Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-8 av 8

Bok
1 Sataøen, Svein Ole; Askland, Leif.
Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-44705-9) 248 s.
HVL OSLOMET Untitled
 
2 Sataøen, Svein Ole; Nordvik, Grete; Moe, Randi.
Ny som barnehagelærer. Om veiledning som støtte i utvikling av profesjonell identitet. SEBU Forlag 2013 (ISBN 978-82-91529-39-4) 133 s.
HVL Untitled
 
Del av bok/rapport
3 Sataøen, Svein Ole.
Perler, perlebrett og perling som danningsinnhald i barnehagen. I: Barnehagen som danningsarena. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1153-1. s. 181-200
HVL Untitled
 
4 Sataøen, Svein Ole; Foss, Vigdis.
Barnehage og profesjon som politisk felt. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. s. 172-185
HVL Untitled
 
Rapport/avhandling
5 Sataøen, Svein Ole.
Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting?. Høgskolen i Bergen: Høgskolen i Bergen 2015 (ISBN 978-82-7709-207-2) 198 s.
HVL Untitled
 
6 Sataøen, Svein Ole.
Barnehagelærarutdanninga. Tilbakevendande utfordringar og uprøvde mulegheiter. Bergen: Høgskolen i Bergen 2016 (ISBN 978-82-7709-212-6) 144 s.
HVL Untitled
 
7 Sataøen, Svein Ole.
Frå førskulelærar til barnehagelærar. Den nye barnehagelærarutdanninga. Mulegheiter og utfordringar. Bergen: Høgskolen i Bergen 2014 (ISBN 978-82-7709-202-7) 159 s.
HVL Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
8 Sataøen, Svein Ole; Trippestad, Tom Are.
Den nye barnehagelærerutdanninga - bakgrunn, iverksetjing og reformutfordringar. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volum 99.(6) s. 434-448
HVL Untitled