Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 211 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2020. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4801-3) 58 s. NINA rapport(2020)
NINA Untitled
 
2 Bolstad, Geir Hysing; Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie; Fiske, Peder; Urdal, Kurt; Sægrov, Harald; Florø-Larsen, Bjørn; Sollien, Vegard Pedersen; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Jensen, Arne Johan; Hindar, Kjetil.
Introgression from farmed escapees affects the full life cycle of wild Atlantic salmon. Science Advances 2021 ;Volum 7.(52)
VETINST NINA Untitled
 
3 Glover, Kevin Alan; Hindar, Kjetil; Wennevik, Vidar; Solberg, Monica Favnebøe; Karlsson, Sten; Heino, Mikko Petteri; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Skaala, Øystein; Svåsand, Terje; Fiske, Peder.
Kapittel 4 - Ytterligere genetisk endring hos villaks som følge av rømt oppdrettslaks. I: Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus. Bergen: Havforskningsinstituttet 2021
HAVFORSK NINA UiB Untitled
 
4 Glover, Kevin Alan; Wennevik, Vidar; Skaala, Øystein; Solberg, Monica Favnebøe; Fiske, Peder; Diserud, Ola Håvard; Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil.
Kapittel 4 - Ytterligere genetisk endring hos villaks som følge av rømt oppdrettslaks. I: Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering. Bergen: Havforskningsinstituttet 2021
HAVFORSK NINA UiB Untitled
 
5 Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Fiske, Peder; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Lo, Håvard; Florø-Larsen, Bjørn; Sollien, Vegard Pedersen.
Evaluering av kultivering i Ørstaelva. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4739-9) 23 s. NINA rapport(1960)
NINA VETINST Untitled
 
6 Paulsen, Tora; Sandlund, Odd Terje; Østborg, Gunnel Marie; Thorstad, Eva Bonsak; Fiske, Peder; Muladal, Rune; Tronstad, Stig.
Growth of invasive pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) at sea assessed by scale analysis. Journal of Fish Biology 2021
NORD NINA UiT Untitled
 
7 Robertsen, Grethe; Ugedal, Ola; Ulvan, Eva Marita; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Rognes, Torstein; Kroghdahl, Rune; Spets, Merethe Hagen; Florø-Larsen, Bjørn; Solem, Øyvind.
Genetisk kartlegging av kjønn hos laks fra skjellprøver innsamlet ved sportsfiske. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4734-4) 25 s. NINA rapport(1955)
NINA VETINST Untitled
 
8 Thorstad, Eva Bonsak; Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder.
Status for norske laksebestander i 2021. Trondheim: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2021 (ISBN 978-82-93038-32-0) 227 s. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning(16)
NINA Untitled
 
9 Wacker, Sebastian; Skaug, Hans Julius; Forseth, Torbjørn; Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Fiske, Peder; Karlsson, Sten.
Considering sampling bias in close-kin mark–recapture abundance estimates of Atlantic salmon. Ecology and Evolution 2021
UiB NINA Untitled
 
10 Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Andersen-Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin Alan; Heino, Mikko Petteri; Næsje, Tor; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong.
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020 - Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2021 57 s. Rapport fra havforskningen(2021 - 27)
NORCE NINA VETINST HAVFORSK Untitled
 
11 Wienerroither, Rupert; Hesthagen, Trygve H.; Bjelland, Otte; Byrkjedal, Ingvar; Fiske, Peder; Lynghammar, Arve; Nedreaas, Kjell Harald; Straube, Nicolas.
Fisker (Myxini, Petromyzontiformes, Chondrichthyes, Osteichthyes). Norsk rødliste for arter 2021. : Artsdatabanken 2021
HAVFORSK NINA UiB UiT Untitled
 
2020
12 Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Næsje, Tor; Solberg, Ingrid; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong; Wennevik, Vidar.
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019 : Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2020 56 s. Fisken og Havet(2020 - 03)
HAVFORSK NINA NORCE UiB VETINST Untitled
 
