Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2019
1 Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis Irene; Strann, Karl Birger; Hagtvedt, Matias; Sommervold, Per Steinar; Ballesteros, Manuel.
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2019. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3487-0) 46 s. NINA rapport(1733)
NINA Untitled
 
2018
2 Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis Irene; Strann, Karl Birger; Heggås, Jan; Hagtvedt, M..
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2017. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 21 s. NINA rapport(1479)
NINA Untitled
 
3 Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis Irene; Strann, Karl Birger; Heggås, Jan; Hagtvedt, Matias; Johnsen, Trond Vidar.
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2018. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3318-7) 44 s. NINA rapport(1579)
NINA Untitled
 
2017
4 Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis Irene; Strann, Karl Birger; Heggås, Jan.
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2016. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3026-1) 18 s. NINA Kortrapport(60)
NINA Untitled
 
5 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Often, Anders; Myklebost, Heidi Elin; Olsen, Siri Lie; Hagelin, Jon Valbjørn; Ruano, Monica Montalvan; Frivoll, Vigdis Irene; Stefano, Matteo de.
Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Nord-Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3156-5) ;Volum 1427.32 s. NINA rapport(1427)
NINA Untitled
 
2016
6 Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis Irene; Strann, Karl Birger; Hagtvedt, Matias; Heggås, Jan.
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2015. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2890-9) 19 s. NINA Kortrapport(12)
NINA Untitled
 
2015
7 Stien, Jenny; Strann, Karl Birger; Jepsen, Jane Uhd; Frivoll, Vigdis Irene; Ims, Rolf Anker.
Breeding persistence of Slavonian Grebe (Podiceps auritus) at long-term monitoring sites: predictors of a steep decline at the northern European range limit. Journal of Ornithology 2015 ;Volum 157.(1) s. 75-84
NINA UiT Untitled
 
2014
8 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Sortland, Frantz.
Overvåking av beitende sau og lam på utmarksbeite i Himmeltindmassivet, Vestvågøy kommune i 2014 samt innsamling av næringsprøver for isotopanalyser. Jakter kongeørna på beitedyrene?. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2703-2) 22 s. NINA rapport(1084)
NINA Untitled
 
9 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Sortland, Frantz.
Overvåking av beitende sau og lam på utmarksbeite i Himmeltindmassivet, Vestvågøy kommune i 2014 samt innsamling av næringsprøver for isotopanalyser. Jakter kongeørna på beitedyrene? Norge Vestvågøy Himmeltindområdet sau, kongeørn, predasjon overvåking av beitedyr isotopanalyser Norway, Vestvågøy, Himmeltind area, Grazing sheep, golden eagle, predation, monitoring grazing sheep. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2703-2) 22 s. NINA rapport(1084)
NINA Untitled
 
2013
10 Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle Werner; Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene.
Grensestasjon nord, Sør-Varanger kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2497-0) 41 s. NINA rapport(897)
NINA UiT Untitled
 
11 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Sortland, Frantz.
Overvåking av beitende sau og lam på utmarksbeite i Himmeltindmassivet, Vestvågøy kommune i 2013. Jakter kongeørna på beitedyrene?. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2600-4) 22 s. NINA rapport(990)
NINA Untitled
 
2012
12 Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle W.; Strann, Karl Birger; Tømmervik, Hans; Frivoll, Vigdis Irene.
Tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Manndalen, Kåfjord kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2426-0) 41 s. NINA rapport(831)
NINA Untitled
 
13 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene.
Hekkende fugl i Slettnes naturreservat, Gamvik i 2012. En oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2506-9) 25 s. NINA rapport(903)
NINA Untitled
 
14 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Sortland, Frantz*; Lorentsen, Nils Helge; Riser, Christian Wexels; Jensen, Anette; Våge, Harald.
Hekkestatus hos svarthalespove Limosa limosa islandica i Nord-Norge. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2428-4) 63 s. NINA rapport(833)
NINA Untitled
 
2011
15 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Sortland, Frantz; Bergland, Ole Petter; Karlsen, Linnea Berg; Engen, Henning.
Overvåking av kalvingsflokker av tamrein på Hinnøya, mai 2011. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2011 (ISBN 978-82-426-2352-2) 21 s. NINA rapport(761)
NINA Untitled
 
