Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 67 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Museth, Jon.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4526-5) 41 s. NINA rapport(1769)
NINA Untitled
 
2 Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen.
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4527-2) 53 s. NINA rapport(1770)
NINA Untitled
 
3 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Florø-Larsen, Bjørn; Lo, Håvard; Ugedal, Ola; Karlsson, Sten.
Evaluering av kultivering med molekylærgenetiske metoder. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 35 s. NINA rapport(1531)
NINA VETINST Untitled
 
4 Havn, Torgeir Børresen; Ulvan, Eva Marita; Ambjørndalen, Vegard M.; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Berg, Marius; Holthe, Espen; Sollien, Vegard Pedersen; Sira, Inger Helene; Solem, Øyvind.
Gytefisktellinger i Driva og Usma høsten 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4542-5) 28 s. NINA rapport(1785)
NINA VETINST Untitled
 
5 Holthe, Espen; Berg, Marius; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Jensås, Jan Gunnar; Bjørnå, Thomas; Lo, Håvard.
Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna, 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4544-9) 40 s. NINA rapport(1787)
NINA VETINST Untitled
 
6 Holthe, Espen; Bergan, Morten Andre; Bremset, Gunnbjørn.
Litt av hvert om Sjøørret. Årsmøte Forum for natur og friluftsliv, Trøndelag; 2020-02-27 - 2020-02-27
NINA Untitled
 
7 Holthe, Espen; Bergan, Morten Andre; Foldvik, Anders; Solem, Øyvind; Jensås, Jan Gunnar; Bremset, Gunnbjørn.
Helhetlig tiltaksplan for nedre del av Gaulavassdraget. Delplan for Gaula nedstrøms Støren. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4524-1) NINA rapport(1763)
NINA Untitled
 
8 Holthe, Espen; Skoglund, Helge; Solem, Øyvind; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Lamberg, Anders; Muladal, Rune; Sollien, Vegard Pedersen; Hellen, Bjart Are; Ulvan, Eva Marita.
Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4615-6) 220 s. NINA rapport(1849)
NINA NORCE VETINST Untitled
 
9 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Kvingedal, Eli; Lamberg, Anders; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Skoglund, Sigrid Østrem; Forseth, Torbjørn; Saksgård, Randi J.; Krogdahl, Frode; Holthe, Espen.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4543-2) 69 s. NINA rapport(1786)
NINA Untitled
 
10 Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Solem, Øyvind; Thorstad, Eva Bonsak; Morten, Kraabøl; Holthe, Espen; Puffer, Michael; Økland, Finn.
Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA UiT Untitled
 
2019
11 Aronsen, Tonje; Järnegren, Johanna; Berntsen, Henrik H.; Florø-Larsen, Bjørn; Holthe, Espen; Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Sollien, Vegard Pedersen; Østborg, Gunnel Marie; Lamberg, Anders; Næsje, Tor.
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra havmerd i Frohavet høsten 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3450-4) 50 s. NINA rapport(1700)
NINA VETINST Untitled
 
12 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Berg, Marius; Museth, Jon; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3297-5) 45 s. NINA rapport(1558)
NINA VETINST Untitled
 
13 Holthe, Espen; Bjørnå, Thomas; Lo, Håvard.
Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen – Samlerapport 2013-2018. : Veterinærinstituttet 2019 53 s. Veterinærinstituttets rapportserie(15)
VETINST Untitled
 
14 Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn.
Fiskebestandene i Vefsna etter seks år med reetablering. Seminar/Møte; 2019-06-12 - 2019-06-12
NINA VETINST Untitled
 
15 Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna nedstrøms Laksforsen Sluttrapport. Trondheim: Veterinærinstituttet 2019 75 s. Veterinærinstituttets rapportserie(12)
NINA VETINST Untitled
 
16 Holthe, Espen; Sollien, Vegard Pedersen; Bjøru, Bjørn; Hansen, Martin; Vaagan, Jo; Solberg, Kari Anne; Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind.
Gytefiskundersøkelser i Åelvvassdraget og Hollaelva, Hemne kommune 2018. : Veterinærinstituttet 2019 19 s. Veterinærinstituttets rapportserie(2)
NINA VETINST Untitled
 
17 Holthe, Espen; Vartdal, Egil Andreas; Foldvik, Anders; Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind; Bremset, Gunnbjørn.
Pilotområder i Gaula - forslag til habitatforbedrende tiltak. Referansegruppemøte; 2019-12-04 - 2019-12-04
NINA Untitled
 
