Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 105 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Brattebø, Helge; Hustad, Johan Einar; Nybø, Signe; Halleraker, Jo Halvard.
Ikke-fossilt er ikke alltid det samme som bærekraftig. Gemini 2020
NINA NTNU Untitled
 
2 Jakobsson, Simon; Töpper, Joachim Paul; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Pedersen, Bård; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild; Nybø, Signe.
Setting reference levels and limits for good ecological condition in terrestrial ecosystems – Insights from a case study based on the IBECA approach. Ecological Indicators 2020 ;Volum 116. s. -
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
3 Nybø, Signe.
Miljøovervåking i terrestre miljø, innspill fra NINA. Innspilkonferanse miljøovervåking; 2020-01-22 - 2020-01-22
NINA Untitled
 
4 Nybø, Signe; Framstad, Erik; Jakobsson, Simon; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis.
Økologisk tilstand og andre verktøy for å vurdere naturkvaliteter i terrestriske miljø. Datakilder og forvaltningsmål. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4676-7) 44 s. NINA rapport(1902)
NINA UiB Untitled
 
5 Pedersen, Hans Christian; Nybø, Signe; Sandercock, Brett.
Exposure of White‑throated Dippers to heavy metals in acidified and non‑acidified streams in Norway. Journal of Ornithology 2020
NINA Untitled
 
2019
6 Halleraker, Jo Halvard; Simensen, Trond; Løbersli, Else Marie; Nybø, Signe; Alfredsen, Knut.
Bridging ecology-science with decision making - despite different understanding of the science policy interface. 4th Conference of the Norwegian Ecological Society: Towards Policy-Relevant Ecology; 2019-02-11 - 2019-02-13
NINA NTNU UiO Untitled
 
7 Jacob, C. Thomson; Nybø, Signe; Sæther, Stein Are; Aaronæs, Maja Stade; Mandal, Rupam.
Nature Index - India Report, 2018. A pilot study in Chilika and Great Himalayan National Park. Tamil Nadu, India: Centre for Biodiversity Policy and Law, National Biodiversity Authority 2019 (ISBN 978-81-940589-1-5) 67 s.
NINA Untitled
 
8 Lorentsen, Svein Håkon; Christensen-Dalsgaard, Signe; Hagen, Dagmar; Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; Nybø, Signe; Stokke, Bård Gunnar.
Vindkraft på land og hav; bra for klima men hva med biomangfoldet?. Avdelingsmøte, Miljødirektoratet; 2019-09-09 - 2019-09-09
NINA Untitled
 
9 Nybø, Signe.
Baerekraft- og gronn omstilling. - behov for helhetlige  løsninger. Fagdager vindkraft; 2019-10-14 - 2019-10-15
NINA Untitled
 
10 Nybø, Signe.
Biologisk mangfold i Norge, utviklingstrender og trusler. Fagsymposium om biodiversitet; 2019-03-26 - 2019-03-26
NINA Untitled
 
11 Nybø, Signe.
Fagsystem for økologisk tilstand. Overordnet presentasjon av fagpanelmetode og indeksmetode. Møte; 2019-09-25 - 2019-09-25
NINA Untitled
 
12 Nybø, Signe.
Natur og vindkraft.Kan vi unngå at vi lager flere miljoproblemer i iveren med å lose klimautfordringen. Klimafrokost; 2019-05-09 - 2019-05-09
NINA Untitled
 
13 Nybø, Signe.
Utvikling av nytt forvaltningssystem for norsk natur - økologisk tilstand. 4th Conference of the Norwegian Ecological Society: Towards Policy-Relevant Ecology.; 2019-02-11 - 2019-02-13
NINA Untitled
 
14 Nybø, Signe; Framstad, Erik; Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3419-1) 243 s. NINA rapport(1672)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
15 Nybø, Signe; Jakobssen, S. P.; Framstad, Erik.
Økologisk tilstand. Terrestriske økosystemer i Trøndelag. Økologisk tilstand; 2019-06-12
NINA Untitled
 
16 Nybø, Signe; Jakobsson, Simon.
An Index-Based Assessment of Ecosystem Condition in Norway. - a regional pilot project considered for nation-wide implementation. MAES workshop; 2019-09-18 - 2019-09-18
NINA Untitled
 
17 Nybø, Signe; Magnussen, Kristin; Bjerke, Jarle W.; Vermaat, Jan.
Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. 4th Conference of the Norwegian Ecological Society: Towards Policy-Relevant Ecology.; 2019-02-13 - 2019-02-13
NINA NMBU Untitled
 
18 Nybø, Signe; Tingstad, Lise.
Radioaktivitet; NINAs rolle i beredskap ved eventuelle nye atomuhell, samt presentasjon av utviklingen i radioaktivitet vegetasjon siden Tsjernobyl. Torsdagsseminar; 2019-09-26 - 2019-09-26
NINA Untitled
 
19 Tingstad, Lise; Nybø, Signe.
Radioaktiv forurensning i ville planter. Overvåking av cesium-137 i utvalgte områder i norsk natur. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3494-8) 35 s. NINA rapport(1739)
NINA Untitled
 
2018
20 Bjerke, Jarle W.; Nybø, Signe; Magnussen, Kristin.
Våtmarker er verdt flere milliarder kroner. www.nina.no [Internett] 2018-06-28
NINA Untitled
 
21 Bjerke, Jarle W.; Nybø, Signe; Magnussen, Kristin; Syverhuset, Anne Olga.
Våtmarker er verdt flere milliarder kroner. www.nina.no [Internett] 2018-06-28
NINA Untitled
 
22 Evju, Marianne; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3209-8) ;Volum 1478.53 s. NINA rapport(1478)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
23 Magnussen, Kristin; Bjerke, Jarle W.; Brattland, Camilla; Nybø, Signe; Vermaat, Jan.
Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. Oslo: Menon Economics 2018 199 s. Menon-publikasjon(42/2018)
NINA UiT NMBU Untitled
 
24 Magnussen, Kristin; Bjerke, Jarle W.; Brattland, Camilla; Nybø, Signe; Vermaat, Jan.
Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. Sammendrag for beslutningstagere. Oslo: Menon Economics 2018 19 s. Menon-publikasjon(43/2018)
NINA UiT NMBU Untitled
 
25 Magnussen, Kristin; Bjerke, Jarle W.; Vermaat, Jan; Nybø, Signe.
Økosystemtjenester fra norske våtmarker. Sluttkonferanse for Økosystemtjenester fra norske våtmarker; 2018-03-14 - 2018-03-14
NINA NMBU Untitled
 
26 Nybø, Signe.
Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand, sammenlignet med kravene i vannforskriften. Det 9. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker; 2018-11-20
NINA Untitled
 
27 Nybø, Signe.
Fagsystem for fastsetting av økologisk tilstand, forslag fra en ekspertgruppe. Seminar for Mat- og landbruksdepartementet; 2018-10-12 - 2018-10-12
NINA Untitled
 
28 Nybø, Signe.
Fagsystem for økologisk tilstand. Lunsj-seminar på NINA; 2018-10-17 - 2018-10-17
NINA Untitled
 
29 Nybø, Signe.
Fagsystem for økologisk tilstand, forslag fra en ekspertgruppe. Arrangement for departementer med havtilknytning; 2018-10-12 - 2018-10-12
NINA Untitled
 
30 Nybø, Signe.
Naturindeks- arbeidet med fagansvar. Årlig Naturindeksmøte; 2018-04-25
NINA Untitled
 
31 Nybø, Signe.
Status arbeidet med økologisk tilstand. Naturindeks, årlig faggruppemøte; 2018-04-25 - 2018-04-26
NINA Untitled
 
32 Nybø, Signe.
Økologisk tilstand. Seminar om økologisk tilstand; 2018-09-04 - 2018-09-04
NINA Untitled
 
33 Nybø, Signe.
Økologisk tilstand, indikatorer basert på fjernmåling. Worskhop om bruk av fjernmåling i fastsetting av økologisk tilstand; 2018-09-18 - 2018-09-18
NINA Untitled
 
34 Nybø, Signe; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Operasjonalisering av fagsystem for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer. Forslag til referanse- og grenseverdier for indikatorer som er klare eller nesten klare til bruk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3274-6) ;Volum 1536.127 s. NINA rapport(1536)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
35 Nybø, Signe; Setsaas, Trine Hay.
Norwegian Nature Index. Samarbeidsmøte; 2018-09-11 - 2018-09-12
NINA Untitled
 
2017
36 Evju, Marianne; Nybø, Signe.
Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra en ekspertgruppe. Møte i Fagråd for Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen; 2017-10-11
NINA Untitled
 
37 Myklebust, Norunn Sæther; Vang, Roald; Nybø, Signe; Nilsen, Erlend Birkeland.
Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. Innspillsmøte ny miljødatastrategi; 2017-09-05 - 2017-09-05
NINA Untitled
 
38 Nybø, Signe.
Ecological status assessment in natural ecosystems. Project meeting IMAGINE; 2017-11-22 - 2017-11-22
NINA Untitled
 
39 Nybø, Signe.
Ecological Status Assessment in Terrestrial and Aquatic Rcosystems. Visiting Chinese Delegation; 2017-09-05 - 2017-09-05
NINA Untitled
 
40 Nybø, Signe.
Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand.Forslag fra en ekspertgruppe. Miljøfagkonferansen 2017; 2017-10-17 - 2017-10-18
NINA Untitled
 
41 Nybø, Signe.
Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Lanseringsseminar; 2017-06-22 - 2017-06-22
NINA Untitled
 
42 Nybø, Signe.
Fagsystem for god økologisk tilstand- tematikk. Lunsjseminar; 2017-06-28 - 2017-06-28
NINA Untitled
 
43 Nybø, Signe.
Good ecological status. How to define. NTNU Sustainability Science Conference; 2017-10-18 - 2017-10-20
NINA Untitled
 
44 Nybø, Signe.
Nature Index : a planning tool – experience of Norway. Workshop on Nature Index; 2017-10-11 - 2017-10-13
NINA Untitled
 
45 Nybø, Signe.
The Nature Index - a measure on state and trends of biodiveristy and ecosystems. Besøk fra kinesiske miljømyndigheter og forskning; 2017-09-26 - 2017-09-26
NINA Untitled
 
46 Nybø, Signe.
Økologisk tilstand – status fra Ekspertrådet. Seminar i naturindeks faggruppe; 2017-03-30 - 2017-03-31
NINA Untitled
 
47 Nybø, Signe.
Økologisk tilstand havøkosystemer. Worskhop om videreutvikling av fagsystem for god økologisk tilstand- havøkosysemer; 2017-11-23 - 2017-11-23
NINA Untitled
 
48 Nybø, Signe; Arneberg, Per; Framstad, Erik; Ims, Rolf Anker; Lyngstad, Anders; Schartau, Ann Kristin; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis.
Fagsystem for vurdering av god økologisk tilstand. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 28-46
HAVFORSK NIBIO NINA NTNU UiB UiT NMBU Untitled
 
49 Nybø, Signe; Arneberg, Per; Framstad, Erik; Ims, Rolf Anker; Lyngstad, Anders; Schartau, Ann Kristin; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis.
Forslag til videre arbeid. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 176-185
HAVFORSK NIBIO NINA NTNU UiB UiT NMBU Untitled
 
50 Nybø, Signe; Arneberg, Per; Framstad, Erik; Ims, Rolf Anker; Lyngstad, Anders; Schartau, Ann Kristin; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis.
Innledning. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 10-17
HAVFORSK NIBIO NINA NTNU UiB UiT NMBU Untitled
 
    Vis neste liste