Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 148 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Daněk, Tomáš; Musil, Jiří; Vlašánek, Petr; Svobodová, Jitka; Barteková, Tereza; Štrunc, David; Barankiewicz, Miroslav; Bouše, Eduard; Svobodová, Eva; Johnsen, Stein Ivar; Andersen, Oddgeir.
Movement patterns of juvenile and adult noble crayfish (Astacus astacus) in a small stream, determined by radiotelemetry. Annales de Limnologie 2019 ;Volum 55.
NINA Untitled
 
2 Garmo, Øyvind Aaberg; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias Houge; Håll, Johnny Peter; Løvik, Jarl Eivind; Olstad, Kjetil.
Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Rapport fra overvåking i perioden 2015-2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7135-5) 119 s. NIVA-rapport(7400)
NINA NIVA Untitled
 
3 Gomez-Baggethun, Erik; Tudor, Marian; Dorofthei, Mihai; Covaliov, Silviu; Năstase, Aurel; Onără, Dalia-Florentina; Mierlă, Marian; Marinov, Mihai; Doroșencu, Alexandru-Cătălin; Lupu, Gabriel; Teodorof, Liliana; Tudor, Iuliana-Mihaela; Köhler, Berit; Museth, Jon; Aronsen, Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Ibram, Orhan; Marin, Eugenia; Crăciun, Anca; Cioacă, Eugenia.
Changes in ecosystem services from wetland loss and restoration: An ecosystem assessment of the Danube Delta (1960–2010). Ecosystem Services 2019 ;Volum 39:100965. s. 1-17
NINA NMBU Untitled
 
4 Helland, Ingeborg Palm; Eloranta, Antti; Johnsen, Stein Ivar.
Miljødesign for magasiner?. Miljøfagkonferansen; 2019-10-17 - 2019-10-17
NINA Untitled
 
5 Helland, Ingeborg Palm; Eloranta, Antti; Johnsen, Stein Ivar.
Miljødesign i magasin?. HydroCen møte i fagutvalget for WP4; 2019-09-18 - 2019-09-18
NINA Untitled
 
6 Helland, Ingeborg Palm; Eloranta, Antti; Johnsen, Stein Ivar.
Towards environmental design in hydropower reservoirs. : Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-93602-11-8) 59 s.
NINA Untitled
 
7 Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger; Jensen, Thomas Correll; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Mutinova, Petra Thea; Dokk, John Gunnar; Kemp, Joanna Lynn; Holter, Tobias Houge.
Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7129-4) 60 s. NIVA-rapport(7394)
NINA NIVA Untitled
 
8 Johnsen, Stein Ivar.
Bekjempelse av skjeggkre Ctenolepisma longicaudata - Tiltak og bestandsutvikling i enebolig. Insektnytt 2019 ;Volum 44.(2/3) s. 49-58
NINA Untitled
 
9 Johnsen, Stein Ivar.
Bekjempelse av skjeggkre i enebolig i Lillehammer - Tiltak og bestandsutvikling. Internmøte hos Anticimex, avd. Lillehammer; 2019-01-14 - 2019-01-14
NINA Untitled
 
10 Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje; Eloranta, Antti; Gjelland, Karl Øystein; Bærum, Kim Magnus; Dokk, John Gunnar; Bækkelie, Knut Andreas Eikland.
Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune. Effekter av fem år med tynningsfiske etter sik Stein. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3254-8) 51 s. NINA rapport(1517)
NINA Untitled
 
11 Johnsen, Stein Ivar; Strand, David; Rusch, Johannes; Vrålstad, Trude.
Nasjonal overvåking av edelkreps og spredning av signalkreps. Presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3329-3) 109 s. NINA rapport(1590)
NINA VETINST Untitled
 
12 Johnsen, Stein Ivar; Vrålstad, Trude; Strand, David.
Spredning av signalkreps og krepsepest. Fagdag om fremmede arter; 2019-11-12 - 2019-11-12
VETINST NINA Untitled
 