13 Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Næsje, Tor; Fiske, Peder.
Escape history and proportion of farmed Atlantic salmon Salmo salar on the coast and in an adjacent salmon fjord in Norway. Aquaculture Environment Interactions 2020 ;Volum 12. s. 371-383
NINA Untitled
 
14 Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Innvandring av villaks og oppfisking av rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og Kvaløya i 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4631-6) 73 s. NINA rapport(1863)
NINA Untitled
 
15 Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Sandlund, Odd Terje; Thorstad, Eva Bonsak; Fiske, Peder.
Pukkellaks i Norge, 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4580-7) 37 s. NINA rapport(1821)
NINA Untitled
 
16 Bolstad, Geir Hysing; Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder.
A two-locus epistatic system and the evolution of sexual size dimorphism in Atlantic salmon. Evolvability: A new and unifying concept in evolutionary biology?; 2020-02-04 - 2020-02-04
NINA Untitled
 
17 Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak.
Bestandsvise råd om beskatning av laks for perioden 2021-2025. Trondheim: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2020 (ISBN 978-82-93038-29-0) 33 s. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning(13)
NINA Untitled
 
18 Forseth, Torbjørn; Thorstad, Eva Bonsak; Fiske, Peder.
Råd om beskatning av laks i sjølaksefiske. Trondheim: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2020 (ISBN 978-82-93038-30-6) 155 s. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning(14)
NINA Untitled
 
19 Glover, Kevin; Hindar, Kjetil; Wennevik, Vidar; Solberg, Monica Favnebøe; Karlsson, Sten; Heino, Mikko Petteri; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Skaala, Øystein; Svåsand, Terje; Fiske, Peder.
Ytterligere genetisk endring hos villaks som følge av rømt oppdrettslaks. I: Kunnskapsstatus - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 2019 : Risikorapport norsk fiskeoppdrett, del 2. Bergen: Havforskningsinstituttet 2020
HAVFORSK NINA UiB Untitled
 
20 Glover, Kevin; Wennevik, Vidar; Hindar, Kjetil; Skaala, Øystein; Fiske, Peder; Solberg, Monica Favnebøe; Diserud, Ola Håvard; Svåsand, Terje; Karlsson, Sten; Berg Andersen, Lasse; Grefsrud, Ellen Sofie.
The future looks like the past: Introgression of domesticated Atlantic salmon escapees in a risk assessment framework. Fish and Fisheries 2020 s. -
HAVFORSK NINA UiB UIS Untitled
 
21 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak.
Repeatable individual variation in migration timing in two anadromous salmonids and ecological consequences. Ecology and Evolution 2020 ;Volum 10. s. 11727-11738
NINA NTNU Untitled
 
22 Raunsgard, Astrid; Czorlich, Yann; Karlsson, Sten; Fiske, Peder; Hindar, Kjetil; Bolstad, Geir Hysing.
A sex-dependent genotype by growth interaction underlying age at maturity in Atlantic salmon. International Workshop of PhDs and Post-doctoral fellows on Anadromous Salmonids; 2020-03-03 - 2020-03-07
NINA Untitled
 
23 Raunsgard, Astrid; Czorlich, Yann; Thorstad, Eva Bonsak; Einum, Sigurd; Fiske, Peder; Bolstad, Geir Hysing.
Evolution of maturation reaction norms along a life-history gradient in Atlantic salmon. The Evolutionary Demography Society's 7th Annual Meeting; 2020-10-06 - 2020-10-11
NINA NTNU UiT Untitled
 
24 Raunsgard, Astrid; Czorlich, Yann; Thorstad, Eva Bonsak; Einum, Sigurd; Fiske, Peder; Bolstad, Geir Hysing.
Evolution of maturation reaction norms along a life-history gradient in Atlantic salmon. The Evolutionary Demography Society's 7th Annual Meeting; 2020-10-06 - 2020-10-11
NINA NTNU UiT Untitled
 
