Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 163 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Skoglund, Sigrid Østrem; Næsje, Tor; Østborg, Gunnel Marie; Saksgård, Laila M..
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 34 s. NINA rapport(1734)
NINA Untitled
 
2019
2 Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Larsen, Bjørn Florø; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Husebø, Åse; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar.
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 52 s. Fisken og Havet(2019 - 4)
HAVFORSK NINA NORCE VETINST Untitled
 
3 Aronsen, Tonje; Berntsen, Henrik H.; Johansen, Martin Rognli; Moe, Karina; Næsje, Tor.
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitene Geitryggen og Austvika i 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3379-8) 35 s. NINA rapport(1636)
NINA UiT Untitled
 
4 Aronsen, Tonje; Järnegren, Johanna; Berntsen, Henrik H.; Florø-Larsen, Bjørn; Holthe, Espen; Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Sollien, Vegard Pedersen; Østborg, Gunnel Marie; Lamberg, Anders; Næsje, Tor.
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra havmerd i Frohavet høsten 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3450-4) 50 s. NINA rapport(1700)
NINA VETINST Untitled
 
5 Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Nedstrandsfjorden. Kilenotovervåking 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3455-9) 65 s. NINA rapport(1705)
NINA Untitled
 
6 Finstad, Bengt; Næsje, Tor.
Sjøørret og trafikklyssystemet-generell sjøørretbiologi, kunnskapsstatus, kunnskapshull og veien videre. Etatskonferansen NFD-havbruk; 2019-06-03 - 2019-06-05
NINA Untitled
 
7 Glover, Kevin; Urdal, Kurt; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Florø-Larsen, Bjørn; Otterå, Håkon Magne; Fiske, Peder; Heino, Mikko Petteri; Aronsen, Tonje; Sægrov, Harald; Diserud, Ola Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hindar, Kjetil; Bakke, Gunnar O; Solberg, Ingrid; Lo, Håvard; Solberg, Monica Favnebøe; Karlsson, Sten; Skaala, Øystein; Lamberg, Anders; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Muladal, Rune; Skilbrei, Ove Tommy; Wennevik, Vidar.
Domesticated escapees on the run: The second-generation monitoring programme reports the numbers and proportions of farmed Atlantic salmon in >200 Norwegian rivers annually. ICES Journal of Marine Science 2019 ;Volum 76.(4) s. 1151-1161
HAVFORSK NINA NORCE UiB VETINST Untitled
 
8 Sandlund, Odd Terje; Saksgård, Randi J.; Næsje, Tor.
Fiskespisende storaure i en innsjø dominert av sik. Vann 2019 (01-2019) s. 7-19
NINA Untitled
 
9 Skoglund, Sigrid Østrem; Næsje, Tor; Berntsen, Henrik H.; Østborg, Gunnel Marie; Saksgård, Laila M..
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3326-2) 35 s. NINA rapport(1587)
NINA Untitled
 
10 Ugedal, Ola; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor; Thorstad, Eva Bonsak.
Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3429-0) 47 s. NINA rapport(1681)
NINA Untitled
 
2018
11 Berntsen, Henrik H.; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Kvaløya. Kilenotovervåking 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3261-6) ;Volum 1523.72 s. NINA rapport(1523)
NINA Untitled
 
12 Sandlund, Odd Terje; Saksgård, Randi J.; Næsje, Tor.
Røyebestanden i Femunden. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3314-9) ;Volum 1575.29 s. NINA rapport(1575)
NINA Untitled
 
13 Skoglund, Sigrid Østrem; Ulvan, Eva Marita; Næsje, Tor; Østborg, Gunnel Marie; Saksgård, Laila M..
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3158-9) ;Volum 1429.NINA rapport(1429)
NINA Untitled
 
14 Ugedal, Ola; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor; Thorstad, Eva Bonsak.
Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3252-4) ;Volum 1515.46 s. NINA rapport(1515)
NINA Untitled
 
15 Ulvan, Eva Marita; Foldvik, Anders; Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Thorstad, Eva Bonsak; Rikardsen, Audun H.; Næsje, Tor.
Return migration of adult Atlantic salmon (Salmo salar L.) to northern Norway. ICES Journal of Marine Science 2018 ;Volum 75.(2) s. 653-661
NINA UiT Untitled
 
