Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 173 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Hedger, Richard David; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Thorstad, Eva Bonsak; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Vandringer og habitatbruk til småblank. Villakskonferansen 2019; 2019-01-22 - 2019-01-23
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Karlsson, Sten.
Hvorfor varierer genetisk innkryssing fra rømt oppdrettslaks i villaksbestandene?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-22 - 2019-01-23
NINA Untitled
 
3 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Glover, Kevin; Skaala, Øystein.
Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3404-7) 68 s. NINA rapport(1659)
HAVFORSK NINA Untitled
 
4 Glover, Kevin; Urdal, Kurt; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Florø-Larsen, Bjørn; Otterå, Håkon Magne; Fiske, Peder; Heino, Mikko Petteri; Aronsen, Tonje; Sægrov, Harald; Diserud, Ola Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hindar, Kjetil; Bakke, Gunnar O; Solberg, Ingrid; Lo, Håvard; Solberg, Monica Favnebøe; Karlsson, Sten; Skaala, Øystein; Lamberg, Anders; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Muladal, Rune; Skilbrei, Ove Tommy; Wennevik, Vidar.
Domesticated escapees on the run: The second-generation monitoring programme reports the numbers and proportions of farmed Atlantic salmon in >200 Norwegian rivers annually. ICES Journal of Marine Science 2019 ;Volum 76.(4) s. 1151-1161
HAVFORSK NINA NORCE UiB VETINST Untitled
 
5 Hagen, Ingerid Julie; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Glover, Kevin; Lien, Sigbjørn; Barson, Nicola; Karlsson, Sten.
Nye genetiske markører for å spore innkrysning. Sluttkonferanse QuantEscape; 2019-10-30 - 2019-10-30
NINA HAVFORSK NMBU Untitled
 
6 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Fiskeutsettinger har gitt økt innkrysning av oppdrettslaks. Villaksnytt 2019 (2) s. 32-33
VETINST NINA Untitled
 
7 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Oppformering av oppdrettsgener i anlegg. Kultiveringsmøtet 2019; 2019-03-20 - 2019-03-20
NINA NMBU VETINST Untitled
 
8 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Stocking accentuates genetic introgression of escaped farmed salmon in a wild salmon population. NASCO; 2019-06-03 - 2019-06-04
NINA NMBU VETINST Untitled
 
9 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Supplementary stocking selects for domesticated genotypes. Nature Communications 2019 ;Volum 10.(1) s. 1-8
NINA VETINST Untitled
 
10 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Bjøru, Bjørn; Florø-Larsen, Bjørn; Helland, Bjart Are; Holte, Espen; Lo, Håvard; Sægrov, Harald; Karlsson, Sten.
Hva vet vi om effekten av kultivering. Villakskonferansen 2019; 2019-02-22 - 2019-02-23
NINA NMBU VETINST Untitled
 
11 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Bjøru, Bjørn; Florø-Larsen, Bjørn; Helland, Bjart Are; Holte, Espen; Lo, Håvard; Sægrov, Harald; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten.
Hva vet vi om effekten av kultivering?. Hardangerfjordseminaret; 2019-05-10 - 2019-05-11
NINA NORCE NMBU VETINST Untitled
 
12 Karlsson, Sten.
Atlantic salmon in Hardangerfjord. Hardangerfjordseminaret; 2019-05-10 - 2019-05-11
NINA Untitled
 
13 Karlsson, Sten.
Bestander av laks og ørret i Hardanger – vurderinger om sammenslåing av stammer. Koordineringsgruppa Hardanger; 2019-01-21 - 2019-01-21
NINA Untitled
 
14 Karlsson, Sten.
Genetic impacts by aquaculture, climate change and stock enhancement activities. Managing the Atlantic salmon in a Rapidly Changing Environment - Management Challenges and Possible Responses; 2019-06-03 - 2019-06-04
NINA Untitled
 
15 Karlsson, Sten.
Genetiske verktøy i kultiveringsarbeidet. Kultiveringsmøtet 2019; 2019-03-20 - 2019-03-20
NINA Untitled
 
16 Karlsson, Sten.
Kultivering – Genetisk variasjon og integritet. Møte i storørretutvalget; 2019-10-22 - 2019-10-22
NINA Untitled
 
17 Karlsson, Sten.
Norwegian salmon farming – Monitoring and research. Conference 2019 Salmon and People in a Changing World; 2019-02-28 - 2019-02-28
NINA Untitled
 
18 Karlsson, Sten.
Nytt om effekter av innkrysning av rømt oppdrettslaks. Trøndelakskonferansen; 2019-10-23 - 2019-10-24
NINA Untitled
 
