Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 330 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2020
1 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter på Hjerkinn. Tverrfjellet / viewpoint SNØHETTA, Geitberget og nærliggende stier. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4509-8) 78 s. NINA rapport(1754)
NINA Untitled
 
2 Mysterud, Atle; Rivrud, Inger Maren; Gundersen, Vegard; Rolandsen, Christer Moe; Viljugrein, Hildegunn.
The unique spatial ecology of human hunters. Nature Human Behaviour 2020
NINA UiO Untitled
 
3 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Gundersen, Vegard; Stange, Erik; Rolandsen, Christer Moe; Melhoop, Anne Catriona.
How to Quantify the Cumulative Impact of Human Activities & aid Sustainable Land Planning. Meeting with KMD (Kommunal og Moderniseringsdepartementet); 2020-01-21 - 2020-01-21
NINA UiT Untitled
 
4 Selvaag, Sofie Kjendlie; Aas, Øystein; Gundersen, Vegard.
Linking visitors’ spatial preferences to sustainable visitor management in a Norwegian national park. Eco.mont - Journal on Protected Mountain Areas Research and Management 2020 ;Volum 12.(1) s. 27-34
NINA NMBU Untitled
 
5 Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Lægreid, Helena.
Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 71 s. NINA rapport(1703)
NINA Untitled
 
2019
6 Gundersen, Vegard.
Effekter av å flytte turisthytta Storsteinen i Setesdal-Ryfylke. Fagdag; 2019-09-23 - 2019-09-23
NINA Untitled
 
7 Gundersen, Vegard.
Ferdsel i Rondane nasjonalpark i 2018. Arbeidsgruppeseminar ferdsl-villrein prosjekt Rondane; 2019-01-15 - 2019-01-15
NINA Untitled
 
8 Gundersen, Vegard.
Ferdselsprosjektet på Hardangervidda - status og planer. Seminar for turistverter Hardangervidda; 2019-05-15 - 2019-05-15
NINA Untitled
 
9 Gundersen, Vegard.
Flytting av Gråhøgdbu til Veslefjellbua gir bedre vilkår for villreinen. Åpningskonferanse; 2019-11-02 - 2019-11-02
NINA Untitled
 
10 Gundersen, Vegard.
Flytting av turisthytta Øyuvsbu i Setesdal Vesthei: Kunnskapsgrunnlaget på villrein og ferdsel. Fagsamling; 2019-03-06 - 2019-03-06
NINA Untitled
 
11 Gundersen, Vegard.
Flytting av turisthytter i Setesdal-Ryfylke. NRK [Radio] 2019-10-02
NINA Untitled
 
12 Gundersen, Vegard.
Foretrekker allmenheten et skogbilde preget av alternative hogstformer?. Konferanse om lukkete hogster; 2019-09-12 - 2019-09-12
NINA Untitled
 
13 Gundersen, Vegard.
Forollhogna - villrein og ferdsel. Fagutvalget for nasjonalparken; 2019-10-23 - 2019-10-23
NINA Untitled
 
14 Gundersen, Vegard.
Hvordan bevare og utvikle en god opplevelsesskog?. Skogdag Lillehammer Bymark; 2019-09-18 - 2019-09-18
NINA Untitled
 
15 Gundersen, Vegard.
Kriterier for vurdering av menneskelig forstyrrelse i kvalitetsnorm for villrein. Semina; 2019-10-15 - 2019-10-15
NINA Untitled
 
16 Gundersen, Vegard.
Nasjonale trender innen friluftslivet. Sti- og løypeplaner i Setesdal-Ryfylkeheiene; 2019-03-05 - 2019-03-05
NINA Untitled
 
17 Gundersen, Vegard.
Oslomarka – kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av bynær skog. Seminar om Østmarka; 2019-09-06 - 2019-09-06
NINA Untitled
 
18 Gundersen, Vegard.
Silhuett Rondane - Hvordan bevare villreinen?. Styringsgruppemøte; 2019-11-15 - 2019-11-15
NINA Untitled
 
19 Gundersen, Vegard.
Sosio-ecological perspectives on reindeer disturbance, a review. Human-wildlife perception workshop; 2019-06-13 - 2019-06-13
NINA Untitled
 
