Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2019
1 Fiske, Peder; Finstad, Bengt; Kvingedal, Eli; Solem, Øyvind; Berg, Marius; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson.
Hvor stor del av laksesmolten overlever oppholdet i havet – hva har nye merkemetoder lært oss?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-23
NINA Untitled
 
2 Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Hedger, Richard David; Finstad, Anders Gravbrøt; Fiske, Peder; Foldvik, Anders; Forseth, Torbjørn; Forsgren, Elisabet; Kvingedal, Eli; Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Ugedal, Ola.
Vurdering av metodikk for andregenerasjons gytebestandsmål for norske laksebestander. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-2982-1) 58 s. NINA rapport(1303)
NINA NTNU Untitled
 
3 Robertsen, Grethe; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Solberg, Monica Favnebøe; Kvingedal, Eli; Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil.
Økologiske effekter av rømt oppdrettslaks – tidlige livsstadier. Rømt oppdrettslaks og effekter på villaks: Oppsummering av resultater fra NFR-kunnskapsplattformen QuantEscape; 2019-10-30 - 2019-10-30
NINA HAVFORSK NMBU Untitled
 
4 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Lamberg, Anders; Bergan, Morten Andre; Forseth, Torbjørn; Gabrielsen, Sven Erik; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Kvingedal, Eli; Skoglund, Sigrid Østrem; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3373-6) 93 s. NINA rapport(1630)
NINA NORCE Untitled
 
2018
5 Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Berg, Marius; Kvingedal, Eli; Jensen, Arne Johan.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks - Kongsfjordelva. Prosjektmøte med Berlevåg jeger- og fiskerforening; 2018-01-18 - 2018-01-18
NINA Untitled
 
6 Foldvik, Anders; Kvingedal, Eli.
Long‑term PIT tag retention rates in Atlantic salmon (Salmo salar). Animal Biotelemetry 2018 ;Volum 6.(1)
NINA Untitled
 
7 Robertsen, Grethe; Reid, Donald; Einum, Sigurd; Aronsen, Tonje; Fleming, Ian A.; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil.
Can metabolic rate explain context-dependent performance of farmed salmon?. OIKOS 2018; 2018-02-19 - 2018-02-22
NINA NTNU Untitled
 
8 Robertsen, Grethe; Reid, Donald; Einum, Sigurd; Aronsen, Tonje; Fleming, Ian A.; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil.
Can variation in standard metabolic rate explain context- dependent performance of farmed Atlantic salmon offspring?. Ecology and Evolution 2018 ;Volum 2018. s. 1-11
NINA NTNU Untitled
 
9 Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli.
Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra i 2016 og 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3243-2) ;Volum 1512.52 s. NINA rapport(1512)
NINA Untitled
 
10 Ugedal, Ola; Bremset, Gunnbjørn; Kvingedal, Eli; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Østborg, Gunnel Marie.
Fiskebiologiske undersøkelser i Surna i 2016 og 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3242-5) ;Volum 1511.50 s. NINA rapport(1511)
NINA Untitled
 
11 Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind; Berg, Marius; Kvingedal, Eli; Forseth, Torbjørn; Foldvik, Anders.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget i perioden 2017 - 2022, oppdatering 2018. Fagrådsmøte Orkla; 2018-11-21 - 2018-11-21
NINA Untitled
 
2017
12 Kvingedal, Eli; Bremset, Gunnbjørn; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Ugedal, Ola; Forseth, Torbjørn.
Guolasjohka kraftverk i Kåfjordelva. Vurdering av bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk og forventet effekt av ulike fysiske og hydrologiske tiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3042-1) ;Volum 1338.64 s. NINA rapport(1338)
NINA Untitled
 
13 Kvingedal, Eli; Fiske, Peder; Bremset, Gunnbjørn.
Midtsesongevaluering av laksefisket i regi av lokal orvaltning. Vurdering av ordningen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2886-2) 45 s. NINA Kortrapport(11)
NINA Untitled
 
14 Robertsen, Grethe; Aronsen, Tonje; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Reid, Donald; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil.
Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3168-8) ;Volum 1438.19 s. NINA rapport(1438)
NINA Untitled
 
15 Rosengren, Malin; Kvingedal, Eli; Näslund, Joacim; Johnsson, Jörgen I.; Sundell, Kristina.
Born to be wild: effects of rearing density and environmental enrichment on stress, welfare, and smolt migration in hatchery-reared Atlantic salmon. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2017 ;Volum 74.(3) s. 396-405
NINA Untitled
 
