wild and stocked fish. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning 2019 s. -
NINA NTNU Untitled
 
16 Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon.
Auren i Femunden, Isteren og Engeren - overvåking ved skjellanalyse. Fagkveld om storørreten i Femund, Isteren og Engeren; 2019-05-27 - 2019-05-27
NINA Untitled
 
2018
17 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Museth, Jon; Jensås, Jan Gunnar; Sollien, Vegard Pedersen; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3239-5) ;Volum 1508.35 s. NINA rapport(1508)
NINA VETINST Untitled
 
18 Dervo, Børre Kind; Museth, Jon; Skurdal, Jostein.
Assessing the Use of Artificial Hibernacula by the Great Crested Newt (Triturus cristatus) and Smooth Newt (Lissotriton vulgaris) in Cold Climate in Southeast Norway. Diversity 2018 ;Volum 10.(3)
NINA Untitled
 
19 Dervo, Børre Kind; Skurdal, Jostein; Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon.
Mjøsens fisker og fiskerier gjennom 100 år. Tidsskriftet Utmark 2018 (2017-2)
NINA Untitled
 
20 Eloranta, Antti P; Johnsen, Stein I; Power, Michael; Bærum, Kim M; Sandlund, Odd Terje; Finstad, Anders G; Rognerud, Sigurd; Museth, Jon.
Introduced European smelt (Osmerus eperlanus) affects food web and fish community in a large Norwegian lake. Biological Invasions 2018 s. -
NINA NIVA NTNU Untitled
 
21 Holter, Tobias Houge; Museth, Jon; Haugen, Thrond Oddvar.
Hva skjedde etter ombyggingen av fisketrappen ved Høyegga i Glomma?. Fiskesymposiet 2018; 2018-04-05 - 2018-04-05
NINA NMBU Untitled
 
22 Mo, Tor Atle; Museth, Jon; Bremset, Gunnbjørn; Finstad, Bengt.
Har laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene?. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3181-7) ;Volum 1450.26 s. NINA rapport(1450)
NINA Untitled
 
23 Museth, Jon.
Båtelfiske i innsjøer og elver: Erfaringer og tips til praktisk gjennomføring. Workshop SLU Drottningholm; 2018-05-21 - 2018-05-21
NINA Untitled
 
24 Museth, Jon.
Det er på tide med et krafttak for storørreten!. NJFF; 2018-04-27 - 2018-04-27
NINA Untitled
 
25 Museth, Jon.
Driftsplaner for vassdrag i Rendalen og siste nytt om storørreten i Storsjøen. Fiskefesten 2018; 2018-06-17 - 2018-06-17
NINA Untitled
 
26 Museth, Jon.
Harrvandringer i regulerte vassdrag og status til harrbestanden i Klarelven. Harrens dag; 2018-09-29 - 2018-09-29
NINA Untitled
 
27 Museth, Jon.
Hva skjedde i Rena etter etablering av OVAS? Resultater fra overvåkingen perioden 2008 - 2017.. Møte i Rena Forum; 2018-05-05 - 2018-05-05
NINA Untitled
 
28 Museth, Jon.
Hva skjedde i Rena etter etablering av OVAS. Resultater fra overvåkingen i perioden 2008-2017. Møte i Rena Forum; 2018-05-08
NINA Untitled
 
29 Museth, Jon.
Hva vet vi om fiskebestandene i Innlandet?. Konferansen "Skarv i innlandet"; 2018-10-10 - 2018-10-11
NINA Untitled
 
30 Museth, Jon.
Hva vet vi om fiskebestandene i innlandet?. I: Storskarven i Innlandet. Rapport fra seminar, 10.-11. oktober 2018. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 ISBN 978-82-426-3301-9. s. 1-17
NINA Untitled
 
31 Museth, Jon.
Krøkle i Storsjøen – hvorfor er det så ille når vi får stor ørret?. Notdiske Jakt og Fiskedager; 2018-08-11 - 2018-08-11
NINA Untitled
 
32 Museth, Jon.
Kunnskapsgrunnlaget for fisk - klassifiseringssystemet, overvåkingsresultater og overvåkingsmetoder. Miljøfagkonferansen 2018; 2018-10-17 - 2018-10-17
NINA Untitled
 
33 Museth, Jon.
Life history variation in potadromous European grayling and brown trout – the importance of genetics and phenotypic plasticity. Research school in applied ecology; 2018-06-25 - 2018-06-29
NINA Untitled
 
