Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 193 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Mo, Tor Atle.
Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris). I: Climate change and infectious fish diseases. CABI Publishing 2020 ISBN 978-1-78924328-4. s. 404-422
NINA Untitled
 
2 Olk, Tom Robin; Henriksen, Ann-Cecilie; Dolven, Solveig Irene; Haukø, Mathias Leithe; Lydersen, Espen; Mo, Tor Atle.
Factors determining parasite abundance in European perch, Perca fluviatilis, European whitefish, Coregonus lavaretus, and Arctic charr, Salvelinus alpinus, in an oligotrophic lake, southern Norway. Fauna Norvegica 2020 ;Volum 40. s. 109-129
USN NINA Untitled
 
3 Pettersen, Ruben Alexander; Junge, Claudia; Østbye, Kjartan; Mo, Tor Atle; Vøllestad, Leif Asbjørn.
Genetic population structure of the monogenean parasite Gyrodactylus thymalli and its host European grayling (Thymallus thymallus) in a large Norwegian lake. Hydrobiologia 2020 s. -
HAVFORSK HINN NIBIO NINA UiO Untitled
 
4 Skaala, Øystein; Borgstrøm, Reidar; Solberg, Monica Favnebøe; Fiske, Peder; Hindar, Kjetil; Jensen, Arne Johan; Mo, Tor Atle; Sægrov, Harald; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Regnbueørret (Onchorhynchus mykiss); produksjon og interaksjoner med stedegne arter. Bergen: Havforskningsinstituttet 2020 22 s. Rapport fra havforskningen(2020 - 21)
HAVFORSK NINA NORCE NMBU Untitled
 
2019
5 Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Pettersen, Oskar; Sandercock, Brett; Solem, Øyvind; Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle.
Monitoring presence and abundance of two gyrodactylid ectoparasites and their salmonid hosts using environmental DNA. Environmental DNA 2019
NINA Untitled
 
6 Fossøy, Frode; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Solem, Øyvind; Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle.
Miljø-DNA som metode for overvåking av Gyrodactylus salaris og laks i Drivaregionen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3384-2) 19 s. NINA rapport(1641)
NINA Untitled
 
7 Mo, Tor Atle; Poppe, Trygve T..
Hvorfor er det ingen som bryr seg om dyrevelferd hos rensefisk?. Norsk Veterinærtidsskrift 2019 ;Volum 131.(4) s. 235-236
NINA Untitled
 
8 Poppe, Trygve T.; Mo, Tor Atle.
Hundedød og annen død. Norsk Veterinærtidsskrift 2019 ;Volum 131.(8) s. 504-505
NINA Untitled
 
9 Rueness, Eli Knispel; Berg, Paul Ragnar; Gulla, Snorre; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Järnegren, Johanna; Malmstrøm, Martin; Mo, Tor Atle; Rimstad, Espen; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre; Kirkendall, Lawrence R.; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Thorstad, Eva Bonsak; Nielsen, Anders; Velle, Gaute.
Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from import of wrasses and other cleaner fish for use in aquaculture. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2019 (ISBN 978-82-8259-330-4) 111 s. VKM Report(2019:15)
HAVFORSK MET NINA NORCE UIA UiB UiO NMBU VETINST Untitled
 
2018
10 Finstad, Bengt; Nilsen, Frank; Mo, Tor Atle.
Kort om fiskelus: ulike arter lus og vertsarter. Dialogmøte - statusrapport fra styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning; 2018-12-11 - 2018-12-11
NINA UiB Untitled
 
11 Finstad, Bengt; Solberg, Ingrid; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Bråthen Kristoffersen, Anja; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Jeong, Jaewoon; SivertsgÅrd, rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Menneskelig lusetelling. Går veien til mer presis lakseluskamp og bedre fiskevelferd gjennom sertifiserte tellere?. TEKMAR 2018; 2018-11-04 - 2018-11-05
OCEAN NINA NTNU VETINST Untitled
 
12 Fossøy, Frode; Thaulow, Jens; Anglès d'Auriac, Marc; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Mo, Tor Atle; Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H..
Bruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3325-5) ;Volum 1586.47 s. NINA rapport(1586)
NINA NIVA Untitled
 
