Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 115 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Hanssen, Frank Ole.
ConSite Urban. Verktøy for analyse av grønne korridorer i arealplanleggingen. Brukermøte i BioDiversa IMAGINE; 2020-03-04 - 2020-03-04
NINA Untitled
 
2 Hanssen, Frank Ole.
Tree spotting-mapping the urban tree canopy. URBAN EEA Conference; 2020-03-18 - 2020-03-18
NINA Untitled
 
3 Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir.
High-Resolution Modeling of Uplift Landscapes can Inform Micrositing of Wind Turbines for Soaring Raptors. Environmental Management 2020
NINA Untitled
 
4 Syverhuset, Anne Olga; May, Roelof Frans; Hanssen, Frank Ole; Stokke, Bård Gunnar.
Å male vindturbiner svarte kan føre til at færre fugl blir drept. Forskning.no [Internett] 2020-08-31
NINA Untitled
 
5 van Dijk, Jiska Joanneke; Hanssen, Frank Ole; Köhler, Berit; Stange, Erik; May, Roelof Frans.
IMAGINE - Trondheim: Kartlegging og verdsetting av grønn infrastruktur. IMAGINE Trondheim Brukermøtet; 2020-03-04 - 2020-03-04
NINA Untitled
 
2019
6 Haugen, Inger Marie Aalberg; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre Kind; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Björn; Christie, Hartvig C; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica Montalvan; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank Ole; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen.
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3389-7) 349 s. NINA rapport(1646)
NINA NIVA NTNU UiO Untitled
 
7 Forsgren, Elisabet; Hanssen, Frank Ole.
Svartmunnet kutling: sannsynlige områder for introduksjon og etablering i Norge​. Fagdag om fremmede arter; 2019-11-12 - 2019-11-12
NINA Untitled
 
8 Hanssen, Frank Ole.
Arealkonflikter ved plassering av nye anlegg. Hvordan finne omforente løsninger på komplekse problem?. Nærings og Fiskeridepartementets Etatskonferanse 2019; 2019-06-04 - 2019-06-04
NINA Untitled
 
9 Hanssen, Frank Ole.
Helhetlig planlegging av landbasert vindkraft. NINA Vindkraftdager; 2019-10-14 - 2019-10-15
NINA Untitled
 
10 Hanssen, Frank Ole.
Keynote:Towards a Social-Technical-Ecological System approach (STES) in strategic planning of wind power projects. Conference on Wind Energu and Wildlife Impacts; 2019-08-28 - 2019-08-28
NINA Untitled
 
11 Hanssen, Frank Ole.
Norwegian participation in international biodiversity Research Infrastructures. Living Norway seminar; 2019-06-11 - 2019-06-12
NINA Untitled
 
12 Hanssen, Frank Ole.
Nye verktøy kan gjøre lokalisering av havbruk mer bærekraftig. AquaNor 2019; 2019-08-20
NINA Untitled
 
13 Hanssen, Frank Ole; Barton, David Nicholas; Nowell, Megan Sara; Cimburova, Zofie.
Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning – applications to urban ecosystem accounting for Oslo. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3424-5) 57 s. NINA rapport(1677)
NINA Untitled
 
14 Hanssen, Frank Ole; van Dijk, Jiska Joanneke; May, Roelof Frans; Stange, Erik.
Status report for WP5 in the IMAGINE project, Kiel 18-22 march. Project meeting; 2019-03-18 - 2019-03-22
NINA Untitled
 
15 Lorentsen, Svein Håkon; Christensen-Dalsgaard, Signe; Hagen, Dagmar; Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; Nybø, Signe; Stokke, Bård Gunnar.
Vindkraft på land og hav; bra for klima men hva med biomangfoldet?. Avdelingsmøte, Miljødirektoratet; 2019-09-09 - 2019-09-09
NINA Untitled
 
16 Marques, Ana T.; Santos, Carlos D.; Hanssen, Frank Ole; Muñoz, Antonio-Román; Onrubia, Alejandro; Wikelski, Martin; Moreira, Francisco; Palmeirim, Jorge Manuel; Silva, João P..
Wind turbines cause functional habitat loss for migratory soaring birds. Journal of Animal Ecology 2019 s. 1-11
NINA Untitled
 
17 May, Roelof Frans; van Dijk, Jiska Joanneke; Hanssen, Frank Ole; Köhler, Berit; Stange, Erik.
IMAGINE - Naturgode Kapasitet Kartlegging. 2. IMAGINE Brukergruppemøte; 2019-01-11 - 2019-01-11
NINA Untitled
 
