Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-12 av 12

Bok
1 Holm, Solrun Gjertine; Hansen, Eli.
Pre- och postoperativ omvårdnad. Lund: Studentlitteratur 2000 (ISBN 9144010559) 217 s.
NORD Untitled
 
2 Holm, Solrun Gjertine; Hansen, Eli.
Pre- og postoperativ sykepleie. Fagbokforlaget 1998 (ISBN 8276743803) 219 s.
NORD Untitled
 
3 Holm, Solrun Gjertine; Kummeneje, Ingrid.
Pre- og postoperativ sykepleie 2. utgave Med dagkirurgi. Fagbokforlaget 2009 (ISBN 9788245007930) 256 s.
NORD NLSH Untitled
 
4 Holm, Solrun Gjertine; Notevarp, Jan Olav.
Administrering av legemidler. Fagbokforlaget 2001 (ISBN 8276745172) 213 s.
VID NORD Untitled
 
5 Holm, Solrun Gjertine; Notevarp, Jan Olav.
Klini„ko rukovanje lekovima Klinisk legemiddelhåndtering. Fagbokforlaget 2009 (ISBN 9789940903121) 228 s.
NORD Untitled
 
6 Holm, Solrun Gjertine; Notevarp, Jan Olav.
Klinisk legemiddelhåndtering. Fagbokforlaget 2007 (ISBN 9788245002201) 246 s.
VID NORD Untitled
 
Rapport/avhandling
7 Holm, Solrun Gjertine.
Knapt med tid i hjemmetjenesten – om kjøreruter, skjulte tjenester og tidspress. : Nord Universitet 2017 (ISBN 978-82-93196-18-1) 216 s.
NORD Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
8 Holm, Solrun.
Kompresjonsstrømper til besvær?. Geriatrisk sykepleie 2014 ;Volum 6.(2) s. 16-19
NORD Untitled
 
9 Holm, Solrun.
Sykepleiefaglige utfordringer i hjemmetjenesten – hvordan organiseres besøk hos brukere som får to eller flere besøk daglig?. Geriatrisk sykepleie 2014 ;Volum 6.(2) s. 24-34
NORD Untitled
 
10 Holm, Solrun; Angelsen, Ragnhild.
A descriptive retrospective study of time consumption in home care services: How do employees use their working time?. BMC Health Services Research 2014 ;Volum 14. s. -
NORD Untitled
 
11 Holm, Solrun Gjertine.
Administrering av intramuskulære injeksjoner. Tidsskriftet sykepleien 1998 (nr 15) s. 56-59
NORD Untitled
 
12 Holm, Solrun; Mathisen, Terje Andreas; Sæterstrand, Torill Margaret; Brinchmann, Berit Støre.
Allocation of home care services by municipalities in Norway: a document analysis. BMC Health Services Research 2017 ;Volum 17.(673)
NORD Untitled