Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-4 av 4

2020
1 Aas, Øystein; Indset, Marthe; Prip, Christian; Platjouw, Froukje Maria; Singsaas, Frode Thomassen.
Ecosystem-based management: Miracle or Mirage? Mapping and rapid evidence assessment of international and Nordic research literature on ecosystem-based management. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4559-3) 72 s. NINA rapport(1802)
FNI OSLOMET NINA NIVA Untitled
 
2 Aas, Øystein; Indseth, Marthe; Prip, Christian; Platjouw, Froukje Maria; Singsaas, Frode Thomassen.
Økosystem-basert forvaltning og styring – en kunnskapsoversikt. Seminar avholdt av Miljødirektoratet; 2020-04-01 - 2020-04-01
FNI NINA NMBU UiO Untitled
 
3 Aas, Øystein; Indseth, Marthe; Prip, Christian; Platjouw, Froukje Maria; Singsaas, Frode Thomassen.
Økosystem-basert forvaltning og styring – en kunnskapsoversikt. CIENS Frokostseminar; 2020-04-30 - 2020-04-30
NINA FNI NMBU UiO Untitled
 
2019
4 Haugen, Inger Marie Aalberg; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre Kind; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Björn; Christie, Hartvig C; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica Montalvan; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank Ole; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen.
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3389-7) 349 s. NINA rapport(1646)
NINA NIVA NTNU UiO Untitled