Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-39 av 39

2019
1 Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Larsen, Bjørn Florø; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Husebø, Åse; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar.
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 52 s. Fisken og Havet(2019 - 4)
HAVFORSK NINA NORCE VETINST Untitled
 
2 Aronsen, Tonje; Berntsen, Henrik H.; Johansen, Martin Rognli; Moe, Karina; Næsje, Tor.
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitene Geitryggen og Austvika i 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3379-8) 35 s. NINA rapport(1636)
NINA UiT Untitled
 
3 Aronsen, Tonje; Järnegren, Johanna; Berntsen, Henrik H.; Florø-Larsen, Bjørn; Holthe, Espen; Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Sollien, Vegard Pedersen; Østborg, Gunnel Marie; Lamberg, Anders; Næsje, Tor.
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra havmerd i Frohavet høsten 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3450-4) 50 s. NINA rapport(1700)
NINA VETINST Untitled
 
4 Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Nedstrandsfjorden. Kilenotovervåking 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3455-9) 65 s. NINA rapport(1705)
NINA Untitled
 
5 Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Sægrov, Harald; Urdal, K.; Aronsen, Tonje; Lo, Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Niemelä, Eero; Orell, Panu; Erkinaro, Jaakko; Lund, Roar A.; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Hansen, Lars Petter; Hindar, Kjetil.
Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013. ICES Journal of Marine Science 2019 ;Volum 76.(4) s. 1140-1150
NINA NORCE VETINST Untitled
 
6 Glover, Kevin; Urdal, Kurt; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Florø-Larsen, Bjørn; Otterå, Håkon Magne; Fiske, Peder; Heino, Mikko Petteri; Aronsen, Tonje; Sægrov, Harald; Diserud, Ola Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hindar, Kjetil; Bakke, Gunnar O; Solberg, Ingrid; Lo, Håvard; Solberg, Monica Favnebøe; Karlsson, Sten; Skaala, Øystein; Lamberg, Anders; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Muladal, Rune; Skilbrei, Ove Tommy; Wennevik, Vidar.
Domesticated escapees on the run: The second-generation monitoring programme reports the numbers and proportions of farmed Atlantic salmon in >200 Norwegian rivers annually. ICES Journal of Marine Science 2019 ;Volum 76.(4) s. 1151-1161
HAVFORSK NINA NORCE UiB VETINST Untitled
 
7 Karlsson, Sten; Aronsen, Tonje; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hagen, Ingerid Julie; Hindar, Kjetil.
Estimating genetic introgression of farmed salmon – P(wild); methodology, achievements and prospects. AQUACULTURE EUROPE 19 - "Our Future - GROWING from WATER"; 2019-10-08 - 2019-10-10
NINA Untitled
 
8 Karlsson, Sten; Aronsen, Tonje; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hagen, Ingerid Julie; Hindar, Kjetil.
P(wild)- genetisk sporing av innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaks. Sluttkonferanse QuantEscape; 2019-10-30 - 2019-10-30
NINA Untitled
 
2018
9 Berntsen, Henrik H.; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Kvaløya. Kilenotovervåking 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3261-6) ;Volum 1523.72 s. NINA rapport(1523)
NINA Untitled
 
10 Karlsson, Sten; Aronsen, Tonje; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hagen, Ingerid Julie; Hindar, Kjetil.
Klassifisering av delnorm genetisk integritet – Kunnskapsstatus. Miljøfagkonferanse; 2018-10-16 - 2018-10-17
NINA NTNU Untitled
 
11 Karlsson, Sten; Aronsen, Tonje; Bolstad, Geir Hysing; Hagen, Ingerid Julie.
Genetiske verktøy gjør det mulig å følge i sporene av rømt oppdrettslaks.. NINA Dagan fagseminar; 2018-11-07 - 2018-11-07
NINA Untitled
 
12 Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie; Aronsen, Tonje; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil.
Seleksjon mot laks med oppdrettsopphav i naturen. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
NINA NTNU Untitled
 