25 Robertsen, Grethe; Fiske, Peder; Raunsgard, Astrid; Jensen, Arne Johan; Thorstad, Eva Bonsak; Utne, Kjell Rong.
Marin vekst hos postsmolt laks fra Repparfjordelva (preliminære resultater). Internsamling, NINA; 2020-02-28 - 2020-02-28
NINA HAVFORSK UiT Untitled
 
26 Robertsen, Grethe; Raunsgard, Astrid; Jensen, Arne Johan; Fiske, Peder; Utne, Kjell Rong; Thorstad, Eva Bonsak.
Post-smolt growth of Atlantic salmon from Repparfjordelva. SeaSalar meeting; 2020-06-23 - 2020-06-23
HAVFORSK NINA UiT Untitled
 
27 Sandercock, Brett; Sæther, Stein Are; Fiske, Peder; Kålås, John Atle.
Ecological drivers of annual variation in the survival of lekking Great Snipe. Nordic Society Oikos Conference at Reykjavik, Iceland; 2020-03-03 - 2020-03-05
NINA Untitled
 
28 Skaala, Øystein; Borgstrøm, Reidar; Solberg, Monica Favnebøe; Fiske, Peder; Hindar, Kjetil; Jensen, Arne Johan; Mo, Tor Atle; Sægrov, Harald; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Regnbueørret (Onchorhynchus mykiss); produksjon og interaksjoner med stedegne arter. Bergen: Havforskningsinstituttet 2020 22 s. Rapport fra havforskningen(2020 - 21)
HAVFORSK NINA NORCE NMBU Untitled
 
29 Thorstad, Eva Bonsak; Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder.
Status for norske laksebestander i 2020. Trondheim: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2020 (ISBN 978-82-93038-31-3) 147 s. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning(15)
NINA Untitled
 
2019
30 Andersen, Oddgeir; Stensland, Stian; Aas, Øystein; Olaussen, Jon Olaf; Fiske, Peder.
Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – et forprosjekt. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3333-0) 60 s. NINA rapport(1594)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
31 Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Larsen, Bjørn Florø; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Husebø, Åse; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar.
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 52 s. Fisken og Havet(2019 - 4)
HAVFORSK NINA NORCE VETINST Untitled
 
32 Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Nedstrandsfjorden. Kilenotovervåking 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3455-9) 65 s. NINA rapport(1705)
NINA Untitled
 
33 Bolstad, Geir Hysing; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak.
SeaSalar and some relevant data from Norway. ICES workshop WKSalmon; 2019-06-23 - 2019-06-23
NINA UiT Untitled
 
34 Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Sægrov, Harald; Urdal, K.; Aronsen, Tonje; Lo, Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Niemelä, Eero; Orell, Panu; Erkinaro, Jaakko; Lund, Roar A.; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Hansen, Lars Petter; Hindar, Kjetil.
Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013. ICES Journal of Marine Science 2019 ;Volum 76.(4) s. 1140-1150
NINA NORCE VETINST Untitled
 
35 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Karlsson, Sten.
Hvorfor varierer genetisk innkryssing fra rømt oppdrettslaks i villaksbestandene?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-22 - 2019-01-23
NINA Untitled
 
36 Fiske, Peder.
Gjenutsetting av laks: Hvilken betydning har gjenutsetting på fisken og fiskebestandene?. Seminar: Fang-og-slipp i sportsfisket. Dyreplageri eller god naturforvaltning?; 2019-02-04
NINA Untitled
 
37 Fiske, Peder.
Ny klassifisering av sjøørretbestander i laksevassdrag. Forvaltermøte; 2019-10-16 - 2019-10-16
NINA Untitled
 