18 Sandodden, Roar; Moen, Asle; Holthe, Espen; Bardal, Helge.
En av de største truslene mot norsk villaks er i ferd med å bli eliminert. Forskersonen.no 2019
VETINST Untitled
 
19 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen; Havn, Torgeir Børresen; Pettersen, Oskar; Sollien, Vegard Pedersen; Nielsen, Lars Eivind; Fugger, Sven; Fugger, Katharina; Nøstum, Bendik Løkken; Kleven, Rolf; Bremset, Gunnbjørn.
Gytefisktellinger i Børsaelva, Skjenaldelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3365-1) 35 s. NINA rapport(1622)
NINA VETINST Untitled
 
2018
20 Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Berger Skjøstad, Mari; Wist, Anveig Nordtug.
Reetableringsprosjektet i Raumaregionen - Årsrapport 2017 -. Oslo: Veterinærinstituttet 2018 32 s.
VETINST Untitled
 
21 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Museth, Jon; Jensås, Jan Gunnar; Sollien, Vegard Pedersen; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3239-5) ;Volum 1508.35 s. NINA rapport(1508)
NINA VETINST Untitled
 
22 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Florø-Larsen, Bjørn; Lo, Håvard; Ugedal, Ola; Karlsson, Sten.
Molekylærgenetisk kultivering Evaluering av kultivering i Eira og Bævra. SAMARBEIDSMØTE MILJØDIREKTORATET(MDIR.) OG STATKRAFT; 2018-09-04 - 2018-09-04
NINA VETINST Untitled
 
23 Havn, Torgeir Børresen; Solem, Øyvind; Kraabøl, Morten; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen; Puffer, Michael; Thorstad, Eva Bonsak; Økland, Finn.
Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3145-9) ;Volum 1416.31 s. NINA rapport(1416)
NINA VETINST Untitled
 
24 Holthe, Espen.
Bestandsutvikling i Vefsna. Møte med Statkraft; 2018-06-04 - 2018-06-04
VETINST Untitled
 
25 Holthe, Espen.
Reetableringen i Vefsnaregionen. Diskusjonsmøte reetableringen av laksebestandene i Vefsnaregionen; 2018-05-29 - 2018-05-29
VETINST Untitled
 
26 Holthe, Espen.
Utsetting av fisk, skjell- og otolittanalyser. Dialogmøte; 2018-02-05 - 2018-02-05
VETINST Untitled
 
27 Holthe, Espen; Bjørnå, Thomas; Lo, Håvard.
Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen. Årsrapport 2017. Oslo: Veterinærinstituttet 2018 56 s.
VETINST Untitled
 
28 Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3215-9) ;Volum 1484.51 s. NINA rapport(1484)
NINA VETINST Untitled
 
29 Holthe, Espen; Skår, Ketil; Bjøru, Bjørn; Lo, Håvard; Bremset, Gunnbjørn.
The fall and rise of a Norwegian river. Impress- : Sustaining iconic diadromous fishes: The potential and pitfalls of cultivation; 2018-06-17 - 2018-06-19
NINA VETINST Untitled
 
30 Skår, Ketil; Holthe, Espen.
Om det som har vært, det som er, og det som kan bli. Friskmeldingsmarkering Vefsna; 2018-06-30 - 2018-06-30
VETINST Untitled
 
31 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen; Kleven, Rolf; Kvitvang, Hans Fredrik; Nielsen, Lars Eivind; Nøstum, Bendik Løkken; Pettersen, Oskar; Sollien, Vegard Pedersen.
Gytefisktellinger i Børsaelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3144-2) ;Volum 1415.30 s. NINA rapport(1415)
NINA VETINST Untitled
 
2017
32 Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Berg, Marius; Museth, Jon; Skei, Bjørn Borge; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Lo, Håvard.
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3086-5) ;Volum 1367.34 s. NINA rapport(1367)
NINA VETINST Untitled
 
33 Holthe, Espen.
Hva skjer med materialene som blir levert fra genbanken. Genbankmøtet 2017; 2017-09-21 - 2017-09-22
VETINST Untitled
 
34 Holthe, Espen.
Presentasjon av resultater fra reetableringsarbeidet i Vefsnaregionen 2016. Møte; 2017-06-15 - 2017-06-15
VETINST Untitled
 
35 Holthe, Espen.
Presentasjon av sluttrapport- Reetableringsprosjektet i Steinkjerregionen. Møte i Steinkjer fiskeråd; 2017-04-06 - 2017-04-06
VETINST Untitled
 
36 Holthe, Espen.
Utvikling av fiskebestander i Vefsnaregionen. Diskusjonsmøte reetableringen av laksebestandene i Vefsnaregionen; 2017-02-03 - 2017-02-03
VETINST Untitled
 
37 Holthe, Espen; Bjørnå, Thomas.
Reetablering i Vefsnaregionen - veien videre. Friskmeldingsseminar Vefsaregionen; 2017-11-03 - 2017-11-03
VETINST Untitled
 
38 Holthe, Espen; Bjørnå, Thomas; Lo, Håvard.
Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen. Årsrapport 2016. Oslo: Veterinærinstituttet 2017 37 s.
VETINST Untitled
 
39 Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2964-7) ;Volum 1292.44 s. NINA rapport(1292)
NINA VETINST Untitled
 
40 Holthe, Espen; Rikstad, Anton; Bjøru, Bjørn; Florø Larsen, Bjørn.
Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdraget – Sluttrapport. TRONDHEIM: Veterinærinstituttet 2017 33 s. Veterinærinstituttets rapportserie(3-2017)
VETINST Untitled
 
41 Holthe, Espen; Solem, Øyvind; Sollien, Vegard Pedersen; Sandodden, Roar; Nielsen, Lars Eivind; Hansen, Martin; Vaagan, Jo; Ulvan, Eva Marita; Adolfsen, Pål.
Gytefiskundersøkelser i Hollaelva, Søa- og Åelvvassdragene, Hemne kommune, 2017.. TRONDHEIM: Veterinærinstituttet 2017 28 s.
NINA VETINST Untitled
 
42 Kanstad Hanssen, Øyvind; Holthe, Espen; Lamberg, Anders; Bjørnå, Thomas.
Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks – tiltak etter rømming fra Nova Sea’s lokalitet Skonseng i 2016. Løddingen: Ferskvannsbiologen 2017 (ISBN 978-82-8312-087-5) 19 s.
VETINST Untitled
 
2016
43 Holthe, Espen; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2892-3) ;Volum 1245.37 s. NINA rapport(1245)
NINA VETINST Untitled
 
44 Holthe, Espen; Lo, Håvard; Bjørnå, Thomas.
Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen - Årsrapport 2015. : Veterinærinstituttet 2016 ;Volum 2016.28 s. Veterinærinstituttets rapportserie(10)
VETINST Untitled
 
45 Holthe, Espen; Solem, Øyvind; Bremset, Gunnbjørn; Hansen, Martin; Havn, Torgeir Børresen; Nilsen, Lars Eivind; Skei, Bjørn Borge; Vaagan, Jo.
Gytefisktellinger i Søa- og Åelvvassdragene, Hemne kommune. Trondheim: Veterinærinstituttet 2016 23 s. Veterinærinstituttets rapportserie(23-2016)
NINA VETINST Untitled
 
46 Karlsson, Sten; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Lo, Håvard; Ugedal, Ola.
Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2926-5) ;Volum 1269.25 s. NINA rapport(1269)
NINA VETINST Untitled
 
47 Solem, Øyvind; Holthe, Espen; Bergan, Morten Andre; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Foldvik, Anders; Nielsen, Lars Eivind; Nøstum, Bendik Løkken; Saksgård, Laila M.; Ulvan, Eva Marita.
Fiskeundersøkelser i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2879-4) ;Volum 1239.29 s. NINA rapport(1239)
NINA VETINST Untitled
 
48 Solem, Øyvind; Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen; Nielsen, Lars Eivind; Nøstum, Bendik Løkken; Ulvan, Eva Marita.
Gytefisktellinger i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2969-2) ;Volum 1295.22 s. NINA rapport(1295)
NINA VETINST Untitled
 
2015
49 Holthe, Espen; Bjørn, Bjøru; Florø-Larsen, Bjørn; Rikstad, Anton.
Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene. Årsrapport for aktiviteten i 2014. Oslo: Veterinærinstituttet 2015 32 s.
VETINST Untitled
 
50 Holthe, Espen; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2750-6) 34 s. NINA rapport(1128)
NINA VETINST Untitled
 
    Vis neste liste