Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 82 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Johnsen, Stein Ivar; Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias Houge.
Fiskebiologiske undersøkelser i Varaldsjøen. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3437-5) 18 s. NINA rapport(1687)
NINA Untitled
 
2019
2 Dervo, Børre Kind; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias Houge.
Rusefangst av stor- og småsalamander i Akershus 2019. En videreføring av den nasjonale overvåkningen av storsalamander i Norge. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3484-9) 15 s. NINA rapport(1730)
NINA Untitled
 
3 Garmo, Øyvind Aaberg; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias Houge; Håll, Johnny Peter; Løvik, Jarl Eivind; Olstad, Kjetil.
Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Rapport fra overvåking i perioden 2015-2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7135-5) 119 s. NIVA-rapport(7400)
NINA NIVA Untitled
 
4 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar.
Ferdsel på Hardangervidda 2016-2019. Styringsgruppemøte; 2019-03-21 - 2019-03-21
NINA Untitled
 
5 Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger; Jensen, Thomas Correll; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Mutinova, Petra Thea; Dokk, John Gunnar; Kemp, Joanna Lynn; Holter, Tobias Houge.
Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7129-4) 60 s. NIVA-rapport(7394)
NINA NIVA Untitled
 
6 Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje; Eloranta, Antti; Gjelland, Karl Øystein; Bærum, Kim Magnus; Dokk, John Gunnar; Bækkelie, Knut Andreas Eikland.
Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune. Effekter av fem år med tynningsfiske etter sik Stein. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3254-8) 51 s. NINA rapport(1517)
NINA Untitled
 
7 Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Olstad, Kjetil; Håll, Johnny Peter; Garmo, Øyvind Aaberg; Økelsrud, Asle.
Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7133-1) 36 s. NIVA-rapport(7398)
NINA NIVA Untitled
 
8 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, David; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. : NIVA 2019 177 s. NIVA-rapport(7414)
NINA NIVA Untitled
 
2018
9 Aas, Øystein; Vistad, Odd Inge; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; Dokk, John Gunnar.
Korttidseffektar av å skilte og merke turruter?. Miniseminar om friluftsliv; 2018-05-15 - 2018-05-15
NINA NMBU Untitled
 
10 Brabrand, Åge; Olstad, Kjetil; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar.
Fiskebiologisk undersøkelse av Bandak, Telemark.. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2018 (ISBN 978-82-7970-093-7) 39 s. UiO Naturhistorisk museum Rapport(72)
NINA UiO Untitled
 
11 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav; Romtveit, Lena; Dokk, John Gunnar.
Ferdselsregistreringer på Hardangervidda. Villreinrådets fagdag 2018; 2018-06-07 - 2018-08-07
NINA NMBU Untitled
 
12 Johnsen, Stein Ivar; Qvenild, Tore; Dokk, John Gunnar; Rognerud, Sigurd.
Fiskebiologiske undersøkelser i Storinnsjøen, Tynset kommune Mulige effekter etter introduksjon av ørekyte. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3273-9) 28 s. NINA rapport(1535)
NINA NIVA Untitled
 
13 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Løvik, Jarl Eivind; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1057 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 81 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
14 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Persson, Jonas; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1054 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 80 s.
NINA NIVA UiO UiT Untitled
 
15 Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Dokk, John Gunnar; Romtveit, Lena; Strand, Olav; Holter, Tobias Houge.
Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2017. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3268-5) ;Volum 1530.130 s. NINA rapport(1530)
NINA Untitled
 
16 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7022-8) 193 s. NIVA-rapport(7287)
NINA NIVA Untitled
 
17 Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar.
Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3171-8) ;Volum 1440.92 s. NINA rapport(1440)
NINA Untitled
 
2017
18 Brabrand, Åge; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Rustadbakken, Atle; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob.
Klassifisering av økologisk tilstand av Hurdalssjøen med fisk som kvalitetselement. Oslo: Naturhistorisk museum, Univ. i Oslo 2017 (ISBN 978-82-7970-086-9) 61 s. UiO Naturhistorisk museum Rapport(65)
NINA UiO NMBU Untitled
 
19 Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3034-6) ;Volum 1331.168 s. NINA rapport(1331)
NINA Untitled
 