18 Obst, Matthias; Bladt, Jesper; Hanssen, Frank Ole; Dettki, Holger; Telenius, Anders; Lahti, Tapani; Kõljalg, Urmas; Wasowicz, Pawel.
Deep Relations in Nordic and Baltic Biodiversity e- Infrastructures (DeepDive). Biodiversity Information Science and Standards (BISS) 2019
NINA Untitled
 
19 Stokke, Bård Gunnar; Pavòn-Jordàn, Diego; Hanssen, Frank Ole; Åström, Jens; Bevanger, Kjetil Modolv; Hamre, Øyvind; May, Roelof Frans.
Kan merking av høyspent-ledninger redusere risikoen for fuglekollisjoner?. Fagdager vindkraft; 2019-10-14 - 2019-10-15
NINA Untitled
 
20 Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W.; Park, Taejin; Hanssen, Frank Ole; Myneni, Ranga B..
Legacies of Historical Exploitation of Natural Resources Are More Important Than Summer Warming for Recent Biomass Increases in a Boreal–Arctic Transition Region. Ecosystems 2019
NINA Untitled
 
2018
21 Hanssen, Frank Ole.
Accounting for urban trees in Oslo. Experimental Ecosystem Accounting in Greater Oslo - Annual symposium; 2018-09-17 - 2018-09-17
NINA Untitled
 
22 Hanssen, Frank Ole.
ARCT & the ESA project. ArcT workshop; 2018-09-20 - 2018-09-20
NINA Untitled
 
23 Hanssen, Frank Ole.
Endringsanalyse for bytrær i Oslo ved bruk av LIDAR data fra 2011, 2014 og 2017. URBAN EEA Workshop; 2018-01-12 - 2018-01-12
NINA Untitled
 
24 Hanssen, Frank Ole.
Geonorge – slik vi ser det. Møte i GEONORGEs Tekniske referansegruppe; 2018-09-13 - 2019-09-13
NINA Untitled
 
25 Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans.
Status report, adaptive planning toolbox (ConSite Urban). Project meeting; 2018-09-27 - 2018-09-27
NINA Untitled
 
26 Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; van Dijk, Jiska Joanneke; Rød, Jan Ketil.
Spatial multi-criteria decision analysis tool suite for consensus-based siting of renewable energy structures. Journal of Environmental Assessment Policy and Management 2018 ;Volum 20.(3) s. 1-28
NINA NTNU Untitled
 
27 Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; van Dijk, Jiska Joanneke; Stokke, Bård Gunnar; Stefano, Matteo de.
Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) toolbox for Consensus-based Siting of Powerlines and Wind-power plants (ConSite). Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3186-2) ;Volum 1455.42 s. NINA rapport(1455)
NINA Untitled
 
28 Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin; Westberg, Nina Buvik; Rasmussen, Ingeborg; Hanssen, Frank Ole; van Dijk, Jiska Joanneke.
Tiltak i strømnettet og påvirkning på økosystemtjenester i samfunnsøkonomiske analyser. Oslo: Vista Analyse 2018 (ISBN 978-82-8126-355-0) 109 s. Vista Analyse rapport(2018/2)
NINA NMBU Untitled
 
29 Stokke, Bård Gunnar; Hanssen, Frank Ole; Åström, Jens; Bevanger, Kjetil Modolv; Hamre, Øyvind; May, Roelof Frans.
Kan merking av høyspent-ledninger redusere risikoen for fuglekollisjoner?. NINAs Fornybardag; 2018-04-18 - 2018-04-18
NINA Untitled
 
30 van Dijk, Jiska Joanneke; May, Roelof Frans; Hanssen, Frank Ole; Köhler, Berit.
Bærekraftig flerbruk av Trondheim grønn infrastruktur. Brukersmøtet; 2018-06-08 - 2018-06-08
NINA Untitled
 
31 van Dijk, Jiska Joanneke; Stange, Erik; Hanssen, Frank Ole; Köhler, Berit; May, Roelof Frans.
IMAGINE …En Grønn By… …Fri Luft gir Liv…. Brukermøte; 2018-06-08 - 2018-06-08
NINA Untitled
 
2017
32 Hanssen, Frank Ole.
Bedriftspresentasjon NINA. Bedriftspresentasjon NINA; 2017-03-15 - 2017-03-15
NINA Untitled
 
