Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 420 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Neste >>

2020
1 Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Kålås, John Atle; Myklebost, Heidi Elin; Nilsen, Erlend Birkeland; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård Gunnar; Økland, Tonje.
Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4586-9) 94 s. NINA rapport(1827)
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2 Hilmarsen, Kjerstin Bakken.
Body mass growth in nestlings of Svalbard snow buntings (Plectrophenax nivalis) in response to seasonal variation in arthropod biomass. Trondheim, Norway: NTNU, Dept. of Biology 2020
NINA NTNU UiB Untitled
 
3 Jackson, Craig Ryan; Maddox, Thomas M; Mbise, Franco Peniel; Stokke, Bård Gunnar; belant, Jerrold L.; Bevanger, Kjetil Modolv; Durant, Sarah M.; Fyumagwa, R.D.; Ranke, Peter Sjolte; Røskaft, Eivin; May, Roelof Frans; Fossøy, Frode.
A dead giveaway: Foraging vultures and other avian scavengers respond to auditory cues. Ecology and Evolution 2020 ;Volum 10. s. 6769-6774
NINA NTNU Untitled
 
4 Kålås, John Atle; Husby, Magne; Stokke, Bård Gunnar; Vang, Roald.
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl – TOV-E. I: Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4557-9. s. 97-108
NORD NINA Untitled
 
5 May, Roelof Frans; Middel, Heleen; Stokke, Bård Gunnar; Jackson, Craig Ryan; Verones, Francesca.
Global life-cycle impacts of onshore wind-power plants on bird richness. Environmental and Sustainability Indicators 2020
NTNU NINA Untitled
 
6 May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Falkdalen, Ulla; Åström, Jens; Hamre, Øyvind; Stokke, Bård Gunnar.
Paint it black: Efficacy of increased wind turbine rotor blade visibility to reduce avian fatalities. Ecology and Evolution 2020 ;Volum 10. s. 8927-8935
NINA Untitled
 
7 May, Roelof Frans; Pavòn-Jordàn, Diego; Stokke, Bård Gunnar.
Grisehaler kan redde fugl. Energiteknikk [Fagblad] 2020-05-01
NINA Untitled
 
8 Nahid, Mominul Islam; Fossøy, Frode; Stokke, Bård Gunnar; Begum, Sajeda; Røskaft, Eivin; Ranke, Peter Sjolte.
How does human disturbance affect brood parasitism and nest predation in hosts inhabiting a highly fragmented landscape?. Global Ecology and Conservation 2020 ;Volum 24. s. -
NINA NTNU Untitled
 
9 Pavòn-Jordàn, Diego; Stokke, Bård Gunnar; Åström, Jens; Bevanger, Kjetil Modolv; Hamre, Øyvind; Torsæter, Ellen; May, Roelof Frans.
Do birds respond to spiral diverters on a powerline? Insights from an avian radar. Oikos 2020 Conference; 2020-03-03 - 2020-03-05
NINA Untitled
 
10 Pavòn-Jordàn, Diego; Stokke, Bård Gunnar; Åström, Jens; Bevanger, Kjetil Modolv; Hamre, Øyvind; Torsæter, Ellen; May, Roelof Frans.
Do birds respond to spiral markers on overhead wires of a high-voltage power line? Insights from a dedicated avian radar. Global Ecology and Conservation 2020
NINA Untitled
 
11 Saksgård, Randi J.; Bongard, Terje; Stokke, Bård Gunnar; Langelo, Geir; Kristiansen, Gunnar.
Biologisk mangfoldundersøkelse i Gråelvavassdraget i Skjelstadmark, Stjørdal kommune. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4588-3) 84 s. NINA rapport(1829)
NINA Untitled
 
12 Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth.
Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments. Ecological Solutions and Evidence 2020 ;Volum 1.(1) s. -
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU UIA UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
13 Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth.
Data from: Ecological impact assessments of alien species in Norway. Dryad Digital Repository 2020
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU UIA UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
14 Stokke, Bård Gunnar; Ferris, David.
Black turbine blades reduced bird mortality by 72%. E&E News [Internett] 2020-08-25
NINA Untitled
 
15 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Én svale gjør ingen sommer. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-06-21
NINA Untitled
 
16 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Gråhegren - en duknakka fisker. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-07-19
NINA Untitled
 
17 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Krykkjekolonien under Gjemnessundbrua. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-07-12
NINA Untitled
 
18 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Linerla tripper på tunet. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-06-28
NINA Untitled
 
19 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Trofaste traner. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-07-26
NINA Untitled
 
20 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Ut i vårskogen og lytt etter gjøken!. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-05-01
NINA Untitled
 
21 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Vipa - kjent og kjær vårfugl. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-07-05
NINA Untitled
 