13 Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Olstad, Kjetil; Håll, Johnny Peter; Garmo, Øyvind Aaberg; Økelsrud, Asle.
Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7133-1) 36 s. NIVA-rapport(7398)
NINA NIVA Untitled
 
14 Peay, Stephanie; Johnsen, Stein Ivar; Bean, Colin W.; Dunn, Alison M.; Sandodden, Roar; Edsman, Lennart.
Biocide Treatment of Invasive Signal Crayfish: Successes, Failures and Lessons Learned. Diversity 2019 ;Volum 11.(3)
NINA VETINST Untitled
 
15 Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth.
Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions 2019 ;Volum 21.(10) s. 2997-3012
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU UIA UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
16 Strand, David A; Johnsen, Stein Ivar; Rusch, Johannes C; Agersnap, Sune; Larsen, William Brenner; Knudsen, Steen Wilhelm; Møller, Peter Rask; Vrålstad, Trude.
Monitoring a Norwegian freshwater crayfish tragedy: eDNA snapshots of invasion, infection and extinction. Journal of Applied Ecology 2019 ;Volum 56.(7) s. 1661-1673
NINA NIVA UiO VETINST Untitled
 
17 Strand, David; Johnsen, Stein Ivar; Rusch, Johannes; Vrålstad, Trude.
Monitoring of noble crayfish, signal crayfish and crayfish plague in Norway: benefits and challanges using eDNA. Regional European International Association of Astacology Meeting; 2019-08-27 - 2019-08-30
NINA VETINST Untitled
 
18 Strand, David; Johnsen, Stein Ivar; Rusch, Johannes; Vrålstad, Trude.
The Applied Ecologist's Blog: eDNA snapshots of invasion, infection and extinction from a freshwater crayfish tragedy.
VETINST NINA Untitled
 
19 Strand, David; Rusch, Johannes; Johnsen, Stein Ivar; Tarpai, Attila; Vrålstad, Trude.
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2018. : Norwegian Veterinary Institute 2019 16 s.
NINA VETINST Untitled
 
20 Vrålstad, Trude; Rusch, Johannes; Johnsen, Stein Ivar; Hansen, Haakon; Strand, David.
Miljø-DNA som verktøy i kampen mot pest, parasitter og fremmede arter. Forskningsdagene 2019 - Pokkers pest, parasitter og prioner; 2019-09-18
VETINST NINA Untitled
 
21 Vrålstad, Trude; Strand, David; Johnsen, Stein Ivar; Rusch, Johannes; Agersnap, Sune; Larsen, William Brenner; Knudsen, Steen Wilhelm; Peter, Rask Møller; Petrusek, Adam.
Update on environmental DNA (eDNA) monitoring of Aphanomyces astaci and freshwater crayfish. The 10th Annual Workshop of the National Reference Laboratories for Crustacean Diseases; 2019-05-29
NINA VETINST Untitled
 
2018
22 Brabrand, Åge; Olstad, Kjetil; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar.
Fiskebiologisk undersøkelse av Bandak, Telemark.. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2018 (ISBN 978-82-7970-093-7) 39 s. UiO Naturhistorisk museum Rapport(72)
NINA UiO Untitled
 
23 Daněk, Tomáš; Musil, Jiří; Vlašánek, Petr; Svobodová, Jitka; Johnsen, Stein Ivar; Barteková, Tereza; Štrunc, David; Barankiewicz, Miroslav; Bouše, Eduard; Andersen, Oddgeir.
Telemetry of co-occurring noble crayfish (Astacus astacus) and stone crayfish (Austropotamobius torrentium): diel changes in movement and local activity. Fundamental and Applied Limnology 2018 ;Volum 191.(4) s. 339-352
NINA Untitled
 
24 Edsman, Lennart; Aspán, Anna; Bohman, Patrik; Enfjäll, Karin; Janson, Thomas; Johnsen, Stein Ivar; Monsén, Jenny; Nilsson, Daniel; Rusch, Johannes; Strand, David; Rune, Svensson; Toverud, Øystein; Vrålstad, Trude.
Hunting crayfish plague with eDNA – and making use of the results. 22nd International Symosium of Freshwater Crayfish (IAA22); 2018-07-06 - 2018-07-13
NINA VETINST Untitled
 
