Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 150 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Larsen, Bjørn Mejdell; Bardal, Helge.
Overvåking av elvemusling i Sika-vassdraget i forbindelse med rotenonbehandling. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4515-9) 43 s. NINA rapport(1760)
NINA VETINST Untitled
 
2 Magerøy, Jon Hamner; Larsen, Bjørn Mejdell; Wacker, Sebastian; Karlsson, Sten.
Elvemusling i Vegårvassdraget (Storelva og Lilleelv), Aust-Agder. En lokal ørretmusling og en innført laksemusling?. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3452-8) 52 s. NINA rapport(1702)
NINA Untitled
 
2019
3 Larsen, Bjørn Mejdell.
Elvemusling i Simoa, Buskerud. Årsrapport for 2017 og en oppsummering av tidligere undersøkelser i vassdraget. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3388-0) 68 s. NINA rapport(1645)
NINA Untitled
 
4 Larsen, Bjørn Mejdell.
Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Semselva (Langhåmmårelva), Trøndelag. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3377-4) 56 s. NINA rapport(1634)
NINA Untitled
 
5 Larsen, Bjørn Mejdell.
Utbredelse og status til elvemusling i Norge. Margaritifora; 2019-03-13 - 2019-03-13
NINA Untitled
 
6 Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner.
Elvemuslinglokaliteter i Norge. En beskrivelse av status som grunnlag for arbeid med kartlegging og tiltak i handlingsplanen for 2019–2028. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3415-3) 83 s. NINA rapport(1669)
NINA Untitled
 
7 Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner.
Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3436-8) 108 s. NINA rapport(1686)
NINA Untitled
 
8 Magerøy, Jon Hamner; Larsen, Bjørn Mejdell.
Distribution and status of the eastern pearlshell (Margaritifera margaritifera) in Norway. Freshwater Mollusc Conservation Society Symposium 2019; 2019-04-15 - 2019-04-17
NINA Untitled
 
9 Magerøy, Jon Hamner; Larsen, Bjørn Mejdell.
Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Trøndelag i 2018. Redoksmålinger i Fossingelva, Gråelvvassdraget, Sagelva, Slørdalselva og Terningelva. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3366-8) 66 s. NINA rapport(1623)
NINA Untitled
 
10 Wacker, Sebastian; Fossøy, Frode; Larsen, Bjørn Mejdell; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Karlsson, Sten.
Downstream transport and seasonal variation in freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) eDNA concentration. Environmental DNA 2019
NINA Untitled
 
11 Wacker, Sebastian; Larsen, Bjørn Mejdell; Jakobsen, Per Johan; Karlsson, Sten.
Multiple paternity promotes genetic diversity in captive breeding of a freshwater mussel. Global Ecology and Conservation 2019 ;Volum 17.
NINA UiB Untitled
 
12 Wacker, Sebastian; Larsen, Bjørn Mejdell; Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil.
Host specificity drives genetic structure in a freshwater mussel. Scientific Reports 2019 ;Volum 9.(1)
NINA Untitled
 
2018
13 Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell.
NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2017. IMS: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3336-1) ;Volum 1596.22 s. NINA rapport(1596)
NINA Untitled
 
14 Karlsson, Sten; Larsen, Bjørn Mejdell; Wacker, Sebastian.
Freshwater pearl mussel - workshop Edinburgh February 1 2018. Molecular genomics of pearl mussels: developing a coordinated European strategy; 2018-02-01 - 2018-02-01
NINA Untitled
 
15 Larsen, Bjørn Mejdell.
Elvemusling i lys av forsuring og kalking. TEFA-seminar; 2018-03-08 - 2018-03-08
NINA Untitled
 
16 Larsen, Bjørn Mejdell.
Elvemusling og fisk i Fulldøla, Telemark. Kartlegging i forbindelse med Follsjå kraftverk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3340-8) ;Volum 1600.46 s. NINA rapport(1600)
NINA Untitled
 
17 Larsen, Bjørn Mejdell.
Elvemuslingens siste skanse i Estland. Restoration of habitats of freshwater pearl mussel. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 2 s.
NINA Untitled
 
18 Larsen, Bjørn Mejdell.
Handlingsplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera) 2019-2028. Trondheim: Miljødirektoratet 2018 62 s. Rapport/Miljødirektoratet(M-1107 | 2018)
NINA Untitled
 
19 Larsen, Bjørn Mejdell.
Overvåking av elvemusling i Norge. Nasjonal elvemuslingkonferanse; 2018-11-13 - 2018-11-14
NINA Untitled
 
20 Larsen, Bjørn Mejdell.
Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2017–2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3321-7) ;Volum 1582.45 s. NINA rapport(1582)
NINA Untitled
 