2009
16 Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene.
Konsekvensutredning av deponi i Jensvolldalen, Bodø. Naturmiljøet. Trømsø: Norsk institutt for naturforskning 2009 (ISBN 978-82-426-2079-8) 33 s. NINA rapport(507)
NINA Untitled
 
2008
17 Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Verdifulle naturtyper i Alta kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2008 (ISBN 978-82-426-1908-2) 112 s. NINA rapport(344)
NINA Untitled
 
18 Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Verdifulle naturtyper i Meløy kommune. Tromsø: Norsk instituttt for naturforskning 2008 (ISBN 978-82-426-1909-9) 64 s. NINA rapport(345)
NINA Untitled
 
2007
19 Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Biologisk mangfold. Karlsøy kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2007 (ISBN 978-82-426-1768-2) 90 s. NINA rapport(208)
NINA Untitled
 
20 Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Biologisk mangfold. Skjervøy kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2007 (ISBN 978-82-426-1769-9) 49 s. NINA rapport(209)
NINA Untitled
 
21 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Viltkartlegging. Hammerfest kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2007 (ISBN 978-82-426-1782-8) 32 s. NINA rapport(222)
NINA Untitled
 
22 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Viltkartlegging. Hasvik kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2007 (ISBN 978-82-426-1783-5) 34 s. NINA rapport(223)
NINA Untitled
 
2006
23 Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Biologisk mangfold. Røst kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2006 (ISBN 82-426-1688-4) 42 s. NINA rapport(138)
NINA Untitled
 
24 Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sortland, Frantz.
Biologisk mangfold. Flakstad kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2006 (ISBN 82-426-1689-2) 35 s. NINA rapport(139)
NINA Untitled
 
25 Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sortland, Frantz.
Biologisk mangfold. Vestvågøy kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2006 (ISBN 82-426-1690-6) 80 s. NINA rapport(140)
NINA Untitled
 
26 Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sortland, Frantz.
Biologisk mangfold. Vågan kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2006 (ISBN 82-426-1691-4) 56 s. NINA rapport(141)
NINA Untitled
 
27 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Viltkartlegging. Moskenes kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2006 (ISBN 82-426-1687-6) 22 s. NINA rapport(137)
NINA Untitled
 
28 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Viltkartlegging. Værøy kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2006 (ISBN 82-426-1686-8) 25 s. NINA rapport(136)
NINA Untitled
 
2005
29 Bjerke, Jarle W.; Strann, Karl Birger; Johnsen, Trond Vidar; Frivoll, Vigdis Irene.
Transportkorridor for E6 mellom Narvik og Bjerkvik. Konsekvensutredning, vurdering av naturmiljø. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1513-6) 49 s. NINA rapport(2)
NINA Untitled
 
30 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Iversen, Marianne; Johnsen, Trond Vidar; Jacobsen, Karl-Otto.
Biologisk mangfold. Målselv kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1576-4) 117 s. NINA rapport(46)
NINA Untitled
 
31 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Iversen, Marianne; Tømmervik, Hans; Johnsen, Trond Vidar.
Biologisk mangfold. Bardu kommune. Tromsø: Norsk insttutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1594-2) 165 s. NINA rapport(58)
NINA Untitled
 
32 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Biologisk mangfold. Lyngen kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1546-2) 74 s. NINA rapport(27)
NINA Untitled
 
33 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Biologisk mangfold. Skånland kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1608-6) 37 s. NINA rapport(69)
NINA Untitled
 
34 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Viltkartlegging. Ballangen kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1603-5) 31 s. NINA rapport(65)
NINA Untitled
 
35 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Viltkartlegging. Evenes kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1605-1) 25 s. NINA rapport(67)
NINA Untitled
 
36 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Viltkartlegging. Narvik kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1604-3) 40 s. NINA rapport(66)
NINA Untitled
 
37 Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar.
Viltkartlegging. Tjeldsund kommune. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1607-8) 25 s. NINA rapport(68)
NINA Untitled
 
38 Tombre, Ingunn; Andersen, Oddgeir; Barlindhaug, Stine; Bjerke, Jarle W.; Erikstad, Lars; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sloreid, Svein Erik; Strann, Karl Birger; Svestad, Asgeir; Tømmervik, Hans.
Snefjord Vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1540-3) 91 s. NINA rapport(23)
NIKU NINA UiT Untitled