20 Gundersen, Vegard; Sofie, Selvaag; Strand, Olav; Dokk, John Gunnar.
Ferdselsprosjektet på Hardangervidda 2017. Styringsgruppemøte for GPS-merkeprosjektet; 2017-12-12 - 2017-12-12
NINA NMBU Untitled
 
21 Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Hyllsjøene i Engerdal kommune. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3103-9) ;Volum 1378.22 s. NINA rapport(1378)
NINA Untitled
 
22 Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Garmo, Øyvind Aaberg; Dokk, John Gunnar.
Flensjøen i kommunene Røros og Os 2016. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6907-9) 35 s. NIVA-rapport(7172)
NINA NIVA Untitled
 
23 Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar.
Fiskeundersøkelse i Oppstadåa, Sør Odal kommune, 2017. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3169-5) ;Volum 1439.17 s. NINA rapport(1439)
NINA Untitled
 
24 Rybråten, Stine; Nerhoel, Ingrid; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdsel og næringsutvikling i Forollhogna. Forollhognakonferansen; 2017-03-13
NINA NMBU Untitled
 
25 Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jonsson, Bror; Mjelde, Marit; Molversmyr, Åge; Persson, Jonas; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3090-2) ;Volum 1369.175 s. NINA rapport(1369)
NINA NIVA NORCE UiB Untitled
 
2016
26 Foldvik, Anders; Bremset, Gunnbjørn; Dokk, John Gunnar.
Elektrisk båtfiske i Tanaelva. Kartlegging av fiskesamfunn i september 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2786-5) ;Volum 1162.21 s. NINA rapport(1162)
NINA Untitled
 
27 Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Dokk, John Gunnar; Panzacchi, Manuela.
Forollhogna området er helt unikt. Forollhogna 2016 ;Volum 1. s. 12-13
NINA NMBU Untitled
 
28 Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Einunna, Folldal kommune. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2728-5) ;Volum 1108.21 s. NINA rapport(1108)
NINA Untitled
 
29 Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Marsjøen Folldal kommune. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2727-8) ;Volum 1107.19 s. NINA rapport(1107)
NINA Untitled
 
2015
30 Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar.
Kartlegging av viktige funksjonsområder for fisk i Gudbrandsdalslågen. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2798-8) 26 s. NINA rapport(1173)
NINA Untitled
 
31 Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Lydersen, Espen; Dokk, John Gunnar.
Flensjøen i kommunene Røros og Os 2013. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking siden 2005. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6570-5) 33 s. NIVA-rapport(6835)
USN NINA NIVA Untitled
 
32 Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Olstad, Kjetil.
Fiskesamfunnet i Femund-/Trysil-/Klaräleven. Resultater fra båtelfiske i perioden 2011-2013. I: Vänerlaxens fria gång. Två länder, en älv. Ekologisk status och underlag til åtgärdsprogram for Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden.. Hamar/Karlstad: Fylkesmannen i Hedmark/Länsstyrelsen i Värmland 2015 ISBN 82-7555-155-2. s. 96-101
NINA Untitled
 
33 Museth, Jon; Gustaffson, Pär; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar.
Vilken potential för laxproduktion har Femund-/Trysil-/Klarälven? Biotopkartering og beräkning av lek-/gytebeståndsmål. I: Vänerlaxens fria gång. Två länder, en älv. Ekologisk status och underlag til åtgärdsprogram for Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden.. Hamar/Karlstad: Fylkesmannen i Hedmark/Länsstyrelsen i Värmland 2015 ISBN 82-7555-155-2. s. 160-172
NINA Untitled
 
2014
34 Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Bremnes, Trond; Marthinsen, Gunnhild; Dokk, John Gunnar; Museth, Jon.
Påvisning av gyteområder for asp og erfaring med bruk av el-fiskebåt i Leira og Nitelva. Oslo: Naturhistorisk museum, UiO 2014 (ISBN 978-82-7970-054-8) 25 s. UiO Naturhistorisk museum Rapport(38)
NINA UiO Untitled
 
35 Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Dokk, John Gunnar.
Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma i perioden 2008-2013. Miljøoppfølging av gyte- og oppvekstområder for ørret ved Svanfoss og Ertesekken. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2626-4) 19 s. NINA rapport(1016)
NINA Untitled
 