21 Larsen, Bjørn Mejdell; Karlsson, Sten; Wacker, Sebastian.
FPM in Norway: distribution, status and host fish monitoring. Molecular genomics of pearl mussels: developing a coordinated European strategy; 2018-02-01 - 2018-02-01
NINA Untitled
 
22 Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner.
Elvemusling og fisk i Elstadelva, Nord-Trøndelag. Kartlegging i forbindelse med Knutfoss kraftverk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3182-4) ;Volum 1451.47 s. NINA rapport(1451)
NINA Untitled
 
23 Magerøy, Jon Hamner; Larsen, Bjørn Mejdell.
Elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder. Status med henblikk på tilstand og utsetting av juvenil elvemusling. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3302-6) ;Volum 1563.35 s. NINA rapport(1563)
NINA Untitled
 
24 Magerøy, Jon Hamner; Larsen, Bjørn Mejdell.
Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder. Status, trusler og tiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3153-4) ;Volum 1424.72 s. NINA rapport(1424)
NINA Untitled
 
25 Nilsson, Anna; L'Abee-Lund, Jan Henning; Vøllestad, Leif Asbjørn; Jerstad, Kurt; Larsen, Bjørn Mejdell; Røstad, Ole Wiggo; Saltveit, Svein Jakob; Skaugen, Thomas; Stenseth, Nils Christian; Walseng, Bjørn.
The potential influence of Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta on density and breeding of the white-throated dipper Cinclus cinclus. Ecology and Evolution 2018 ;Volum 8.(8) s. 4065-4073
NINA UiO NMBU Untitled
 
26 Wacker, Sebastian; Jakobsen, Per Johan; Larsen, Bjørn Mejdell; Karlsson, Sten.
Ivaretaking av genpool til elvemuslingbestander. Nasjonal elvemuslingkonferanse; 2018-11-13 - 2018-11-14
NINA UiB Untitled
 
27 Wacker, Sebastian; Karlsson, Sten; Larsen, Bjørn Mejdell; Fossøy, Frode.
Miljø-DNA: muligheter og utfordringer. Nasjonal elvemuslingkonferanse; 2018-11-13 - 2018-11-14
NINA Untitled
 
28 Wacker, Sebastian; Larsen, Bjørn Mejdell; Jakobsen, Per Johan; Karlsson, Sten.
High levels of multiple paternity in a spermcast mating freshwater mussel. Ecology and Evolution 2018
NINA UiB Untitled
 
2017
29 Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell; Johnsen, Steffen.
NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2016. Ims: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3038-4) ;Volum 1335.25 s. NINA rapport(1335)
NINA Untitled
 
30 Hesthagen, Trygve H.; Larsen, Bjørn Mejdell; Bolstad, Geir Hysing; Fiske, Peder; Jonsson, Bror.
Mitigation of acidified salmon rivers – effects of liming on young brown trout Salmo trutta. Journal of Fish Biology 2017 ;Volum 91.(5) s. 1350-1364
NINA Untitled
 
31 Larsen, Bjørn Mejdell.
Elvemusling - status i fortid, nåtid og veien framover. Møte i Margaritifora; 2017-10-24 - 2017-10-25
NINA Untitled
 
32 Larsen, Bjørn Mejdell.
Elvemusling i Simoa. Biologi, livssyklus og status for arten. Fagdag om elvemusling; 2017-07-26 - 2017-07-26
NINA Untitled
 
33 Larsen, Bjørn Mejdell.
Elvemusling i Sogna, Buskerud. Etterundersøkelser i forbindelse med utbygging av Rv 7 på strekningen Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3152-7) ;Volum 1423.37 s. NINA rapport(1423)
NINA Untitled
 
34 Larsen, Bjørn Mejdell.
Elvemusling og fisk i Vollaelva og Indrelva, Lurøy kommune. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3174-9) 39 s. NINA rapport(1443)
NINA Untitled
 
35 Larsen, Bjørn Mejdell.
Elvemusling og ørret i Drakstelva, Selbu. Kartlegging (basisundersøkelse) i forbindelse med innføring av minstevannføringsslipp til Drakstelva. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3067-4) ;Volum 1356.39 s. NINA rapport(1356)
NINA Untitled
 
36 Larsen, Bjørn Mejdell.
Elvemuslingen i Utvikelva - status og utfordringer. Informasjonsmøte om Utvikelva; 2017-04-25 - 2017-04-25
NINA Untitled
 
37 Larsen, Bjørn Mejdell.
Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999-2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3058-2) ;Volum 1350.152 s. NINA rapport(1350)
NINA Untitled
 
38 Larsen, Bjørn Mejdell.
Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Utvikelva, Nord-Trøndelag. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3023-0) 51 s. NINA rapport(1325)
NINA Untitled
 