13 Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Svendsen, Julie; Mo, Tor Atle; Escudero-Oñate, Carlos; Martínez Francés, Elena; Gjessing, Mona Cecilie.
Forsøksbehandling med monokloramin mot Gyrodactylus salaris i elva Glitra. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6973-4) 27 s. NIVA-rapport(7238)
NINA NIVA VETINST Untitled
 
14 Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle; Eken, Morten; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Sandodden, Roar; Vøllestad, Leif Asbjørn; Aamodt, Knut Ola.
Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen? Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Drammensregionen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3187-9) ;Volum 1456.92 s. NINA rapport(1456)
NINA NIVA UiO VETINST Untitled
 
15 Mo, Tor Atle.
Status for Gyrodactylus salaris i Norge og hva skjer i Drammensregionen?. Åpent seminar; 2018-02-06
NINA Untitled
 
16 Mo, Tor Atle.
Status for Gyrodactylus salaris i Norge og hva skjer i Drammensregionen?. Åpent seminar; 2018-01-23
NINA Untitled
 
17 Mo, Tor Atle; Museth, Jon; Bremset, Gunnbjørn; Finstad, Bengt.
Har laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene?. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3181-7) ;Volum 1450.26 s. NINA rapport(1450)
NINA Untitled
 
18 Mo, Tor Atle; Poppe, Trygve T..
Pukkellaks invaderte norske elver i 2017. Norsk Veterinærtidsskrift 2018 ;Volum 130.(4) s. 243-245
NINA Untitled
 
19 Mo, Tor Atle; Poppe, Trygve T..
Risiko ved bruk av rensefisk i fiskeoppdrett. Norsk Veterinærtidsskrift 2018 ;Volum 130.(2) s. 90-92
NINA Untitled
 
20 Mo, Tor Atle; Thorstad, Eva Bonsak; Sandlund, Odd Terje; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Fiske, Peder; Uglem, Ingebrigt.
The pink salmon invasion: a Norwegian perspective. Journal of Fish Biology 2018 ;Volum 93. s. 5-7
NINA Untitled
 
21 Sandlund, Odd Terje; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Fiske, Peder; Kuusela, Jorma; Muladal, Rune; Niemelä, Eero; Uglem, Ingebrigt; Forseth, Torbjørn; Mo, Tor Atle; Thorstad, Eva Bonsak; Veselov, Alexey E.; Vollset, Knut Wiik; Zubchenko, Alexander V..
Pink salmon in Norway – the reluctant invader. Biological Invasions 2018 s. 1-22
NINA NORCE Untitled
 
22 Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt; Berntsen, Henrik H.; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Jeong, Jaewoon; Kristoffersen, Anja Bråthen; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Sivertsgård, Rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3279-1) ;Volum 1541.39 s. NINA rapport(1541)
OCEAN NINA VETINST Untitled
 
23 Solem, Øyvind; Aalbu, Frode; Mo, Tor Atle.
Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3146-6) ;Volum 1417.22 s. NINA rapport(1417)
NINA Untitled
 
2017
24 Andersen, Linda; Blindheim, Steffen H.; Håvardstun, Susanne; Hansen, Haakon; Hytterød, Sigurd; Poppe, Trygve T; Mo, Tor Atle.
Treatment effects of freshwater and hydrogen peroxide at various stages of Amoebic gill disease (AGD) in Atlantic salmon caused by Paramobae perurans. European Association of Fish Pathologists (EAFP); 2017-09-04
NINA UiT VETINST Untitled
 
25 Andersen, Linda; Hytterød, Sigurd; Blindheim, Steffen H.; Hansen, Haakon; Mo, Tor Atle.
Amøbegjellesykdom (AGD)- erfaringer fra gjellescoring i eksperimentelle behandlingsforsøk. FriskFisk konferansen; 2017-02-01 - 2017-02-02
NINA VETINST Untitled
 
