Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 228 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Sandlund, Odd Terje; Thorstad, Eva Bonsak; Fiske, Peder.
Pukkellaks i Norge, 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4580-7) 37 s. NINA rapport(1821)
NINA Untitled
 
2 Durif, Caroline; Diserud, Ola Håvard; Sandlund, Odd Terje; Thorstad, Eva Bonsak; Poole, Russell; Bergesen, Knut; Bergesen, Knut Aanestad; Escobar-Lux, Rosa H; Shema, Steven; Vøllestad, Leif Asbjørn.
Age of European silver eels during a period of declining abundance in Norway. Ecology and Evolution 2020
HAVFORSK NINA UiO Untitled
 
3 Gjelland, Karl Øystein; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Brabrand, Åge; Kristoffersen, Roar; Svenning, Martin; Eloranta, Antti; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Solberg, Ingrid; Sandlund, Odd Terje.
Overvåking av fisk i store innsjøer – FIST 2018. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4504-3) 116 s. NINA rapport(1749)
NINA UiO UiT Untitled
 
4 Hesthagen, Trygve H.; Rikstad, Anton; Adolfsen, Pål; Sandlund, Odd Terje; Bardal, Helge; Bergan, Morten Andre; Berger, Hans Mack; Finstad, Anders Gravbrøt; Olsen, Kay-Arne; Nøst, Terje; Sandodden, Roar; Sivertsgård, Rolf; Slettom, Lars.
Omfattende spredning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag. Vann 2020 ;Volum 55.(01 2020) s. 19-36
NINA NTNU VETINST Untitled
 
5 Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre; Malmstrøm, Martin; Rimstad, Espen; Robertson, Lucy; Sandlund, Odd Terje; Thorstad, Eva Bonsak; Vollset, Knut; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Järnegren, Nina Johanna; Kirkendall, Lawrence R.; Måren, Inger Elisabeth; Nielsen, Anders; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Velle, Gaute.
Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha). Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES). Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2020 (ISBN 978-82-8259-334-2) 157 s. VKM Report(2020:01)
MET NIBIO NINA NORCE UiB UiO NMBU VETINST Untitled
 
6 Sandlund, Odd Terje; Johnsen, Stein Ivar; Myrvold, Knut Marius.
Fortsatt nedgang i gytemoden størrelse hos lagesilda i Osensjøen. Prøvefiske i 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4530-2) 16 s. NINA rapport(1773)
NINA Untitled
 
2019
7 Dorber, Martin; Mattson, Kim Rainer; Sandlund, Odd Terje; May, Roelof Frans; Verones, Francesca.
Quantifying net water consumption of Norwegian hydropower reservoirs and related aquatic biodiversity impacts in Life Cycle Assessment. Environmental impact assessment review 2019 ;Volum 76. s. 36-46
NINA NTNU Untitled
 
8 Fiske, Peder; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Thorstad, Eva Bonsak; Ugedal, Ola; Sandlund, Odd Terje; Uglem, Ingebrigt.
Pukkellaks - foreløpige resultater fra 2019. Møte Norske lakseelver; 2019-10-19 - 2019-10-19
NINA UiT Untitled
 
9 Foldvik, Anders; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje.
Vurdering av Randselva som gyte- og oppvekstareal for ørret etter eventuell riving av Viuldammen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3353-8) 21 s. NINA rapport(1611)
NINA Untitled
 
10 Gjelland, Karl Øystein; Sandlund, Odd Terje; Postler, Christoph; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Eloranta, Antti; Pettersen, Oskar; Solberg, Ingrid; Saksgård, Randi J..
Overvåking av fisk i store innsjøer (FIST) i 2017. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3387-3) 78 s. NINA rapport(1644)
NINA NORCE Untitled
 
11 Hesthagen, Trygve H.; Sandlund, Odd Terje.
Spredning av ferskvannsfisk - en nasjonal kartlegging.. pH-status : forum for sur nedbør og kalking 2019 ;Volum 25.(4) s. 8-9
NINA Untitled
 
