Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 143 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Gundersen, Vegard; Skår, Margrete.
Gropmarka-Lillehammer bymark er truet. Gudbrandsdølen Dagningen 2019
NINA Untitled
 
2 Rybråten, Stine; Skår, Margrete; Nordh, Helena.
The phenomenon of walking: diverse and dynamic. Landscape Research 2019 ;Volum 44.(1) s. 62-74
NINA NMBU Untitled
 
3 Skår, Margrete; Köhler, Berit.
Rekreasjonsinteresser i utvidet miljødesign: demovassdrag Nea. Trondheim: HydroCen 2019 (ISBN 978-82-93602-10-1) 66 s. Hydrocen rapport(9)
NINA Untitled
 
2018
4 Aas, Øystein; Vistad, Odd Inge; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; Dokk, John Gunnar.
Korttidseffektar av å skilte og merke turruter?. Miniseminar om friluftsliv; 2018-05-15 - 2018-05-15
NINA NMBU Untitled
 
5 Bischoff, Anette; Gurholt, Kirsti Pedersen; Skår, Margrete.
Framtidige kunnskapsbehov, utfordringer og muligheter. Forskning i Friluft 2018; 2018-12-05 - 2018-12-06
USN NIH NINA Untitled
 
6 Gurholt, Kirsti Pedersen; Radmann, Aage; Bischoff, Anette; Haukeland, Per Ingvar; Stokke, Knut Bjørn; Stensland, Stian; Skår, Margrete; Aas, Øystein; Heimdal, Lasse; Dåsnes, Morten.
Kunnskapsløft for friluftsliv må til. Nettverk; 2018-04-18 - 2018-04-18
USN NIH NINA NMBU Untitled
 
7 Rybråten, Stine; Skår, Margrete.
Multikulturell friluftsentusiasme i Oslo - mer enn markaturer!. NINA-dagan Fagseminar; 2018-11-07 - 2018-11-07
NINA Untitled
 
8 Skår, Margrete.
Verdibørsen, NRK. NRK radio [Radio] 2018-08-24
NINA Untitled
 
9 Skår, Margrete; Köhler, Berit.
Hvordan henger rekreasjon, friluftsliv og Hvordan henger rekreasjon, friluftsliv og Hvordan henger rekreasjon, friluftsliv og Hvordan henger rekreasjon, friluftsliv og Hvordan henger rekreasjon, friluftsliv og Hvordan henger rekreasjon, friluftsliv og Hvordan henger rekreasjon, friluftsliv og Hvordan henger rekreasjon, friluftsliv og Hvordan henger rekreasjon, friluftsliv og Hvordan henger rekreasjon, friluftsliv og Hvordan henger rekreasjon, friluftsliv og Hvordan henger rekreasjon, friluftsliv. HydroCen 4.3. Workshop Utivdet Miljødesign; 2018-11-29 - 2018-11-29
NINA Untitled
 
10 Skår, Margrete; Köhler, Berit.
Utvidet miljødesign: Ulike metoder for kunnskapsutvikling om rekreasjonsinteresser og landskapsopplevelse i og langs regulerte elver og vassdrag. Trondheim: Norwegian Research Centre for Hydropower Technology 2018 (ISBN 978-82-93602-01-9) 55 s. Hydrocen rapport(2)
NINA Untitled
 
11 Skår, Margrete; Nordh, Helena; Swensen, Grete.
Green urban cemeteries: more than just parks. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability 2018 ;Volum 11.(3) s. 362-382
NIKU NINA NMBU Untitled
 
12 Skår, Margrete; Rybråten, Stine; Øian, Hogne.
Bynatur i det flerkulturelle Oslo. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3334-7) 60 s. NINA temahefte(72)
NINA Untitled
 
13 Swensen, Grete; Skår, Margrete.
Urban cemeteries' potential as sites for cultural encounters. Mortality 2018
NIKU NINA Untitled
 
14 Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar.
Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3171-8) ;Volum 1440.92 s. NINA rapport(1440)
NINA Untitled
 
2017
15 Evensen, Katinka Horgen; Nordh, Helena; Skår, Margrete.
Everyday use of urban cemeteries: a Norwegian case study. Landscape and Urban Planning 2017 ;Volum 159. s. 76-84
NINA NMBU Untitled
 