2017
16 Aronsen, Tonje; Karlsson, Sten; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Ulvan, Eva Marita; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor.
Undersøkelser av genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaksbestanden i Altaelva. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3112-1) ;Volum 1385.32 s. NINA rapport(1385)
NINA Untitled
 
17 Bennett, Rhett H.; Cowley, Paul Denfer; Childs, Amber-Robyn; Attwood, Colin G.; Swart, Lieze; Næsje, Tor.
Movement patterns of an endangered fishery species, Lithognathus lithognathus (Sparidae), and the role of no-take marine protected areas as a management tool. African Journal of Marine Science 2017 ;Volum 39.(4) s. 475-489
NINA Untitled
 
18 Berntsen, Henrik H.; Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Skorstad, Leif; Østborg, Gunnel Marie; Næsje, Tor.
Overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden. Kilenotovervåking 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3107-7) ;Volum 1381.31 s. NINA rapport(1381)
NINA Untitled
 
19 Bolstad, Geir Hysing; Hindar, Kjetil; Robertsen, Grethe; Jonsson, Bror; Sægrov, Harald; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Jensen, Arne Johan; Urdal, Kurt; Næsje, Tor; Barlaup, Bjørn Torgeir; Florø-Larsen, Bjørn; Lo, Håvard; Niemela, Eero; Karlsson, Sten.
Gene flow from domesticated escapes alters thelife history of wild Atlantic salmon. Nature Ecology and Evolution 2017 ;Volum 1.
NINA NORCE VETINST Untitled
 
20 Dames, M.H.; Cowley, P.D.; Childs, Amber-Robyn; Bennett, R. H.; Thorstad, Eva Bonsak; Næsje, Tor.
Estuarine and coastal connectivity of an estuarine-dependent fishery species, Pomadasys commersonnii (Haemulidae). African Journal of Marine Science 2017 ;Volum 39.(1) s. 111-120
NINA Untitled
 
21 Davidsen, Jan Grimsrud; Knudsen, Rune; Power, Michael; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Hårsaker, Karstein; Næsje, Tor; Arnekleiv, Jo Vegar.
Trophic niche similarity among sea trout Salmo trutta in Central Norway investigated using different time-integrated trophic tracers. Aquatic Biology 2017 ;Volum 26. s. 217-227
NINA NTNU UiT Untitled
 
22 Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Aarestrup, Kim; Næsje, Tor; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine depth use of sea trout Salmo trutta in fjord areas of central Norway. Journal of Fish Biology 2017 ;Volum 91.(5) s. 1268-1283
NINA NTNU UiT Untitled
 
23 Finstad, Bengt; Berg, Marius; Næsje, Tor.
Overvåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3027-8) 12 s. NINA Kortrapport(61)
NINA Untitled
 
24 Hedger, Richard David; Rikardsen, Audun H.; Strøm, John Fredrik; Righton, David A.; Thorstad, Eva Bonsak; Næsje, Tor.
Diving behaviour of Atlantic salmon at sea: effects of light regimes and temperature stratification. Marine Ecology Progress Series 2017 ;Volum 574. s. 127-140
NINA UiT Untitled
 
25 Hedger, Richard David; Rikardsen, Audun H.; Strøm, John Fredrik; Righton, David; Thorstad, Eva Bonsak; Næsje, Tor.
Diving behaviour of Atlantic salmon in the Norwegian and Barents Seas. 50th Aniversary Symposium of the Fisheries Society of the British Isles; 2017-07-03 - 2017-07-07
NINA UiT Untitled
 
26 Næsje, Tor; Hindar, Kjetil; Bruset, Bjørg.
Kunnskap og miljøløsninger for havbruksnæringa [Brosjyre]. Trondheim, Norway: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3108-4) 12 s.
NINA Untitled
 
27 Parker, Denham; Kerwath, Sven Ebo; Næsje, Tor; Arendse, Clement J.; Keulder-Stenevik, Felicia Juanita; Hutchings, Kenneth; Clark, Barry Malcolm; Winker, Henning; Cowley, Paul Denfer; Attwood, Colin G..
When plenty is not enough: an assessment of the white stumpnose (Rhabdosargus globiceps) fishery of Saldanha Bay, South Africa. African Journal of Marine Science 2017 ;Volum 39.(2) s. 153-166
NINA UiB Untitled
 
28 Sandlund, Odd Terje; Grøndahl, Finn Audun; Kjellberg, Gösta; Næsje, Tor.
Variabel livshistorie hos krøkle (Osmerus eperlanus) i Mjøsa og Randsfjorden. Vann 2017 ;Volum 52.(01-2017) s. 81-92
NINA Untitled
 
29 Sandlund, Odd Terje; Næsje, Tor; Diserud, Ola Håvard.
Cestode infection in a polymorphic whitefish population. 13th International Coregonid Symposium; 2017-08-31 - 2017-09-15
NINA NTNU Untitled
 
30 Sandlund, Odd Terje; Næsje, Tor; Diserud, Ola Håvard.
Macroparasite infection in two coregonid species. 13th International Coregonid Symposium; 2017-09-10 - 2017-09-15
NINA NTNU Untitled
 
31 Ugedal, Ola; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor; Thorstad, Eva Bonsak.
Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 44 s. NINA Kortrapport(74)
NINA Untitled
 
32 Ulvan, Eva Marita; Næsje, Tor; Østborg, Gunnel Marie; Saksgård, Laila M..
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2992-0) ;Volum 1307.32 s. NINA rapport(1307)
NINA Untitled
 
2016
33 Aronsen, Tonje; Diserud, Ola Håvard; Næsje, Tor.
Kilenotovervåkning i Namsfjorden og Trondheimsfjorden 2012-2014. Sjømat Norge; 2016-01-13 - 2016-01-13
NINA NTNU Untitled
 
34 Barson, Nicola; Aykanat, Tutku; Hindar, Kjetil; Baranski, Matthew; Bolstad, Geir Hysing; Fiske, Peder; Jacq, Celeste; Jensen, Arne Johan; Johnston, Susan E; Karlsson, Sten; Kent, Matthew Peter; Moen, Thomas; Niemelä, Eero; Nome, Torfinn; Næsje, Tor; Orell, Panu; Romakkaniemi, Atso; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Erkinaro, Jaakko; Lien, Sigbjørn; Primmer, Craig R..
Sex-Dependent Dominance At A Single Locus Maintains Variation In Age At Maturity In Salmon. 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATIVE SALMON BIOLOGY (ICISB); 2016-04-24 - 2016-04-27
NINA NOFIMA NMBU Untitled
 
35 Bolstad, Geir Hysing; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Diserud, Ola Håvard; Jensen, Arne Johan; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Farmed Atlantic salmon in the wild: what scale samples can tell us. FHF workshop; 2016-11-24 - 2016-11-24
NINA NTNU Untitled
 
36 Diserud, Ola Håvard; Aronsen, Tonje; Næsje, Tor.
Beregninger av årsprosent i Namsen. Erfaringer fra overvåkning rømt oppdrettslaks og uttak i elv; 2016-01-13 - 2016-01-13
NINA NTNU Untitled
 
37 Fossøy, Frode; Finstad, Bengt; Næsje, Tor.
MiljøDNA for overvåking av lakselus i sjøen og lusepåslag på vill laksefisk. Møte; 2016-03-30
NINA Untitled
 
38 Maree, B.A.; Cowley, Paul D.; Næsje, Tor; Childs, Amber-Robyn; Terörde, A.I.; Thorstad, Eva Bonsak.
Influence of prey abundance and abiotic factors on the long-term home-range and movement dynamics of spotted grunter Pomadasys commersonnii in an intermittently open estuary. African Journal of Marine Science 2016 ;Volum 38.(2) s. 171-180
NINA Untitled
 
