Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 198 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Bartlett, Jesamine; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Sandvik, Hanno; Nordén, Jenni.
Hvor mye karbon er det lagret i norske økosystemer?. Miljødirektoratet - Avdeling for Truet natur - Seminar; 2020-05-25 - 2020-05-25
NINA NTNU Untitled
 
2 Bartlett, Jesamine; Rusch, Graciela; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Sandvik, Hanno; Nordén, Jenni.
Carbon storage in Norwegian ecosystems (revised edition). Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4604-0) 66 s. NINA rapport(1774b)
NINA Untitled
 
3 Hendrichsen, Ditte Katrine; Sandvik, Hanno; Töpper, Joachim Paul; Olsen, Siri Lie; Hilmo, Olga; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Fleisje, Erlend Magnussen.
Spredningsveier for fremmede arter i Norge. Kunnskapsstatus per 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3489-4) 157 s. NINA rapport(1735)
NINA UiO Untitled
 
4 Hilmo, Olga; Sandvik, Hanno.
Fremmede arter: Vi trenger en felles forståelse for å hindre spredning. Forskning.no 2020
NINA Untitled
 
5 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bartlett, Jesamine; Rusch, Graciela; Sandvik, Hanno; Nordén, Jenni.
Karbonlagring i norske økosystemer (revidert utgave). Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4605-7) 39 s. NINA Temahefte(76b)
NINA Untitled
 
6 Sandvik, Hanno.
Ferskvann i vannforskriften og naturindeksen. Forslag til samordning og dataflyt. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3477-1) 38 s. NINA rapport(1723)
NINA Untitled
 
7 Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth.
Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments. Ecological Solutions and Evidence 2020 ;Volum 1. s. -
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU UIA UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
2019
8 Hatteland, Bjørn Arild; Blaalid, Rakel; Sandvik, Hanno.
Fra redaktørene. Naturen 2019 ;Volum 143.(6) s. 239-240
NIBIO NINA NTNU UiB Untitled
 
9 Magnussen, Kristin Tangvik; Sandvik, Hanno.
Evaluering av fylkesmannsembetenes og sysselmannen på Svalbards arbeid mot fremmede arter. Miljøfagkonferanse; 2019-10-15 - 2019-10-17
NINA Untitled
 
10 Magnussen, Kristin; Westberg, Nina Buvik; Sandvik, Hanno; Rød, Maria; Blaalid, Rakel; Hesthagen, Trygve H.; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Evaluering av fylkesmannsembetenes og Sysselmannen på Svalbards arbeid mot fremmede arter. Oslo: Menon Economics 2019 77 s. Menon-publikasjon(121/2019)
NINA Untitled
 
11 Reiertsen, Tone; Erikstad, Kjell E; Johansen, Malin Kjellstdli; Sandvik, Hanno; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein Håkon; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge Rødli.
Effekter av akutte bestandsreduksjoner hos sjøfugl knyttet til Lofoten, Vesterålen og Barentshavet. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3285-2) 37 s. NINA rapport(1547)
NINA UiT Untitled
 
12 Sandvik, Hanno.
Expansion speed as a generic measure of spread for alien species. Acta Biotheoretica 2019 ;Volum 68. s. 227-252
NINA NTNU Untitled
 
13 Sandvik, Hanno.
Risikovurdering av fremmede arter i Norge. Naturen 2019 ;Volum 143.(6) s. 241-249
NINA Untitled
 
14 Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas C; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon E; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine B; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth.
Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions 2019 ;Volum 21.(10) s. 2997-3012
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU UIA UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
15 Sandvik, Hanno; Forsgren, Elisabet.
Marine invasive species. Ocean Talks: Tides are changing; 2019-11-22 - 2019-11-22
NINA Untitled
 
16 Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Finstad, Anders Gravbrøt; Hegre, Hanne; Moen, Toril Loennechen; Rafoss, Trond; Skarpaas, Olav; Elven, Reidar; Sandmark, Helge; Gederaas, Lisbeth.
Generic ecological impact assessment of alien species (GEIAA): the third generation of assessments in Norway. Biological Invasions 2019 ;Volum 21.(9) s. 2803-2810
NIBIO NINA NTNU UiO Untitled
 