16 Nordh, Helena; Evensen, Katinka Horgen; Skår, Margrete.
A peaceful place in the city—A qualitative study of restorative components of the cemetery. Landscape and Urban Planning 2017 ;Volum 167. s. 108-117
NINA NMBU Untitled
 
17 Nordh, Helena; Vistad, Odd Inge; Skår, Margrete; Wold, Line Camilla; Bærum, Kim Magnus.
Walking as urban outdoor recreation: Public health for everyone. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 2017 ;Volum 20. s. 60-66
NINA NMBU Untitled
 
18 Rybråten, Stine; Skår, Margrete; Nordh, Helena.
The phenomenon of walking: diverse and dynamic. Landscape Research 2017 s. 1-13
NINA NMBU Untitled
 
19 Skår, Margrete; Kraabøl, Morten; Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir; Stange, Erik.
Mesnaelva i Lillehammer. Brukerinteresser og økologi i et bynært, regulert vassdrag. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2997-5) ;Volum 1309.93 s. NINA rapport(1309)
NINA Untitled
 
20 Stensland, Stian; Baardsen, Sjur; Fossgard, Knut; Kristiansen, Amund Hagen; Skullerud, Esten Sødal; Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Skår, Margrete; Øian, Hogne; agnarsson, sveinn; Helgason, Thorgils; Jóhannesson, Gunnar Þór; Larsen, Friðrik; Mehmet, Mehmetoglu.
Sustainable Salmon Angling Tourism In A Changing World (SALMONCHANGE). World Recreational Fisheries; 2017-07-16 - 2017-07-20
HINN NINA NMBU Untitled
 
21 Øian, Hogne; Aas, Øystein; Skår, Margrete; Andersen, Oddgeir; Stensland, Stian.
Rhetoric and hegemony in consumptive wildlife tourism: polarizing sustainability discourses among angling tourism stakeholders. Journal of Sustainable Tourism 2017 ;Volum 25.(11) s. 1547-1562
NINA NMBU Untitled
 
2016
22 Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; O'Brien, Liz; Wold, Line Camilla; Follo, Gro Irene.
Children and nearby nature: A nationwide parental survey from Norway. Urban Forestry & Urban Greening 2016 ;Volum 17. s. 116-125
BYGDEFORSK NINA Untitled
 
23 Skår, Margrete; Follo, Gro Irene; Gundersen, Vegard; Ingebrigtsen, Kim; Stordal, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan; Wold, Line Camilla.
Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll. Barn 2016 ;Volum 34.(2) s. 39-56
BYGDEFORSK DMMH USN NINA Untitled
 
24 Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; O´Brien, Liz.
How to engage children with nature: why not just let them play?. Children's Geographies 2016 ;Volum 14.(5) s. 527-540
NINA Untitled
 
25 Skår, Margrete; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; O'Brien, Liz.
Why do children not play in nearby nature? Results from a Norwegian survey. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 2016 ;Volum 16.(3) s. 239-255
NINA Untitled
 
26 Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Gundersen, Vegard.
«Innendørs blir fantasien innestengt»: Om nærnaturens betydning i barns hverdagsliv. Tidsskriftet Utmark 2016 (2016-1) s. 27-40
NINA Untitled
 
2015
27 Nordh, Helena; Skår, Margrete; Evensen, Katinka Horgen.
Kirkegårder som grønne byrom. Forskning i friluft, FRIFO; 2015-01-27 - 2015-01-28
NINA NMBU Untitled
 
28 Skår, Margrete.
Barn vil helst leke fritt. Fysioterapeuten.no [Internett] 2015-10-01
NINA Untitled
 
29 Skår, Margrete.
Barnehagene kan bli flinkere til å ta de enkle turene. Barnehage.no [Internett] 2015-01-13
NINA Untitled
 
30 Skår, Margrete.
Forskere: Barn må få leke alene!. Barnehage.no [Internett] 2015-01-28
NINA Untitled
 
31 Skår, Margrete.
Har forsket på barns naturopplevelser. Agderposten [Internett] 2015-02-06
NINA Untitled
 
32 Skår, Margrete.
La barna ta naturen tilbake. Glade foreldre i barnehagen [Fagblad] 2015-03-15
NINA Untitled
 
33 Skår, Margrete.
Natur i hverdagsliv. Folkehelsekonferansen i Hedmark 2015; 2015-09-02 - 2015-09-03
NINA Untitled
 
34 Skår, Margrete.
Nærmiljøet blir stadig viktigere. I: Friluftsliv - der folk bor. Miljødirektoratets nærmiljøsatsing. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 22-23
NINA Untitled
 