39 Moe, Karina; Næsje, Tor; Haugen, Thrond Oddvar; Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Sandnes, Tomas; Thorstad, Eva Bonsak.
Area use and movement patterns of wild and escaped farmed Atlantic salmon before and during spawning in a large Norwegian river. Aquaculture Environment Interactions 2016 ;Volum 8. s. 77-88
NINA NMBU Untitled
 
40 Ugedal, Ola; Næsje, Tor; Saksgård, Laila M.; Thorstad, Eva Bonsak.
Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva. Samlerapport for 2011-2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2917-3) ;Volum 1265.102 s. NINA rapport(1265)
NINA Untitled
 
41 Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Næsje, Tor; Jørrestol, Arne; Fiske, Peder; Østborg, Gunnel Marie.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden. Kilenotovervåking 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2915-9) ;Volum 1263.42 s. NINA rapport(1263)
NINA Untitled
 
2015
42 Abbott, James G.; Hay, Clinton J.; Næsje, Tor; Tweddle, Denis; van der Waal, Ben C.W..
Rain and Copper: The Evolution of a Fish Marketing Channel in a Rapidly Changing Region of Southern Africa. Journal of Southern African Studies 2015 ;Volum 41.(1) s. 29-45
NINA Untitled
 
43 Aronsen, Tonje; Næsje, Tor; Ulvan, Eva Marita; Fiske, Peder; Jørrestol, Arne; Østborg, Gunnel Marie; Krogdahl, Rune; Rognes, Torstein.
Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver Resultater fra undersøkelsene i 2014, 2013 og 2012. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2822-0) 82 s. NINA rapport(1194)
NINA Untitled
 
44 Barson, Nicola; Aykanat, Tutku; Hindar, Kjetil; Baranski, Matthew; Bolstad, Geir Hysing; Fiske, Peder; Jacq, Celeste; Jensen, Arne Johan; Johnston, Susan E; Karlsson, Sten; Kent, Matthew Peter; Moen, Thomas; Niemela, Eero; Nome, Torfinn; Næsje, Tor; Orell, Panu; Romakkaniemi, Atso; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Erkinaro, Jaakko; Lien, Sigbjørn; Primmer, Craig R..
Sex-dependent dominance at a single locus maintains variation in age at maturity in salmon. Nature 2015 ;Volum 528.(7582) s. 405-408
NINA NOFIMA NMBU Untitled
 
45 Bennett, Rhett H.; Cowley, Paul D.; Childs, Amber-Robyn; Næsje, Tor.
Movements and residency of juvenile white steenbras Lithognathus lithognathus in a range of contrasting estuaries. Estuarine, Coastal and Shelf Science 2015 ;Volum 152. s. 100-108
NINA Untitled
 
46 Bremset, Gunnbjørn; Østborg, Gunnel Marie; Aronsen, Tonje; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor.
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2843-5) 37 s. NINA rapport(1213)
NINA Untitled
 
47 Childs, Amber-Robyn; Cowley, Paul D.; Næsje, Tor; Bennett, Rhett H..
Habitat connectivity and intra-population structure of an estuary-dependent fishery species. Marine Ecology Progress Series 2015 ;Volum 537. s. 233-245
NINA Untitled
 
48 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Flaten, Anne Cathrine; Bordeleau, Xavier; Sjursen, Aslak Darre; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Aarestrup, Kim; Næsje, Tor; Rønning, Lars; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine migration and habitat use of sea trout Salmo trutta in two fjords in Central Norway. 2nd international sea trout symposium; 2015-10-20 - 2015-10-22
NINA NTNU UiT Untitled
 
49 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Thorstad, Eva Bonsak; Næsje, Tor; Aarestrup, Kim; Whoriskey, F.; Rikardsen, Audun H.; Daverdin, Marc; Arnekleiv, Jo Vegar.
Habitatbruk og vandringer til sjøørret i Hemnfjorden og Snillfjorden. Foredrag for Formandskapet i Hemne Kommune; 2015-02-10
NINA NTNU UiT Untitled
 
50 Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, F.; Aarestrup, K.; Næsje, Tor; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine migration and habitat use of anadromous brown trout (Salmo trutta). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2015 ;Volum 72.(9) s. 1366-1378
NINA NTNU UiT Untitled
 
    Vis neste liste