Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 113 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Landa, Arild; Ulvund, Kristine R.; Miller, Andrea L.; Eide, Nina Elisabeth; Meås, Roger; Andersen, Roy; Flagstad, Øystein.
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3434-4) 34 s. NINA rapport(1685)
NINA Untitled
 
2018
2 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Henrik; Rud-Johansen, Live; Dalén, Love; Angerbjörn, Anders; Norén, Karin; Sokolov, Alexandr; Sokolova, Natalya; Ehrich, Dorothee; Berteaux, Dominique; Lien, Sigbjørn; Landa, Arild; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein.
Adaptive genetic variation from endangered and invasive perspectives: genomics in Arctic fox and red fox ecology. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA NTNU UiT NMBU Untitled
 
3 Hasselgren, Malin; Angerbjörn, Anders; Eide, Nina Elisabeth; Erlandsson, Rasmus; Flagstad, Øystein; Landa, Arild Magne; Wallén, Johan; Norén, Karin.
Genetic rescue in an inbred Arctic fox (Vulpes lagopus) population. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 2018 ;Volum 285.(1875)
NINA Untitled
 
4 Landa, Arild; Ulvund, Kristine R.; Eide, Nina Elisabeth; Meås, Roger; Andersen, Roy; Rød-Eriksen, Lars; Thierry, Anne-Mathilde; Miller, Andrea L.; Flagstad, Øystein.
Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3265-4) ;Volum 1527.32 s. NINA rapport(1527)
NINA Untitled
 
5 Rud-Johansen, Live; Hagen, Ingerid Julie; Landa, Arild; Norén, Karin; Wallen, Johan Fredrik; Angerbjörn, Anders; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Jensen, Henrik.
The genetic basis of litter size in Scandinavian arctic fox (Vulpes lagopus). Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA NTNU Untitled
 
6 Rud-Johansen, Live.
Genetic basis of variation in litter size in Scandinavian Arctic fox (Vulpes lagopus). Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2018 55 s.
NINA NTNU Untitled
 
7 Ulvund, Kristine R.; Eide, Nina Elisabeth; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Flagstad, Øystein.
Fjellrev i Norge 2018. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3343-9) ;Volum 1603.57 s. NINA rapport(1603)
NINA Untitled
 
2017
8 Andersskog, Ida Pernille Øystese; Flagstad, Øystein; Norén, Karin; Wallen, Johan Fredrik; Landa, Arild Magne; Angerbjörn, Anders; Eide, Nina Elisabeth; Jensen, Henrik.
The Effect of Management on Effective Population Size in the Arctic Fox (Vulpes lagopus) Metapopulation in Scandinavia. 5th International Conference in Arctic fox biology; 2017-10-12 - 2017-10-15
NINA NTNU Untitled
 
9 Berteaux, Dominique; Thierry, Anne-Mathilde; Alisauskas, Ray; Angerbjörn, Anders; Buchel, Eric; Doronina, Liliya; Ehrich, Dorothee; Eide, Nina Elisabeth; Erlandsson, Rasmus; Flagstad, Øystein; Fuglei, Eva; Gilg, Olivier; Golstman, Mikhail; Henttonen, Heikki; Ims, Rolf Anker; Killengreen, Siw Turid; Kondratyev, Alexander V.; Kruchenkova, Elena; Kruckenberg, Helmut; Kulikova, Olga; Landa, Arild Magne; Lang, Johannes; Menyushina, Irina; Mikhnevich, Julia; Niemimaa, Jukka; Norén, Karin; Ollila, Tuomo; Ovsyanikov, Nikita; Pokrovskaya, Liya; Pokrovsky, Ivan G.; Rodnikova, Anna Y.; Roth, James D.; Sabard, Brigitte; Samelius, Gustaf; Schmidt, Niels-Martin; Sittler, Benoit; Sokolov, Aleksandr A.; Sokolova, Natalya A.; Stickney, Alice; Unnsteinsdóttir, Ester Rut; White, Paula A..
Harmonizing circumpolar monitoring of Arctic fox: benefits, opportunities, challenges and recommendations. Polar Research 2017 ;Volum 36.(2) Suppl. 1
NINA NPI UiT Untitled
 