22 Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Kålås, John Atle.
Rovfugler. I: Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4557-9. s. 76-80
NINA Untitled
 
23 Stokke, Bård Gunnar; Kålås, John Atle.
Spurvefugl. I: Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4557-9. s. 86-96
NINA Untitled
 
24 Stokke, Bård Gunnar; Lindseth, Pål Kristian.
Vindturbiner med svarte vinger. NRK P1 God ettermiddag Møre og Romsdal [Radio] 2020-08-19
NINA Untitled
 
25 Stokke, Bård Gunnar; Nygård, Torgeir; Falkdalen, Ulla; Pedersen, Hans Christian; May, Roelof Frans.
Effect of tower base painting on willow ptarmigan collision rates with wind turbines. Ecology and Evolution 2020 ;Volum 10. s. 5670-5679
NINA Untitled
 
26 Stokke, Bård Gunnar; Pavòn-Jordàn, Diego.
Kan grisehaler redusere risikoen for at fugler kolliderer med kraftledninger?. Energiforskningskonferansen 2020; 2020-06-17 - 2020-06-17
NINA Untitled
 
27 Syverhuset, Anne Olga; May, Roelof Frans; Hanssen, Frank Ole; Stokke, Bård Gunnar.
Å male vindturbiner svarte kan føre til at færre fugl blir drept. Forskning.no [Internett] 2020-08-31
NINA Untitled
 
28 Vistad, Odd Inge; Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av planlagt Nasjonal turiststi til Engabreen, Svartisen. Lillehammer/Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2020 (ISBN 9788242645142) 66 s. NINA rapport(1759)
NINA Untitled
 
2019
29 Abelsen, Atle; May, Roelof Frans; Stokke, Bård Gunnar; Auran, Jo Anders; Olsen, Arne.
Vil ikke kreve fugleradar. Energiteknikk nr. 4 2019, side 10-11 [Fagblad] 2019-06-01
NINA Untitled
 
30 Berstad, Jan; Stokke, Bård Gunnar; Moksnes, Arne.
Brood parasitism on Meadow Pipits Anthus pratensis by Common Cuckoos Cuculus canorus in two mountain areas in Norway. Ornis Norvegica 2019 ;Volum 42. s. 7-14
NINA NTNU Untitled
 
31 Gjershaug, Jan Ove; Halley, Duncan John; Stokke, Bård Gunnar.
Predefinitive Plumage in the Golden Eagle (Aquila chrysaetos): A Signal of Aggression or Submission?. The Journal of raptor research 2019 ;Volum 53.(4) s. 431-435
NINA Untitled
 
32 Gjershaug, Jan Ove; Stokke, Bård Gunnar; van Dijk, Jiska Joanneke; Hesthagen, Trygve H..
Bevaringsstatus for arter under Bernkonvensjonen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 35 s. NINA Prosjektnotat(157)
NINA Untitled
 
33 Granøien, Jens; Stokke, Bård Gunnar.
Fugleradar testet på Øysand: Kan redde fugler fra å bli drept av vindmøller. Avisa Gaula [Avis] 2019-11-21
NINA Untitled
 
34 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar.
Sårbarhetsvurdering Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Årsmøte Verneområdestyret; 2019-05-08 - 2019-05-08
NINA Untitled
 
35 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Vektarhaugen, Møsjødalen og Torsvollen-Vauldalen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3341-5) NINA rapport(1601)
NINA Untitled
 
36 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin.
Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3402-3) 141 s. NINA temahefte(73)
NINA Untitled
 
37 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Flyen, Anne Cathrine.
Sumiiffiit issitoqarfimmiittut piuartinnissaat pillugit naliliisarneq. Sårbarhetsvurdering af sites i Arktis og Subarktis. Workshop: Nasjonale severdigheter på Grønland; 2019-11-19 - 2019-11-20
NIKU NINA Untitled
 
38 Holstad, Grete; Stokke, Bård Gunnar.
Fuglene blir drept av vindmøller. Fugleradaren kan bidra til at færre fugler dør. Adresseavisen [Avis] 2019-11-08
NINA Untitled
 
39 Jackson, Craig Ryan; Belant, Jerrold L.; Bevanger, Kjetil Modolv; Fossøy, Frode; Fyumagwa, Robert D.; Eblate, Ernest M.; Masenga, Emmanuel Hosiana; Røskaft, Eivin; Stokke, Bård Gunnar; May, Roelof Frans.
Caught between the cats and the cattle: Serengeti's endangered wild dogs. Savanna Science Networking Meeting; 2019-03-04 - 2019-03-07
NINA NTNU Untitled
 
