Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-19 av 19

2020
1 Rolandsen, Christer Moe; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie Lafond; Viljugrein, Hildegunn; Solberg, Erling Johan; Ytrehus, Bjørnar; Andersen, Roy; Strand, Olav; Vikøren, Turid; Madslien, Knut Ivar Engesæter; Tarpai, Attila; Fremstad, Jørn; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten; Holmstrøm, Frode; Mysterud, Atle.
Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2019. Trondheim/Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA)/Veterinærinstituttet 2020 (ISBN 978-82-426-4577-7) 44 s. NINA rapport(1818)
NINA VETINST UiO Untitled
 
2018
2 Holmstrøm, Frode.
Gaupeobduksjon. Norgesglasset, NRK P1 [Radio] 2018-02-07
NINA Untitled
 
3 Tovmo, Mari; Holmstrøm, Frode.
Fallvilt 2018.
NINA Untitled
 
2017
4 Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Veiberg, Vebjørn; Andersen, Roy; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Solem, Mai Irene; Holmstrøm, Frode; Jordhøy, Per; Nilsen, Erlend Birkeland; Granhus, Aksel; Eriksen, Rune.
Hjortevilt 1991–2016. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3115-2) ;Volum 1388.125 s. NINA rapport(1388)
NIBIO NINA Untitled
 
5 Thingstad, Per Gustav; Gätzschmann, Per; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Skjelbakken, Roger; Juberg, Even Hauge; Holmstrøm, Frode.
Bymarkajerven. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Aktualitet-/miniutstilling. ; NTNU Vitenskapsmuseet. 2017-11-23 - 2018-06-01
NINA NTNU Untitled
 
2015
6 Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Veiberg, Vebjørn; Andersen, Roy; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Solem, May I.; Holmstrøm, Frode; Jordhøy, Per; Nilsen, Erlend Birkeland; Granhus, Aksel; Eriksen, Rune.
Hjortevilt 2012–2014 : Framdriftsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2802-2) 58 s. NINA rapport(1177)
NIBIO NINA Untitled
 
2014
7 Gjelsvik, Runhild; Komperød, Mari; Brittain, John Edward; Eikelmann, Inger Margrethe; Gaare, Eldar; Gwynn, Justin; Holmstrøm, Frode; Jensen, Louise Kiel; Kålås, John Atle; Møller, Bredo; Nybø, Signe; Steinnes, Eiliv; Solberg, Erling Johan; Stokke, Sigbjørn; Ugedal, Ola; Veiberg, Vebjørn.
Radioaktivt cesium i norske landområder og ferskvannssystemer. Resultater fra overvåkning i perioden 1986-2013. Østerås: Statens strålevern 2014 99 s. StrålevernRapport(2014:9)
NINA UiO NMBU Untitled
 
2012
8 Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Veiberg, Vebjørn; Andersen, Roy; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Langvatn, Rolf; Holmstrøm, Frode; Solem, May I.; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas; Ueno, Mayumi.
Hjortevilt 1991-2011. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2483-3) 156 s. NINA rapport(885)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
2011
9 van Dijk, Jiska Joanneke; Hamre, Øyvind; May, Roelof Frans; Meås, Roger; Holmstrøm, Frode; Solem, Mai Irene.
Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2009-2010. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2011 (ISBN 978-82-426-2270-9) 22 s. NINA rapport(686)
NINA Untitled
 
2010
10 Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Veiberg, Vebjørn; Andersen, Roy; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Holmstrøm, Frode; Solem, Mai Irene; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas.
Hjortevilt 2009. Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2010 (ISBN 978-82-426-2161-0) 77 s. NINA rapport(584)
NIBIO NINA Untitled
 
2009
11 Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Veiberg, Vebjørn; Andersen, Roy; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Holmstrøm, Frode; Solem, Mai Irene.
Hjortevilt 2008. Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2009 (ISBN 978-82-426-2049-1) 69 s. NINA rapport(477)
NINA Untitled
 
12 van Dijk, Jiska Joanneke; Heggberget, Thrine Lise Moen; Holmstrøm, Frode; Solem, Mai Irene.
Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2008. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2009 (ISBN 978-82-426-2030-9) 21 s. NINA rapport(460)
NINA Untitled
 
2008
13 Rolandsen, Christer M.; Solberg, E.J.; Heim, Morten; Holmstrøm, Frode; Solem, May I.; Sæther, Bernt-Erik.
Accuracy and repeatability of moose (Alces alces) age as estimated from dental cement layers. European Journal of Wildlife Research 2008 ;Volum 54. s. 6-14
NINA NTNU Untitled
 
14 Solberg, Erling Johan; Veiberg, Vebjørn; Strand, Olav; Andersen, Roy; Langvatn, Rolf; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Holmstrøm, Frode; Solem, Mai Irene.
Hjortevilt 2007. Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Trondheim: Norsk Institutt for Naturforskning 2008 (ISBN 978-82-426-1945-7) 65 s. NINA rapport(380)
NINA Untitled
 
2007
15 Heggberget, Thrine Lise Moen; Solem, Mai Irene; Holmstrøm, Frode.
Fallvilt og avlivede dyr av oter. Årsrapport for 2006. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2007 (ISBN 978-82-426-1803-0) 22 s. NINA rapport(243)
NINA Untitled
 
2006
16 Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan; Pedersen, Paul Harald; Heim, Morten; Holmstrøm, Frode.
Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag og Bindal 2005-2009. Statusrapport - Informasjon om prosjektet og foreløpige analyser av jaktmaterialet for perioden 2003-2005. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2006 (ISBN 978-82-426-1758-3) 29 s. NINA rapport(198)
NINA Untitled
 
17 Solberg, Erling Johan; Langvatn, Rolf; Andersen, Roy; Strand, Olav; Heim, Morten; Jordhøy, Per; Holmstrøm, Frode; Solem, Mai Irene.
Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Fremtidig overvåking sett i lys av 15 års erfaring. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2006 (ISBN 82-426-1708-2) 43 s. NINA rapport(156)
NINA Untitled
 
1997
18 Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik; Holmstrøm, Frode.
Oppsummeringsrapport Overvåkningsprogram for hjortevilt : elg 1991-95. : Norsk institutt for naturforskning 1997 (ISBN 82-426-0838-5) 68 s.
NINA NTNU Untitled
 
19 Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik; Holmstrøm, Frode.
Status etter fem år med hjorteviltovervåkning i Norge : Elgdelen 1991-95. Elgen 1997
NINA NTNU Untitled