Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 342 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2020
1 Gundersen, Vegard.
Ferdsel i Dovre nasjonalpark. Samling Villreinsenteret; 2020-03-03 - 2020-03-03
NINA Untitled
 
2 Gundersen, Vegard.
How do NINA`s projects plan to use STRAVA?. Strava workshop; 2020-02-13 - 2020-02-13
NINA Untitled
 
3 Gundersen, Vegard.
Villreinen på Hardangervidda. [Radio] 2020-02-05
NINA Untitled
 
4 Gundersen, Vegard.
Wild Reindeer as a flagship species in environmental policy and management. Research project workshop; 2020-01-22 - 2020-01-22
NINA Untitled
 
5 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter på Hjerkinn. Tverrfjellet / viewpoint SNØHETTA, Geitberget og nærliggende stier. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4509-8) 78 s. NINA rapport(1754)
NINA Untitled
 
6 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Hvordan legge til rette for en bærekraftig bruk av en historisk vandringsveg i sårbare områder – Naturperspektivet. Tilrettelegging og bruk av historiske veger i sårbare naturområder; 2020-01-30 - 2020-01-30
NINA Untitled
 
7 Gundersen, Vegard; Myrvold, Knut Marius; Rauset, Geir Rune; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav.
Spatiotemporal tourism pattern in a large reindeer (Rangifer tarandus tarandus) range as an important factor in disturbance research and management. Journal of Sustainable Tourism 2020
NINA Untitled
 
8 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Villrein på Hardangervidda: Siste presisering fra NINA. Hardanger folkeblad 2020
NINA Untitled
 
9 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Spørreundersøkelse Hardangervidda: Borgstrøm tar feil. Hardanger folkeblad 2020
NINA Untitled
 
10 Mysterud, Atle; Rivrud, Inger Maren; Gundersen, Vegard; Rolandsen, Christer Moe; Viljugrein, Hildegunn.
The unique spatial ecology of human hunters. Nature Human Behaviour 2020
NINA UiO VETINST Untitled
 
11 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Gundersen, Vegard; Stange, Erik; Rolandsen, Christer Moe; Melhoop, Anne Catriona.
How to Quantify the Cumulative Impact of Human Activities & aid Sustainable Land Planning. Meeting with KMD (Kommunal og Moderniseringsdepartementet); 2020-01-21 - 2020-01-21
NINA UiT Untitled
 
12 Selvaag, Sofie Kjendlie; Aas, Øystein; Gundersen, Vegard.
Linking visitors’ spatial preferences to sustainable visitor management in a Norwegian national park. Eco.mont - Journal on Protected Mountain Areas Research and Management 2020 ;Volum 12.(1) s. 27-34
NINA NMBU Untitled
 
13 Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard.
Jeg gikk en tur på stien og søkte.... Snowballkonferansen 2020; 2020-03-02 - 2020-03-03
NINA Untitled
 
14 Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Lægreid, Helena.
Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 71 s. NINA rapport(1703)
NINA Untitled
 
15 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard.
Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4622-4) 92 s. NINA rapport(1855)
NINA Untitled
 
2019
16 Gundersen, Vegard.
Effekter av å flytte turisthytta Storsteinen i Setesdal-Ryfylke. Fagdag; 2019-09-23 - 2019-09-23
NINA Untitled
 
17 Gundersen, Vegard.
Ferdsel i Rondane nasjonalpark i 2018. Arbeidsgruppeseminar ferdsl-villrein prosjekt Rondane; 2019-01-15 - 2019-01-15
NINA Untitled
 
18 Gundersen, Vegard.
Ferdselsprosjektet på Hardangervidda - status og planer. Seminar for turistverter Hardangervidda; 2019-05-15 - 2019-05-15
NINA Untitled
 
19 Gundersen, Vegard.
Flytting av Gråhøgdbu til Veslefjellbua gir bedre vilkår for villreinen. Åpningskonferanse; 2019-11-02 - 2019-11-02
NINA Untitled
 
20 Gundersen, Vegard.
Flytting av turisthytta Øyuvsbu i Setesdal Vesthei: Kunnskapsgrunnlaget på villrein og ferdsel. Fagsamling; 2019-03-06 - 2019-03-06
NINA Untitled
 
21 Gundersen, Vegard.
Flytting av turisthytter i Setesdal-Ryfylke. NRK [Radio] 2019-10-02
NINA Untitled
 
22 Gundersen, Vegard.
Foretrekker allmenheten et skogbilde preget av alternative hogstformer?. Konferanse om lukkete hogster; 2019-09-12 - 2019-09-12
NINA Untitled
 
23 Gundersen, Vegard.
Forollhogna - villrein og ferdsel. Fagutvalget for nasjonalparken; 2019-10-23 - 2019-10-23
NINA Untitled
 
24 Gundersen, Vegard.
Hvordan bevare og utvikle en god opplevelsesskog?. Skogdag Lillehammer Bymark; 2019-09-18 - 2019-09-18
NINA Untitled
 
25 Gundersen, Vegard.
Kriterier for vurdering av menneskelig forstyrrelse i kvalitetsnorm for villrein. Semina; 2019-10-15 - 2019-10-15
NINA Untitled
 
