Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 125 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Framstad, Erik; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Johansen, Line; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Øien, Dag-Inge.
Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Dokumentasjon av sentral økosystemfunksjon. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4538-8) 135 s. NINA rapport(1781)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
2 Hendrichsen, Ditte Katrine; Sandvik, Hanno; Töpper, Joachim Paul; Olsen, Siri Lie; Hilmo, Olga; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Fleisje, Erlend Magnussen.
Spredningsveier for fremmede arter i Norge. Kunnskapsstatus per 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3489-4) 157 s. NINA rapport(1735)
NINA UiO Untitled
 
3 Jacobsen, Rannveig Margrete; Burner, Ryan C.; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Near-natural forests harbor richer saproxylic beetle communities than those in intensively managed forests. Forest Ecology and Management 2020 ;Volum 466. s. -
NINA UiO NMBU Untitled
 
4 Myklebost, Heidi Elin; Olsen, Siri Lie; Bakkestuen, Vegar.
Bjørkemålere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4557-9. s. 62-67
NINA Untitled
 
5 Olsen, Siri Lie; Hamre, Liv Norunn; Skarpaas, Olav; Töpper, Joachim Paul.
Fremmede arter får superkrefter. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2020
HVL NINA UiB UiO Untitled
 
6 Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard David; Hendrichsen, Ditte Katrine; Dillinger, Benno Nikolaus; Venter, Alexander Samuel; Evju, Marianne.
Geografisk utbredelse av truede insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser: modellering av hotspots. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3481-8) NINA rapport(1727)
NINA Untitled
 
7 Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard David; Hendrichsen, Ditte Katrine; Nowell, Megan Sara; Dillinger, Benno Nikolaus; Syverhuset, Anne Olga; Evju, Marianne.
Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3492-4) 31 s. NINA Temahefte(75)
NINA Untitled
 
8 Olsen, Siri Lie; Rusch, Graciela; Kvakkestad, Valborg; Rønningen, Katrina; Rørstad, Per Kristian Kåreson Lobenz; Venter, Alexander Samuel; Nordén, Björn.
Restaurering av edelløvskog: fortidens skog er fremtidens skog. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4593-7) 28 s. NINA Temahefte(77)
BYGDEFORSK NIBIO NINA NMBU Untitled
 
9 Roos, Ruben Erik; Birkemoe, Tone; Asplund, Johan; L'Uptácik, Peter; Raschmanová, Natália; Alatalo, Juha M.; Olsen, Siri Lie; Klanderud, Kari.
Legacy effects of experimental environmental change on soil micro-arthropod communities. Ecosphere 2020 ;Volum 11.(2)
NINA NMBU Untitled
 
10 Smith, Annabel L.; Hodkinson, Trevor R.; Villellas, Jesus; Catford, Jane A.; Csergö, Anna Mária; Blomberg, Simone P.; Crone, Elizabeth E.; Ehrlén, Johan; Garcia, Maria B.; Laine, Anna-Liisa; Roach, Deborah A.; Salguero-Gòmez, Roberto; Wardle, Glenda M.; Childs, Dylan Z.; Elderd, Bret D.; Finn, Alain; Munné-Bosch, Sergi; Baudraz, Maude E. A.; Bódis, Judit; Brearley, Francis Q.; Bucharova, Anna; Caruso, Christina M.; Duncan, Richard P.; Dwyer, John M.; Gooden, Ben; Groenteman, Ronny; Hamre, Liv Norunn; Helm, Aveliina; Kelly, Ruth; Laanisto, Lauri; Lonati, Michele; Moore, Joslin L.; Morales, Melanie; Olsen, Siri Lie; Pärtel, Meelis; Petry, William K.; Ramula, Satu; Rasmussen, Pil U.; Enri, Simone Ravetto; Roeder, Anna; Roscher, Christiane; Saastamoinen, Marjo; Tack, Ayco J.M.; Töpper, Joachim Paul; Vose, Gregory E.; Wandrag, Elizabeth M.; Wingler, Astrid; Buckley, Yvonne M..
Global gene flow releases invasive plants from environmental constraints on genetic diversity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2020
HVL NINA Untitled
 
11 Westergaard, Kristine Bakke; Olsen, Siri Lie.
Med lupa på skumle blindpassasjerer. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2020
NINA NMBU Untitled
 
2019
12 Olsen, Siri Lie; Nordén, Björn.
Fra villniss til verdifull natur. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
13 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Chipperfield, Joseph; Jokerud, Mari; Løkken, Jørn Olav; Myklebost, Heidi Elin; Often, Anders; Olsen, Siri Lie.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 22-45
NINA Untitled
 
