Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 86 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Dervo, Børre Kind.
Utenlandske laksefiskere i Norge. Forventet tap av inntekter på grunn av korona-pandemien i 2020. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4606-4) 18 s. NINA rapport(1844)
NINA Untitled
 
2 Dervo, Børre Kind; Haugen, Hanne; Brandsegg, Hege.
Salamanderdammen på Arsenalet i Kongsberg kommune. Oppsummering av gjennomførte undersøkelser og avbøtende tiltak. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4582-1) 53 s. NINA rapport(1823)
NINA Untitled
 
3 Myrvold, Knut Marius; Dervo, Børre Kind.
NiN-kartlegging av funksjonsområder for storørret med fokus på gytesubstrat. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3430-6) 102 s. NINA rapport(1682)
NINA Untitled
 
4 Taugbøl, Annette; Rishatt, Andrea; Lööv, Hanna; Dervo, Børre Kind.
Kartlegging av mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiota i Randsfjorden. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4561-6) 21 s. NINA rapport(1803)
NINA Untitled
 
2019
5 Haugen, Inger Marie Aalberg; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre Kind; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Björn; Christie, Hartvig C; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica Montalvan; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank Ole; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen.
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3389-7) 349 s. NINA rapport(1646)
NINA NIVA NTNU UiO Untitled
 
6 Andersen, Oddgeir; Dervo, Børre Kind.
Jegernes og fiskernes forbruk av varer og tjenester i Norge i 2018. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3346-0) 35 s. NINA rapport(1605)
NINA Untitled
 
7 Bakløkken, Jørgen Grøndahl; Schoeler, Felix Jost; Nørholm, Hugo; Pedersen, Marius; George, Sony; Dervo, Børre Kind.
Automated salamander recognition using deep neural networks and feature extraction. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning 2019 s. -
NINA NTNU Untitled
 
8 Bærum, Kim Magnus; Dervo, Børre Kind.
Bestandsestimering amfibier. Naturindeks faggruppe; 2019-05-15 - 2019-05-16
NINA Untitled
 
9 Bærum, Kim Magnus; Dervo, Børre Kind.
Modellering av bestandsutvikling hos stor- og småsalamander og frosk. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3381-1) 27 s. NINA rapport(1638)
NINA Untitled
 
10 Dervo, Børre Kind; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias Houge.
Rusefangst av stor- og småsalamander i Akershus 2019. En videreføring av den nasjonale overvåkningen av storsalamander i Norge. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3484-9) 15 s. NINA rapport(1730)
NINA Untitled
 
11 Dervo, Børre Kind; Mjåland, Jan.
Storsalamanderen og trafikk. Utfordringer for en myk trafikant. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3376-7) 24 s. NINA rapport(1633)
NINA Untitled
 
12 Dervo, Børre Kind; Zinke, Peggy; Nygård, Magnus; Strømme, Anne-Sofie Bergene; Often, Anders; Mjelde, Marit; Vedum, Trond V.; Gjershaug, Jan Ove.
Våtmarksrestaurering i kroksjøer og evjer langs Storelva i Ringerike og Hole kommuner. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3383-5) 61 s. NINA rapport(1640)
NINA NIVA NTNU Untitled
 
13 Mjelde, Marit; Dervo, Børre Kind; Jensen, Thomas Correll; Elgtvedt, Irene.
Tilstandsvurdering av 3 kroksjøer i Vannområde Leira-Nitelva 2019. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7181-2) 40 s. NIVA-rapport(7446)
NINA NIVA Untitled
 
14 Myrvold, Knut Marius; Dervo, Børre Kind.
Flight elevation and water clarity affect the utility of unmanned aerial vehicles in mapping stream substratum. Fisheries Management and Ecology 2019
NINA Untitled
 
15 Taugbøl, Annette; Dervo, Børre Kind; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Analyser av miljø-DNA og strykeprøver for overvåking av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Akershus. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3405-4) 23 s. NINA rapport(1660)
NINA Untitled
 
16 Zhao, Lingcong; Pedersen, Marius; Hardeberg, Jon Yngve; Dervo, Børre Kind.
Image-based recognition of individual trouts in the wild. European Workshop on Visual Information Processing 2019 ;Volum 2019-October:8946137-19. s. 82-87
NINA NTNU Untitled
 
2018
17 Andersen, Oddgeir; Ørslien, Gina; Dervo, Børre Kind; Linløkken, Arne; Grønlien, Tore.
Storskarven i nedre deler av Gudbrandsdalslågen -Bestandsstørrelse, diett og jaktuttak 2017. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3280-7) ;Volum 1542.34 s. NINA rapport(1542)
HINN NINA Untitled
 