10 Copeland, Jeffrey P.; Landa, Arild Magne; Heinemeyer, Kimberley; Aubry, Keith B.; van Dijk, Jiska Joanneke; May, Roelof Frans; Persson, Jens; Squires, John; Yates, Richard.
Social ethology of the wolverine. I: Biology and Conservation of Musteloids. Oxford University Press 2017 ISBN 9780198759812. s. 389-398
NINA Untitled
 
11 De Lacoste, Nathalie; Thierry, Anne-Mathilde; Ulvund, Kristine R.; Landa, Arild Magne.
Use of supplementary feeding dispensers by Arctic foxes in central Norway: evidence from PIT-­tag detections. 13èmes Journées Scientifiques du CNFRA; 2017-05-11 - 2017-05-12
NINA Untitled
 
12 Eide, Nina Elisabeth; Elmhagen, Bodil; Norén, Karin; Killengreen, Siw Turid; Wallén, Johan F.; Ulvund, Kristine R.; Landa, Arild Magne; Ims, Rolf Anker; Flagstad, Øystein; Ehrich, Dorothee; Angerbjørn, Anders.
Handlingsplan for fjellrev (Vulpes lagopus) Norge – Sverige 2017–2021. : Miljødirektoratet 2017 46 s.
NINA UiT Untitled
 
13 Eide, Nina Elisabeth; Ulvund, Kristine R.; Kleven, Oddmund; Landa, Arild Magne; Flagstad, Øystein.
Fjellrev i Norge 2017. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3163-3) ;Volum 1433.54 s. NINA rapport(1433)
NINA Untitled
 
14 Hemphill, Elisa June Keeling; Eide, Nina Elisabeth; Jensen, Henrik; Wallen, Johan Fredrik; Landa, Arild Magne; Elmhagen, Bodil; Meijer, Tomas; Angerbjörn, Anders; Norén, Karin; Flagstad, Øystein.
Genetic consequences of conservation management: the case of the arctic fox (Vulpes lagopus) in Scandinavia. 5th International Conference in Arctic fox biology; 2017-10-12 - 2017-10-15
NINA NTNU Untitled
 
15 Landa, Arild; Flagstad, Øystein; Ulvund, Kristine R.; Meås, Roger; Andersen, Roy; Thierry, Anne-Mathilde; Eide, Nina Elisabeth.
Suksess for Avlsprogrammet - fjellrev i enda eit område. Villreinen 2017 s. 22-23
NINA Untitled
 
16 Landa, Arild; Thierry, Anne-Mathilde; Ulvund, Kristine R.; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Andersen, Roy.
Survival of captive-bred and released versus wild-born Arctic foxes in Norway. 5ht international Conference Arctic fox; 2017-10-12 - 2017-10-16
NINA Untitled
 
17 Landa, Arild Magne; Flagstad, Øystein; Areskoug, Veronika; Linnell, John Durrus; Strand, Olav; Ulvund, Kristine R.; Thierry, Anne-Mathilde; Rød-Eriksen, Lars; Eide, Nina Elisabeth.
The endangered Arctic fox in Norway—the failure and success of captive breeding and reintroduction. Polar Research 2017 ;Volum 36.(9) Suppl. 1 s. 1-14
NINA UiO Untitled
 
18 Landa, Arild Magne; Ulvund, Kristine R.; Eide, Nina Elisabeth; Meås, Roger; Andersen, Roy; Rød-Eriksen, Lars; Thierry, Anne-Mathilde; Flagstad, Øystein.
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3104-6) ;Volum 1379.29 s. NINA rapport(1379)
NINA Untitled
 
19 Landa, Arild Magne; Ulvund, Kristine R.; Ytrehus, Bjørnar; Flagstad, Øystein; Eide, Nina Elisabeth.
Dødsårsaker og forstyrring av fjellrev i høgfjellet. Villreinen 2017 ;Volum 2017. s. 40-42
NINA Untitled
 
20 Rud-Johansen, Live; Hagen, Ingerid Julie; Landa, Arild Magne; Norén, Karin; Wallen, Johan Fredrik; Angerbjörn, Anders; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Jensen, Henrik.
The genetic basis of litter size in Scandinavian Arctic fox (Vulpes lagopus). 5th International Conference in Arctic fox biology; 2017-10-12 - 2017-10-15
NINA NTNU Untitled
 
2016
21 Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Hofgaard, Annika; Blumentrath, Stefan; Landa, Arild.
Varmere klima - hva skjer med artene i høyfjellet?. Villreinen 2016 s. 20-22
NINA Untitled
 