39 Lopes-Lima, Manuel; Sousa, Ronaldo; Geist, Juergen; Aldridge, David C.; Araujo, Rafael; Bergengren, Jakob; Bespalaya, Yulia; Bódis, Erika; Burlakova, Lyubov; Van Damme, Dirk; Douda, Karel; Froufe, Elsa; Dilian, Georgiev; Gumpinger, Clemens; Karatayev, Alexander; Kebapc¸i, Ümit; Killeen, Ian; Lajtner, Jasna; Larsen, Bjørn Mejdell; Lauceri, Rosaria; Legakis, Anastasios; Lois, Sabela; Lundberg, Stefan; Moorkens, Evelyn; Motte, Gregory; Nagel, Karl-Otto; Ondina, Paz; Outeiro, Adolfo; Paunovic, Momir; Prié, Vincent; Proschwitz, Ted von; Riccardi, Nicoletta; Rudizte, Mudite; Rudzitis, Maris; Scheder, Christian; Seddon, Mary; Sereflisan, Hulya; Simic, Vladica; Sokolova, Svetlana; Stoeckl, Katharina; Taskinen, Jouni; Teixeira, Amilcar; Thielen, Frankie; Trichkova, Teodora; Varandas, Simone; Vicentini, Heinrich; Zajac, Katarzyna; Zajac, Tadeusz; Zogaris, Stamatis.
Conservation status of freshwater mussels in Europe: state of the art and future challenges. Biological Reviews 2017 ;Volum 92.(1) s. 572-607
NINA Untitled
 
40 Magerøy, Jon Hamner; Larsen, Bjørn Mejdell.
Elvemusling i Vassbotnbekken og Møllebekken, Birkenes kommune, Aust-Agder. Bestandsstatus og bevaringstiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3063-6) 28 s. NINA Kortrapport(70)
NINA Untitled
 
2016
41 Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegard; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan John; Hedger, Richard David; Larsen, Bjørn Mejdell; Leo, Florian; Melcher, Andreas; Puffer, Michael; Pulg, Ulrich; Reitan, Ole; Ruther, Nils; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian Friedrich; Schneider, Matthias; Skoglund, Helge; Sundt, Håkon; Timalsina, Netra Prasad; Ugedal, Ola; van Dijk, Jiska Joanneke; Vollset, Knut Wiik; Zakowsky, Tania; Zinke, Peggy.
Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. Trondheim, Norway: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2834-3) 205 s. NINA temahefte(62)
ENERGISINT NINA NORCE NTNU UiO Untitled
 
42 Bergesen, Knut Aanestad; Johnsen, Steffen; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell.
NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2015. Ims: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2944-9) ;Volum 1282.22 s. NINA rapport(1282)
NINA Untitled
 
43 Forsgren, Elisabet; Bergan, Morten Andre; Bongard, Terje; Järnegren, Johanna; Larsen, Bjørn Mejdell; Aarrestad, Per Arild.
Utredning av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold ved utvidelse av anlegg ved Skretting AS, Averøy (revidert utgave). Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2871-8) ;Volum 1211b.44 s. NINA rapport(1211b)
NINA Untitled
 
44 Karlsson, Sten; Larsen, Bjørn Mejdell; Balstad, Torveig; Eriksen, Line Birkeland; Hagen, Merethe.
Elvemusling - evaluering av en kultiveringsmetode. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2908-1) ;Volum 1257.22 s. NINA rapport(1257)
NINA Untitled
 
45 Larsen, Bjørn Mejdell.
Host fish in freshwater pearl mussel populations in Norway and Estonia. "Restoration of freshwater pearl mussel habitat" - Project ending seminar; 2016-04-26 - 2016-04-26
NINA Untitled
 
46 Larsen, Bjørn Mejdell.
Nasjonalt overvåkingsprogram for elvemusling. Margaritifora; 2016-11-29 - 2016-11-29
NINA Untitled
 
47 Larsen, Bjørn Mejdell; Aspholm, Paul E..
Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2015: Karpelva, Finnmark. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2880-0) ;Volum 1240.42 s. NINA rapport(1240)
NIBIO NINA Untitled
 
48 Larsen, Bjørn Mejdell; Karlsson, Sten.
Elvemusling i Enningdalselva, Østfold. Overvåking av musling-bestanden ved Holtet i 2015. Trondheim: Norsk institutt fro naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2945-6) ;Volum 1283.35 s. NINA rapport(1283)
NINA Untitled
 
49 Larsen, Bjørn Mejdell; Karlsson, Sten.
Elvemusling i Hogstadåna/Kvednabekken i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2902-9) 20 s. NINA Kortrapport(15)
NINA Untitled
 
50 Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner.
Elvemusling i Storelva (Vegårvassdraget), Aust-Agder. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 18 s.
NINA Untitled
 
    Vis neste liste