Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 174 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Ehrich, Dorothee; Schmidt, Niels M.; Gauthier, Gilles; Alisauskas, Ray; Angerbjörn, Anders; Clark, Karin; Ecke, Frauke; Eide, Nina Elisabeth; Framstad, Erik; Frandsen, Jay; Franke, Alastair; Gilg, Olivier; Giroux, Marie-Andrée; Henttonen, Heikki; Hörnfeldt, Birger; Ims, Rolf Anker; Kataev, Gennadiy D.; Kharitonov, Sergey P.; Killengreen, Siw Turid; Krebs, Charles J.; Lanctot, Richard B.; Lecomte, Nicolas; Menyushina, Irina; Morris, Douglas W.; Morrisson, Guy; Oksanen, Lauri; Oksanen, Tarja Maarit; Olofsson, Johan; Pokrovsky, Ivan G.; Popov, Igor Yu.; Reid, Don; Roth, James D.; Saalfeld, Sarah T.; Samelius, Gustaf; Sittler, Benoit; Sleptsov, Sergey M.; Smith, Paul; Sokolov, Aleksandr A.; Sokolova, Natalya A.; Soloviev, Mikhail Y.; Solovyeva, Diana.
Documenting lemming population change in the Arctic: Can we detect trends?. Ambio 2019 s. 1-15
NINA UiT Untitled
 
2 Framstad, Erik.
Innledning. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 11-12
NINA Untitled
 
3 Framstad, Erik.
Mulige effekter av påvirkningsfaktorer på indikatorene i TOV. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 177-179
NINA Untitled
 
4 Framstad, Erik.
Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3349-1) 124 s. NINA rapport(1608)
NMBU Untitled
 
5 Framstad, Erik.
Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3442-9) 194 s. NINA rapport(1692)
NINA Untitled
 
6 Framstad, Erik.
TOV-områdene – naturforhold, klima, beitepåvirkning. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 13-21
NINA Untitled
 
7 Framstad, Erik; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Erikstad, Lars; Johansen, Line; Stabbetorp, Odd Egil; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.Forslag til kriterier for lokalitetskvalitet for reviderte naturtyper. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3396-5) 193 s. NINA rapport(1652)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
8 Framstad, Erik; Eide, Nina Elisabeth.
Smågnagere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 139-145
NINA Untitled
 
9 Framstad, Erik; Eide, Nina Elisabeth.
Smågnagere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 71-77
NINA Untitled
 
10 Garnåsjordet, Per Arild; Framstad, Erik; Aslaksen, Iulie; Jakobsson, Simon; Skarpaas, Olav; Chen, Xianwen.
Naturindeks og økonomisk aktivitet: Analyse av påvirkningsfaktorer. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 40 s. NINA rapport(1747)
HIOF NINA SSB UiO NMBU Untitled
 
11 Jacobsen, Rannveig Margrete; Dillinger, Benno; Blumentrath, Stefan; Framstad, Erik.
Effekter av et supplerende vern på verneområdenes funksjon som økologiske nettverk og toleranse for klimaendringer. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3412-2) 109 s. NINA rapport(1666)
NINA Untitled
 
12 Nybø, Signe; Framstad, Erik; Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3419-1) 243 s. NINA rapport(1672)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
13 Nybø, Signe; Jakobssen, S. P.; Framstad, Erik.
Økologisk tilstand. Terrestriske økosystemer i Trøndelag. Økologisk tilstand; 2019-06-12
NINA NMBU Untitled
 
2018
14 Evju, Marianne; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3209-8) ;Volum 1478.53 s. NINA rapport(1478)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
15 Framstad, Erik; Bevanger, Kjetil Modolv; Dervo, Børre Kind; Endrestøl, Anders; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Hans Christian.
Faggrunnlag for kartlegging av økologiske funksjonsområder for terrestriske arter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3338-5) ;Volum 1598.77 s. NINA rapport(1598)
NINA Untitled
 
16 Framstad, Erik; Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3138-1) ;Volum 1410.84 s. NINA rapport(1410)
NIBIO NINA UiO NMBU Untitled
 
17 Framstad, Erik; Halvorsen, Rune; Storaunet, Ken Olaf; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Kriterier for naturverdi i skog. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3178-7) ;Volum 1447.52 s. NINA rapport(1447)
NIBIO NINA UiO NMBU Untitled
 
18 Nybø, Signe; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Operasjonalisering av fagsystem for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer. Forslag til referanse- og grenseverdier for indikatorer som er klare eller nesten klare til bruk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3274-6) ;Volum 1536.127 s. NINA rapport(1536)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
19 Pilskog, Hanne Eik; Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Birkemoe, Tone.
Long-lasting effects of logging on beetles in hollow oaks. Ecology and Evolution 2018 ;Volum 8.(20) s. 10126-10137
NINA NMBU Untitled
 
20 Selås, Vidar; Framstad, Erik; Sonerud, Geir Andreas; Wegge, Per; Wiig, Øystein.
Voles and climate in Norway: Is the abundance of herbivorous species inversely related to summer temperature?. Acta Oecologica 2018 ;Volum 95. s. 93-99
NINA UiO NMBU Untitled
 
2017
21 Framstad, Erik.
Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3101-5) ;Volum 1376.122 s. NINA rapport(1376)
NINA Untitled
 
22 Framstad, Erik; Blindheim, Terje; Granhus, Aksel; Nowell, Megan Sara; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behov for supplerende vern. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3061-2) ;Volum 1352.149 s. NINA rapport(1352)
NIBIO NINA NMBU Untitled
 