22 Eide, Nina Elisabeth; Landa, Arild Magne; Flagstad, Øystein; Ulvund, Kristine R.; Rød-Eriksen, Lars.
Nytt på fjellrev - status, trusler, tiltak, forstyrrelse, forskrift. Samling for alle ansatte tilknyttet Fjellstyresambandet; 2016-01-21 - 2016-01-21
NINA Untitled
 
23 Eide, Nina Elisabeth; Landa, Arild Magne; Flagstad, Øystein; Ulvund, Kristine R.; Rød-Eriksen, Lars.
Status, conservation measures and goals for the critically endangered Arctic fox (Vulpes lagopus)in Scandinavia. Lunsjseminar; 2016-01-27 - 2016-01-27
NINA Untitled
 
24 Eide, Nina Elisabeth; Ulvund, Kristine R.; Kleven, Oddmund; Rød-Eriksen, Lars; Landa, Arild Magne; Flagstad, Øystein.
Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2850-3) ;Volum 1219.53 s. NINA rapport(1219)
NINA Untitled
 
25 Landa, Arild.
Eit år i fjellet med Nanna. : Nidaros forlag 2016 (ISBN 9788299706810) 177 s.
NINA Untitled
 
26 Landa, Arild Magne.
Oteren er tilbake etter 50 års fråvære. Kvinnheringen 2016 s. 7-7
NINA Untitled
 
27 Landa, Arild Magne; Ulvund, Kristine R.; Eide, Nina Elisabeth; Meås, Roger; Andersen, Roy; Rød-Eriksen, Lars; Thierry, Anne-Mathilde; Flagstad, Øystein.
Avlsprogrammet for fjellrev - Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2923-4) ;Volum 1267.33 s. NINA rapport(1267)
NINA Untitled
 
28 May, Roelof Frans; van Dijk, Jiska Joanneke; Landa, Arild Magne; Andersen, Roy.
Jerven - og en verden i endring. Rovdyrviten 2016 s. 8-9
NINA Untitled
 
29 Thierry, Anne-Mathilde; Ulvund, Kristine R.; Andersen, Roy; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Meås, Roger; Rød-Eriksen, Lars; Landa, Arild Magne.
Conserving threatened Arctic fox populations in Norway through captive-breeding and reintroduction. Alter-Net summer school; 2016-09-07 - 2016-09-17
NINA Untitled
 
30 Ulvund, Kristine R.; Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Landa, Arild Magne; Eide, Nina Elisabeth.
Fjellrev i Norge 2016. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2978-4) ;Volum 1301.55 s. NINA rapport(1301)
NINA Untitled
 
2015
31 Eide, Nina Elisabeth; Landa, Arild Magne; Flagstad, Øystein.
Nødhjelp for fjellreven. I: Norske miljøkamper. Hundre års historie og dagens frontlinjer.. : Privat utgivelse 2015 ISBN 978-82-303-3131-6. s. 37-41
NINA Untitled
 
32 Landa, Arild Magne; Ulvund, Kristine R.; Rød-Eriksen, Lars; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Meås, Roger; Andersen, Roy; Thierry, Anne-Mathilde.
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2778-0) 96 s. NINA rapport(1154)
NINA Untitled
 
33 Thierry, Anne-Mathilde; Areskoug, Veronika; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Ulvund, Kristine R.; Angerbjörn, Anders; Norén, Karin; Landa, Arild Magne.
Estimating dispersal in Arctic fox juveniles released from the Norwegian captive-breeding program. 7th European Congress of Mammalogy; 2015-08-17 - 2015-08-21
NINA UiO Untitled
 
34 Thierry, Anne-Mathilde; Ulvund, Kristine R.; Rød-Eriksen, Lars; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Meås, Roger; Andersen, Roy; Landa, Arild Magne.
Captive breeding and reintroduction to conserve threatened arctic fox populations in Norway: Challenges and Successes. 11èmes Journées Scientifiques du CNFRA; 2015-05-28 - 2015-05-29
NINA Untitled
 
2014
35 Danielsen, Finn; Pirhofer-Walzl, Karin; Adrian, Teis P.; Kapijimpanga, Daniel R.; Burgess, Neil D.; Jensen, Per M.; Bonney, Rick; Funder, Mikkel; Landa, Arild Magne; Levermann, Nette; Madsen, Jesper.
Linking public participation in scientific research to the indicators and needs of international environmental agreements. Conservation Letters 2014 ;Volum 7.(1) s. 12-24
NINA Untitled
 