40 Jackson, Craig Ryan; Belant, Jerrold L.; Bevanger, Kjetil Modolv; Fossøy, Frode; Fyumagwa, Robert D.; Eblate, Ernest M.; Masenga, Emmanuel Hosiana; Røskaft, Eivin; Stokke, Bård Gunnar; May, Roelof Frans.
Caught between the cats and the cattle: Serengeti's endangered wild dogs. South African National Parls Science-Management Dialog Seminar; 2019-03-08 - 2019-03-08
NINA NTNU Untitled
 
41 Largey, Nicola; McCluskie, Aly; Wilson, Ben; Stokke, Bård Gunnar; Masden, Elizabeth.
Validation and performance testing of a laser rangefinder for estimating avian flight in 3D: implications for quantifying bird flight in relation to wind energy developments. The 5th Conference on Wind energy and Wildlife impacts; 2019-08-27 - 2019-08-29
NINA Untitled
 
42 Lillehaug, Egil.
Environmental correlates of variation in a holistic analysis of annual offspring production in the high Arctic songbird snow bunting (Plectrophenax nivalis) on Spitsbergen. Trondheim, Norway: NTNU, Dept. of Biology 2019 58 s.
NINA NTNU UiB Untitled
 
43 Lorentsen, Svein Håkon; Christensen-Dalsgaard, Signe; Hagen, Dagmar; Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; Nybø, Signe; Stokke, Bård Gunnar.
Vindkraft på land og hav; bra for klima men hva med biomangfoldet?. Avdelingsmøte, Miljødirektoratet; 2019-09-09 - 2019-09-09
NINA Untitled
 
44 May, Roelof Frans; Stokke, Bård Gunnar.
Svartmaler vindkraft for naturen. Adresseavisen 2019 s. 30-31
NINA Untitled
 
45 Nahid, Mominul Islam; Fossøy, Frode; Stokke, Bård Gunnar; Begum, Sajeda; Røskaft, Eivin.
Confirmation of House Crows Corvus splendens laying immaculate blue eggs. Bird Study 2019 ;Volum 66.(1) s. 141-144
NINA NTNU Untitled
 
46 Nygård, Torgeir; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Reinsborg, Tore; Østerås, Tom Roger; Jakobsson, Simon.
Ornitologiske undersøkelser i forbindelse med planlegging av småskala fornybar kraftforsyning i Froan. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3367-5) 41 s. NINA rapport(1624)
NINA Untitled
 
47 Pedersen, Hans Christian; Gjershaug, Jan Ove; Stokke, Bård Gunnar.
Fremmede fugler og pattedyr i Norge – statusendringer fra 2012 til 2018. Naturen 2019 ;Volum 143.(6) s. 280-286
NINA Untitled
 
48 Radchuk, Viktoriia; Reed, Thomas; Teplitsky, Céline; van der Pol, Martijn; Charmantier, Anne; Hassall, Christopher; Adamik, Peter; Adriaensen, Frank; Ahola, Markus P.; Arcese, Peter; Avilés, Jesus Miguel; Balbontin, Javier; Berg, Karl S.; Borras, Antoni; Burthe, Sarah; Clobert, Jean; Dehnhard, Nina; de Lope, Florentino; Dhondt, André A.; Dingemanse, Niels J.; Doi, Hideyuki; Eeva, Tapio; Fickel, Joerns; Filella, Iolanda; Fossøy, Frode; Goodenough, Anne E.; Hall, Stephen J.G.; Hansson, Bengt; Harris, Michael; Hasselquist, Dennis; Hickler, Thomas; Joshi, Jasmin; Kharouba, Heather; Martínez, Juan Gabriel; Mihoub, Jean-Baptiste; Mills, James A.; Molina-Morales, Mercedes; Moksnes, Arne; Ozgul, Arpat; Parejo, Deseada; Pilard, Philippe; Poisbleau, Maud; Rousset, Francois; Rödel, Mark-Oliver; Scott, David; Senar, Juan Carlos; Stefanescu, Constanti; Stokke, Bård Gunnar; Kusano, Tamotsu; Tarka, Maja; Tarwater, Corey E.; Thonicke, Kirsten; Thorley, Jack; Wilting, Andreas; Tryjanowski, Piotr; Merilä, Juha; Sheldon, Ben C.; Møller, Anders Pape; Matthysen, Erik; Janzen, Fredric; Dobson, F.Stephen; Visser, Marcel E.; Beissinger, Steven R.; Courtiol, Alexandre; Kramer-Schadt, Stephanie.
Adaptive responses of animals to climate change are most likely insufficient. Nature Communications 2019 ;Volum 10:3109. s. 1-14
NINA NTNU Untitled
 
49 Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas C; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon E; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine B; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth.
Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions 2019 ;Volum 21.(10) s. 2997-3012
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU UIA UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
50 Stokke, Bård Gunnar.
Vindkraft og naturmangfold, enten eller?. NINA-dagan 2019; 2019-11-05 - 2019-11-06
NINA Untitled
 
    Vis neste liste