26 Andersen, Linda; Hytterød, Sigurd; Hansen, Haakon; Poppe, Trygve T; Blindheim, Steffen H.; Kristoffersen, Anja Bråthen; Håvardstun, Susanne; Mo, Tor Atle.
AGD-behandling med H2O2 og ferskvann ved forskjellig gjellescore. FHF-AGD-workshop; 2017-06-01 - 2017-06-01
NINA UiT VETINST Untitled
 
27 Blindheim, Steffen H.; Hytterød, Sigurd; Mo, Tor Atle; Hansen, Haakon; Mohammad, Saima; Darrud, Mari; Poppe, Trygve T; Andersen, Linda.
AGD-behandlingsstrategier og dose-respons-studier - Brakkvannsbehandling. FHF-AGD-workshop; 2017-06-01 - 2017-06-01
USN NINA UiT VETINST Untitled
 
28 Forseth, Torbjørn; Barlaup, Bjørn Torgeir; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Gjøsæter, Harald; Falkegård, Morten; Hindar, Atle; Mo, Tor Atle; Rikardsen, Audun H.; Thorstad, Eva Bonsak; Vøllestad, Leif Asbjørn; Wennevik, Vidar.
The major threats to Atlantic salmon in Norway. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 74.(6) s. 1495-1513
HAVFORSK NINA NIVA NORCE UiO UiT VETINST Untitled
 
29 Hytterød, Sigurd; Andersen, Linda; Blindheim, Steffen H.; Håvardstun, Susanne; Kristoffersen, Anja Bråthen; Mo, Tor Atle; Kolstø, Stine; Persson, David.
Gjellescoring ved AGD-behandling. FHF-AGD-workshop; 2017-06-01 - 2017-06-01
NINA VETINST Untitled
 
30 Hytterød, Sigurd; Andersen, Linda; Hansen, Haakon; Blindheim, Steffen H.; Poppe, Trygve T; Kristoffersen, Anja Bråthen; Mo, Tor Atle.
AGD-behandlingsstrategier - Dose-respons-studier med hydrogenperoksid og ferskvann. : Veterinærinstituttet 2017 31 s. Veterinærinstituttets rapportserie(10-2017)
NINA UiT VETINST Untitled
 
31 Hytterød, Sigurd; Andersen, Linda; Hansen, Haakon; Blindheim, Steffen H.; Wiik-Nielsen, Jannicke; Poppe, Trygve T; Kristoffersen, Anja Bråthen; Mo, Tor Atle.
AGD treatment strategies. Dose-response-studies with H2O2 or freshwater. Gill Health Initiative meeting; 2017-04-27 - 2017-04-28
NINA UiT VETINST Untitled
 
32 Hytterød, Sigurd; Andersen, Linda; Hansen, Haakon; Mohammad, Saima; Darrud, Mari; Håvardstun, Susanne; Poppe, Trygve T; Mo, Tor Atle.
AGD-behandlingsstrategier/dose-respons-studier. FriskFisk konferansen; 2017-02-01 - 2017-02-02
USN NINA UiT VETINST Untitled
 
33 Hytterød, Sigurd; Andersen, Linda; Hansen, Haakon; Mohammad, Saima; Darrud, Mari; Kristoffersen, Anja Bråthen; Håvardstun, Susanne; Blindheim, Steffen H.; Poppe, Trygve T; Mo, Tor Atle.
AGD behandling med H2O2 og ferskvann. Doser, tider og temperaturer. FHF-AGD-workshop; 2017-06-01 - 2017-06-01
USN NINA UiT VETINST Untitled
 
34 Hytterød, Sigurd; Andersen, Linda; Hansen, Haakon; Poppe, Trygve T; Mo, Tor Atle.
Ferskvann eller hydrogenperoksid mot AGD?. Norsk Fiskeoppdrett 2017
NINA UiT VETINST Untitled
 
35 Mo, Tor Atle.
Aluminium tok knekken på Gyrodactylus salaris i Lærdalselva. NINA-dagan; 2017-10-24
NINA Untitled
 
36 Mo, Tor Atle.
Gladmelding til villaksen. Adresseavisen 2017 s. 39-
NINA Untitled
 
37 Mo, Tor Atle.
Hvor står kampen mot Gyrodactylus salaris og hva skjer i Drammensregionen?. Åpent seminar; 2017-02-09
NINA Untitled
 
