Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 132 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Skogen, Ketil; Krange, Olve.
Nationen og "fake news" om ulv. Dagbladet på nett 2020
NINA Untitled
 
2 Skogen, Ketil; Krange, Olve.
Nationen og "fake news" om ulv. www.nationen.no 2020
NINA Untitled
 
2019
3 Figari, Helene; Krange, Olve; Nordbakke, Susanne Therese Dale.
Bruk og tilrettelegging av urban natur. En kunnskapssyntese. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3432-0) 38 s. NINA rapport(1684)
NINA TØI Untitled
 
4 Krange, Olve.
Nordmenns holdninger til/ meninger om ulv – og litt om hundeiere. Infomøte - presentasjon av ny forskning rundt ulv; 2019-01-21 - 2019-01-21
NINA Untitled
 
5 Krange, Olve.
Samfunnsvitenskap i NINA. Presentasjon for studenter fra MINA-NMBU; 2019-02-08 - 2019-02-08
NINA Untitled
 
6 Krange, Olve; Skogen, Ketil.
Bønder, bygdefolk, andre folk og rovdyr. www.nationen.no 2019
NINA Untitled
 
7 Krange, Olve; Skogen, Ketil.
Bønder, bygdefolk, andre folk og rovdyr. Nationen 2019
NINA Untitled
 
8 Krange, Olve; Skogen, Ketil.
Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3409-2) 51 s. NINA rapport(1663)
NINA Untitled
 
9 Skogen, Ketil; Ruud, Audun; Krange, Olve.
Den skjulte styringen. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. s. 91-105
NINA Untitled
 
2018
10 Aas, Øystein; Wold, Line Camilla; Kaltenborn, Bjørn Petter; Krange, Olve; Mehmetoglu, Mehmet.
Developing an environmental attitude scale for Norway. Conference on Environmental Psychology; 2018-11-29 - 2018-11-30
NINA NMBU Untitled
 
11 Krange, Olve.
Acceptance of illegal wolf hunting in Norway. Pathways Africa 2018; 2018-01-08 - 2018-01-11
NINA Untitled
 
12 Krange, Olve.
Det store ulveparadokset. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Salong: Det store ulveparadokset. Nationaltheatret; . 2018-11-15 - 2018-11-15
NINA Untitled
 
13 Krange, Olve.
Holdningsundersøkelse til ulv og kunnskap om menneskers opplevelse av ulv. Presentasjon av Klima- og Miljødirektoratets 5 delprosjekter rundt ny forskning på ulv; 2018-03-01
NINA Untitled
 
14 Krange, Olve.
Hva skal vi med ulv egentlig?. Forskning.no 2018
NINA Untitled
 
15 Krange, Olve.
Large Carnivore management in Norway: Managing conflicts in a semi-collaborative system. Collaborative Governance of wildlife conflict; 2018-03-11 - 2018-03-14
NINA Untitled
 
16 Krange, Olve.
Rovdyr og lokalsamfunn, eller… Rovdyra og krigen mot vitenskapen. Miljødirektoratet; 2018-11-29 - 2018-11-29
NINA Untitled
 
17 Krange, Olve.
Rovdyrkonflikter. Forelesning Nesodden v.g.s.; 2018-01-22 - 2018-01-22
NINA Untitled
 
18 Krange, Olve.
Samfunnsvitenskap i NINA. Presentasjon for studenter fra MINA-NMBU; 2018-02-09
NINA Untitled
 
19 Krange, Olve.
Wolves. Introduction to Political Ecology, NMBU (EDS130); 2018-01-24
NINA Untitled
 
20 Krange, Olve; Kaltenborn, Bjørn Petter; Hultman, Martin.
Cool dudes in Norway: climate change denial among conservative Norwegian men. Environmental Sociology 2018
NINA Untitled
 
21 Krange, Olve; Odden, John.
Evaluering av regional rovviltforvaltning. Møte KLD; 2018-02-26
NINA Untitled
 
22 Krange, Olve; Skogen, Ketil.
Nordmenns holdninger til/ meninger om ulv – 2018. Skandulv 2018; 2018-11-19 - 2018-11-21
NINA Untitled
 
23 Krange, Olve; Skogen, Ketil.
Nordmenns holdninger til ulv – 2018. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3309-5) ;Volum 1570.76 s. NINA rapport(1570)
NINA Untitled
 
24 Odden, John; Kjørstad, Morten Andre; Krange, Olve.
Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for forvaltning av rovvilt i Norge. Møte Arbeiderpartiets stortingsgruppe; 2018-03-06
NINA Untitled
 
25 Odden, John; Krange, Olve; Sivertsen, Therese Ramberg; Nilsen, Erlend Birkeland; Figari, Helene; Frank, Jens; Linnell, John Durrus; Skogen, Ketil; Thorsen, Neri Horntvedt; Støen, Ole-Gunnar.
Ulveangrep på hunder i Skandinavia. En tverrfaglig utredning. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3307-1) ;Volum 1568.48 s. NINA rapport(1568)
NINA Untitled
 
