Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 312 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2019
1 Gundersen, Vegard.
Effekter av å flytte turisthytta Storsteinen i Setesdal-Ryfylke. Fagdag; 2019-09-23 - 2019-09-23
NINA Untitled
 
2 Gundersen, Vegard.
Ferdsel i Rondane nasjonalpark i 2018. Arbeidsgruppeseminar ferdsl-villrein prosjekt Rondane; 2019-01-15 - 2019-01-15
NINA Untitled
 
3 Gundersen, Vegard.
Ferdselsprosjektet på Hardangervidda - status og planer. Seminar for turistverter Hardangervidda; 2019-05-15 - 2019-05-15
NINA Untitled
 
4 Gundersen, Vegard.
Flytting av Gråhøgdbu til Veslefjellbua gir bedre vilkår for villreinen. Åpningskonferanse; 2019-11-02 - 2019-11-02
NINA Untitled
 
5 Gundersen, Vegard.
Flytting av turisthytta Øyuvsbu i Setesdal Vesthei: Kunnskapsgrunnlaget på villrein og ferdsel. Fagsamling; 2019-03-06 - 2019-03-06
NINA Untitled
 
6 Gundersen, Vegard.
Flytting av turisthytter i Setesdal-Ryfylke. NRK [Radio] 2019-10-02
NINA Untitled
 
7 Gundersen, Vegard.
Foretrekker allmenheten et skogbilde preget av alternative hogstformer?. Konferanse om lukkete hogster; 2019-09-12 - 2019-09-12
NINA Untitled
 
8 Gundersen, Vegard.
Forollhogna - villrein og ferdsel. Fagutvalget for nasjonalparken; 2019-10-23 - 2019-10-23
NINA Untitled
 
9 Gundersen, Vegard.
Hvordan bevare og utvikle en god opplevelsesskog?. Skogdag Lillehammer Bymark; 2019-09-18 - 2019-09-18
NINA Untitled
 
10 Gundersen, Vegard.
Kriterier for vurdering av menneskelig forstyrrelse i kvalitetsnorm for villrein. Semina; 2019-10-15 - 2019-10-15
NINA Untitled
 
11 Gundersen, Vegard.
Nasjonale trender innen friluftslivet. Sti- og løypeplaner i Setesdal-Ryfylkeheiene; 2019-03-05 - 2019-03-05
NINA Untitled
 
12 Gundersen, Vegard.
Oslomarka – kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av bynær skog. Seminar om Østmarka; 2019-09-06 - 2019-09-06
NINA Untitled
 
13 Gundersen, Vegard.
Sosio-ecological perspectives on reindeer disturbance, a review. Human-wildlife perception workshop; 2019-06-13 - 2019-06-13
NINA Untitled
 
14 Gundersen, Vegard.
Vil fjerne DNT-hytter for å beskytte villreinen. NRK [Internett] 2019-10-02
NINA Untitled
 
15 Gundersen, Vegard.
Villrein og ferdsel, en studie på Hardangervidda. Regional samling verneområder; 2019-04-29 - 2019-04-29
NINA Untitled
 
16 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar.
Sårbarhetsvurdering Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Årsmøte Verneområdestyret; 2019-05-08 - 2019-05-08
NINA Untitled
 
17 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Vektarhaugen, Møsjødalen og Torsvollen-Vauldalen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3341-5) NINA rapport(1601)
NINA Untitled
 
18 Gundersen, Vegard; Romtveit, Lena; Strand, Olav.
Villrein og ferdsel: Kunnskap av relevans for kommunale sti- og løypeplaner. Regional fagsamling - om utarbeiding av sti- og løypeplanar; 2019-03-05 - 2019-03-05
NINA Untitled
 
19 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav; Bredin, Yennie Katarina; Sandal, Reidar Johan; Hermansen, Peter.
Ferdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdet. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3423-8) 72 s. NINA rapport(1676)
NINA Untitled
 
20 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar.
Ferdsel på Hardangervidda 2016-2019. Styringsgruppemøte; 2019-03-21 - 2019-03-21
NINA Untitled
 
21 Gundersen, Vegard; Skår, Margrete.
Gropmarka-Lillehammer bymark er truet. Gudbrandsdølen Dagningen 2019
NINA Untitled
 
22 Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge.
Norway: ‘Friluftsliv’ & Nature Based Tourism: Status, Monitoring & Challenges. Visitor Monitoring Workshop; 2019-05-07 - 2019-05-07
NINA Untitled
 
23 Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Van Moorter, Bram.
Large-scale segregation of tourists and wild reindeer in three Norwegian national parks: Management implications. Tourism Management 2019 ;Volum 75. s. 22-33
NINA Untitled
 
24 Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelser i verneområder i Norge. Nasjonale Turiststier; 2019-04-05 - 2019-04-05
NINA Untitled
 
25 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin.
Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3402-3) 141 s. NINA temahefte(73)
NINA Untitled
 
26 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard.
Sårbarhetsvurdering, Nærøyfjorden landskapsvernområde. Møte om besøksstrategi i Nærøyfjorden; 2019-02-26 - 2019-02-26
NINA Untitled
 
27 Romtveit, Lena; Gundersen, Vegard; Strand, Olav.
Villrein og ferdsel i Setesdalheiene og Hardangervidda. Fagsamling; 2019-02-28 - 2019-02-28
NINA Untitled
 
28 Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Thomassen, Jørn; Andersen, Roy; Rauset, Geir Rune; Romtveit, Lena; Mossing, Anders; Bøthun, Siri; Ruud, Audun.
GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke – avbøtende tiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3188-6) 111 s. NINA rapport(1457)
NINA Untitled
 