25 Eloranta, Antti P; Johnsen, Stein I; Power, Michael; Bærum, Kim M; Sandlund, Odd Terje; Finstad, Anders G; Rognerud, Sigurd; Museth, Jon.
Introduced European smelt (Osmerus eperlanus) affects food web and fish community in a large Norwegian lake. Biological Invasions 2018 s. -
NINA NIVA NTNU Untitled
 
26 Johnsen, Stein Ivar.
Status og overvåking av krepsebestanden i Steinsfjorden. Medlemsmøte i Steinsfjorden fiskeforening; 2018-05-07 - 2018-05-07
NINA Untitled
 
27 Johnsen, Stein Ivar; Qvenild, Tore; Dokk, John Gunnar; Rognerud, Sigurd.
Fiskebiologiske undersøkelser i Storinnsjøen, Tynset kommune Mulige effekter etter introduksjon av ørekyte. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3273-9) 28 s. NINA rapport(1535)
NINA NIVA Untitled
 
28 Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje.
Fiskebiologiske undersøkelser i Aursunden i 2017. Informasjonsmøte om prosjekt i Aursunden; 2018-04-26 - 2018-04-26
NINA Untitled
 
29 Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar.
Forsvarets anlegg for oversetting av kjøretøy over vassdrag (OVAS) i Søndre Rena. Resultater fra overvåking av effekter på fiskebestanden, 2008-2017. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3200-5) 27 s. NINA rapport(1469)
NINA Untitled
 
30 Rusch, Johannes; Strand, David; Laurendz, Charlotte; Johnsen, Stein Ivar; Edsman, Lennart; Andersen, Tom; Vrålstad, Trude.
Simultaneous eDNA monitoring of the host-pathogen complex Pacifastacus leniusculus and Aphanomycis astaci under varying environmental conditions. 22nd International Symosium of Freshwater Crayfish (IAA22); 2018-07-06 - 2018-07-13
NINA UiO VETINST Untitled
 
31 Sandlund, Odd Terje; Johnsen, Stein Ivar.
Siken inntar alltid en dominerende rolle i innsjøer. Informasjonsmøte om prosjekt i Aursunden; 2018-04-26 - 2018-04-26
NINA Untitled
 
32 Strand, David; Johnsen, Stein Ivar; Rusch, Johannes; Vrålstad, Trude.
Comparison of traditional crayfish trapping and eDNA monitoring of noble crayfish Astacus astacus. 22nd International Symosium of Freshwater Crayfish (IAA22); 2018-07-06 - 2018-07-13
NINA VETINST Untitled
 
33 Vrålstad, Trude; Rusch, Johannes; Johnsen, Stein Ivar; Tarpai, Attila; Strand, David.
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2017. : Norwegian Veterinary Institute 2018 16 s.
NINA VETINST Untitled
 
2017
34 Garmo, Øyvind Aaberg; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Løvik, Jarl Eivind; Olstad, Kjetil.
Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6909-3) 124 s. NIVA-rapport(7174)
NINA NIVA Untitled
 
35 Johnsen, Stein Ivar; Brabrand, Åge.
Vurdering av konsekvenser for fisk ved endredefyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3089-6) 14 s. NINA Kortrapport(78)
NINA UiO Untitled
 
36 Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Hyllsjøene i Engerdal kommune. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3103-9) ;Volum 1378.22 s. NINA rapport(1378)
NINA Untitled
 
37 Johnsen, Stein Ivar; Strand, David; Vrålstad, Trude.
Nasjonal overvåking av edelkreps. Presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2947-0) 100 s. NINA rapport(1284)
NINA VETINST Untitled
 
