Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 80 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Follestad, Arne.
Changes in migration patterns and time of Norwegian greylag goose. 19th Conference of the Goose Specialist Meeting; 2020-01-28 - 2020-01-31
NINA Untitled
 
2 Follestad, Arne.
Forvaltning av gjess i Norge (delt på tre timer). Forelesning for studenter; 2020-04-29 - 2020-04-29
NINA Untitled
 
3 Follestad, Arne.
Om effekter av lysforurensning på biologisk mangfold. NRK EKKO [Radio] 2020-02-26
NINA Untitled
 
4 Follestad, Arne.
Vurdering av planlagt tursti rundt Tjøsvollvatnet naturreservat i Karmøy kommune. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4540-1) 25 s. NINA rapport(1783)
NINA Untitled
 
2019
5 Bacon, Léo; Madsen, Jesper; Jensen, Gitte Høj; de Vries, Lisenka; Follestad, Arne; Koffijberg, Kees; Kruckenberg, Helmut; Loonen, Maarten; Månsson, Johan; Nilsson, Leif; Voslamber, Berend; Guillemain, Matthieu.
Spatio–temporal distribution of greylag goose Anser anser resightings on the north-west/south-west European flyway: guidance for the delineation of transboundary management units. Wildlife Biology 2019
NINA Untitled
 
6 Boos, Mathieu; Nesterova, Anna P.; Chevallier, Damien; Follestad, Arne.
Migratory flights and local wintering movements of Greylag Geese Anser anser in western Europe. Bird Study 2019 ;Volum 66.(2) s. 264-268
NINA Untitled
 
7 Christensen-Dalsgaard, Signe; Dehnhard, Nina; Moe, Børge; Systad, Geir Helge Rødli; Follestad, Arne.
Unmanned installations and birds. A desktop study on how to minimize area of conflict. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3485-6) 47 s. NINA rapport(1731)
NINA NTNU Untitled
 
8 Follestad, Arne.
Hvordan kunstig nattebelysning påvirker det biologiske mangfoldet. Mørke - ei mangelvare?; 2019-10-30
NINA Untitled
 
9 Follestad, Arne.
Skadefelling av gjess - for å skremme dem vekk eller redusere bestanden?. Småviltseminar; 2019-04-05
NINA Untitled
 
10 Follestad, Arne.
Skadefelling av grågås - for å skremme dem vekk eller redusere bestanden?. Naturbernseminar; 2019-11-23 - 2019-11-24
NINA Untitled
 
11 Follestad, Arne.
Sårbare sjøfuglområder i Trondheimsfjorden; konsekvenser i forhold til ferdsel med vannscooter. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3398-9) 57 s. NINA rapport(1654)
NINA Untitled
 
12 Stokke, Bård Gunnar; May, Roelof Frans; Gjershaug, Jan Ove; Nygård, Torgeir; Åström, Jens; Hamre, Øyvind; Follestad, Arne.
Kartlegging av fugletrekket over Bremangerlandet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk. Tillegg til NINA-Rapport 1585. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 8 s. NINA Prosjektnotat(168)
NINA Untitled
 
13 Systad, Geir Helge Rødli; Breistøl, Arild; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Guidos, Steven; Hamre, Øyvind; May, Roelof Frans; Pavòn-Jordàn, Diego; Stokke, Bård Gunnar; Østerås, Tom Roger; Åström, Jens.
Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019. Observasjoner, radarkartlegging og lyttedata med supplerende materiale. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3443-6) 76 s. NINA rapport(1693)
NINA Untitled
 
2018
14 Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert; Christensen-Dalsgaard, Signe; Hanssen, Sveinn Are; Reiertsen, Tone; Bustnes, Jan Ove; Descamps, Sébastien; Erikstad, Kjell E; Follestad, Arne; Langset, Magdalene; Lorentsen, Svein Håkon; Lorentzen, Erlend; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge Rødli.
Key‐site monitoring in Norway 2017, including Svalbard and Jan Mayen. Trondheim: SEAPOP 2018 14 s.
NINA NPI UiT Untitled
 