19 Karlsson, Sten.
Småblank – an endemic salmon population. eDNA; new technology for assessing biodiversity in lakes and rivers; 2019-06-13 - 2019-06-13
NINA Untitled
 
20 Karlsson, Sten.
Økologi og Genetikk – Hvordan kan vi bli ennå bedre?. Avdelingssamling, NINA; 2019-03-11 - 2019-03-12
NINA Untitled
 
21 Karlsson, Sten; Aronsen, Tonje; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hagen, Ingerid Julie; Hindar, Kjetil.
Estimating genetic introgression of farmed salmon – P(wild); methodology, achievements and prospects. AQUACULTURE EUROPE 19 - "Our Future - GROWING from WATER"; 2019-10-08 - 2019-10-10
NINA Untitled
 
22 Karlsson, Sten; Florø-Larsen, Bjørn; Sollien, Vegard Pedersen; Brandsegg, Hege; Eriksen, Line Birkeland; Erlandsen, Sten Even; Spets, Merethe Hagen.
Stamlakskontroll 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3448-1) 15 s. NINA rapport(1698)
NINA VETINST Untitled
 
23 Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie.
Evaluering av kultivering i Årøyelva. Møte for sluttrapportering av prosjektet "Årøyelva - fiskeundersøkelser"; 2019-04-24 - 2019-04-24
NINA Untitled
 
24 Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie.
Genbankbasert kultivering. Workshop - genbankbaserte arbeidsmetoder og utsettingspålegg; 2019-04-04 - 2019-04-04
NINA Untitled
 
25 Karlsson, Sten; Robertsen, Grethe.
Kan tilstedeværelse av oppdrettslaks i naturen øke dødelighet hos villaksyngel?. Hardangerfjordseminaret; 2019-05-10 - 2019-05-11
NINA NMBU Untitled
 
26 Robertsen, Grethe; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Solberg, Monica Favnebøe; Kvingedal, Eli; Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil.
Økologiske effekter av rømt oppdrettslaks – tidlige livsstadier. Rømt oppdrettslaks og effekter på villaks: Oppsummering av resultater fra NFR-kunnskapsplattformen QuantEscape; 2019-10-30 - 2019-10-30
NINA HAVFORSK NMBU Untitled
 
27 Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Karlsson, Sten; Bergan, Morten Andre; Hindar, Kjetil; Skoglund, Sigrid Østrem; Pettersen, Oskar.
Ungfiskundersøkelser i Usma (Sunndal) høsten 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3362-0) 23 s. NINA rapport(1620)
NINA Untitled
 
28 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Bremset, Gunnbjørn; Heggberget, Tor Gravråk; Karlsson, Sten; Davidsen, Jan Grimsrud; Berg, Ole Kristian; Sægrov, Harald; Kambestad, Marius; Hellen, Bjart Are.
Europas mest spesielle laks er trønder – Namsblanken. Trønderlakskonferansen; 2019-10-23 - 2019-10-24
NINA NTNU NMBU Untitled
 
29 Wacker, Sebastian; Forseth, Torbjørn; Karlsson, Sten.
How many fish are there in the river? Genetic mark-recapture: a new method. Hydrocen Fagdag; 2019-11-20 - 2019-11-20
NINA NMBU Untitled
 
30 Wacker, Sebastian; Fossøy, Frode; Larsen, Bjørn Mejdell; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Karlsson, Sten.
Downstream transport and seasonal variation in freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) eDNA concentration. Environmental DNA 2019
NINA Untitled
 
31 Wacker, Sebastian; Larsen, Bjørn Mejdell; Jakobsen, Per Johan; Karlsson, Sten.
Multiple paternity promotes genetic diversity in captive breeding of a freshwater mussel. Global Ecology and Conservation 2019 ;Volum 17.
NINA UiB Untitled
 
32 Wacker, Sebastian; Larsen, Bjørn Mejdell; Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil.
Host specificity drives genetic structure in a freshwater mussel. Scientific Reports 2019 ;Volum 9.(1)
NINA Untitled
 
2018
33 Bolstad, Geir Hysing; Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Karlsson, Sten.
Effekten av innkrysning på villaksens livshistorie. Hvordan går det med villaksen? - Kunnskapsstatus og kunnskapshull; 2018-02-07 - 2018-02-07
NINA Untitled
 
34 Bolstad, Geir Hysing; Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Karlsson, Sten.
Genflyt frå rømt oppdrettslaks førar til endringar i heile livssyklusen til villaks. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2019-04-20
NINA Untitled
 
35 Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Hedger, Richard David; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Thorstad, Eva Bonsak; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Vandringer og habitatbruk til småblank. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2018 (ISBN 978-82-8322-148-0) 34 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2018-6)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
36 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Karlsson, Sten.
Factors explaining entry of escaped farmed salmon in Norwegian rivers and genetic introgression into wild Atlantic salmon populations. Aqua 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NINA Untitled
 