38 Johnsen, Stein Ivar; Vrålstad, Trude.
Edelkreps (Astacus astacus). Naturfaglig utredning og forslag til samordning av overvåkingsprogrammene for edelkreps og krepsepest. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3043-8) ;Volum 1339.39 s. NINA rapport(1339)
NINA VETINST Untitled
 
39 Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Garmo, Øyvind Aaberg; Dokk, John Gunnar.
Flensjøen i kommunene Røros og Os 2016. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6907-9) 35 s. NIVA-rapport(7172)
NINA NIVA Untitled
 
40 Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Eloranta, Antti; Sandlund, Odd Terje; Linløkken, A.; Bærum, Kim Magnus.
Fiskesamfunnet i Storsjøen i 2016. Effekten av reguleringsinngrep, fiske og introdusert krøkle. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3100-8) ;Volum 1374.43 s. NINA rapport(1374)
NINA Untitled
 
41 Strand, David; Johnsen, Stein Ivar; Rusch, Johannes; Knudsen, Steen Wilhelm; Agersnap, Sune; Larsen, William Brenner; Rask-Møller, Peter; Vrålstad, Trude.
eDNA monitoring of a crayfish plague outbreak in Norway – snapshots of invasion, infection and extinction. Kick-Off Conference DNAqua-Net - COST action CA15219; 2017-03-07 - 2017-03-09
NINA NIVA UiO VETINST Untitled
 
42 Vrålstad, Trude; Strand, David; Rusch, Johannes; Toverud, Øystein; Johnsen, Stein Ivar; Tarpai, Attila; Møller, Peter Rask; Gjevre, Anne Gerd.
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2016. Veterinærinstituttet: Veterinærinstituttet 2017 16 s.
NINA NIVA VETINST Untitled
 
2016
43 Johnsen, Stein Ivar.
Status, monitoring and protection of noble crayfish in Norway. Monitoring Natura 2000 sites as a tool for effective management and protection of autochthonous crayfish populations; 2016-12-07 - 2016-12-07
NINA Untitled
 
44 Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Einunna, Folldal kommune. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2728-5) ;Volum 1108.21 s. NINA rapport(1108)
NINA Untitled
 
45 Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Marsjøen Folldal kommune. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2727-8) ;Volum 1107.19 s. NINA rapport(1107)
NINA Untitled
 
46 Johnsen, Stein Ivar; Olstad, Kjetil; Andersen, Oddgeir; Lie, Erik Friele; Garmo, Øyvind Aaberg.
Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2971-5) ;Volum 1296.25 s. NINA rapport(1296)
NINA NIVA Untitled
 
47 Kjellberg, G.; Johnsen, Stein Ivar; Napstad, Aksel; Grøndahl, Finn Audun.
Edelkreps i Mjøsdistriktet. I: Mjøsmuseets årbok 2016. : Mjøsmusset AS 2016 ISBN 978-82-8200-010-9. s. 178-209
NINA Untitled
 
48 Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar.
Kartlegging av viktige funksjonsområder for fisk i Gudbrandsdalslågen. Arbeidsmøte i arbeidsgruppe for regional plan for Gudbrandsdalslågen; 2016-03-09 - 2016-03-09
NINA Untitled
 
49 Sandlund, Odd Terje; Eloranta, Antti P.; Borgstrøm, Reidar; Hesthagen, Trygve; Johnsen, Stein I.; Museth, Jon; Rognerud, Sigurd.
The trophic niche of Arctic charr in large southern Scandinavian lakes is determined by fish community and lake morphometry. Hydrobiologia 2016 ;Volum 783.(1) s. 117-130
NINA NIVA NMBU Untitled
 
50 Strand, David; Johnsen, Stein Ivar; Rusch, Johannes; Knudsen, Steen Wilhelm; Agersnap, Sune; Larsen, William Brenner; Rask-Møller, Peter; Vrålstad, Trude.
Comparing classic crayfish cage surveillance with eDNA water monitoring during an on-going crayfish plague outbreak in Norway. XXI Symposium of the International Association of Astacology - IAA21; 2016-09-05 - 2016-09-08
NINA NIVA VETINST Untitled
 
    Vis neste liste