20 Gundersen, Vegard.
Utfordringer i forvaltningen av Forollhogna nasjonalpark. Fagutvalget for Forollhogna; 2019-10-23 - 2019-10-23
NINA Untitled
 
21 Gundersen, Vegard.
Utvikling av delnorm menneskelig forstyrrelse i kvalitetsnormen. Arbeidsmøte; 2019-10-14 - 2019-10-14
NINA Untitled
 
22 Gundersen, Vegard.
Vil fjerne DNT-hytter for å beskytte villreinen. NRK [Internett] 2019-10-02
NINA Untitled
 
23 Gundersen, Vegard.
Villrein og ferdsel, en studie på Hardangervidda. Regional samling verneområder; 2019-04-29 - 2019-04-29
NINA Untitled
 
24 Gundersen, Vegard; Barton, David Nicholas; Köhler, Berit.
Opplevelser i relativt urørt natur med få andre folk. Tidsskriftet Utmark 2019 s. 104-124
NINA Untitled
 
25 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar.
Sårbarhetsvurdering Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Årsmøte Verneområdestyret; 2019-05-08 - 2019-05-08
NINA Untitled
 
26 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Vektarhaugen, Møsjødalen og Torsvollen-Vauldalen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3341-5) NINA rapport(1601)
NINA Untitled
 
27 Gundersen, Vegard; Köhler, Berit; Myrvold, Knut Marius.
Seeing the Forest for the Trees: A Review-Based Framework for Better Harmonization of Timber Production, Biodiversity, and Recreation in Boreal Urban Forests. Urban Science 2019
NINA Untitled
 
28 Gundersen, Vegard; Romtveit, Lena; Strand, Olav.
Villrein og ferdsel: Kunnskap av relevans for kommunale sti- og løypeplaner. Regional fagsamling - om utarbeiding av sti- og løypeplanar; 2019-03-05 - 2019-03-05
NINA Untitled
 
29 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav; Bredin, Yennie Katarina; Sandal, Reidar Johan; Hermansen, Peter.
Ferdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdet. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3423-8) 72 s. NINA rapport(1676)
NINA Untitled
 
30 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar.
Ferdsel på Hardangervidda 2016-2019. Styringsgruppemøte; 2019-03-21 - 2019-03-21
NINA Untitled
 
31 Gundersen, Vegard; Skår, Margrete.
Gropmarka-Lillehammer bymark er truet. Gudbrandsdølen Dagningen 2019
NINA Untitled
 
32 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Van Moorter, Bram; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdselsregistrering på Hardangervidda 2016-2019. Sluttkonferanse; 2019-11-25 - 2019-11-26
NINA Untitled
 
33 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Van Moorter, Bram; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Villrein og ferdsel på Hardangervidda - Sluttrapport. Høstmøte for Hardangervidda; 2019-11-23 - 2019-11-23
NINA Untitled
 
34 Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge.
Norway: ‘Friluftsliv’ & Nature Based Tourism: Status, Monitoring & Challenges. Visitor Monitoring Workshop; 2019-05-07 - 2019-05-07
NINA Untitled
 
35 Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Van Moorter, Bram.
Large-scale segregation of tourists and wild reindeer in three Norwegian national parks: Management implications. Tourism Management 2019 ;Volum 75. s. 22-33
NINA Untitled
 
36 Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelser i verneområder i Norge. Nasjonale Turiststier; 2019-04-05 - 2019-04-05
NINA Untitled
 
37 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin.
Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3402-3) 141 s. NINA temahefte(73)
NINA Untitled
 
38 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Flyen, Anne Cathrine.
Sumiiffiit issitoqarfimmiittut piuartinnissaat pillugit naliliisarneq. Sårbarhetsvurdering af sites i Arktis og Subarktis. Workshop: Nasjonale severdigheter på Grønland; 2019-11-19 - 2019-11-20
NIKU NINA Untitled
 
39 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard.
Sårbarhetsvurdering, Nærøyfjorden landskapsvernområde. Møte om besøksstrategi i Nærøyfjorden; 2019-02-26 - 2019-02-26
NINA Untitled
 