15 Follestad, Arne.
Grågås - biologi og forvaltning. Kurs for grågåsjegere; 2018-08-24 - 2018-08-30
NINA Untitled
 
16 Follestad, Arne.
Hvordan telle eller registrere fugler. Besøk av Øya videregående skole, 3. kl med naturforvaltning/biologi; 2018-02-09 - 2018-02-09
NINA Untitled
 
17 Follestad, Arne; Nilsen, Erlend Birkeland; Eide, Nina Elisabeth.
Kunnskapsmangler for jaktbart småvilt. Workshop om kunnskapsbasert forvaltning av småvilt; 2018-06-11
NINA Untitled
 
18 Moe, Børge; Christensen-Dalsgaard, Signe; Follestad, Arne; Hanssen, Sveinn Are; Systad, Geir Helge Rødli; Lorentsen, Svein Håkon.
Hywind Tampen vindpark. Vurdering av konsekvenser for sjøfugl.. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3259-3) ;Volum 1521.81 s. NINA rapport(1521)
NINA Untitled
 
19 Stokke, Bård Gunnar; May, Roelof Frans; Hamre, Øyvind; Åström, Jens; Gjershaug, Jan Ove; Follestad, Arne.
Kartlegging av fugletrekket over Bremanger-landet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3324-8) ;Volum 1585.44 s. NINA rapport(1585)
NINA Untitled
 
2017
20 Follestad, Arne.
Ea i verdensarvområdet - påvirkningsfaktorer. Oppstartmøte med Vega kommune; 2017-08-17 - 2017-08-17
NINA Untitled
 
21 Follestad, Arne.
Forskning og forvaltning av grågås. Temadag for studenter fra Nord universitet, Steinkjer; 2017-01-19 - 2017-01-19
NINA Untitled
 
22 Follestad, Arne.
Management of geese in Norway when they impact on farming.. Meeting with National Farmer’s Union Scotland; 2017-10-24 - 2017-10-24
NINA Untitled
 
23 Follestad, Arne; Moe, Børge; Thomassen, Jørn.
Sammenstilling av eksisterende kunnskap om påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl og ærfugldrift i Vegaøyan verdensarvområde. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3133-6) ;Volum 1405.102 s. NINA rapport(1405)
NINA NTNU Untitled
 
24 Follestad, Arne; NRK, Norgesglasset.
Hva gjør fuglene i sterk vind?. Tyholt [Radio] 2017-11-09
NINA Untitled
 
25 Kelman, Ilan; Linnell, John Durrus; Thomassen, Jørn; Follestad, Arne; Risan, Thomas.
Tourism livelihoods in Smøla, Norway. Journal of Marine and Island Cultures 2017 ;Volum 6.(1) s. 1-18
NINA UIA Untitled
 
2016
26 Follestad, Arne.
Ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugl - ny kunnskap, med eksempler fra Jæren.. Vernefagsamling for fylkesmennenes miljøvernavdelinger; 2016-10-18
NINA Untitled
 
27 Follestad, Arne.
Ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugl i Jærstrendene landskapsvernområde. Dialogmøte med brukergrupper på Jærstrendene; 2016-02-10 - 2016-02-10
NINA Untitled
 
28 Follestad, Arne.
Grågåsa i Rogaland - om biologi og forvaltning. Årsmøte i NOF Rogaland; 2016-03-05 - 2016-03-05
NINA Untitled
 
29 Follestad, Arne.
Hvor og hvordan foregår grågåsjakta?. Viltseminar; 2016-04-08 - 2016-04-09
NINA Untitled
 
30 Follestad, Arne.
Hvordan forebygge beiteskader av gjess i landbruket?. Gåseseminar med NJFF Møre og Romsdal; 2016-10-28 - 2016-10-28
NINA Untitled
 
31 Follestad, Arne.
Hvordan forvalte en sterkt økende grågåsbestand?. Viltseminar; 2016-04-08 - 2016-04-09
NINA Untitled
 
32 Follestad, Arne.
Hvordan fungerer skadefellingsordningen og tidlig jaktstart på grågås? Gir de endringer i gåsas atferd, og gjør jakta vanskeligere?. Gåseseminar med NJFF Møre og Romsdal; 2016-10-28 - 2016-10-28
NINA Untitled
 