14 Althuizen, Inge; Haugum, Siri Vatsø; Velle, Liv Guri; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Lee, Hanna; Olsen, Siri Lie; Klanderud, Kari; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Vandvik, Vigdis.
Carbon in coastal heathlands and semi-natural grasslands. A LandPress, FunCaB and Three-D perspective. Fagseminar om karbonlagring i jord i åpent lavland/naturbeitemark: kartlegging, albedo, biologisk mangfold og avveining mellom økosystemtjenester; 2019-11-20 - 2019-11-20
MF NORCE UiB NMBU Untitled
 
15 Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Töpper, Joachim Paul; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Møsvatn. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 22-33
NINA Untitled
 
16 Brandrud, Tor Erik; Olsen, Siri Lie.
Røsskleiva NR, Bamble: Re-analyser av vegetasjonsruter for flueblom Ophrys insectifera 2017, og overvåking av jordboende sopp 2018. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3386-6) 18 s. NINA rapport(1643)
NINA Untitled
 
17 Dahle, Sondre; Blaalid, Rakel; Rusch, Graciela; Barton, David Nicholas; Åström, Jens; Olsen, Siri Lie; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Assessing the spatial and temporal distribution of flower resources for pollinators with DNA metabarcoding. 8th International Barcode of Life Conference; 2019-06-17 - 2019-06-20
NINA NTNU Untitled
 
18 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin.
Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3402-3) 141 s. NINA temahefte(73)
NINA Untitled
 
19 Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Mehlhoop, Anne Catriona; Olsen, Siri Lie; Myklebost, Heidi Elin.
Vegetasjonen etablerer seg godt på restaurerte arealer i Hjerkinn skytefelt. NINA fakta 2019 (2-2019) s. -
NINA Untitled
 
20 Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Althuizen, Inge; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Lee, Hanna; Klanderud, Kari; Olsen, Siri Lie; Telford, Richard; Vandvik, Vigdis.
Functional group interactions mediate climate change impacts on the Carbon dynamics and Biodiversity of alpine ecosystems. International Mountain Conference; 2019-09-08 - 2019-09-12
NINA UiB NMBU Untitled
 
21 Jaroszynska, Francesca Orinda Holl.
Climate and biotic interactions – drivers of plant community structure and ecosystem functioning in alpine grasslands. : Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 9788230846490)
UiB NMBU Untitled
 
22 Olsen, Siri Lie.
Alpine plant reproduction. Forelesning 4501 Alpine ecology; 2019-10-10
NINA Untitled
 
23 Olsen, Siri Lie.
Fjellvettreglene - også for planter?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
24 Olsen, Siri Lie.
Hvor er det biologiske mangfoldet?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
25 Olsen, Siri Lie; Brandrud, Tor Erik; Halvorsen, Rune.
Tilbakegang for flueblom Ophrys insectifera i Røsskleiva naturreservat i perioden 1984-2017. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2019 ;Volum 77.(3/2019) s. 149-157
NINA UiO Untitled
 
26 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne.
Forandrer vi naturen, forandrer vi alt: Tilstandsrapport for norsk natur - Fjell. : WWF Verdens Naturfond 2019 80 s.
NINA Untitled
 
27 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders.
Oslo er Norges «biomangfoldhovedstad» - men hva skjer når naturområdene krymper?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
28 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Stange, Erik.
Oslo-naturen krymper. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
29 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Åström, Jens; Andresen, Jonas L.; Løkken, Jørn Olav; Dahle, Sondre; Eide, Nina Elisabeth.
Climate influence on plant-pollinator interactions in the keystone species Vaccinium myrtillus. 20th ITEX meeting - Documenting and understanding tundra ecosystem changes; 2019-09-09 - 2019-09-15
NINA Untitled
 
30 Olsen, Siri Lie; Follo, Gro Irene; Helgesen, Hilde; Kvakkestad, Valborg.
De mange måtene å se skog på. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
BYGDEFORSK NIBIO NINA Untitled
 
31 Olsen, Siri Lie; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Vis oss juletreet ditt, og vi skal si deg hvem du er. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
32 Olsen, Siri Lie; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Myklebost, Heidi Elin; Jackson, Craig Ryan; Gastinger, Miene-Marie.
Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær: Helgelandskysten. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3482-5) 52 s. NINA rapport(1728)
NINA Untitled
 
33 Olsen, Siri Lie; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Spredning av fremmede bartrær fra plantefelt. Fagdag fremmede arter; 2019-11-12
NINA Untitled
 