40 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Strand, Olav; Gundersen, Vegard.
Assessing the functionality of reindeer ranges, and the cumulative impact of anthropogenic activities. 15th AUC - Arctic Ungulate Conference; 2019-08-12 - 2019-08-16
NINA UiT Untitled
 
41 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Strand, Olav; Gundersen, Vegard.
Samla belasting og bærekraftig arealplanlegging. NINA-dagan 2019; 2019-11-05
NINA UiT Untitled
 
42 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Gundersen, Vegard.
Developing approaches to quantify, predict and mitigate Cumulative Impacts. Sluttsamling "Framtidas Reindrift" prosjekt; 2019-12-03
NINA UiT Untitled
 
43 Romtveit, Lena; Gundersen, Vegard; Strand, Olav.
Villrein og ferdsel i Setesdalheiene og Hardangervidda. Fagsamling; 2019-02-28 - 2019-02-28
NINA Untitled
 
44 Strand, Olav; Gundersen, Vegard.
Silhuett Rondane - Hvordan bevare villreinen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3472-6) 40 s. NINA temahefte(74)
NINA Untitled
 
45 Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Thomassen, Jørn; Andersen, Roy; Rauset, Geir Rune; Romtveit, Lena; Mossing, Anders; Bøthun, Siri; Ruud, Audun.
GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke – avbøtende tiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3188-6) 111 s. NINA rapport(1457)
NINA Untitled
 
46 Vaage, Snorre; Gundersen, Vegard.
Regional plan for Hardangervidda 2019 – 2035. Politisk møte i «Utval for Kultur, Idrett og Regional Utvikling»; 2019-04-25 - 2019-04-25
NINA Untitled
 
47 Waage, Snorre; Gundersen, Vegard.
Hardangervidda National Park – wild reindeer, spatial segmentation of hikers and visitor strategies. Regional samling Ascent; 2019-03-12 - 2019-03-12
NINA Untitled
 
48 Wam, Hilde Karine; Aspholm, Paul Eric; van Dijk, Jiska Joanneke; Rusch, Graciela; Gundersen, Vegard; Grøva, Lise; Wagner, Gabriela.
FLERUT: utforsker nye måter å bygge bro mellom bruk og vern. Nytt fra Østmarka 2019 ;Volum 53. s. 20-21
NIBIO NINA UiT Untitled
 
2018
49 Aas, Øystein; Vistad, Odd Inge; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; Dokk, John Gunnar.
Korttidseffektar av å skilte og merke turruter?. Miniseminar om friluftsliv; 2018-05-15 - 2018-05-15
NINA NMBU Untitled
 
50 Dick, Jan; Turkelboom, Francis; Woods, Helen; Iniesta-Arandia, Irene; Primmer, Eeva; Saarela, Sanna-Riikka; Bezak, Peter; Mederly, Peter; Leone, Michael; Verheyden, Wim; Kelemen, Eszter; Hauck, Jennifer; Andrews, Chris; Antunes, Paula; Aszalós, Réka; Baró, Francesc; Barton, David Nicholas; Berry, Pam; Bugter, Rob; Carvalho, Laurence; Czúcz, Balint; Dunford, Rob; Blancos, Gemma Garcia; Geamănăt, Nicoleta; Giucăt, Relu; Grizzetti, Bruna; Izakovičováv, Zita; Kertész, Miklós l; Kopperoinen, Leena; Langemeyer, Johannes; Lapola, David Montenegro; Liquete, Camino; Luque, Sandra; Pastur, Guillermo Martinéz; Martín-López, Berta; Mukhopadhyay, Raktima; Niemela, Jari; Odee, David; Peri, Pablo Luis; Pinho, Patricia; Blumentrath, Stefan; Fongar, Claudia; Gomez-Baggethun, Erik; Gundersen, Vegard; Haavardsholm, Oscar; Köhler, Berit; Lindhjem, Henrik; Nowell, Megan Sara; Often, Anders; Reinvang, Rasmus; Rusch, Graciela; Stange, Erik.
Stakeholders’ perspectives on the operationalisation of the ecosystem service concept: results from 27 case studies. Ecosystem Services 2018 ;Volum 29. s. 552-565
NINA NMBU Untitled
 
    Vis neste liste