12 Hesthagen, Trygve H.; Sandlund, Odd Terje.
Spredning av nasjonalt og regionalt fremmede fiskearter i norske vassdrag.. Naturen 2019 ;Volum 143.(6) s. 272-279
NINA Untitled
 
13 Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje; Eloranta, Antti; Gjelland, Karl Øystein; Bærum, Kim Magnus; Dokk, John Gunnar; Bækkelie, Knut Andreas Eikland.
Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune. Effekter av fem år med tynningsfiske etter sik Stein. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3254-8) 51 s. NINA rapport(1517)
NINA Untitled
 
14 Kärgenberg, Einar; Thorstad, Eva Bonsak; Järvekülg, Rein; Sandlund, Odd Terje; Saadre, Ene; Økland, Finn; Thalfeldt, Mart; Tambets, Meelis.
Behaviour and mortality of downstream migrating Atlantic salmon smolts at a small power station with multiple migration routes. Fisheries Management and Ecology 2019 s. 1-9
NINA Untitled
 
15 Knudsen, Rune; Eloranta, Antti; Siwertsson, Anna; Paterson, Rachel A.; Power, Michael; Sandlund, Odd Terje.
Introduction of Mysis relicta (Mysida) reduces niche segregation between deep-water Arctic charr morphs. Hydrobiologia 2019 ;Volum 840.(1) s. 245-260
NINA UiT Untitled
 
16 Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje.
Status for storørret i Norge og erfaringer med overvåking av storørreten i Storsjøen i Rendalen. Fagkveld i regi av Engerdal Fjellstyre; 2019-05-27 - 2019-05-27
NINA Untitled
 
17 Sandlund, Odd Terje.
Fisk i klassifiseringen. Klassifiseringskurs ts konferansesenter, Helsfyr; 2019-11-25 - 2019-11-26
NINA Untitled
 
18 Sandlund, Odd Terje.
Hva er problemet med fremmede fiskearter?. De nordiske jakt- og fiskedager; 2019-08-10 - 2019-08-10
NINA Untitled
 
19 Sandlund, Odd Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Gjelland, Karl Øystein.
Overvåkingsundersøkelser i Eikesdalsvatnet – ØKOSTOR- og FIST-programmene 2017. FISKEBIOLGISKE UNDERSØKELSER OG TILTAK I AURAVASSSDRAGET; 2019-05-22 - 2019-05-22
NINA Untitled
 
20 Sandlund, Odd Terje; Gjelland, Karl Øystein.
Fish in Norwegian large lakes (FIST) – WFD-induced building of knowledge. Fagseminar; 2019-04-12 - 2019-04-12
NINA Untitled
 
21 Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon.
Auren i Femunden, Isteren og Engeren - overvåking ved skjellanalyse. Fagkveld om storørreten i Femund, Isteren og Engeren; 2019-05-27 - 2019-05-27
NINA Untitled
 
22 Sandlund, Odd Terje; Saksgård, Randi J.; Næsje, Tor.
Fiskespisende storaure i en innsjø dominert av sik. Vann 2019 (01-2019) s. 7-19
NINA Untitled
 
23 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, David; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. : NIVA 2019 177 s. NIVA-rapport(7414)
NINA NIVA Untitled
 
24 Thorstad, Eva Bonsak; Brandsegg, Hege; Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H..
Uklar farskapssak - en historie om bekkerøye og tigerørret. pH-status : forum for sur nedbør og kalking 2019 ;Volum 25.(3) s. 6-6
NINA Untitled
 
2018
25 Berntsen, Henrik H.; Sandlund, Odd Terje; Ugedal, Ola; Thorstad, Eva Bonsak; Fiske, Peder; Urdal, Kurt; Skaala, Øystein; Fjeldheim, Per Tommy; Skoglund, Helge; Larsen, Bjørn Florø; Muladal, Rune; Uglem, Ingebrigt.
Pukkellaks i Norge, 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3310-1) ;Volum 1571.NINA rapport(1571)
HAVFORSK NINA UiT Untitled
 
