Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 72 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Jensås, Jan Gunnar; Borgos, Terje; Rognes, Torstein; Ulvan, Eva Marita.
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 28 s. NINA rapport(1765)
NINA Untitled
 
2 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Ulvan, Eva Marita.
Ungfiskundersøkelser i Børsaelva og Vigda høsten 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3495-5) 32 s. NINA rapport(1740)
NINA Untitled
 
3 Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Solem, Øyvind; Thorstad, Eva Bonsak; Morten, Kraabøl; Holthe, Espen; Puffer, Michael; Økland, Finn.
Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA UiT Untitled
 
2019
4 Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind.
Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3356-9) 103 s. NINA rapport(1614)
NINA Untitled
 
5 Fiske, Peder; Finstad, Bengt; Kvingedal, Eli; Solem, Øyvind; Berg, Marius; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson.
Hvor stor del av laksesmolten overlever oppholdet i havet – hva har nye merkemetoder lært oss?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-23
NINA Untitled
 
6 Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Pettersen, Oskar; Sandercock, Brett; Solem, Øyvind; Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle.
Monitoring presence and abundance of two gyrodactylid ectoparasites and their salmonid hosts using environmental DNA. Environmental DNA 2019
NINA Untitled
 
7 Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Hedger, Richard David; Finstad, Anders Gravbrøt; Fiske, Peder; Foldvik, Anders; Forseth, Torbjørn; Forsgren, Elisabet; Kvingedal, Eli; Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Ugedal, Ola.
Vurdering av metodikk for andregenerasjons gytebestandsmål for norske laksebestander. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-2982-1) 58 s. NINA rapport(1303)
NINA NTNU Untitled
 
8 Holthe, Espen; Sollien, Vegard Pedersen; Bjøru, Bjørn; Hansen, Martin; Vaagan, Jo; Solberg, Kari Anne; Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind.
Gytefiskundersøkelser i Åelvvassdraget og Hollaelva, Hemne kommune 2018. : Veterinærinstituttet 2019 19 s. Veterinærinstituttets rapportserie(2)
NINA VETINST Untitled
 
9 Holthe, Espen; Vartdal, Egil Andreas; Foldvik, Anders; Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind; Bremset, Gunnbjørn.
Pilotområder i Gaula - forslag til habitatforbedrende tiltak. Referansegruppemøte; 2019-12-04 - 2019-12-04
NINA Untitled
 
10 Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Aalbu, Frode; Pettersen, Oskar; Havn, Torgeir Børresen.
Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3369-9) 22 s. NINA rapport(1626)
NINA Untitled
 
11 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Hatten, Lise; Bongard, Terje; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein.
Solem, Ø., Bergan, M.A., Bremset, G., Havn, T.B., Jensås, J.G., Ulvan, E.M., Hatten, L., Bongard, T., Borgos, T., Nielsen, L.E. & Rognes, T. 2019. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2018. NINA Rapport 1619. Norsk institutt for naturforskning. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3361-3) 54 s. NINA rapport(1619)
NINA Untitled
 
12 Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Karlsson, Sten; Bergan, Morten Andre; Hindar, Kjetil; Skoglund, Sigrid Østrem; Pettersen, Oskar.
Ungfiskundersøkelser i Usma (Sunndal) høsten 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3362-0) 23 s. NINA rapport(1620)
NINA Untitled
 
13 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen; Havn, Torgeir Børresen; Pettersen, Oskar; Sollien, Vegard Pedersen; Nielsen, Lars Eivind; Fugger, Sven; Fugger, Katharina; Nøstum, Bendik Løkken; Kleven, Rolf; Bremset, Gunnbjørn.
Gytefisktellinger i Børsaelva, Skjenaldelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3365-1) 35 s. NINA rapport(1622)
NINA VETINST Untitled
 
14 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Lamberg, Anders; Bergan, Morten Andre; Forseth, Torbjørn; Gabrielsen, Sven Erik; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Kvingedal, Eli; Skoglund, Sigrid Østrem; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3373-6) 93 s. NINA rapport(1630)
NINA NORCE Untitled
 
15 Sollien, Vegard Pedersen; Havn, Torgeir Børresen; Pettersen, Oskar; Nielsen, Lars Eivind; Sandodden, Roar; Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind.
Gytefisktellinger i Austerelva og Ferja (Årgårdsvassdraget). Årsrapport 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3378-1) 15 s. NINA rapport(1635)
NINA VETINST Untitled
 
16 Thorstad, Eva Bonsak; Diserud, Ola Håvard; Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Bjørum, Lars Rasmus Oftedal; Kristensen, Torstein; Urke, Henning Andre; Johansen, Martin Rognli; Lennox, Robert J.; Fiske, Peder; Uglem, Ingebrigt.
The risk of individual fish being captured multiple times in a catch and release fishery. Fisheries Management and Ecology 2019 s. 1-10
NORD NINA NORCE NTNU Untitled
 
2018
17 Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind.
Problemkartlegging, ungfiskovervåking og anslag på tapt areal og redusert produksjonevne i små sidevassdrag til Gaula. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3228-9) ;Volum 1497.100 s. NINA rapport(1497)
NINA Untitled
 