29 Vaage, Snorre; Gundersen, Vegard.
Regional plan for Hardangervidda 2019 – 2035. Politisk møte i «Utval for Kultur, Idrett og Regional Utvikling»; 2019-04-25 - 2019-04-25
NINA Untitled
 
30 Waage, Snorre; Gundersen, Vegard.
Hardangervidda National Park – wild reindeer, spatial segmentation of hikers and visitor strategies. Regional samling Ascent; 2019-03-12 - 2019-03-12
NINA Untitled
 
2018
31 Aas, Øystein; Vistad, Odd Inge; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; Dokk, John Gunnar.
Korttidseffektar av å skilte og merke turruter?. Miniseminar om friluftsliv; 2018-05-15 - 2018-05-15
NINA NMBU Untitled
 
32 Dick, Jan; Turkelboom, Francis; Woods, Helen; Iniesta-Arandia, Irene; Primmer, Eeva; Saarela, Sanna-Riikka; Bezak, Peter; Mederly, Peter; Leone, Michael; Verheyden, Wim; Kelemen, Eszter; Hauck, Jennifer; Andrews, Chris; Antunes, Paula; Aszalós, Réka; Baró, Francesc; Barton, David Nicholas; Berry, Pam; Bugter, Rob; Carvalho, Laurence; Czúcz, Balint; Dunford, Rob; Blancos, Gemma Garcia; Geamănăt, Nicoleta; Giucăt, Relu; Grizzetti, Bruna; Izakovičováv, Zita; Kertész, Miklós l; Kopperoinen, Leena; Langemeyer, Johannes; Lapola, David Montenegro; Liquete, Camino; Luque, Sandra; Pastur, Guillermo Martinéz; Martín-López, Berta; Mukhopadhyay, Raktima; Niemela, Jari; Odee, David; Peri, Pablo Luis; Pinho, Patricia; Blumentrath, Stefan; Fongar, Claudia; Gomez-Baggethun, Erik; Gundersen, Vegard; Haavardsholm, Oscar; Köhler, Berit; Lindhjem, Henrik; Nowell, Megan Sara; Often, Anders; Reinvang, Rasmus; Rusch, Graciela; Stange, Erik.
Stakeholders’ perspectives on the operationalisation of the ecosystem service concept: results from 27 case studies. Ecosystem Services 2018 ;Volum 29. s. 552-565
NINA NMBU Untitled
 
33 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Gundersen, Vegard; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Femundsmarka nasjonalpark. Røavassdraget, Grøtådalen og Valdalsfjellet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3213-5) ;Volum 1482.79 s. NINA rapport(1482)
NINA Untitled
 
34 Evju, Marianne; Stokke, Bård Gunnar; Gundersen, Vegard; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Sølen landskapsvernområde. Stier fra innfallsportene Gravåsen, Sølenstua og Mefurua. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3236-4) ;Volum 1505.72 s. NINA rapport(1505)
NINA Untitled
 
35 Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina; Strand, Olav.
The beat of the mountain: a transdisciplinary rhythmanalysis of temporal landscapes. Landscape Research 2018 s. 1-16
BYGDEFORSK NINA Untitled
 
36 Gundersen, Vegard.
Du vet du er i villmarka når…. Fjell og vidde 2018 (5) s. 84-88
NINA Untitled
 
37 Gundersen, Vegard.
Besøkende til Hardangervidda nasjonalpark 2018. Styringsgruppemøte; 2018-03-12 - 2018-03-12
NINA Untitled
 
38 Gundersen, Vegard.
Dei mest populære turstiane på Hardangervidda. NRK [Radio] 2018-05-08
NINA Untitled
 
39 Gundersen, Vegard.
Dei mest populære turstiane på Hardangervidda. NRK [Internett] 2018-05-08
NINA Untitled
 
40 Gundersen, Vegard.
DNT og villrein: Utfordringer og muligheter. Fagseminar; 2018-09-21 - 2018-09-21
NINA Untitled
 
41 Gundersen, Vegard.
Ferdsel i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 2017. Styringsgruppemøte GPS merkeprosjektet; 2018-03-12 - 2018-03-12
NINA Untitled
 
42 Gundersen, Vegard.
Ferdsel i Rondane nasjonalpark 2017. Styringsgruppemøte; 2018-03-13 - 2018-03-13
NINA Untitled
 
43 Gundersen, Vegard.
Ferdsel i Setesdal Vesthei sommeren 2017. Arbeidsgruppemøte; 2018-01-12 - 2018-01-12
NINA Untitled
 
44 Gundersen, Vegard.
Ferdselsdata fra Rondane nasjonalpark 2017. Fagmøte; 2018-02-08 - 2018-02-08
NINA Untitled
 
45 Gundersen, Vegard.
Ferdsel-villreinanalyser på Hardangervidda: Prinsipper og erfaringer. Fagmøte; 2018-03-13 - 2018-03-13
NINA Untitled
 
46 Gundersen, Vegard.
Hardangervidda: Meiner turisme trugar villreinen. NRK [Radio] 2018-04-24
NINA Untitled
 
47 Gundersen, Vegard.
Meiner turisme trugar villreinen på Hardangervidda. NRK [Radio] 2018-04-24
NINA Untitled
 
48 Gundersen, Vegard.
Nasjonale turiststier - hva kan NINA bidra med av kunnskap og data?. Referansegruppemøte Nasjonale turiststier; 2018-01-19 - 2018-01-19
NINA Untitled
 
49 Gundersen, Vegard.
Villreinen i Rondane. NRK [Radio] 2018-08-16
NINA Untitled
 
50 Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Stokke, Bård Gunnar.
Sårbarhetsvurdering av vegetasjon og dyreliv langs utvalgte stier i Sølen LVO. Styremøte; 2018-05-25 - 2018-05-25
NINA Untitled
 
    Vis neste liste