36 Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar.
Vurdering av Åkersvika som funksjonsområde for fisk - Effekter av vegbygging og foreslåtte miljøtiltak. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2693-6) 44 s. NINA rapport(1074)
NINA Untitled
 
37 Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar.
Overvåking av fiskesamfunnet og innslaget av settefisk i Glomma - vil båtelfiske kunne oppfylle kravene i Vannforskriften?. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2673-8) 26 s. NINA rapport(1056)
NINA Untitled
 
38 Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar.
Habitatkartlegging av Ljøra med sideelver 2014. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2755-1) 24 s. NINA rapport(1133)
NINA Untitled
 
39 Sandlund, Odd Terje; Linløkken, Arne; Gjelland, Karl Øystein; Johnsen, Stein Ivar; Rognerud, Sigurd; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Garmo, Øyvind Aaberg; Walseng, Bjørn.
Fiskesamfunnet i Osensjøen, Trysil og Åmot kommuner Hedmark. Status i 2013 og endringer siden 1970-åra. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2662-2) 54 s. NINA rapport(1046)
HINN NINA NIVA NTNU Untitled
 
2013
40 Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Skurdal, Jostein; Dokk, John Gunnar.
Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen. Gyteområder for ørret og forekomst av Gjendeflue. Lillihammer: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2534-2) NINA rapport(930)
NINA NMBU Untitled
 
41 Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Dokk, John Gunnar.
Fiskebiologisk undersøkelse i Møkeren, Kongsvinger kommune - Beskrivelse av fiskesamfunnet og vurdering av forhold for ørret og ørretutsettinger. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2553-3) 18 s. NINA rapport(948)
NINA NMBU Untitled
 
42 Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Rognerud, Sigurd; Dokk, John Gunnar.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fundin, Oppdal og Folldal kommuner. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2575-5) 26 s. NINA rapport(966)
NINA NIVA NMBU Untitled
 
43 Kraabøl, Morten; Braband, Åge; Bremnes, Trond; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob; Schartum, Eivind.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet - Resultater fra undersøkelsene i 2012. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2561-8) 28 s. NINA rapport(955)
NINA UiO NMBU Untitled
 
44 Kraabøl, Morten; Fjeld, Guro; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Dervo, Børre Kind; Skurdal, Jostein.
The old trout Salmo trutta in the pond. Journal of Fish Biology 2013 ;Volum 82.(5) s. 1717-1719
NINA Untitled
 
45 Kraabøl, Morten; Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Skurdal, Jostein; Dokk, John Gunnar.
Telemetristudier av nedvandrende smolt og utgytt Hunderørret forbi Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen i 2011 og 2012. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2545-8) 41 s. NINA rapport(940)
NINA Untitled
 
46 Museth, Jon; Berge, Olav; Kraabøl, Morten; Dokk, John Gunnar.
Forsvarets anlegg for oversetting over vassdrag (OVAS) i Søndre Rena: Resultater fra overvåking av effekter på fiskebestanden,2008 – 2012. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2606-6) 43 s. NINA rapport(996)
HINN NINA NMBU Untitled
 
47 Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar; Dervo, Børre Kind; Skurdal, Jostein.
Båtelfiske – effektivt verktøy for kartlegging av fiskesamfunn. Jakt og fiske 2013 (9-2013) s. 58-62
NINA Untitled
 
48 Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Dokk, John Gunnar; Skurdal, Jostein.
Overvåking av fiskesamfunn i store vassdrag etter vannforskriften. Vann 2013 (2) s. 205-216
NINA Untitled
 
49 Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Thomassen, Gaute; Dokk, John Gunnar.
Nedvandring av ørret forbi Eid kraftverk og kartlegging av fiskesamfunnet i Begna. Telemetristudie og pilotprosjekt med elfiskebåt. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2549-6) 30 s. NINA rapport(944)
NINA NMBU Untitled
 
2012
50 Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Berger, Hans Mack; Dokk, John Gunnar; Museth, Jon.
Ungfiskundersøkelser i Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2465-9) 29 s. NINA rapport(870)
NINA Untitled
 
    Vis neste liste