33 Hanssen, Frank Ole.
Bymiljø og økosystemtjenester. Geo Workshop Bruk av satellittdata for klima og miljø kartlegging.; 2017-10-18 - 2017-10-20
NINA Untitled
 
34 Hanssen, Frank Ole.
ConSite Wind Multikriterieanalyse. Møte på Kungliga Tekniska Høgskolen; 2017-10-31 - 2017-10-31
NINA Untitled
 
35 Hanssen, Frank Ole.
Mapping city tree canopy using LIDAR data. Urban EEA Symposium 2017; 2017-08-28 - 2017-08-28
NINA Untitled
 
36 Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans.
ARCT Workshop. Consensus based siting (ConSite).. ARCT Workshop; 2017-08-21 - 2017-08-21
NINA Untitled
 
37 Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans.
ConSite Wind: Environmentally friendly geographical distribution of wind farms/GRIDs. Kick-off møte i WindLand-prosjektet; 2017-09-13 - 2017-09-13
NINA Untitled
 
38 Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans.
ConSite Wind- Konsensusbasert lokalisering av vindkraft. Møte på Kungliga Tekniska Høgskolen; 2017-04-24 - 2017-04-24
NINA Untitled
 
39 Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans.
Om Vind-GIS og ConSite. Gjesteforelesning for Kungliga Tekniska Høgskolen på Skype; 2017-03-23 - 2017-03-23
NINA Untitled
 
40 Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans.
Spatial modelling of updraft landscapes to forecast risk-enhancing topography for bird-friendly micrositing of wind turbines. Conference on Wind Energy and Wildlife impacts; 2017-09-06 - 2017-09-08
NINA Untitled
 
41 Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; van Dijk, Jiska Joanneke.
Consensus based siting of wind-power. VIND 2017; 2017-10-11 - 2017-10-11
NINA Untitled
 
42 Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; van Dijk, Jiska Joanneke; Stokke, Bård Gunnar.
Consensus based siting of renewable energy (ConSite). AlterNet Conference 2017, Ghent, Belgium, Policy, decision-making and social learning for conservation; 2017-05-04 - 2017-05-04
NINA Untitled
 
43 Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; van Dijk, Jiska Joanneke; Stokke, Bård Gunnar.
Consensus based siting of wind power (ConSite Wind). Conference on Wind Energy and Wildlife impacts; 2017-09-06 - 2017-09-08
NINA Untitled
 
44 Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; van Dijk, Jiska Joanneke; Stokke, Bård Gunnar.
ConSite Wind, Consensus based siting of wind-power. Vind 2017; 2017-10-11 - 2017-10-11
NINA Untitled
 
45 Hanssen, Frank Ole; van Dijk, Jiska Joanneke; Stange, Erik; May, Roelof Frans.
IMAGINE: Integrative Management of Green Infrastructures’ Multifunctionality, Ecosystem integrity and Ecosystem Services: From assessment to regulation in socio-ecological systems. Kick-off Meeting IMAGINE; 2017-03-29 - 2017-03-31
NINA Untitled
 
46 Hanssen, Frank Ole; Vang, Roald.
NeIC Biodiversity project. Coordination and align-ment of RI-Competence. Kick-off møte i NeIC DeepDive; 2017-05-10 - 2017-05-10
NINA Untitled
 
47 May, Roelof Frans; Hanssen, Frank Ole.
Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts (WINDLAND). Fagmøte Miljødirektoratet; 2017-05-18 - 2017-05-18
NINA Untitled
 
48 May, Roelof Frans; Steinheim, Yngve; Kvaløy, Pål; Vang, Roald; Hanssen, Frank Ole.
Performance test and verification of an off-the-shelf automated avian radar tracking system. Ecology and Evolution 2017 ;Volum 7.(15) s. 5930-5938
NINA SINTEF Untitled
 
49 Santos, Carlos D.; Hanssen, Frank Ole; Muñoz, Antonio-Román; Onrubia, Alejandro; Wikelski, Martin; May, Roelof Frans; Silva, João P..
Match between soaring modes of black kites and the fine-scale distribution of updrafts. Scientific Reports 2017 ;Volum 7. s. 1-10
NINA Untitled
 
2016
50 Hanssen, Frank Ole.
Consensus based siting (ConSite). Et plan- og beslutningsverktøy.. Møte på NorConsult; 2016-12-06 - 2016-12-06
NINA Untitled
 
    Vis neste liste