2018
17 Magnussen, Kristin; Skjeflo, Sofie Waage; Olsen, Siri Lie; Sandvik, Hanno; Thomassen, Jørn.
Grunnlag for prioritering av innsats mot fremmede arter. Oslo: Menon Economics 2018 77 s. Menon-publikasjon(116/2018)
NINA Untitled
 
18 Sandvik, Hanno.
Klimaforskning vs. klimapolitikk. Skansen Forum; 2018-11-21 - 2018-11-21
NINA Untitled
 
19 Sandvik, Hanno.
Nytt i vurderingsmetoden. Fremmede organismer – risiko for natur, plante- og dyrehelse; 2018-06-05 - 2018-06-06
NINA Untitled
 
20 Sandvik, Hanno; Evju, Marianne; van der Meeren, Gro Ingleid; Arneberg, Per; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hesthagen, Trygve H.; Järnegren, Johanna; Moy, Frithjof Emil; Naustvoll, Lars Johan; Nordén, Jenni; Rusch, Graciela; Sandlund, Odd Terje; Ødegaard, Frode.
Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste. Trondheim: Nors institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3246-3) ;Volum 1514.82 s. NINA rapport(1514)
HAVFORSK NINA Untitled
 
2017
21 Sandvik, Hanno.
A World of Propensities.
NTNU Untitled
 
22 Sandvik, Hanno.
Abraham Wald.
NTNU Untitled
 
23 Sandvik, Hanno.
Auf der Suche nach einer besseren Welt.
NTNU Untitled
 
24 Sandvik, Hanno.
Charlotte Bühler.
NTNU Untitled
 
25 Sandvik, Hanno.
Conjectures and Refutations.
NTNU Untitled
 
26 Sandvik, Hanno.
Det åpne samfunn.
NTNU Untitled
 
27 Sandvik, Hanno.
Forskningsprogram.
NTNU Untitled
 
28 Sandvik, Hanno.
Grete Henry-Hermann.
NTNU Untitled
 
29 Sandvik, Hanno.
Hilda Geiringer.
NTNU Untitled
 
30 Sandvik, Hanno.
Karl Bühler.
NTNU Untitled
 
31 Sandvik, Hanno.
Karl Poppers filosofi.
NTNU Untitled
 
32 Sandvik, Hanno.
Kritisk eksperiment.
NTNU Untitled
 
33 Sandvik, Hanno.
København-tolkninga.
NTNU Untitled
 
34 Sandvik, Hanno.
Logik der Forschung.
NTNU Untitled
 
35 Sandvik, Hanno.
Moritz Schlick.
NTNU Untitled
 
36 Sandvik, Hanno.
Negativ utilitarisme.
NTNU Untitled
 
37 Sandvik, Hanno.
Objective Knowledge.
NTNU Untitled
 
38 Sandvik, Hanno.
Olga Taussky-Todd.
NTNU Untitled
 
39 Sandvik, Hanno.
Poppers kvantemekaniske eksperiment.
NTNU Untitled
 
40 Sandvik, Hanno.
Propensitet.
NTNU Untitled
 
41 Sandvik, Hanno.
Prøving og feiling.
NTNU Untitled
 
42 Sandvik, Hanno.
Quantum Theory and the Schism in Physics.
NTNU Untitled
 
43 Sandvik, Hanno.
Richard von Mises.
NTNU Untitled
 
44 Sandvik, Hanno.
Samfunnsvitenskap og profeti.
NTNU Untitled
 
45 Sandvik, Hanno.
Sannhetsnærhet.
NTNU Untitled
 
46 Sandvik, Hanno.
Teoriladethet.
NTNU Untitled
 
47 Sandvik, Hanno.
The Myth of the Framework.
NTNU Untitled
 
48 Sandvik, Hanno.
The Open Society and Its Enemies.
NTNU Untitled
 
49 Sandvik, Hanno.
The Open Universe.
NTNU Untitled
 
50 Sandvik, Hanno.
The Self and Its Brain.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste