Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 198 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Framstad, Erik; Eide, Nina Elisabeth.
Smågnagere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4557-9. s. 68-75
NINA Untitled
 
2 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter på Hjerkinn. Tverrfjellet / viewpoint SNØHETTA, Geitberget og nærliggende stier. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4509-8) 78 s. NINA rapport(1754)
NINA Untitled
 
3 Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge; Eide, Nina Elisabeth.
Regelverksendringer for ferdsel på Svalbard. Faglig vurdering av sårbarhet for vegetasjon. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4598-2) 48 s. NINA rapport(1838)
NINA Untitled
 
4 Rød-Eriksen, Lars; Skrutvold, Johanna; Herfindal, Ivar; Jensen, Henrik; Eide, Nina Elisabeth.
Highways associated with expansion of boreal scavengers into the alpine tundra of Fennoscandia. Journal of Applied Ecology 2020
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
5 Ulvund, Kristine R.; Miller, Andrea L.; Eide, Nina Elisabeth; Meås, Roger; Andersen, Roy; Flagstad, Øystein; Jackson, Craig Ryan; Landa, Arild.
Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4603-3) 31 s. NINA rapport(1843)
NINA Untitled
 
2019
6 Ehrich, Dorothee; Schmidt, Niels M.; Gauthier, Gilles; Alisauskas, Ray; Angerbjörn, Anders; Clark, Karin; Ecke, Frauke; Eide, Nina Elisabeth; Framstad, Erik; Frandsen, Jay; Franke, Alastair; Gilg, Olivier; Giroux, Marie-Andrée; Henttonen, Heikki; Hörnfeldt, Birger; Ims, Rolf Anker; Kataev, Gennadiy D.; Kharitonov, Sergey P.; Killengreen, Siw Turid; Krebs, Charles J.; Lanctot, Richard B.; Lecomte, Nicolas; Menyushina, Irina; Morris, Douglas W.; Morrisson, Guy; Oksanen, Lauri; Oksanen, Tarja Maarit; Olofsson, Johan; Pokrovsky, Ivan G.; Popov, Igor Yu.; Reid, Don; Roth, James D.; Saalfeld, Sarah T.; Samelius, Gustaf; Sittler, Benoit; Sleptsov, Sergey M.; Smith, Paul; Sokolov, Aleksandr A.; Sokolova, Natalya A.; Soloviev, Mikhail Y.; Solovyeva, Diana.
Documenting lemming population change in the Arctic: Can we detect trends?. Ambio 2019 s. 1-15
NINA UiT Untitled
 
7 Eide, Nina Elisabeth.
Bruk av sårbare verneområder - debatt innlegg. Debatt om bruk og vern av nasjonalparker; 2019-08-15
NINA Untitled
 
8 Eide, Nina Elisabeth.
Klimaeffekter - dyreliv?. Klimamøtet; 2019-03-25
NINA Untitled
 
9 Eide, Nina Elisabeth.
Structure and Dynamics of the mountain tundra ecosystem of Fennoscandia - Natural and antropogenic changes.. Workshop Community Ecology Research; 2019-09-19 - 2019-09-20
NINA Untitled
 
10 Eide, Nina Elisabeth.
Tourism in Svalbard from an environmental perspective. Workshop: Optimal Tourist balance; 2019-09-11 - 2019-09-13
NINA Untitled
 
11 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde. Stier i innfallsportene Dumdalen, Hødnevollen og Mørkri. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3328-6) 69 s. NINA rapport(1589)
NINA Untitled
 
12 Framstad, Erik; Eide, Nina Elisabeth.
Smågnagere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 139-145
NINA Untitled
 
13 Framstad, Erik; Eide, Nina Elisabeth.
Smågnagere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 71-77
NINA Untitled
 
14 Grevskott, Ragnhild TH..
A battle of the mountains: Intraguild competition between arctic fox Vulpes lagopus and red fox Vulpes vulpes. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2019 49 s.
NINA NTNU Untitled
 
15 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin.
Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3402-3) 141 s. NINA temahefte(73)
NINA Untitled
 