35 Skår, Margrete.
Slipp barn ut i naturen. Barnehage.no [Internett] 2015-09-29
NINA Untitled
 
36 Skår, Margrete.
Slipp barn ut i naturen!. Forskning.no [Internett] 2015-09-30
NINA Untitled
 
37 Skår, Margrete.
Slipp ungene ut i naturen – uten voksne!. Speideren 2015 (4)
NINA Untitled
 
38 Skår, Margrete; Evensen, Katinka Horgen.
How Acccessible is the Cemetery as a Green Urban Space?. I: Hva betyr landskapsdemokrati? - Defining Landscape Democracy (Conference Reader). Ås: Centre for Landscape Democracy, NMBU 2015 ISBN 978-82-575-1279-8. s. 140-141
NINA NMBU Untitled
 
39 Skår, Margrete; Gundersen, Vegard.
Barns kontakt med natur - hvordan kan voksen tilstedeværelse virke inn?. I: Rapport fra konferansen Forskning i friluft 2015: 27. og 28. januar. Oslo: Norsk friluftsliv 2015 s. 63-72
NINA Untitled
 
40 Skår, Margrete; Gundersen, Vegard.
Barns kontakt med natur: Hvordan kan voksen tilstedeværelse spille inn?. Norsk Friluftslivs forskningskonferanse 2015; 2015-01-27 - 2015-01-28
NINA Untitled
 
41 Thoren, Anne-Karine Halvorsen; Vistad, Odd Inge; Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bærum, Kim Magnus; Nordh, Helena; Skjeggedal, Terje.
Å gå i nærmiljøet i Moss – hvem, når og hvorfor ikke? Foreløpige resultater fra NFR – prosjektet Nærtur. Forskning i friluft; 2015-01-27 - 2015-01-28
NINA NTNU UiO NMBU Untitled
 
42 Thoren, Kine H.; Wold, Line Camilla; Vistad, Odd Inge; Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bærum, Kim Magnus; Nordh, Helena; Skjeggedal, Terje.
Å gå i nærmiljøet i Moss - hvem, når og hvorfor ikke?. I: Rapport fra konferansen Forskning i friluft 2015: 27. og 28. januar. Oslo: Norsk friluftsliv 2015 s. 127-135
NINA NTNU NMBU Untitled
 
43 Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Skår, Margrete.
Barna og naturen. Resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse. I: Rapport fra konferansen Forskning i friluft 2015: 27. og 28. januar. Oslo: Norsk friluftsliv 2015 s. 56-62
NINA Untitled
 
44 Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Gundersen, Vegard.
Barns bruk av natur i dag - omfang og innhold. Resulater fra en nasjonal spørreundersøkelse. Forskning i friluft 2015; 2015-01-27 - 2015-01-28
NINA Untitled
 
45 Øian, Hogne; Skår, Margrete.
Bynært friluftsliv langs et regulert vassdrag-Mesnaelva i Lillehammer. I: Rapport fra konferansen Forskning i friluft 2015: 27. og 28. januar. Oslo: Norsk friluftsliv 2015 s. 21-35
NINA Untitled
 
46 Øian, Hogne; Skår, Margrete; Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein.
Rhetoric and Hegemonies in Controversies over Management Policies in the Salmon River of Orkla, Norway.. EIFAAC International Symposium: Recreational fishing in an era of change.; 2015-06-14 - 2015-06-17
HINN NINA NMBU Untitled
 
2014
47 Dervo, Børre Kind; Skår, Margrete; Köhler, Berit; Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard.
Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer. Lillehammmer: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2691-2) 98 s. NINA rapport(1073)
NINA Untitled
 
48 Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; Wold, Line Camilla.
Barns naturbruk i fritiden. Kontaktmøte; 2014-01-17 - 2014-01-17
NINA Untitled
 
49 Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; Wold, Line Camilla; Follo, Gro Irene; Stordahl, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan.
How do children experience nature? Meaning-making and socialization to outdoor life. Miljø2015 konferansen; 2014-11-06 - 2014-11-07
BYGDEFORSK USN NINA Untitled
 
50 Qvenild, Marte; Setten, Gunhild; Skår, Margrete.
Politicising plants: Dwelling and invasive alien species in domestic gardens in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014 ;Volum 68.(1) s. 22-33
NINA NTNU Untitled
 
    Vis neste liste