18 Dervo, Børre Kind.
Forvaltning av storsalamander i Norge. Evaluering av forvaltningstiltak i perioden 2007 til 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3204-3) ;Volum 1473.41 s. NINA rapport(1473)
NINA Untitled
 
19 Dervo, Børre Kind; Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Myrvold, Knut Marius; Fiske, Peder.
Forvaltningspraksis i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. En analyse om beskyttelsesordningen har medført endret forvaltningspraksis. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3121-3) ;Volum 1394.67 s. NINA rapport(1394)
NINA Untitled
 
20 Dervo, Børre Kind; Museth, Jon; Skurdal, Jostein.
Assessing the Use of Artificial Hibernacula by the Great Crested Newt (Triturus cristatus) and Smooth Newt (Lissotriton vulgaris) in Cold Climate in Southeast Norway. Diversity 2018 ;Volum 10.(3)
NINA Untitled
 
21 Dervo, Børre Kind; Skurdal, Jostein; Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon.
Mjøsens fisker og fiskerier gjennom 100 år. Tidsskriftet UTMARK 2018 (2017-2)
NINA Untitled
 
22 Elgtvedt, Irene; Dervo, Børre Kind.
Kartlegging av amfibier i utvalgte ynglelokaliteter i Oslo kommune. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3313-2) ;Volum 1574.31 s. NINA rapport(1574)
NINA Untitled
 
23 Framstad, Erik; Bevanger, Kjetil Modolv; Dervo, Børre Kind; Endrestøl, Anders; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Hans Christian.
Faggrunnlag for kartlegging av økologiske funksjonsområder for terrestriske arter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3338-5) ;Volum 1598.77 s. NINA rapport(1598)
NINA Untitled
 
24 Harby, Atle; Bakken, Tor Haakon; Dervo, Børre Kind; Gosselin, Marie-Pierre; Kile, Maia Røst; Lindholm, Markus; Sundt, Håkon; Zinke, Peggy.
Forslag til metode for klassifisering av hydromorfologisk tilstand i norske elver. Trondheim: SINTEF Energi AS 2018 (ISBN 978-82-14-06885-6) 63 s. SINTEF Rapport(2018:00482)
ENERGISINT NINA NIVA NTNU RSH Untitled
 
25 Museth, Jon; Dervo, Børre Kind; Braband, Åge; Heggenes, Jan; Karlsson, Sten; Kraabøl, Morten.
Storørret i Norge. Definisjon, status, påvirkningsfaktorer og kunnskapsbehov. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3229-6) ;Volum 1498.97 s. NINA rapport(1498)
USN NINA Untitled
 
26 Taugbøl, Annette; Dervo, Børre Kind.
Nasjonal overvåking av storsalamander Triturus cristatus – resultater fra Oslofjordområdet i 2018. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3320-0) ;Volum 1581.34 s. NINA rapport(1581)
NINA Untitled
 
27 Taugbøl, Annette; Dervo, Børre Kind; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Analyser av miljø-DNA for påvisning av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Østfold. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3303-3) ;Volum 1564.19 s. NINA rapport(1564)
NINA Untitled
 
28 Taugbøl, Annette; Dervo, Børre Kind; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3207-4) ;Volum 1476.30 s. NINA rapport(1476)
NINA Untitled
 
29 Taugbøl, Annette; Fossøy, Frode; Dervo, Børre Kind.
Bruk av miljø-DNA for deteksjon av arter. Vann 2018 (01-2018)
NINA Untitled
 
30 Zinke, Peggy; Dervo, Børre Kind.
Implementation of fluvial hydraulics and structure parameters into the nature classification system "Nature in Norway". XIX Conference of the Iberian Association of Limnology; 2018-06-24 - 2018-06-29
NINA NTNU Untitled
 
31 Zinke, Peggy; Lindholm, Markus; Dervo, Børre; Gosselin, Marie-Pierre; Harby, Atle; Kile, Maia R; Kling, Johan; Sundt, Håkon.
Kartlegging av hydromorfologi i norske elver - erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen. Vann 2018 ;Volum 53.(2) s. 168-179
ENERGISINT NINA NIVA NORCE NTNU Untitled
 
2017
32 Andersen, Oddgeir; Dervo, Børre Kind.
Fisket etter innlandsfisk i Finnmark 2016. Resultater fra en spørreundersøkelse blant fastboende og tilreisende fiskere. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2995-1) ;Volum 1308.58 s. NINA rapport(1308)
HINN NINA Untitled
 
33 Bærum, Kim Magnus; Dervo, Børre Kind.
Effects of harvest regulation on population dynamics of freshwater salmonids. World Recreational Fishing Conference; 2017-07-16 - 2017-07-20
NINA NMBU Untitled
 