26 Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Sandlund, Odd Terje.
Fisk i vannforskriften. Undervisning i VANNTEMA; 2018-11-01
NINA Untitled
 
27 Dervo, Børre Kind; Skurdal, Jostein; Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon.
Mjøsens fisker og fiskerier gjennom 100 år. Tidsskriftet Utmark 2018 (2017-2)
NINA Untitled
 
28 Dorber, Martin; May, Roelof Frans; Sandlund, Odd Terje; Verones, Francesca.
Impacts of flow alteration on aquatic biodiversity in Life Cycle Assessment: the case of Norwegian hydropower. Gordon Research Conference on Industrial Ecology (GRC); 2018-05-20 - 2018-05-25
NINA NTNU Untitled
 
29 Dorber, Martin; May, Roelof Frans; Sandlund, Odd Terje; Verones, Francesca.
Impacts of flow alteration on aquatic biodiversity in Life Cycle Assessment: the case of Norwegian hydropower. Gordon Research Seminar on Industrial Ecology (GRS); 2018-05-19 - 2018-05-20
NINA NTNU Untitled
 
30 Dorber, Martin; Sandlund, Odd Terje; May, Roelof Frans; Verones, Francesca.
Towards Sustainable Renewables - A potential biodiversity trade-off ?. Energiforskningskonferansen 2018; 2018-05-30 - 2018-05-30
NINA NTNU Untitled
 
31 Eloranta, Antti P; Johnsen, Stein I; Power, Michael; Bærum, Kim M; Sandlund, Odd Terje; Finstad, Anders G; Rognerud, Sigurd; Museth, Jon.
Introduced European smelt (Osmerus eperlanus) affects food web and fish community in a large Norwegian lake. Biological Invasions 2018 s. -
NINA NIVA NTNU Untitled
 
32 Fossøy, Frode; Thaulow, Jens; Anglès d'Auriac, Marc; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Mo, Tor Atle; Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H..
Bruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3325-5) ;Volum 1586.47 s. NINA rapport(1586)
NINA NIVA Untitled
 
33 Gjelland, Karl Øystein; Sandlund, Odd Terje; Andersen, Oddgeir; Bremset, Gunnbjørn; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Davidsen, Jan Grimsrud; Eloranta, Antti; Pettersen, Oskar; Rønning, Lars; Rustadbakken, Atle; Saksgård, Laila M.; Saksgård, Randi J.; Sjursen, Aslak Darre.
Metodeutvikling: overvåking av fisk i store innsjøer (FIST) i 2016. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3312-5) ;Volum 1573.87 s. NINA rapport(1573)
NINA NTNU Untitled
 
34 Hedger, Richard David; Diserud, Ola Håvard; Sandlund, Odd Terje; Saksgård, Laila M.; Ugedal, Ola; Bremset, Gunnbjørn.
Bias in estimates of electrofishing capture probability of juvenile Atlantic salmon. Fisheries Research 2018 ;Volum 208. s. 286-295
NINA Untitled
 
35 Hesthagen, Trygve H.; Sandlund, Odd Terje; Skoglund, Sigrid; Finstad, Anders Gravbrøt.
Traslocation of some native fish species intoNorwegian lakes - a serious threat to the freshwater fish fauna and the aquatic biota.. Symposium for the conservation of freshwater fish and habitat rehabilitation; 2018-09-27 - 2018-09-29
NINA NTNU Untitled
 
36 Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje.
Fiskebiologiske undersøkelser i Aursunden i 2017. Informasjonsmøte om prosjekt i Aursunden; 2018-04-26 - 2018-04-26
NINA Untitled
 