23 Framstad, Erik; Eide, Nina Elisabeth.
Smågnagere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ISBN 978-82-426-3101-5. s. 75-81
NINA NMBU Untitled
 
24 Framstad, Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne.
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Skog. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 53-63
NINA NMBU Untitled
 
25 Nybø, Signe; Arneberg, Per; Framstad, Erik; Ims, Rolf Anker; Lyngstad, Anders; Schartau, Ann Kristin; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis.
Fagsystem for vurdering av god økologisk tilstand. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 28-46
HAVFORSK NIBIO NINA NTNU UiB UiT NMBU Untitled
 
26 Nybø, Signe; Arneberg, Per; Framstad, Erik; Ims, Rolf Anker; Lyngstad, Anders; Schartau, Ann Kristin; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis.
Forslag til videre arbeid. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 176-185
HAVFORSK NIBIO NINA NTNU UiB UiT NMBU Untitled
 
27 Nybø, Signe; Arneberg, Per; Framstad, Erik; Ims, Rolf Anker; Lyngstad, Anders; Schartau, Ann Kristin; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis.
Innledning. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 10-17
HAVFORSK NIBIO NINA NTNU UiB UiT NMBU Untitled
 
28 Nybø, Signe; Arneberg, Per; Framstad, Erik; Ims, Rolf Anker; Lyngstad, Anders; Schartau, Ann Kristin; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis.
Relevante kunnskaps- og klassifiseringssystemer. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 18-27
HAVFORSK NIBIO NINA NTNU UiB UiT NMBU Untitled
 
29 Pedersen, Bård; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil; Framstad, Erik.
Evaluering av metode for naturfaglige registreringer i skogvernarbeidet basert på Natur i Norge-systemet. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3010-0) ;Volum 1319.77 s. NINA rapport(1319)
NINA Untitled
 
30 Sverdrup-Thygeson, Anne; Framstad, Erik.
Økologisk tilstand: Skog. Presentasjon av ekspertutvalgets arbeid - Miljødirektoratet; 2017-06-22
NMBU Untitled
 
2016
31 Framstad, Erik.
Innledning. I: Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2941-8. s. 11-12
NINA Untitled
 
32 Framstad, Erik.
Smågnagere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2941-8. s. 64-68
NINA Untitled
 
33 Framstad, Erik.
Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2941-8) ;Volum 1279.112 s. NINA rapport(1279)
NINA Untitled
 
34 Framstad, Erik.
TOV-områdene – naturforhold, klima, beitepåvirkning. I: Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2941-8. s. 13-21
NINA Untitled
 
35 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut Anders; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Description of the major ecosystems and their reference states. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 21-26
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB NMBU Untitled
 
36 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut Anders; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Ecological framework. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 11-20
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB NMBU Untitled
 
37 Nybø, Signe; Skarpaas, Olav; Pedersen, Bård; Framstad, Erik.
State of biodiversity – the Nature Index as a measure of ecosystem integrity. European Ecosystem Services Conference; 2016-09-19 - 2016-09-23
NINA NMBU Untitled
 
38 Pilskog, Hanne Eik; Birkemoe, Tone; Framstad, Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Effect of Habitat Size, Quality, and Isolation on Functional Groups of Beetles in Hollow Oaks. Journal of Insect Science 2016 ;Volum 16.(1) s. -
NINA NMBU Untitled
 
39 Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders; Framstad, Erik.
Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper (NiN) Framlegg til metode og arbeidsopplegg. Ås: NIBIO 2016 (ISBN 978-82-17-01624-3) ;Volum 2.43 s. NIBIO Rapport(55)
NIBIO UiO NMBU Untitled
 
2015
40 Aslaksen, Iulie; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Skarpaas, Olav.
Biodiversity and ecosystem services: The Nature Index for Norway. Ecosystem Services 2015 ;Volum 12. s. 108-116
NINA SSB Untitled
 
41 Framstad, Erik.
Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 132 s. Miljødirektoratet. Rapport(M-441)
NINA Untitled
 
42 Framstad, Erik.
Smågnagere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2014:Markvegetasjon, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 ISBN 978-82-426-2814-5. s. 28-34
NINA Untitled
 
43 Framstad, Erik.
Terrestrisk naturovervåking i 2014:Markvegetasjon, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2814-5) 74 s. NINA rapport(1186)
NINA Untitled
 
44 Framstad, Erik; Nybø, Signe.
Naturindeksen måler tilstanden biologisk mangfold. I: Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 8-10
NINA Untitled
 
45 Framstad, Erik; Nybø, Signe; Pedersen, Bård.
Naturindeksens bilde av utviklingen for biologisk mangfold. I: Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 15-29
NINA Untitled
 
46 Framstad, Erik; Pedersen, Bård.
Hvordan svarer naturindeksen på klimaendringer. I: Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 30-38
NINA Untitled
 
47 Framstad, Erik; Pedersen, Bård; Nybø, Signe.
Naturindeksens oppbygning og datagrunnlag. I: Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 11-14
NINA Untitled
 
48 Framstad, Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Økt hogst av skog i Norge - effekter på naturmangfold. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2771-1) 54 s. NINA rapport(1149)
NINA NMBU Untitled
 
49 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Beskrivelse av hoved-økosystemene og deres referansetilstand. I: Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 ISBN 978-82-426-2752-0. s. 21-26
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB Untitled
 
50 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Økologisk rammeverk. I: Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 ISBN 978-82-426-2752-0. s. 11-20
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB Untitled
 
    Vis neste liste