38 Mo, Tor Atle.
Hvor står kampen mot Gyrodactylus salaris og hva skjer i Drammensregionen?. Åpent seminar; 2017-05-09
NINA Untitled
 
39 Mo, Tor Atle.
Hvor står kampen mot Gyrodactylus salaris og hva skjer i Drammensregionen? (Del 2). Åpent seminar; 2017-10-18
NINA Untitled
 
40 Mo, Tor Atle; Bremset, Gunnbjørn; Museth, Jon.
Kan sik være smittebærer for Gyrodactylus salaris i Drammensregionen?. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3175-6) ;Volum 1444.12 s. NINA rapport(1444)
NINA Untitled
 
2016
41 Hansen, Haakon; Cojocaru, Calin-Decebal; Mo, Tor Atle.
Infections with Gyrodactylus spp. (Monogenea) in Romanian fish farms: Gyrodactylus salaris Malmberg, 1957 extends its range. Parasites & Vectors 2016 ;Volum 9.(444)
VETINST Untitled
 
42 Hytterød, Sigurd; Hansen, Haakon; Mo, Tor Atle.
The surveillance programme to map the occurrence of Gyrodactylus salaris in the Drammenselva catchment in 2014 – 2015. : Veterinærinstituttet 2016 6 s. Surveillance programmes for terrestrial and aquatic animals in Norway. Annual report(2015)
NINA VETINST Untitled
 
43 Hytterød, Sigurd; Linaker, Maria Lie; Hansen, Haakon; Mo, Tor Atle; Tavornpanich, Saraya; Jensen, Britt Bang.
The surveillance programme for Gyrodactylus salaris in Atlantic salmon and rainbow trout in Norway 2015. : Veterinærinstituttet 2016 5 s. Surveillance programmes for terrestrial and aquatic animals in Norway. Annual report(2015)
NINA VETINST Untitled
 
44 Hytterød, Sigurd; Mo, Tor Atle; Hansen, Haakon; Tavornpanich, Saraya; Jensen, Britt Bang.
The post-treatment control programme to ascertain freedom from infection with Gyrodactylus salaris in Atlantic salmon 2015. : Veterinærinstituttet 2016 5 s. Surveillance programmes for terrestrial and aquatic animals in Norway. Annual report(2015)
NINA VETINST Untitled
 
45 Mo, Tor Atle.
Forekomst av Tetracapsuloides bryosalmonae og proliferativ nyresyke(PKD) i Norge. Høgskolen i Sørøst-Norge; 2016-10-13 - 2016-10-13
NINA Untitled
 
46 Mo, Tor Atle.
Gyrodactylus salaris - en katastrofe for norsk laks. Høgskolen i Sørøst-Norge; 2016-10-13 - 2016-10-13
NINA Untitled
 
47 Mo, Tor Atle.
Lakselus: Kunnskapshull eller manglende forståelse for kunnskap?. Norsk Fiskeoppdrett 2016 (3-2016) s. 32-34
NINA Untitled
 
48 Mo, Tor Atle.
Lakselus: Kunnskapshull eller manglende forståelse for kunnskap?. Kyst.no 2016
NINA Untitled
 
49 Mo, Tor Atle; Jørgensen, Anders.
A survey of the distribution of the PKD-parasite Tetracapsuloides bryosalmonae (Cnidaria: Myxozoa: Malacosporea) in salmonids in Norwegian rivers – additional information gleaned from formerly collected fish. Journal of Fish Diseases 2016 ;Volum 40.(5) s. 621-627
VETINST Untitled
 
50 Pettersen, Ruben Alexander; Østbye, Kjartan; Holmen, Johannes; Vøllestad, Leif Asbjørn; Mo, Tor Atle.
Gyrodactylus spp. diversity in native and introduced minnow (Phoxinus phoxinus) populations: no support for "the enemy release" hypothesis. Parasites & Vectors 2016 ;Volum 9.(51)
HINN UiO VETINST Untitled
 
    Vis neste liste