26 Sandström, Camilla; Sjölander-Lindqvist, Annelie; Pellikka, Jani; Hiedanpää, Juha; Krange, Olve; Skogen, Ketil.
Between politics and management. Governing large carnivores in Fennoscandia. I: Large carnivore Conservation and management. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-03999-5. s. 269-290
NINA Untitled
 
27 Skogen, Ketil; Johansson, Maria; Figari, Helene; Flykt, Anders; Krange, Olve.
Erfaringer med ulv. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3306-4) ;Volum 1567.136 s. NINA rapport(1567)
NINA Untitled
 
28 Skogen, Ketil; Krange, Olve.
Hunting as defiant subculture. Pathways Europe: Human wildlife interactions; 2018-09-16 - 2018-09-19
NINA NMBU Untitled
 
29 Skogen, Ketil; Krange, Olve.
Ulv og friluftsliv i Østmarka. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3233-3) ;Volum 1502.21 s. NINA rapport(1502)
NINA Untitled
 
2017
30 Kaltenborn, Bjørn Petter; Krange, Olve; Tangeland, Torvald.
Cultural resources and public trust shape attitudes toward climate change and preferred futures?A case study among the Norwegian public. Futures : The journal of policy, planning and futures studies 2017 ;Volum 89. s. 1-13
OSLOMET NINA Untitled
 
31 Krange, Olve.
Evaluering av regional rovvilforvatning - samfunnsvitenskapelig del. Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn; 2017-01-16
NINA Untitled
 
32 Krange, Olve.
Folk flest liker ulv. Forskning.no 2017
NINA Untitled
 
33 Krange, Olve.
Fra konflikt med ulv til konflikt om ulv. Ulv og tømmer, Viken Skog; 2017-02-02
NINA Untitled
 
34 Krange, Olve.
Klimaskeptikere, anti-elitisme og motstand. Göteborgs universitet, Handelshögskolan; 2017-10-05
NINA Untitled
 
35 Krange, Olve.
Klimaskeptikere i Norge. Gøteborgs naturhistoriske museum; 2017-10-05
NINA Untitled
 
36 Krange, Olve.
Nordmenns holdninger til rovdyr. MINA, NMBU; 2017-08-24
NINA Untitled
 
37 Krange, Olve.
•Ung ulvemotstand – bygd mot by?. Ungdatakonferansen 2017; 2017-11-15
NINA Untitled
 
38 Krange, Olve.
Utviklingen i holdninger til ulv. Ulv, Ulv! Dyreetikkonferansen 2017; 2017-11-21
NINA Untitled
 
39 Krange, Olve; Sandström, Camilla; Tangeland, Torvald; Ericsson, Göran.
Approval of Wolves in Scandinavia: A Comparison Between Norway and Sweden. Society & Natural Resources 2017 ;Volum 30.(9) s. 1127-1140
OSLOMET NINA Untitled
 
40 Krange, Olve; Skogen, Ketil.
Acceptance of illegal wolf hunting in Norway. ISSRM 2017; 2017-06-19
NINA Untitled
 
41 Krange, Olve; Skogen, Ketil; Helland, Håvard.
Nordmenns holdninger til store rovdyr. Endringer fra 2010 til 2017. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3113-8) ;Volum 1386.28 s. NINA rapport(1386)
OSLOMET NINA Untitled
 
42 Skogen, Ketil; Krange, Olve; Figari, Helene.
Wolf conflicts. A sociological study. Berghahn Books 2017 (ISBN 978-1-78533-420-7) 226 s.
NINA UiO Untitled
 
2016
43 Kaltenborn, Bjørn Petter; Krange, Olve; Skogen, Ketil.
Undergraver forskningen. VG : Verdens gang 2016
NINA Untitled
 
44 Krange, Olve.
Climate denialism in Norway: Results from a survey. Analyzing climate skepticism/denialism, Linköping University; 2016-10-27 - 2016-10-28
NINA Untitled
 
45 Krange, Olve.
Evaluering av regional rovviltforvaltning. Miljødirektoratet; 2016-10-19
NINA Untitled
 
46 Krange, Olve.
Evaluering av regional rovviltforvaltning. KLD; 2016-06-13
NINA Untitled
 
47 Krange, Olve.
Evaluering av regional rovviltforvaltning. Kontaktutvalg for rovviltforvaltning; 2016-08-29
NINA Untitled
 
48 Krange, Olve.
Illegal jakt i Norge. Utmaningar för den politiska legitimiteten inom svensk naturresursförvaltning - fallet den illegala jakten, SLU; 2016-11-30
NINA Untitled
 
49 Krange, Olve.
Meninger om rovdyr, og litt om ulovlig rovdyrjakt. ØKOkrim; 2016-02-05
NINA Untitled
 
50 Krange, Olve.
Nordmenns holdninger til rovdyr. INA, NMBU; 2016-08-24
NINA Untitled
 
    Vis neste liste