26 Gundersen, Vegard.
Nasjonale trender innen friluftslivet. Sti- og løypeplaner i Setesdal-Ryfylkeheiene; 2019-03-05 - 2019-03-05
NINA Untitled
 
27 Gundersen, Vegard.
Oslomarka – kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av bynær skog. Seminar om Østmarka; 2019-09-06 - 2019-09-06
NINA Untitled
 
28 Gundersen, Vegard.
Silhuett Rondane - Hvordan bevare villreinen?. Styringsgruppemøte; 2019-11-15 - 2019-11-15
NINA Untitled
 
29 Gundersen, Vegard.
Sosio-ecological perspectives on reindeer disturbance, a review. Human-wildlife perception workshop; 2019-06-13 - 2019-06-13
NINA Untitled
 
30 Gundersen, Vegard.
Utfordringer i forvaltningen av Forollhogna nasjonalpark. Fagutvalget for Forollhogna; 2019-10-23 - 2019-10-23
NINA Untitled
 
31 Gundersen, Vegard.
Utvikling av delnorm menneskelig forstyrrelse i kvalitetsnormen. Arbeidsmøte; 2019-10-14 - 2019-10-14
NINA Untitled
 
32 Gundersen, Vegard.
Vil fjerne DNT-hytter for å beskytte villreinen. NRK [Internett] 2019-10-02
NINA Untitled
 
33 Gundersen, Vegard.
Villrein og ferdsel, en studie på Hardangervidda. Regional samling verneområder; 2019-04-29 - 2019-04-29
NINA Untitled
 
34 Gundersen, Vegard; Barton, David Nicholas; Köhler, Berit.
Opplevelser i relativt urørt natur med få andre folk. Tidsskriftet UTMARK 2019 s. 104-124
NINA Untitled
 
35 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar.
Sårbarhetsvurdering Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Årsmøte Verneområdestyret; 2019-05-08 - 2019-05-08
NINA Untitled
 
36 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Vektarhaugen, Møsjødalen og Torsvollen-Vauldalen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3341-5) NINA rapport(1601)
NINA Untitled
 
37 Gundersen, Vegard; Köhler, Berit; Myrvold, Knut Marius.
Seeing the Forest for the Trees: A Review-Based Framework for Better Harmonization of Timber Production, Biodiversity, and Recreation in Boreal Urban Forests. Urban Science 2019
NINA Untitled
 
38 Gundersen, Vegard; Romtveit, Lena; Strand, Olav.
Villrein og ferdsel: Kunnskap av relevans for kommunale sti- og løypeplaner. Regional fagsamling - om utarbeiding av sti- og løypeplanar; 2019-03-05 - 2019-03-05
NINA Untitled
 
39 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav; Bredin, Yennie Katarina; Sandal, Reidar Johan; Hermansen, Peter.
Ferdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdet. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3423-8) 72 s. NINA rapport(1676)
NINA Untitled
 
40 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar.
Ferdsel på Hardangervidda 2016-2019. Styringsgruppemøte; 2019-03-21 - 2019-03-21
NINA Untitled
 
41 Gundersen, Vegard; Skår, Margrete.
Gropmarka-Lillehammer bymark er truet. Gudbrandsdølen Dagningen 2019
NINA Untitled
 
42 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Van Moorter, Bram; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdselsregistrering på Hardangervidda 2016-2019. Sluttkonferanse; 2019-11-25 - 2019-11-26
NINA Untitled
 
43 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Van Moorter, Bram; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Villrein og ferdsel på Hardangervidda - Sluttrapport. Høstmøte for Hardangervidda; 2019-11-23 - 2019-11-23
NINA Untitled
 
44 Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge.
Norway: ‘Friluftsliv’ & Nature Based Tourism: Status, Monitoring & Challenges. Visitor Monitoring Workshop; 2019-05-07 - 2019-05-07
NINA Untitled
 
45 Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Van Moorter, Bram.
Large-scale segregation of tourists and wild reindeer in three Norwegian national parks: Management implications. Tourism Management 2019 ;Volum 75. s. 22-33
NINA Untitled
 
46 Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelser i verneområder i Norge. Nasjonale Turiststier; 2019-04-05 - 2019-04-05
NINA Untitled
 
47 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin.
Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3402-3) 141 s. NINA temahefte(73)
NINA Untitled
 
48 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Flyen, Anne Cathrine.
Sumiiffiit issitoqarfimmiittut piuartinnissaat pillugit naliliisarneq. Sårbarhetsvurdering af sites i Arktis og Subarktis. Workshop: Nasjonale severdigheter på Grønland; 2019-11-19 - 2019-11-20
NIKU NINA Untitled
 
49 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard.
Sårbarhetsvurdering, Nærøyfjorden landskapsvernområde. Møte om besøksstrategi i Nærøyfjorden; 2019-02-26 - 2019-02-26
NINA Untitled
 
50 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Strand, Olav; Gundersen, Vegard.
Assessing the functionality of reindeer ranges, and the cumulative impact of anthropogenic activities. 15th AUC - Arctic Ungulate Conference; 2019-08-12 - 2019-08-16
NINA UiT Untitled
 
    Vis neste liste