38 Fiske, Peder.
Slik går det med villaksen. Forvaltermøte; 2019-10-16 - 2019-10-16
NINA Untitled
 
39 Fiske, Peder.
Slik går det med villaksen i Trøndelag. Trøndelakskonferansen; 2019-10-19 - 2019-10-19
NINA Untitled
 
40 Fiske, Peder.
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, forvaltning etter gytebestandsmål og underveisvurdering av lakseinnsiget 2018. Fagmøte Noregs grunneigar og sjølaksefiskarlag; 2019-03-08
NINA Untitled
 
41 Fiske, Peder; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Thorstad, Eva Bonsak; Ugedal, Ola; Sandlund, Odd Terje; Uglem, Ingebrigt.
Pukkellaks - foreløpige resultater fra 2019. Møte Norske lakseelver; 2019-10-19 - 2019-10-19
NINA UiT Untitled
 
42 Fiske, Peder; Finstad, Bengt; Kvingedal, Eli; Solem, Øyvind; Berg, Marius; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson.
Hvor stor del av laksesmolten overlever oppholdet i havet – hva har nye merkemetoder lært oss?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-23
NINA Untitled
 
43 Fiske, Peder; Jensen, Arne Johan; Wennevik, Vidar; Utne, Kjell Rong; Bolstad, Geir Hysing.
Atlantic salmon; National report for Norway 2018. ICES working group for North Atlantic salmon (WGNAS); 2019-03-26 - 2019-04-04
NINA HAVFORSK Untitled
 
44 Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder.
Målet som forandret laksenorge – om gytebestandsmål og alt som fulgte med. Villakskonferansen; 2019-01-22 - 2019-01-23
NINA Untitled
 
45 Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder.
Status og trusler for laks i Norge og Møre & Romsdal. Regionalt Fagseminar; 2019-11-11 - 2019-11-11
NINA Untitled
 
46 Glover, Kevin; Urdal, Kurt; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Florø-Larsen, Bjørn; Otterå, Håkon Magne; Fiske, Peder; Heino, Mikko Petteri; Aronsen, Tonje; Sægrov, Harald; Diserud, Ola Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hindar, Kjetil; Bakke, Gunnar O; Solberg, Ingrid; Lo, Håvard; Solberg, Monica Favnebøe; Karlsson, Sten; Skaala, Øystein; Lamberg, Anders; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Muladal, Rune; Skilbrei, Ove Tommy; Wennevik, Vidar.
Domesticated escapees on the run: The second-generation monitoring programme reports the numbers and proportions of farmed Atlantic salmon in >200 Norwegian rivers annually. ICES Journal of Marine Science 2019 ;Volum 76.(4) s. 1151-1161
HAVFORSK NINA NORCE UiB VETINST Untitled
 
47 Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Hedger, Richard David; Finstad, Anders Gravbrøt; Fiske, Peder; Foldvik, Anders; Forseth, Torbjørn; Forsgren, Elisabet; Kvingedal, Eli; Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Ugedal, Ola.
Vurdering av metodikk for andregenerasjons gytebestandsmål for norske laksebestander. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-2982-1) 58 s. NINA rapport(1303)
NINA NTNU Untitled
 
48 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder.
The cost of anadromy: marine and freshwater mortality rates in anadromous Arctic char and brown trout in the Arctic region of Norway. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2019 ;Volum 76.(12) s. 2408-2417
NINA Untitled
 
49 Sandercock, Brett; Fiske, Peder; Sæther, Stein Are; Kålås, John Atle.
Environmental drivers of annual survival and site fidelity of lekking Great Snipe in Norway. American Ornithological Society, 137th conference at Anchorage, Alaska; 2019-06-24 - 2019-06-28
NINA Untitled
 
50 Sandercock, Brett; Fiske, Peder; Sæther, Stein Are; Kålås, John Atle.
Environmental drivers of annual survival in lekking Great Snipe Gallinago media in Norway. Wader Study Group Annual Conference at Morecambe Bay, England; 2019-09-19 - 2019-09-23
NINA Untitled
 
    Vis neste liste