2016
16 Robertsen, Grethe; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Reid, Donald; Einum, Sigurd; Aronsen, Tonje; Fleming, Ian A.; Ugedal, Ola; Kvingedal, Eli.
Tilstedeværelse av oppdrettslaks i naturen kan øke dødelighet hos villaksyngel. Havbruk2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
NINA NTNU Untitled
 
17 Ugedal, Ola; Bremset, Gunnbjørn; Forseth, Torbjørn; Kvingedal, Eli; Fjeldstad, Hans-Petter; Sundt, Håkon.
Ekstra aggregat i Trollheim kraftverk.Konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning av Surna. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2719-3) ;Volum 1099.72 s. NINA rapport(1099)
ENERGISINT NINA Untitled
 
2015
18 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Kvingedal, Eli.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks. Orienteringsmøte om sjøoverlevelse hos laks i Laukhellevassdraget; 2015-09-14 - 2015-09-14
NINA NTNU Untitled
 
19 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Kvingedal, Eli.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks. Orienteringsmøte om sjøoverlevelsesovervåking i Varpavassdraget; 2015-09-16 - 2015-09-16
NINA NTNU Untitled
 
20 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Kvingedal, Eli.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks. Orienteringsmøte om sjøoverlevelsesovervåking i Roksdalsvassdraget; 2015-09-17 - 2015-09-17
NINA NTNU Untitled
 
21 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Kvingedal, Eli.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks. Orienteringsmøte om sjøoverlevelsesovervåking i Forsåvassdraget; 2015-09-15 - 2015-09-15
NINA NTNU Untitled
 
22 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Kvingedal, Eli.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks i Auravassdraget. Orienteringsmøte om sjøoverlevelse hos laks i Auravassdraget; 2015-10-30 - 2015-10-30
NINA NTNU Untitled
 
23 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Kvingedal, Eli.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks i Syltevassdraget. Orienteringsmøte om sjøoverlevelse hos laks i Syltevassdraget; 2015-10-28 - 2015-10-28
NINA NTNU Untitled
 
24 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Kvingedal, Eli.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks i Vatnevassdraget. Orienteringsmøte om sjøoverlevelse hos laks i Vatnevassdraget; 2015-10-29 - 2015-10-29
NINA NTNU Untitled
 
25 Kvingedal, Eli; Robertsen, Grethe; Burton, Tim; Sandvik, Guro Katrine; Einum, Sigurd; Hindar, Kjetil.
Activity pattern of farmed and wild Atlantic salmon offspring: Does environmental complexity matter?. Advances in the Population Ecology of Stream Salmonids; 2015-05-25 - 2015-05-29
NINA NTNU NMBU Untitled
 
26 Robertsen, Grethe; Kvingedal, Eli; Burton, Tim; Sandvik, Guro Katrine; Einum, Sigurd; Hindar, Kjetil.
Does the outcome of competition between offspring of wild and farmed Atlantic salmon depend on river substrate and/or individual metabolic rate?. Advances in the Population Ecology of Stream Salmonids; 2015-05-25 - 2015-05-29
NINA NTNU NMBU Untitled
 
27 Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Kvingedal, Eli; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel Marie.
Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2747-6) 47 s. NINA rapport(1125)
NINA Untitled
 
2014
28 Fiske, Peder; Kvingedal, Eli; Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt.
Sjøoverlevelse hos laks. Forslag til nasjonalt overvåkingssystem. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2637-0) 115 s. NINA rapport(1026)
NINA Untitled
 
29 Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Fjeldstad, Hans-Petter; Robertsen, Grethe; Barlaup, Bjørn Torgeir; Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon; Saltveit, Svein Jakob; Skoglund, Helge; Kvingedal, Eli; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Finstad, Anders; Einum, Sigurd; Arnekleiv, Jo Vegar.
Handbook for environmental design in regulated salmon rivers. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2638-7) 90 s. NINA temahefte(53)
ENERGISINT NINA NORCE NTNU UiO Untitled
 
30 Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bongard, Terje; Bremset, Gunnbjørn; Kvingedal, Eli; Diserud, Ola Håvard; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Østborg, Gunnel Marie.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Sluttrapport for perioden 2009-2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2667-7) 129 s. NINA rapport(1051)
NINA Untitled
 