16 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Flyen, Anne Cathrine.
Sumiiffiit issitoqarfimmiittut piuartinnissaat pillugit naliliisarneq. Sårbarhetsvurdering af sites i Arktis og Subarktis. Workshop: Nasjonale severdigheter på Grønland; 2019-11-19 - 2019-11-20
NIKU NINA Untitled
 
17 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard.
Sårbarhetsvurdering, Nærøyfjorden landskapsvernområde. Møte om besøksstrategi i Nærøyfjorden; 2019-02-26 - 2019-02-26
NINA Untitled
 
18 Landa, Arild; Rød-Eriksen, Lars; Ulvund, Kristine R.; Flagstad, Øystein; Eide, Nina Elisabeth.
Matavfall i Høgfjellet Bra for raudreven - problem for fjellreven?. Årbok for Villreinrådet i Norge 2019 s. -
NINA NTNU Untitled
 
19 Landa, Arild; Ulvund, Kristine R.; Miller, Andrea L.; Eide, Nina Elisabeth; Meås, Roger; Andersen, Roy; Flagstad, Øystein.
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3434-4) 34 s. NINA rapport(1685)
NINA Untitled
 
20 Larsson, Petter; von Seth, Johanna; Hagen, Ingerid Julie; Götherström, Anders; Androsov, Semyon; Germonpre, Mietje; Bergfeldt, Nora; Fedorov, Sergey; Eide, Nina Elisabeth; Sokolova, Natalia; Berteaux, Dominique; Angerbjörn, Anders; Flagstad, Øystein; Plotnikov, Valeri; Norén, Karin; Diez-Del-Molino, David; Dussex, Nicolas; Stanton, David W.G.; Dalén, Love.
Consequences of past climate change and recent human persecution on mitogenomic diversity in the arctic fox. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences 2019 ;Volum 374.(1788) s. 1-9
NINA Untitled
 
21 Madslien, Knut Ivar Engesæter; Sandvik, Morten; Odden, John; Eide, Nina Elisabeth; Mattisson, Jenny; Seljetun, Kristin Opdal; Torget, Vidar; Tarpai, Attila; Vikøren, Turid; Hagelin, Jon; Mejdell, Cecilie Marie; Bernhoft, Aksel.
Antikoagulerende rodenticider hos rovdyr. Rapport om funn av antikoagulerende rodenticider (muse- og rottegifter) i lever fra ulv, gaupe, jerv, rødrev, fjellrev og villmink innsamlet i Norge i perioden 1997-2017. Oslo: Veterinærinstituttet 2019 20 s. Veterinærinstituttets rapportserie(16-2019)
NINA NMBU VETINST Untitled
 
22 Miller, Andrea L.; Eide, Nina Elisabeth; Ytrehus, Bjørnar.
Om behovet for å overvåke sykdom hos fjellreven. Fjellrev Fagseminar 2019; 2019-10-22 - 2019-10-24
NINA Untitled
 
23 Miller, Andrea L.; Ytrehus, Bjørnar; Landa, Arild; Eide, Nina Elisabeth.
Challenges for managing the health of the critically endangered arctic fox (Vulpes lagopus) in Norway. Wildlife Disease Association - 68th Annual International Conference; 2019-08-04 - 2019-08-09
NINA Untitled
 
24 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Åström, Jens; Andresen, Jonas L.; Løkken, Jørn Olav; Dahle, Sondre; Eide, Nina Elisabeth.
Climate influence on plant-pollinator interactions in the keystone species Vaccinium myrtillus. 20th ITEX meeting - Documenting and understanding tundra ecosystem changes; 2019-09-09 - 2019-09-15
NINA Untitled
 
25 Sandercock, Brett; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Landa, Arild.
Estimation of population numbers for arctic fox in Scandinavia. Fjellrev i Fennoskandia at Kiruna, Sweden; 2019-10-22 - 2019-10-24
NINA Untitled
 
26 Ulvund, Kristine R.; Flagstad, Øystein; Sandercock, Brett; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Eide, Nina Elisabeth.
Fjellrev i Norge 2019. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3491-7) 59 s. NINA rapport(1737)
NINA Untitled
 