37 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Bolstad, Geir Hysing; Foldvik, Anders; Jensen, Arne Johan.
Hvilke faktorer forklarer innslag av rømt oppdrettslaks og genetisk innkrysning i ville laksebestander?. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
NINA Untitled
 
38 Gilbey, John; Coughlan, Jamie; Wennevik, Vidar; Prodöhl, Paulo A.; Stevens, Jamie R; de Leániz, Carlos García; Ensing, Dennis; Cauwelier, Eef; Cherbonnel, Corrine; Consuegra, Sofia; Coulson, Mark W.; Cross, Tom F.; Crozier, Walter; Dillane, Eileen; Ellis, Jonathan S.; Garcıa-Vazquez, Eva; Griffiths, Andrew M.; Gudjonsson, Sigurdur; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Knox, David; Machado-Schiaffino, Gonzalo; Meldrup, Dorte; Nielsen, Einar Eg; Ólafsson, Kristinn; Primmer, Craig R.; Prusov, Sergey; Stradmeyer, Lee; Vähä, Juha-Pekka; Veselov, Alexey Je.; Webster, Lucy M.I.; McGinnity, Philip; Verspoor, Eric.
A microsatellite baseline for genetic stock identification of European Atlantic salmon (Salmo salar L.). ICES Journal of Marine Science 2018 ;Volum 75.(2) s. 662-674
HAVFORSK NINA Untitled
 
39 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Florø-Larsen, Bjørn; Lo, Håvard; Ugedal, Ola; Karlsson, Sten.
Molekylærgenetisk kultivering Evaluering av kultivering i Eira og Bævra. SAMARBEIDSMØTE MILJØDIREKTORATET(MDIR.) OG STATKRAFT; 2018-09-04 - 2018-09-04
NINA VETINST Untitled
 
40 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Stocking accentuates genetic introgression of farmed escaped salmon in a wild salmon population. AQUA 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NINA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
41 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Stocking accentuates genetic introgression of farmed escaped salmon in a wild salmon population. Sustaining iconic diadromous fishes: The potential and pitfalls of cultivation; 2018-06-17 - 2018-06-19
NINA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
42 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Stocking accentuates genetic introgression of farmed escaped salmon in a wild salmon population. II Joint Congress on Evolutionary Biology; 2018-08-18 - 2018-08-22
NINA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
43 Hagen, Ingerid Julie; Sægrov, Harald; Karlsson, Sten.
Genetiske undersøkelser av villaksen i Samnangervassdraget. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3257-9) ;Volum 1520.25 s. NINA rapport(1520)
NINA Untitled
 
44 Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Bolstad, Geir Hysing; Foldvik, Anders; Wennevik, Vidar; Bremset, Gunnbjørn; Rosten, Carolyn.
Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatus. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3192-3) ;Volum 1461.56 s. NINA rapport(1461)
HAVFORSK NINA Untitled
 
45 Karlsson, Sten.
Bi3067 – 2018 - Genetic interactions of aquaculture. Forelesning BI3067 Aquaculture in the Ecosystem; 2018-10-22 - 2018-10-22
NINA Untitled
 
46 Karlsson, Sten.
Genetisk stamfiskkontroll og muligheten for evaluering av utsettinger. KULTIVERINGSMØTET 2018; 2018-03-20 - 2018-03-22
NINA Untitled
 
47 Karlsson, Sten.
Molecular genetics tools for a better stocking practice – Maintaining genetic integrity and genetic variation. IMPRESS: Sustaining iconic diadromous fishes: The potential and pitfalls of cultivation; 2018-06-17 - 2018-06-19
NINA Untitled
 
48 Karlsson, Sten; Aronsen, Tonje; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hagen, Ingerid Julie; Hindar, Kjetil.
Klassifisering av delnorm genetisk integritet – Kunnskapsstatus. Miljøfagkonferanse; 2018-10-16 - 2018-10-17
NINA NTNU Untitled
 
49 Karlsson, Sten; Aronsen, Tonje; Bolstad, Geir Hysing; Hagen, Ingerid Julie.
Genetiske verktøy gjør det mulig å følge i sporene av rømt oppdrettslaks.. NINA Dagan fagseminar; 2018-11-07 - 2018-11-07
NINA Untitled
 
50 Karlsson, Sten; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hagen, Ingerid Julie; Hindar, Kjetil; Robertsen, Grethe; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
A synthesis of escaped farmed salmon in Norway – genetic introgression and consequences for wild salmon populations. AQUA 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NINA NTNU Untitled
 
    Vis neste liste