36 Landa, Arild Magne.
Avlsprogrammet: utsetjing av fjellrev på vidda. NRK: Dagsrevyen [TV] 2014-02-20
NINA Untitled
 
37 Landa, Arild Magne; Ulvund, Kristine R.; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Meås, Roger; Andersen, Roy; Thierry, Anne-Mathilde.
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2641-7) 78 s. NINA rapport(1029)
NINA Untitled
 
38 Punsvik, Tor; Landa, Arild Magne.
Oteren kan redusere minkbestanden. Debattinnlegg. Jakt og fiske 2014 (6) s. 76-77
NINA Untitled
 
39 Rød-Eriksen, Lars; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Ulvund, Kristine R.; Landa, Arild Magne.
Fjellrev i Norge 2014. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2014 (ISBN 978-82-426-2699-8) 46 s. NINA rapport(1080)
NINA Untitled
 
40 Thierry, Anne-Mathilde; Eide, Nina Elisabeth; Landa, Arild Magne.
Non-invasive measures of stress hormones as a potential management tool, using the Arctic fox as a case study. Arctic Biodiversity Congress; 2014-12-02 - 2014-12-04
NINA Untitled
 
41 Thierry, Anne-Mathilde; Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Ulvund, Kristine R.; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Andersen, Roy.
Success of the endangered arctic fox captive breeding program. Norsk Zoologisk Forenings Årsmøte; 2014-05-09 - 2014-05-11
NINA Untitled
 
2013
42 Angerbjörn, Anders; Eide, Nina Elisabeth; Dalén, Love; Elmhagen, Bodil; Hellström, Peter; Ims, Rolf Anker; Killengreen, Siw Turid; Landa, Arild Magne; Meijer, Tomas; Mela, Matti; Niemimaa, Jukka; Norén, Karin; Tannerfeldt, Magnus; Yoccoz, Nigel; Henttonen, Heikki.
Carnivore conservation in practice: replicated management actions on a large spatial scale. Journal of Applied Ecology 2013 ;Volum 50.(1) s. 59-67
NINA UiT Untitled
 
43 Areskoug, Veronika; Landa, Arild Magne; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Ergon, Torbjørn.
Reproductive biology of arctic fox (Alopex lagopus) under unlimited food resources and competitor exclusion : An experimental enclosure approach. 4th International conference in Arctic fox biology; 2013-10-10 - 2013-10-13
NINA UiO Untitled
 
44 Eide, Nina Elisabeth; Ulvund, Kristine R.; Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Landa, Arild Magne.
Fjellrev i Norge 2013. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2602-8) 42 s. NINA rapport(992)
NINA Untitled
 
45 Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Ulvund, Kristine R.; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Andersen, Roy.
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2012. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2544-1) 61 s. NINA rapport(939)
NINA Untitled
 
46 Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Ulvund, Kristine R.; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Andersen, Roy.
Success of the endangered arctic fox captive breeding programme. 4th. International conference in Arctic fox biology; 2013-10-10 - 2013-10-13
NINA Untitled
 
47 Landa, Arild Magne; Ulvund, Kristine R.; Eide, Nina Elisabeth; Meås, Roger; Tovmo, Mari; Flagstad, Øystein; Andersen, Roy.
Fjellrev og raudrev : Kvifor er fjellreven så avhengig av lemen?. Villreinen 2013 s. 30-32
NINA Untitled
 
48 Næss, Camilla; Eide, Nina Elisabeth; Landa, Arild Magne; Ericson, Mats.
The Arctic fox - a threatened species in the Scandinavian mountains. The Arctic fox 's biology, population status and measures to protect the species.
NINA Untitled
 
49 Ulvund, Kristine R.; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Landa, Arild Magne; Meås, Roger; Andersen, Roy; Tovmo, Mari.
Nye spor etter fjellreven. Villreinen 2013 s. 26-29
NINA Untitled
 
50 Ulvund, Kristine R.; Flagstad, Øystein; Eide, Nina Elisabeth; Landa, Arild Magne.
Fjellrev i Norge. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2513-7) 43 s. NINA rapport(909)
NINA Untitled
 
    Vis neste liste