Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-23 av 23

2019
1 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Bremset, Gunnbjørn; Heggberget, Tor Gravråk; Karlsson, Sten; Davidsen, Jan Grimsrud; Berg, Ole Kristian; Sægrov, Harald; Kambestad, Marius; Hellen, Bjart Are.
Europas mest spesielle laks er trønder – Namsblanken. Trønderlakskonferansen; 2019-10-23 - 2019-10-24
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2018
2 Karlsson, Sten; Heggberget, Tor Gravråk; Berg, Ole Kristian; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Hybridisiering mellom småblank og anadrom laks i Øvre Namsen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3281-4) ;Volum 1543.15 s. NINA rapport(1543)
NINA NTNU Untitled
 
3 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor Gravråk; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Karlsson, Sten; Museth, Jon; Rønning, Lars; Sægrov, Harald.
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3231-9) ;Volum 1500.35 s. NINA rapport(1500)
NINA NTNU Untitled
 
4 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Ole Kristian; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor Gravråk; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Karlsson, Sten; Sægrov, Harald.
The river-resident Atlantic salmon (Salmo salar) småblank. SYMPOSIUM: EEEF 2018; THE ECOLOGY AND EVOLUTION OF LANDLOCKED ATLANTIC SALMON; 2018-06-17 - 2018-06-20
NINA NTNU Untitled
 
5 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor Gravråk; Berg, Ole Kristian; Sægrov, Harald; Hellen, Bjarte A..
Småblank i Øvre Namsen; Utfordringer for den unike laksen som ikke vandrer til havs. Lunsj seminar; 2018-12-12 - 2018-12-12
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2017
6 Sandlund, Odd Terje; Brabrand, Åge; Davidsen, Jan Grimsrud; Gjelland, Karl Øystein; Heggberget, Tor Gravråk; Knudsen, Rune; Pettersen, Oskar; Saksgård, Laila M.; Sjursen, Aslak Darre; Aas, Per.
Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016. Trondheim: NINA 2017 (ISBN 9788242630377) ;Volum 1334.37 s. NINA rapport(1334)
NINA NTNU UiO UiT Untitled
 
7 Sandlund, Odd Terje; Heggberget, Tor Gravråk; Pettersen, Oskar; Saksgård, Laila M.; Sjursen, Aslak Darre.
Fiskebiologiske undersøkelser i Vekteren, Nord-Trøndelag, 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3020-9) 20 s. NINA Kortrapport(58)
NINA NTNU Untitled
 
8 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor Gravråk; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Museth, Jon; Rønning, Lars; Sægrov, Harald.
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport for 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-2975-3) ;Volum 1298.46 s. NINA rapport(1298)
NINA NTNU Untitled
 
2016
9 Heggberget, Tor Gravråk; Pettersen, Oskar; Sandlund, Odd Terje.
Fiskeundersøkelser i Storflya, Øvre Namsen, 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2993-7) 15 s. NINA Kortrapport(44)
NINA Untitled
 
10 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Berg, Ole Kristian; Davidsen, Jan Grimsrud; Hellen, Bjart Are; Bremset, Gunnbjørn; Eikaas, Linda; Kambestad, Marius; Karlsson, Sten; Rønning, Lars; Sægrov, Harald; Heggberget, Tor Gravråk.
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport 2015 og planer for videreføring av undersøkelsene. : Norsk Institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2857-2) 33 s. NINA Kortrapport(1)
NINA NTNU UiB Untitled
 
2015
11 Heggberget, Tor Gravråk; Staldvik, Frode; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H.; Kjellberg, Gøsta.
Kartlegging av fiskearter i og nær Tunnsjøen, med spesiell vekt på forekomst av hvitfinnet steinulke, Cottus gobio L.. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2740-7) 17 s. NINA rapport(1118)
NINA Untitled
 
12 Sandlund, Odd Terje; Heggberget, Tor Gravråk; Saksgård, Randi J.; Staldvik, Frode.
Fiskebiologiske undersøkelser i Tunnsjøen og Tunnsjøflyan, 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2780-3) 43 s. NINA rapport(1156)
NINA Untitled
 