34 Dervo, Børre Kind; Bærum, Kim Magnus; Diserud, Ola Håvard.
Bruk av overvåkingsdata til beregning av bestandsutvikling hos storsalamander Triturus cristatus og småsalamander Lissotriton vulgaris i Norge. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3136-7) ;Volum 1408.50 s. NINA rapport(1408)
NINA Untitled
 
35 Dervo, Børre Kind; Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan; Nygård, Magnus.
NiN i ferskvann. Utprøving av kartleggingsmetodikk i elv og kobling til typologi i vannforskriften. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3050-6) 64 s. NINA Kortrapport(68)
NINA Untitled
 
36 Taugbøl, Annette; Dervo, Børre Kind; Bærum, Kim Magnus; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Ytrehus, Bjørnar; Miller, Andrea L.; Fossøy, Frode.
Første påvisning av den patogene soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Norge. Bruk av miljø-DNA for påvisning av fremmede arter. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3126-8) ;Volum 1399.25 s. NINA rapport(1399)
NINA Untitled
 
2016
37 Dervo, Børre Kind.
Evaluering av storsalamander i foreslåtte områder for Emerald Network. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2854-1) ;Volum 1223.21 s. NINA rapport(1223)
NINA Untitled
 
38 Dervo, Børre Kind; Bærum, Kim Magnus; Skurdal, Jostein; Museth, Jon.
Effects of Temperature and Precipitation on Breeding Migrations of Amphibian Species in Southeastern Norway. Scientifica 2016 ;Volum 2016. s. -
NINA Untitled
 
39 Dervo, Børre Kind; Pedersen, Christian; Bærum, Kim Magnus.
Tap av ynglelokaliteter for storsalamander i Norge. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-26240) ;Volum 1014.21 s. NINA rapport(1014)
NIBIO NINA Untitled
 
40 Hesthagen, Trygve H.; Dervo, Børre Kind; Diserud, Ola Håvard; Hegge, Ola; Skurdal, Jostein.
Diel resource utilization of native, native stocked and non-native stocked brown trout Salmo trutta L. in a subalpine Norwegian reservoir. The Journal of Zoology Studies 2016 ;Volum 3.(1) s. 01-12
NINA NTNU Untitled
 
41 Museth, Jon; Brabrand, Åge; Dervo, Børre Kind; Sandlund, Odd Terje.
Økologisk tilstandsklassifisering av vannforekomster i Glomma og Vorma. Kan den europeiske fiskeindeksen (EFI+) brukes i artsrike elver på Østlandet?. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2914-2) ;Volum 1262.27 s. NINA rapport(1262)
NINA UiO Untitled
 
2015
42 Bjerke, Jarle W.; Skarpaas, Olav; Dervo, Børre Kind.
Våtmark. I: Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 68-76
NINA Untitled
 
43 Dervo, Børre Kind.
Fiskerne i Fishspot i 2014. Forbruksmønster og fiskeinnsats for fiskere i Hedmark og Oppland.. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2738-4) 26 s. NINA rapport(1116)
NINA Untitled
 
44 Dervo, Børre Kind.
Friluftsliv i Norge anno 2014 - status og utfordringer. Forskning i friluft 2015; 2015-01-27 - 2015-01-28
NINA Untitled
 
45 Kraabøl, Morten; Dervo, Børre Kind; Museth, Jon.
Nedvandringsveier og effekter av vannslipp på vinterstøing og smolt av Hunderørret forbi Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Telemetristudier høsten 2014 og våren 2015. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2815-2) 36 s. NINA rapport(1187)
NINA Untitled
 
2014
46 Dervo, Børre Kind.
Erfaringer med innføring av fluesone i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2652-3) 23 s. NINA rapport(1037)
NINA Untitled
 
47 Dervo, Børre Kind.
Fisketuristers forbruk i Hedmark i 2013 - Utprøving av en metode for kartlegging av fiskeres forbruksmønster og informasjonsvaner. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2631-8) 27 s. NINA rapport(1021)
NINA Untitled
 
48 Dervo, Børre Kind; Museth, Jon; Skurdal, Jostein; Berg, Ole Kristian; Kraabøl, Morten.
Comparison of active and passive sampling methods for detecting and monitoring the smooth newt (Lissotriton vulgaris) and the endangered northern crested newt (Triturus cristatus). Herpetology Notes 2014 ;Volum 7. s. 265-272
NINA NTNU Untitled
 
49 Dervo, Børre Kind; Skår, Margrete; Köhler, Berit; Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard.
Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer. Lillehammmer: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2691-2) 98 s. NINA rapport(1073)
NINA Untitled
 
50 Köhler, Berit; Andersen, Oddgeir; Dervo, Børre Kind.
Deltakelse i friluftslivet siden 2001. I: Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer. Lillehammmer: Norsk institutt for naturforskning 2014 ISBN 978-82-426-2691-2. s. 11-17
NINA Untitled
 
    Vis neste liste