34 Olsen, Siri Lie; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Spredning av fremmede bartrær fra plantefelt: en oppsummering av kartleggingen hittil. Foredrag på lunsjseminar hos Norsk institutt for naturforskning; 2019-12-13
NINA Untitled
 
35 Skarpaas, Olav; Sverdrup-Thygeson, Anne; Olsen, Siri Lie.
Biodiversity responses to local and landscape-level forest structures and dynamics in northern European forests. IUFRO World Congress 2019; 2019-09-29 - 2019-10-05
UiO NMBU NINA Untitled
 
36 Tingstad, Lise; Olsen, Siri Lie.
Hvorfor endrer ikke tregrensa seg i takt med at temperaturen stiger?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
37 Töpper, Joachim Paul; Olsen, Siri Lie; Ihlen, Per Gerhard; Blom, Hans H..
Forekomst av kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og andre naturverdier ved Svandalsfossen, Sauda kommune. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3462-7) 17 s. NINA rapport(1712)
NIBIO NINA Untitled
 
38 Vandvik, Vigdis; Töpper, Joachim Paul; Alexander, Jake M.; Skarpaas, Olav; Olsen, Siri Lie; Klanderud, Kari; Telford, Richard; Enquist, Brian J.; Goldberg, Deborah E; Gya, Ragnhild; Egelkraut, Dagmar; Eriksen, Eva Lieungh; Chisholm, Chelsea; Walker, Thomas.
INCLINE: Indirect climate change impacts on alpine plant communities. NØF 2019; 2019-02-11 - 2019-02-14
NINA UiB UiO NMBU Untitled
 
2018
39 Blaalid, Rakel; Often, Anders; Magnussen, Kristin; Olsen, Siri Lie; Westergaard, Kristine Bakke.
Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3162-6) ;Volum 1432.88 s. NINA rapport(1432)
NINA Untitled
 
40 Evju, Marianne; Andersen, Oddgeir; Blumentrath, Stefan; Hagen, Dagmar; Hedger, Richard David; Jokerud, Mari; Olsen, Siri Lie; Nowell, Megan Sara; Vistad, Odd Inge.
Egner nasjonalparker seg til stisykling?. NINA-dagene 2018; 2018-11-07
NINA Untitled
 
41 Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Jokerud, Mari; Hagen, Dagmar.
Egner nasjonalparker seg til stisykling?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no fra botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
42 Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Åström, Jens; Eide, Nina Elisabeth.
Bilberry and bumblebees - interactions along altitudinal gradients. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA Untitled
 
43 Framstad, Erik; Bevanger, Kjetil Modolv; Dervo, Børre Kind; Endrestøl, Anders; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Hans Christian.
Faggrunnlag for kartlegging av økologiske funksjonsområder for terrestriske arter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3338-5) ;Volum 1598.77 s. NINA rapport(1598)
NINA Untitled
 
44 Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Flyen, Anne Cathrine; Hanssen, Sveinn Are; Moe, Børge; Olsen, Siri Lie; Veiberg, Vebjørn.
Avslutningsplan for Svea. Kunnskapsstatus for naturmiljø og kulturmiljø. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3317-0) ;Volum 1578.75 s. NINA rapport(1578)
NIKU NINA Untitled
 
45 Hagen, Dagmar; Olsen, Siri Lie.
På jakt etter kvasarer, stjernestøv og småplanter på Svalbard. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
46 Kjær, Ulrikke; Olsen, Siri Lie; Klanderud, Kari.
Shift from facilitative to neutral interactions by the cushion plant Silene acaulis along a primary succession gradient. Journal of Vegetation Science 2018 ;Volum 29.(1) s. 42-51
NINA NMBU Untitled
 
47 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Olsen, Siri Lie.
Trær til besvær. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
48 Magnussen, Kristin; Skjeflo, Sofie Waage; Olsen, Siri Lie; Sandvik, Hanno; Thomassen, Jørn.
Grunnlag for prioritering av innsats mot fremmede arter. Oslo: Menon Economics 2018 77 s. Menon-publikasjon(116/2018)
NINA Untitled
 
49 Nordén, Jenni; Olsen, Siri Lie.
Juletreglitteret er truet av utryddelse. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
50 Odland, Arvid; Høitomt, Torbjørn; Olsen, Siri Lie.
Variasjon i karplantemangfold i de øvre delene av 20 fjelltopper i Sør-Norge. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2018 ;Volum 76.(1) s. 17-31
USN NINA Untitled
 
    Vis neste liste