37 Knudsen, Rune; Eloranta, Antti; Siwertsson, Anna; Power, Mike; Sandlund, Odd Terje.
Introduction of Mysis relicta (Mysida) reduces niche segregation between deep-water Arctic charr morphs. The 9th International Charr Symposium; 2018-06-18 - 2018-06-21
NINA UiT Untitled
 
38 Mo, Tor Atle; Thorstad, Eva Bonsak; Sandlund, Odd Terje; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Fiske, Peder; Uglem, Ingebrigt.
The pink salmon invasion: a Norwegian perspective. Journal of Fish Biology 2018 ;Volum 93. s. 5-7
NINA Untitled
 
39 Poole, W. Russell; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak; Durif, Caroline; Dolan, Conor; Sandlund, Odd Terje; Bergesen, Knut Aanestad; Rogan, Gerard; Kelly, Sean D.; Vøllestad, Leif Asbjørn.
Long-term variation in numbers and biomass of silver eels being produced in two European river systems. ICES Journal of Marine Science 2018 ;Volum 75.(5) s. 1627-1637
HAVFORSK NINA UiO Untitled
 
40 Sandlund, Odd Terje.
Naturmangfold i vann og vassdrag innen Røros-circumferensen. Tidsskriftet Utmark 2018 (2017-2)
NINA Untitled
 
41 Sandlund, Odd Terje.
Pukkellaks-invasjonen i 2017 : hva er det som foregår?. I: Årbok og fiskeguide. Trondheim Omland Fiskeadministrasjon. 2017-2018. Trondheim: TOFA 2018 ISBN 978-82-690805-1-3. s. 89-93
NINA Untitled
 
42 Sandlund, Odd Terje; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Fiske, Peder; Kuusela, Jorma; Muladal, Rune; Niemelä, Eero; Uglem, Ingebrigt; Forseth, Torbjørn; Mo, Tor Atle; Thorstad, Eva Bonsak; Veselov, Alexey E.; Vollset, Knut Wiik; Zubchenko, Alexander V..
Pink salmon in Norway – the reluctant invader. Biological Invasions 2018 s. 1-22
NINA NORCE Untitled
 
43 Sandlund, Odd Terje; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H..
Ferskvandsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge med et tillæg om krebsen – 100 år i 2018!. Naturen 2018 (2-2018)
NINA NTNU Untitled
 
44 Sandlund, Odd Terje; Johnsen, Stein Ivar.
Siken inntar alltid en dominerende rolle i innsjøer. Informasjonsmøte om prosjekt i Aursunden; 2018-04-26 - 2018-04-26
NINA Untitled
 
45 Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon; Gjelland, Karl Øystein.
Fisk i Mjøsa – ikke bare Salmo trutta var. ferox. Brukermøte SUSTAIN (NFR-prosjekt); 2018-11-20 - 2018-11-20
NINA Untitled
 
46 Sandlund, Odd Terje; Saksgård, Randi J.; Næsje, Tor.
Røyebestanden i Femunden. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3314-9) ;Volum 1575.29 s. NINA rapport(1575)
NINA Untitled
 
47 Sandvik, Hanno; Evju, Marianne; van der Meeren, Gro Ingleid; Arneberg, Per; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hesthagen, Trygve H.; Järnegren, Johanna; Moy, Frithjof Emil; Naustvoll, Lars Johan; Nordén, Jenni; Rusch, Graciela; Sandlund, Odd Terje; Ødegaard, Frode.
Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste. Trondheim: Nors institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3246-3) ;Volum 1514.82 s. NINA rapport(1514)
HAVFORSK NINA Untitled
 
48 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Løvik, Jarl Eivind; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1057 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 81 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
49 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Persson, Jonas; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1054 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 80 s.
NINA NIVA UiO UiT Untitled
 
50 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Dahl-Hansen, Geir; Gjelland, Karl Øystein; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1053 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 59 s.
NINA NIVA NORCE Untitled
 
    Vis neste liste