18 Havn, Torgeir Børresen; Solem, Øyvind; Kraabøl, Morten; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen; Puffer, Michael; Thorstad, Eva Bonsak; Økland, Finn.
Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3145-9) ;Volum 1416.31 s. NINA rapport(1416)
NINA VETINST Untitled
 
19 Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil; Eriksen, Line Birkeland; Saksgård, Randi J.; Solem, Øyvind.
Genetisk kartlegging av sjøørretbestanden i Drivavassdraget. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3194-7) ;Volum 1463.14 s. NINA rapport(1463)
NINA Untitled
 
20 Solem, Øyvind; Aalbu, Frode; Mo, Tor Atle.
Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3146-6) ;Volum 1417.22 s. NINA rapport(1417)
NINA Untitled
 
21 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein.
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3143-5) ;Volum 1414.45 s. NINA rapport(1414)
NINA Untitled
 
22 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Nielsen, Lars Eivind.
Ungfiskundersøkelser i Vigda høsten 2017. Trondheim, Norway: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3220-3) ;Volum 1489.20 s. NINA rapport(1489)
NINA Untitled
 
23 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Turtum, Marte; Krogdahl, Rune; Ulvan, Eva Marita.
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017. Trondheim, Norway: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3189-3) ;Volum 1458.80 s. NINA rapport(1458)
NINA Untitled
 
24 Solem, Øyvind; Forseth, Torbjørn; Bergan, Morten Andre; Gabrielsen, Sven Erik; Jensås, Jan Gunnar; Skår, Bjørnar; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3199-2) ;Volum 1468.50 s. NINA rapport(1468)
NINA NORCE Untitled
 
25 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen; Kleven, Rolf; Kvitvang, Hans Fredrik; Nielsen, Lars Eivind; Nøstum, Bendik Løkken; Pettersen, Oskar; Sollien, Vegard Pedersen.
Gytefisktellinger i Børsaelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3144-2) ;Volum 1415.30 s. NINA rapport(1415)
NINA VETINST Untitled
 
26 Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind; Berg, Marius; Kvingedal, Eli; Forseth, Torbjørn; Foldvik, Anders.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget i perioden 2017 - 2022, oppdatering 2018. Fagrådsmøte Orkla; 2018-11-21 - 2018-11-21
NINA Untitled
 
2017
27 Bergan, Morten Andre; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Myklebost, Heidi Elin; Gjershaug, Jan Ove; Solem, Øyvind.
Undersøkelser av biologisk mangfold i Hofstadelva, Stjørdal, etter erosjonssikring og restaurering -Resultater og vurderinger fra feltsesongen 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3004-9) ;Volum 1320.45 s. NINA rapport(1320)
NINA Untitled
 
28 Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind.
Problemkartlegging og overvåking av små sidevassdrag til Gaula. Årsrapport 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3078-0) ;Volum 1363.47 s. NINA rapport(1363)
NINA Untitled
 
29 Bremset, Gunnbjørn; Urke, Henning André; Solem, Øyvind; Kjøsnes, Arne Jørgen; Kristensen, Torstein; Ulvund, John Birger.
Studier av vandring hos sjøaure fra Driva. Vandringsmønster i elv og sjø i perioden 2009-2011. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2903-6) ;Volum 1253.28 s. NINA rapport(1253)
NINA NMBU Untitled
 
30 Holthe, Espen; Solem, Øyvind; Sollien, Vegard Pedersen; Sandodden, Roar; Nielsen, Lars Eivind; Hansen, Martin; Vaagan, Jo; Ulvan, Eva Marita; Adolfsen, Pål.
Gytefiskundersøkelser i Hollaelva, Søa- og Åelvvassdragene, Hemne kommune, 2017.. TRONDHEIM: Veterinærinstituttet 2017 28 s.
NINA VETINST Untitled
 
31 Solem, Øyvind.
Elfiske og skjulmålinger som metode for å kartlegge ungfiskbestander og habitat. Restaurering av sjøaurebekker med VK2 fra Øya videregående skole; 2017-09-20 - 2017-09-20
NINA Untitled
 
32 Solem, Øyvind.
Fiskeundersøkelser i Drivavassdraget 2017. Folkemøte om fiskesperra i Driva; 2017-09-21 - 2017-09-21
NINA Untitled
 
33 Solem, Øyvind.
Gytefiskundersøkelser i Vigda høsten 2016, planlagt aktivitet i 2017. Årsmøte elveeierlag; 2017-04-04 - 2017-04-04
NINA Untitled
 
34 Solem, Øyvind.
Overvåking av ungfiskbestander i Gaulavassdraget, 2013 - 2017. Helhetlig tiltaksplan for Gaulavassdraget; 2017-11-01 - 2017-11-01
NINA Untitled
 
35 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Jensås, Jan Gunnar; Bongard, Terje; Berntsen, Henrik H.; Havn, Torgeir Børresen; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein.
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3005-6) ;Volum 1316.45 s. NINA rapport(1316)
NINA Untitled
 