2014
13 Hanssen, Frank Ole; Heggberget, Tor Gravråk; Bladt, Jesper; Endresen, Dag Terje Filip; Forsius, Martin; Gudmundsson, Gudmundur A.; Gärdenfors, Ulf; Heiðmarsson, Starri; Kindvall, Oscar; Koch, Wouter; Koivula, Hanna; Laiho, Eija-Leena; Obst, Matthias; Skov, Flemming; Telenius, Anders; Valland, Nils; Wasowicz, Pawel; Wremp, Anna Maria.
Nordic LifeWatch cooperation, final report: A joint initiative from Denmark, Iceland, Finland, Norway and Sweden. Oslo: NordForsk 2014 68 s.
NINA NTNU UiO Untitled
 
14 Hanssen, Frank Ole; Heggberget, Tor Gravråk; Vang, Roald; van Dijk, Jiska Joanneke.
The Norwegian LTER Network. Application for membership in the Iinternational LTER. International LTER Conference 2014; 2014-12-07 - 2014-12-07
NINA Untitled
 
15 Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Jørrestol, Arne; Økland, Finn; Fiske, Peder; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Rognes, Torstein; Heggberget, Tor Gravråk; Krogdahl, Rune.
Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2679-0) 70 s. NINA rapport(1062)
NINA Untitled
 
16 Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Jensås, Jan Gunnar; Ugedal, Ola; Rognes, Torstein; Foldvik, Anders; Heggberget, Tor Gravråk; Borgos, Terje.
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2639-4) 98 s. NINA rapport(1027)
NINA Untitled
 
2013
17 Hanssen, Frank Ole; Heggberget, Tor Gravråk; Valland, Nils; Koch, Wouter; Moe, S. Jannicke; Karud, Jan; Sagen, Helge; Lid, Sjur Ringheim; Endresen, Dag Terje Filip.
LifeWatch Norge. Sluttrapport fra forprosjektet - NINA Rapport 928. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2532-8) 45 s. NINA rapport(928)
HAVFORSK NINA NIVA NTNU UiO Untitled
 
18 Næsje, Tor; Ulvan, Eva Marita; Jørrestol, Arne; Fiske, Peder; Økland, Finn; Hvidsten, Nils Arne; Heggberget, Tor Gravråk.
Innsig og fangst av villaks og rømt oppdrettslaks til elvene rundt Trondheimsfjorden. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2586-1) 31 s. NINA rapport(977)
NINA Untitled
 
19 Næsje, Tor; Ulvan, Eva Marita; Sandnes, Tomas*; Jensen, Jenny; Staldvik, Frode; Holm, Ragnar*; Landstad, Jan Arild*; Økland, Finn; Moe, Karina; Fiske, Peder; Heggberget, Tor Gravråk; Thorstad, Eva Bonsak.
Atferd og spredning av rømt oppdrettslaks og villaks i Namsen og andre elver. Resultater fra merking av laks i Namsfjorden og Vikna. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2535-9) 76 s. NINA rapport(931)
NINA UiT NMBU Untitled
 
2007
20 Bremset, Gunnbjørn; Thorstad, Eva Bonsak; Fiske, Peder; Lund, Roar Asbjørn; Heggberget, Tor Gravråk.
Mer storlaks i Namsenvassdraget. Vurdering av fiskeforsterkende tiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2007 (ISBN 978-82-426-1848-1) 57 s. NINA rapport(286)
NINA Untitled
 
2006
21 Fiske, Peder; Lund, Roar Asbjørn; Thorstad, Eva Bonsak; Heggberget, Tor Gravråk; Østborg, Gunnel Marie.
Rømt oppdrettslaks i Salvassdraget i 2004 og 2005. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2006 (ISBN 82-426-1727-9) 13 s. NINA rapport(172)
NINA Untitled
 
22 Thorstad, Eva Bonsak; Sandlund, Odd Terje; Heggberget, Tor Gravråk; Finstad, Anders Gravbrøt; Museth, Jon; Berger, Hans Mack; Hesthagen, Trygve H.; Berg, Ole Kristian.
Ørekyt i Namsenvassdraget. Utbredelse, spredningsrisiko og tiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2006 (ISBN 82-426-1707-4) 69 s. NINA rapport(155)
NINA NTNU UiT Untitled
 
2000
23 Heggberget, Tor Gravråk; Skilbrei, Ove Tommy; Thorstad, Eva Bonsak; Moen, Vidar; Johnsen, Bjørn Ove.
Merking av kulturlaks i Norge - en utredning av aktuelle metoder, kostnader og effekter. Trondheim: NINA 2000 (ISBN 82-426-1123-8) 25 s.
HAVFORSK NINA VETINST Untitled