13 Robertsen, Grethe; Reid, Donald; Einum, Sigurd; Aronsen, Tonje; Fleming, Ian A.; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil.
Can metabolic rate explain context-dependent performance of farmed salmon?. OIKOS 2018; 2018-02-19 - 2018-02-22
NINA NTNU Untitled
 
14 Robertsen, Grethe; Reid, Donald; Einum, Sigurd; Aronsen, Tonje; Fleming, Ian A.; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil.
Can variation in standard metabolic rate explain context- dependent performance of farmed Atlantic salmon offspring?. Ecology and Evolution 2018 ;Volum 2018. s. 1-11
NINA NTNU Untitled
 
15 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Aronsen, Tonje.
Sjømat Norges visjon for Havbruk 2030; NINAs bidrag. Dialogmøte forskning; 2018-01-23 - 2018-01-23
NINA Untitled
 
2017
16 Aronsen, Tonje; Karlsson, Sten; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Ulvan, Eva Marita; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor.
Undersøkelser av genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaksbestanden i Altaelva. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3112-1) ;Volum 1385.32 s. NINA rapport(1385)
NINA Untitled
 
17 Berntsen, Henrik H.; Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Skorstad, Leif; Østborg, Gunnel Marie; Næsje, Tor.
Overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden. Kilenotovervåking 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3107-7) ;Volum 1381.31 s. NINA rapport(1381)
NINA Untitled
 
18 Robertsen, Grethe; Aronsen, Tonje; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Reid, Donald; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil.
Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3168-8) ;Volum 1438.19 s. NINA rapport(1438)
NINA Untitled
 
19 Solem, Øyvind; Bremset, Gunnbjørn; Aronsen, Tonje; Kraabøl, Morten; Olstad, Kjetil; Aalbu, Frode.
Fiskeundersøkelser i Drivavassdraget. Sammenstilling av resultater fra perioden 1977-2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2877-0) ;Volum 1237.108 s. NINA rapport(1237)
NINA Untitled
 
20 Sundin, Josefin; Aronsen, Tonje; Rosenqvist, Gunilla; Berglund, Anders.
Sex in murky waters: algal-induced turbidity increases sexual selection in pipefish. Behavioral Ecology and Sociobiology 2017 ;Volum 71.(78) s. -
NINA NTNU Untitled
 
2016
21 Aronsen, Tonje.
Radiomerket villaks og oppdrettslaks i Namsenvassdraget. Trønderradioen [Radio] 2016-01-13
NINA Untitled
 
22 Aronsen, Tonje; Diserud, Ola Håvard; Næsje, Tor.
Kilenotovervåkning i Namsfjorden og Trondheimsfjorden 2012-2014. Sjømat Norge; 2016-01-13 - 2016-01-13
NINA NTNU Untitled
 
23 Diserud, Ola Håvard; Aronsen, Tonje; Næsje, Tor.
Beregninger av årsprosent i Namsen. Erfaringer fra overvåkning rømt oppdrettslaks og uttak i elv; 2016-01-13 - 2016-01-13
NINA NTNU Untitled
 
24 Moe, Karina; Næsje, Tor; Haugen, Thrond Oddvar; Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Sandnes, Tomas; Thorstad, Eva Bonsak.
Area use and movement patterns of wild and escaped farmed Atlantic salmon before and during spawning in a large Norwegian river. Aquaculture Environment Interactions 2016 ;Volum 8. s. 77-88
NINA NMBU Untitled
 
25 Robertsen, Grethe; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Reid, Donald; Einum, Sigurd; Aronsen, Tonje; Fleming, Ian A.; Ugedal, Ola; Kvingedal, Eli.
Tilstedeværelse av oppdrettslaks i naturen kan øke dødelighet hos villaksyngel. Havbruk2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
NINA NTNU Untitled
 
26 Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Næsje, Tor; Jørrestol, Arne; Fiske, Peder; Østborg, Gunnel Marie.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden. Kilenotovervåking 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2915-9) ;Volum 1263.42 s. NINA rapport(1263)
NINA Untitled
 