31 Økland, Finn; Kvingedal, Eli; Lamberg, Anders; Kroglund, Frode; Forseth, Torbjørn; Diserud, Ola Håvard; Uglem, Ingebrigt.
Smoltutvandring forbi Laudal Kraftverk i Mandalselva i 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2685-1) 38 s. NINA rapport(1067)
NINA NIVA Untitled
 
2013
32 Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Fjeldstad, Hans-Petter; Robertsen, Grethe; Barlaup, Bjørn Torgeir; Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon; Saltveit, Svein Jakob; Skoglund, Helge; Kvingedal, Eli; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Finstad, Anders Gravbrøt; Einum, Sigurd; Arnekleiv, Jo Vegar.
Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2589-2) 90 s. NINA temahefte(52)
ENERGISINT NINA NORCE NTNU UiO Untitled
 
33 Forseth, Torbjørn; Kvingedal, Eli; Gabrielsen, Sven-Erik.
Skisse for reetableringsstrategi for laks i Kragerøvassdraget. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2593-9) 19 s. NINA rapport(983)
NINA NTNU Untitled
 
34 Kvingedal, Eli; Forseth, Torbjørn; Kroglund, Frode; Fjeldstad, Hans Petter.
Reetablering av laks i Kragerøvassdraget – anbefalte tiltak for å sikre toveis vandringsmuligheter. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2548-9) 36 s. NINA rapport(943)
NINA NIVA NTNU SINTEF Untitled
 
35 Näslund, Joacim; Rosengren, Malin; Del Villar, Diego; Gansel, Lars; Norrgård, Johnny R.; Persson, Lo; Winkowski, John James; Kvingedal, Eli.
Hatchery tank enrichment affects cortisol levels and shelter-seeking in Atlantic salmon (Salmo salar). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2013 ;Volum 70.(4) s. 585-590
OCEAN NINA Untitled
 
36 Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bongard, Terje; Diserud, Ola Håvard; Kvingedal, Eli; Robertsen, Grethe; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Framdriftsrapport 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2572-4) 63 s. NINA rapport(963)
NINA NTNU Untitled
 
2012
37 Fjeldstad, Hans-Petter; Uglem, Ingebrigt; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Kvingedal, Eli; Hvidsten, Nils Arne; Økland, Finn; Järnegren, Johanna.
A concept for improving Atlantic salmon Salmo salar smolt migration past hydro power intakes. Journal of Fish Biology 2012 ;Volum 81.(2) s. 642-663
NINA NTNU Untitled
 
38 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Kvingedal, Eli; Thorstad, Eva Bonsak; Larsen, Bjørn Mejdell; Hvidsten, Nils Arne; Fiske, Peder.
Laksen i Numedalslågen. Evaluering av manøvreringsreglement. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2388-1) 89 s. NINA rapport(793)
NINA Untitled
 
2011
39 Einum, Sigurd; Kvingedal, Eli.
Relative importance of size-based competitive ability and degree of niche overlap in inter-cohort competition of Atlantic salmon (Salmo salar) juveniles. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2011 ;Volum 68.(6) s. 969-976
NINA NTNU Untitled
 
40 Kvingedal, Eli; Einum, Sigurd.
Intracohort and intercohort spatial density dependence in juvenile brown trout (Salmo trutta). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2011 ;Volum 68.(1) s. 115-121
NINA NTNU Untitled
 
41 Kvingedal, Eli; Einum, Sigurd.
Prior residency advantage for Atlantic salmon in the wild: effects of habitat quality. Behavioral Ecology and Sociobiology 2011 ;Volum 65.(6) s. 1295-1303
NINA NTNU Untitled
 
42 Robertsen, Grethe; Kvingedal, Eli; Einum, Sigurd.
Is there genetic variation in the response to competition intensity in juvenile brown trout Salmo trutta?. Journal of Fish Biology 2011 ;Volum 78.(2) s. 635-646
NINA NTNU Untitled
 
2010
43 Kvingedal, Eli.
Intraspecific Competition in Stream Salmonids: The Impact of Environment and Phenotype. Trondheim: NTNU, Institutt for biologi 2010 130 s.
NTNU Untitled
 
44 Teichert, Maxim A.K.; Kvingedal, Eli; Forseth, Torbjørn; Ugedal, Ola; Finstad, Anders Gravbrøt.
Effects of discharge and local density on the growth of juvenile Atlantic salmon Salmo salar. Journal of Fish Biology 2010 ;Volum 76.(7) s. 1751-1769
NINA Untitled