2018
27 Eide, Nina Elisabeth.
Hvor mye rødrev har vi? Rødrevens arealbruk og rødreven som predator.. Småviltseminar på Jakt og Fiskesenteret 2018 - Smårovvvilt; 2018-03-16
NINA Untitled
 
28 Eide, Nina Elisabeth.
Staus and conservation goals for the critically endangered Arctic fox in Scandinavia. When is mission completed?. Arctic Biodiversity Congress; 2018-10-09 - 2018-10-12
NINA Untitled
 
29 Eide, Nina Elisabeth; Angerbjörn, Anders; Blumentrath, Stefan; Landa, Arild; Elmhagen, Bodil; Noren, Karin; Henttonen, Heikki; Ollila, Tuomo; Flagstad, Øystein.
Status and conservation goals for the critically endangered Arctic fox in Scandinavia, When is mission completed?. OIKOS Conference; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA Untitled
 
30 Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge; Stokke, Bård Gunnar; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Ytre Hvaler nasjonalpark. Asmaløy, Kirkøy og Akerøya. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3230-2) ;Volum 1499.86 s. NINA rapport(1499)
NINA Untitled
 
31 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Gundersen, Vegard; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Femundsmarka nasjonalpark. Røavassdraget, Grøtådalen og Valdalsfjellet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3213-5) ;Volum 1482.79 s. NINA rapport(1482)
NINA Untitled
 
32 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars.
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Austerdalen, Langedalen og Krundalen-Tuftebreen. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3137-4) ;Volum 1409.57 s. NINA rapport(1409)
NINA Untitled
 
33 Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Åström, Jens; Eide, Nina Elisabeth.
Bilberry and bumblebees - interactions along altitudinal gradients. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA Untitled
 
34 Follestad, Arne; Nilsen, Erlend Birkeland; Eide, Nina Elisabeth.
Kunnskapsmangler for jaktbart småvilt. Workshop om kunnskapsbasert forvaltning av småvilt; 2018-06-11
NINA Untitled
 
35 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard.
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Nærøyfjorden landskapsvernområde er for ferdsel. Landgangslokalitetar ved Nærøyfjorden, den nye Sivlestien langs Stalheimskleivi, og ferdselsruta gjennom Slettedalen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3166-4) ;Volum 1436.50 s. NINA rapport(1436)
NINA Untitled
 
36 Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Eide, Nina Elisabeth.
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde er for ferdsel. Stien Herdalsvatnet-Kallskaret, og stien Geirangerfjorden-Skageflå-Homlung. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3134-3) ;Volum 1406.56 s. NINA rapport(1406)
NINA Untitled
 
37 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Henrik; Rud-Johansen, Live; Dalén, Love; Angerbjörn, Anders; Norén, Karin; Sokolov, Alexandr; Sokolova, Natalya; Ehrich, Dorothee; Berteaux, Dominique; Lien, Sigbjørn; Landa, Arild; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein.
Adaptive genetic variation from endangered and invasive perspectives: genomics in Arctic fox and red fox ecology. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA NTNU UiT NMBU Untitled
 
38 Hagen, Ingerid Julie; Rud-Johansen, Live; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Jensen, Henrik.
Genomics as a tool in Arctic fox conservation. Wild Genomics Meeting; 2018-03-07 - 2018-03-09
NINA NTNU Untitled
 
39 Hasselgren, Malin; Angerbjörn, Anders; Eide, Nina Elisabeth; Erlandsson, Rasmus; Flagstad, Øystein; Landa, Arild Magne; Wallén, Johan; Norén, Karin.
Genetic rescue in an inbred Arctic fox (Vulpes lagopus) population. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 2018 ;Volum 285.(1875)
NINA Untitled
 
40 Landa, Arild; Ulvund, Kristine R.; Eide, Nina Elisabeth; Meås, Roger; Andersen, Roy; Rød-Eriksen, Lars; Thierry, Anne-Mathilde; Miller, Andrea L.; Flagstad, Øystein.
Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3265-4) ;Volum 1527.32 s. NINA rapport(1527)
NINA Untitled
 