2015
27 Aronsen, Tonje; Næsje, Tor; Ulvan, Eva Marita; Fiske, Peder; Jørrestol, Arne; Østborg, Gunnel Marie; Krogdahl, Rune; Rognes, Torstein.
Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver Resultater fra undersøkelsene i 2014, 2013 og 2012. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2822-0) 82 s. NINA rapport(1194)
NINA Untitled
 
28 Bremset, Gunnbjørn; Robertsen, Grethe; Bongard, Terje; Berg, Marius; Aronsen, Tonje; Jensås, Jan Gunnar; Solem, Øyvind; Ulvund, Tore Rødseth.
Reguleringsundersøkelser i Ålvunda. Samlerapport fra undersøkelser i 2012-2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2741-4) 49 s. NINA rapport(1119)
NINA Untitled
 
29 Bremset, Gunnbjørn; Østborg, Gunnel Marie; Aronsen, Tonje; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor.
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2843-5) 37 s. NINA rapport(1213)
NINA Untitled
 
30 Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Moe, Karina; Fiske, Peder; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Skorstad, Leif; Sandnes, Tomas; Staldvik, Frode.
Villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget: Fangst, atferd og andeler rømt oppdrettslaks. 2012-2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2760-5) 106 s. NINA rapport(1138)
NINA Untitled
 
31 Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Aronsen, Tonje; Thorstad, Eva Bonsak; Solem, Øyvind; Økland, Finn; Havn, Torgeir Børresen.
Oppvandring og fordeling av laks i Osenvassdraget i Molde kommune: Resultater fra undersøkelser i 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2812-1) 34 s. NINA rapport(1184)
NINA Untitled
 
2014
32 Fiske, Peder; Aronsen, Tonje; Hindar, Kjetil.
Overvåking av rømt oppdrettsfisk i elver om høsten 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2014 (ISBN 978-82-426-2680-6) 44 s. NINA rapport(1063)
NINA Untitled
 
33 Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Jørrestol, Arne; Økland, Finn; Fiske, Peder; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Rognes, Torstein; Heggberget, Tor Gravråk; Krogdahl, Rune.
Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2679-0) 70 s. NINA rapport(1062)
NINA Untitled
 
34 Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Skorstad, Leif; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak; Holm, Ragnar; Sandnes, Tomas; Staldvik, Frode; Moe, Karina.
Innvandring, fangst og atferd til villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget i 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2676-9) 63 s. NINA rapport(1059)
NINA Untitled
 
2013
35 Aronsen, Tonje; Berglund, Anders; Mobley, Kenyon; Ratikainen, Irja Ida; Rosenqvist, Gunilla.
Sex ratio and density affect sexual seleciton in a sex-role reversed fish. Evolution 2013 ;Volum 67.(11) s. 3243-3257
NTNU Untitled
 
36 Aronsen, Tonje; Mobley, Kenyon B.; Berglund, A; Sundin, J; Billing, Anna Maria; Rosenqvist, Gunilla.
The operational sex ratio and density influence spatial relationships between breeding pipefish. Behavioral Ecology 2013 ;Volum 24.(4) s. 888-897
NTNU Untitled
 
2012
37 Aronsen, Tonje.
Demographic, Environmental and Evolutionary Aspects of Sexual Selection. Trondheim: NTNU-trykk 2012 (ISBN 978-82-471-4054-3) 195 s.
NTNU Untitled
 
2008
38 Aronsen, Tonje.
Biologiløypa. Bioløypa; 2008-10-20 - 2008-10-31
NTNU Untitled
 
39 Aronsen, Tonje; Rosenqvist, Gunilla; Berglund, Anders; mobley, kenyon; Billing, Anna Maria.
Measuring geneting mating systems and sexual selection in a sex role reversed pipefish. Norske havforskeres forening, Årsmøte 2008; 2008-11-05 - 2008-11-07
NTNU Untitled