34 Museth, Jon.
Storørret i Norge - status, trusler og tiltak. Fiskesymposiet; 2018-04-05
NINA Untitled
 
35 Museth, Jon.
Vellykka kamp mot ørekyt?. Villfisksamlinga; 2018-05-26 - 2018-05-26
NINA Untitled
 
36 Museth, Jon; Dervo, Børre Kind; Braband, Åge; Heggenes, Jan; Karlsson, Sten; Kraabøl, Morten.
Storørret i Norge. Definisjon, status, påvirkningsfaktorer og kunnskapsbehov. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3229-6) ;Volum 1498.97 s. NINA rapport(1498)
USN NINA Untitled
 
37 Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar.
Forsvarets anlegg for oversetting av kjøretøy over vassdrag (OVAS) i Søndre Rena. Resultater fra overvåking av effekter på fiskebestanden, 2008-2017. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3200-5) 27 s. NINA rapport(1469)
NINA Untitled
 
38 Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon; Gjelland, Karl Øystein.
Fisk i Mjøsa – ikke bare Salmo trutta var. ferox. Brukermøte SUSTAIN (NFR-prosjekt); 2018-11-20 - 2018-11-20
NINA Untitled
 
39 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor Gravråk; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Karlsson, Sten; Museth, Jon; Rønning, Lars; Sægrov, Harald.
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3231-9) ;Volum 1500.35 s. NINA rapport(1500)
NINA NTNU Untitled
 
40 Taugbøl, Annette; Olstad, Kjetil; Bærum, Kim Magnus; Museth, Jon.
Swimming performance of brown trout and grayling show species- specific responses to changes in temperature. Ecology of Freshwater Fish 2018
NINA Untitled
 
41 van Leeuwen, Casper; Dalen, Kristine; Museth, Jon; Junge, Claudia; Vøllestad, Leif Asbjørn.
Habitat fragmentation has interactive effects on the population genetic diversity and individual behaviour of a freshwater salmonid fish. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2018 ;Volum 34.(1) s. 60-68
NINA UiO Untitled
 
2017
42 Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Sjursen, Aslak Darre; Sandlund, Odd Terje; Rønning, Lars; Berger, Hans Mack; Museth, Jon.
Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea med sideelver i 2016. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 978-82-8322-102-2) 86 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2017-2)
NINA NTNU Untitled
 
43 Brabrand, Åge; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Rustadbakken, Atle; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob.
Klassifisering av økologisk tilstand av Hurdalssjøen med fisk som kvalitetselement. Oslo: Naturhistorisk museum, Univ. i Oslo 2017 (ISBN 978-82-7970-086-9) 61 s. UiO Naturhistorisk museum Rapport(65)
NINA UiO NMBU Untitled
 
44 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Berg, Marius; Museth, Jon; Skei, Bjørn Borge; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Lo, Håvard.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3086-5) ;Volum 1367.34 s. NINA rapport(1367)
NINA VETINST Untitled
 
45 Mo, Tor Atle; Bremset, Gunnbjørn; Museth, Jon.
Kan sik være smittebærer for Gyrodactylus salaris i Drammensregionen?. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3175-6) ;Volum 1444.12 s. NINA rapport(1444)
NINA Untitled
 
46 Museth, Jon.
Fiskesamfunnet i Femund-/Trysil-/Klarelven – hvor stort er avviket fra naturtilstanden?. Referensgruppsmöte Två länder - én elv (Vänerlaxprojektet); 2017-12-07 - 2017-12-07
NINA Untitled
 
47 Museth, Jon.
Fiskevandringer og avbøtende tiltak i regulerte elver. Gjesteforelesning NMBU, NATF340; 2017-10-12 - 2017-10-12
NINA Untitled
 
48 Museth, Jon.
Haldenkanalen som laboratorium for det grønne skiftet, Naturmangfold som mulighet. Seminar om Haldenkanalen som mulig laboratorium for det grønne skiftet; 2017-02-27 - 2017-02-27
NINA Untitled
 
49 Museth, Jon.
How critical is it to restore fish migrations in regulated rivers?. 7th IRSAE Summer School; 2017-08-08 - 2017-08-08
NINA Untitled
 
50 Museth, Jon.
Kvalitetselement fisk og økologisk tilstandsklassifisering. Miljøfagkonferanse; 2017-10-19 - 2017-10-19
NINA Untitled
 
    Vis neste liste