41 Le Vaillant, Maryline; Erlandsson, Rasmus; Elmhagen, Bodil; Hornfeldt, Birger; Eide, Nina Elisabeth; Angerbjörn, Anders.
Spatial distribution in Norwegian lemming Lemmus lemmus in relation to the phase of the cycle. Polar Biology 2018 ;Volum 41.(7) s. 1391-1403
NINA Untitled
 
42 Rud-Johansen, Live; Hagen, Ingerid Julie; Landa, Arild; Norén, Karin; Wallen, Johan Fredrik; Angerbjörn, Anders; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Jensen, Henrik.
The genetic basis of litter size in Scandinavian arctic fox (Vulpes lagopus). Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA NTNU Untitled
 
43 Rud-Johansen, Live.
Genetic basis of variation in litter size in Scandinavian Arctic fox (Vulpes lagopus). Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2018 55 s.
NINA NTNU Untitled
 
44 Rød-Eriksen, Lars; Skrutvold, Johanna; Lyngen, Joakim; Herfindal, Ivar; Jensen, Henrik; Eide, Nina Elisabeth.
Highways with associated subsidies cause expansion of facultative scavengers into alpine areas. OIKOS Conference; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA NTNU NMBU Untitled
 
45 Ulvund, Kristine R.; Eide, Nina Elisabeth; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Flagstad, Øystein.
Fjellrev i Norge 2018. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3343-9) ;Volum 1603.57 s. NINA rapport(1603)
NINA Untitled
 
46 Vistad, Odd Inge; Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Rød-Eriksen, Lars.
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Kattanakken, Oldeskaret og Sunndalen. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3332-3) ;Volum 1593.62 s. NINA rapport(1593)
NINA Untitled
 
2017
47 Andersskog, Ida Pernille Ø..
The effect of management on effective population size in the Arctic fox (Vulpes lagopus) metapopulation in Scandinavia. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2017 47 s.
NINA NTNU Untitled
 
48 Andersskog, Ida Pernille Øystese; Flagstad, Øystein; Norén, Karin; Wallen, Johan Fredrik; Landa, Arild Magne; Angerbjörn, Anders; Eide, Nina Elisabeth; Jensen, Henrik.
The Effect of Management on Effective Population Size in the Arctic Fox (Vulpes lagopus) Metapopulation in Scandinavia. 5th International Conference in Arctic fox biology; 2017-10-12 - 2017-10-15
NINA NTNU Untitled
 
49 Berteaux, Dominique; Thierry, Anne-Mathilde; Alisauskas, Ray; Angerbjörn, Anders; Buchel, Eric; Doronina, Liliya; Ehrich, Dorothee; Eide, Nina Elisabeth; Erlandsson, Rasmus; Flagstad, Øystein; Fuglei, Eva; Gilg, Olivier; Golstman, Mikhail; Henttonen, Heikki; Ims, Rolf Anker; Killengreen, Siw Turid; Kondratyev, Alexander V.; Kruchenkova, Elena; Kruckenberg, Helmut; Kulikova, Olga; Landa, Arild Magne; Lang, Johannes; Menyushina, Irina; Mikhnevich, Julia; Niemimaa, Jukka; Norén, Karin; Ollila, Tuomo; Ovsyanikov, Nikita; Pokrovskaya, Liya; Pokrovsky, Ivan G.; Rodnikova, Anna Y.; Roth, James D.; Sabard, Brigitte; Samelius, Gustaf; Schmidt, Niels-Martin; Sittler, Benoit; Sokolov, Aleksandr A.; Sokolova, Natalya A.; Stickney, Alice; Unnsteinsdóttir, Ester Rut; White, Paula A..
Harmonizing circumpolar monitoring of Arctic fox: benefits, opportunities, challenges and recommendations. Polar Research 2017 ;Volum 36.(2) Suppl. 1
NINA NPI UiT Untitled
 
50 Di Bernardi, Cecilia; Thierry, Anne-Mathilde; Eide, Nina Elisabeth; Landa, Arild; Boitani, Luigi.
Fitness correlates of Arctic fox fur coloration in Norway. 5th International Conference in Arctic Fox Biology; 2017-10-12 - 2017-10-15; 2017-10-12 - 2017-10-15
NINA Untitled
 
    Vis neste liste