33 Follestad, Arne.
Konsekvensvurdering i forbindelse med omreguleringssak for et LNF-område på Naustholmen, Lovund. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2953-1) 24 s. NINA Kortrapport(29)
NINA Untitled
 
34 Follestad, Arne.
Om effekter av forstyrrelser fra akvakulturanlegg. NRK Møre og Romsdal [Radio] 2016-02-23
NINA Untitled
 
35 Follestad, Arne.
Om evalueringsrapporten for småvilt, bestandsutvikling. NRK Nordland [Radio] 2016-02-25
NINA Untitled
 
36 Follestad, Arne.
Om ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugl langs Jærstrendene. Årsmøte i NOF Rogaland; 2016-03-05 - 2016-03-05
NINA Untitled
 
37 Follestad, Arne.
Samlede effekter av ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugler og dyr. Landskonferanse friluftsliv 2016; 2016-06-06 - 2016-08-06
NINA Untitled
 
38 Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild.
Virkningene av klimaendringer på naturmangfold i Norge - terrestrisk. Workshop om klimatilpasning i naturforvaltningen; 2016-09-07 - 2016-09-07
NINA Untitled
 
39 Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Stokke, Bård Gunnar.
Ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugl i Jærstrendene landskapsvernområde. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2887-9) ;Volum 1243.112 s. NINA rapport(1243)
NINA Untitled
 
40 Follestad, Arne; Pedersen, Hans-Christian.
Bestandsstatus for jaktbare småviltarter. Småviltseminar; 2016-04-26 - 2016-04-27
NINA Untitled
 
41 Husby, Magne; Reinsborg, Tore; Follestad, Arne.
Hekkebestanden av grågås øker fortsatt i Trondheimsfjorden.. Trøndersk natur 2016 s. 69-73
NORD NINA Untitled
 
42 Pedersen, Hans-Christian; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Nilsen, Erlend Birkeland.
Statusoversikt for jaktbart småvilt. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2803-9) ;Volum 1178.258 s. NINA rapport(1178)
NINA Untitled
 
2015
43 Follestad, Arne; Fauchald, Per; Erikstad, Kjell E; Strøm, Hallvard.
Erfaringer fra kartlegging og overvåking av sjøfugler ved leteboring i Barentshavet 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2800-8) 38 s. NINA rapport(1175)
NINA NPI Untitled
 
44 Aarrestad, Per Arild; Bjerke, Jarle W.; Follestad, Arne; Jepsen, Jane Uhd; Nybø, Signe; Rusch, Graciela; Schartau, Ann Kristin.
Naturtyper i klimatilpasningsarbeid. Effekter av klimaendringer og klimatilpasningsarbeid på naturmangfold og økosystemtjenester. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2781-0) 98 s. NINA rapport(1157)
NINA Untitled
 
45 Follestad, Arne.
Effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyr fra akvakulturanlegg i sjø - en litteraturstudie. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2015 (ISBN 978-82-426-2828-2) 44 s. NINA rapport(1199)
NINA Untitled
 
46 Pellegrino, Irene; Cucco, Marco; Follestad, Arne; Boos, Mathieu.
Lack of genetic structure in greylag goose(Anser anser) populations along the European Atlantic flyway. PeerJ 2015 ;Volum 3.
NINA Untitled
 
47 Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir; Follestad, Arne; Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Kaltenborn, Bjørn Petter.
Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur. En sammenstilling av nasjonal og internasjonal litteratur. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2810-7) 77 s. NINA rapport(1182)
NINA Untitled
 
2014
48 Follestad, Arne.
Effekter av kunstig nattbelysning på naturmangfoldet - en litteraturstudie.. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2700-1) 89 s. NINA rapport(1081)
NINA Untitled
 
49 Follestad, Arne.
Tilrettelegging og organisering - jakt på grågås. Seminar; 2014-03-14 - 2014-03-14
NINA Untitled
 
50 Lorentsen, Svein-Håkon; Follestad, Arne.
Effekter av forstyrrelse på kolonihekkende fugl og effekter av avbøtende tiltak – en litteraturstudie. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2648-6) 37 s. NINA rapport(1033)
NINA Untitled
 
    Vis neste liste