36 Solem, Øyvind; Bremset, Gunnbjørn; Aronsen, Tonje; Kraabøl, Morten; Olstad, Kjetil; Aalbu, Frode.
Fiskeundersøkelser i Drivavassdraget. Sammenstilling av resultater fra perioden 1977-2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2877-0) ;Volum 1237.108 s. NINA rapport(1237)
NINA Untitled
 
37 Solem, Øyvind; Jensås, Jan Gunnar.
Presentasjon av merkestudier i Vigda samt generell biologi for laks og sjøaure. Ekskursjon Øya videregående skole VK1, naturbruk; 2017-05-23
NINA Untitled
 
2016
38 Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind.
Problemkartlegging og overvåking av sidevassdrag til Gaula, Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2884-8) ;Volum 1242.79 s. NINA rapport(1242)
NINA Untitled
 
39 Holthe, Espen; Solem, Øyvind; Bremset, Gunnbjørn; Hansen, Martin; Havn, Torgeir Børresen; Nilsen, Lars Eivind; Skei, Bjørn Borge; Vaagan, Jo.
Gytefisktellinger i Søa- og Åelvvassdragene, Hemne kommune. Trondheim: Veterinærinstituttet 2016 23 s. Veterinærinstituttets rapportserie(23-2016)
NINA VETINST Untitled
 
40 Lennox, Robert J.; Diserud, Ola Håvard; Cooke, Steven J.; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Uglem, Ingebrigt.
Influence of gear switching on recapture of Atlantic salmon (Salmo salar) in catch-and- release fisheries. Ecology of Freshwater Fish 2016 ;Volum 25.(3) s. 422-428
NINA Untitled
 
41 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Bongard, Terje; Jensås, Jan Gunnar; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein; Skoglund, Sigrid Østrem; Ulvan, Eva Marita.
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2851-0) ;Volum 1220.33 s. NINA rapport(1220)
NINA Untitled
 
42 Solem, Øyvind; Holthe, Espen; Bergan, Morten Andre; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Foldvik, Anders; Nielsen, Lars Eivind; Nøstum, Bendik Løkken; Saksgård, Laila M.; Ulvan, Eva Marita.
Fiskeundersøkelser i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2879-4) ;Volum 1239.29 s. NINA rapport(1239)
NINA VETINST Untitled
 
43 Solem, Øyvind; Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen; Nielsen, Lars Eivind; Nøstum, Bendik Løkken; Ulvan, Eva Marita.
Gytefisktellinger i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2969-2) ;Volum 1295.22 s. NINA rapport(1295)
NINA VETINST Untitled
 
2015
44 Bremset, Gunnbjørn; Robertsen, Grethe; Bongard, Terje; Berg, Marius; Aronsen, Tonje; Jensås, Jan Gunnar; Solem, Øyvind; Ulvund, Tore Rødseth.
Reguleringsundersøkelser i Ålvunda. Samlerapport fra undersøkelser i 2012-2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2741-4) 49 s. NINA rapport(1119)
NINA Untitled
 
45 Havn, Torgeir Børresen; Uglem, Ingebrigt; Solem, Øyvind; Cooke, Steven J.; Whoriskey, Frederick G.; Thorstad, Eva Bonsak.
The effect of catch-and-release angling at high water temperatures on behaviour and survival of Atlantic salmon Salmo salar during spawning migration. Journal of Fish Biology 2015 ;Volum 87.(2) s. 342-359
NINA Untitled
 
46 Lennox, Robert J.; Uglem, Ingebrigt; Cooke, Steven J.; Næsje, Tor; Whoriskey, Frederick G.; Havn, Torgeir Børresen; Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind; Thorstad, Eva Bonsak.
Does Catch-and-Release Angling Alter the Behavior and Fate of Adult Atlantic Salmon During Upriver Migration?. Transactions of the American Fisheries Society 2015 ;Volum 144.(2) s. 400-409
NINA Untitled
 
47 Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Aronsen, Tonje; Thorstad, Eva Bonsak; Solem, Øyvind; Økland, Finn; Havn, Torgeir Børresen.
Oppvandring og fordeling av laks i Osenvassdraget i Molde kommune: Resultater fra undersøkelser i 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2812-1) 34 s. NINA rapport(1184)
NINA Untitled
 
2014
48 Havn, Torgeir Børresen; Uglem, Ingebrigt; Lennox, Robert; Solem, Øyvind; Foldvik, Anders; Thorstad, Eva Bonsak.
Hvordan går det med gjenutsatt laks?. Diskusjon/feltdag med fang og slipp som tema; 2014-08-21 - 2014-08-21
NINA Untitled
 
49 Havn, Torgeir Børresen; Uglem, Ingebrigt; Solem, Øyvind; J. Cooke, Steven; G. Whoriskey, Frederick; Thorstad, Eva Bonsak.
The effect of catch-and-release at high water temperatures on behavior and survival of Atlantic salmon. 7th World Recreational Fishing Conference; 2014-09-01 - 2014-09-04
NINA Untitled
 
50 Solem, Øyvind.
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget 2013. Åpent folkemøte; 2014-02-06 - 2014-02-06
NINA Untitled
 
    Vis neste liste