Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 181 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak.
Bestandsvise råd om beskatning av laks for perioden 2021-2025. Trondheim: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2020 (ISBN 978-82-93038-29-0) 33 s. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning(13)
NINA Untitled
 
2 Forseth, Torbjørn; Thorstad, Eva Bonsak; Fiske, Peder.
Råd om beskatning av laks i sjølaksefiske. Trondheim: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2020 (ISBN 978-82-93038-30-6) 155 s. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning(14)
NINA Untitled
 
3 Glover, Kevin; Wennevik, Vidar; Hindar, Kjetil; Skaala, Øystein; Fiske, Peder; Solberg, Monica Favnebøe; Diserud, Ola Håvard; Svåsand, Terje; Karlsson, Sten; Berg Andersen, Lasse; Grefsrud, Ellen Sofie.
Further introgression of domesticated escapees is likely in many wild Atlantic salmon populations throughout Norway. Fish and Fisheries 2020
HAVFORSK NINA UIS NMBU Untitled
 
4 Sandercock, Brett; Sæther, Stein Are; Fiske, Peder; Kålås, John Atle.
Ecological drivers of annual variation in the survival of lekking Great Snipe. Nordic Society Oikos Conference at Reykjavik, Iceland; 2020-03-03 - 2020-03-05
NINA Untitled
 
2019
5 Andersen, Oddgeir; Stensland, Stian; Aas, Øystein; Olaussen, Jon Olaf; Fiske, Peder.
Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – et forprosjekt. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3333-0) 60 s. NINA rapport(1594)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
6 Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Larsen, Bjørn Florø; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Husebø, Åse; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar.
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 52 s. Fisken og Havet(2019 - 4)
HAVFORSK NINA NORCE VETINST Untitled
 
7 Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Nedstrandsfjorden. Kilenotovervåking 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3455-9) 65 s. NINA rapport(1705)
NINA Untitled
 
8 Bolstad, Geir Hysing; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak.
SeaSalar and some relevant data from Norway. ICES workshop WKSalmon; 2019-06-23 - 2019-06-23
NINA UiT Untitled
 
9 Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Sægrov, Harald; Urdal, K.; Aronsen, Tonje; Lo, Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Niemelä, Eero; Orell, Panu; Erkinaro, Jaakko; Lund, Roar A.; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Hansen, Lars Petter; Hindar, Kjetil.
Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013. ICES Journal of Marine Science 2019 ;Volum 76.(4) s. 1140-1150
NINA NORCE VETINST Untitled
 
10 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Karlsson, Sten.
Hvorfor varierer genetisk innkryssing fra rømt oppdrettslaks i villaksbestandene?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-22 - 2019-01-23
NINA Untitled
 
11 Fiske, Peder.
Gjenutsetting av laks: Hvilken betydning har gjenutsetting på fisken og fiskebestandene?. Seminar: Fang-og-slipp i sportsfisket. Dyreplageri eller god naturforvaltning?; 2019-02-04
NINA Untitled
 
12 Fiske, Peder.
Ny klassifisering av sjøørretbestander i laksevassdrag. Forvaltermøte; 2019-10-16 - 2019-10-16
NINA Untitled
 
13 Fiske, Peder.
Slik går det med villaksen. Forvaltermøte; 2019-10-16 - 2019-10-16
NINA Untitled
 
14 Fiske, Peder.
Slik går det med villaksen i Trøndelag. Trøndelakskonferansen; 2019-10-19 - 2019-10-19
NINA Untitled
 
15 Fiske, Peder.
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, forvaltning etter gytebestandsmål og underveisvurdering av lakseinnsiget 2018. Fagmøte Noregs grunneigar og sjølaksefiskarlag; 2019-03-08
NINA Untitled
 
16 Fiske, Peder; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Thorstad, Eva Bonsak; Ugedal, Ola; Sandlund, Odd Terje; Uglem, Ingebrigt.
Pukkellaks - foreløpige resultater fra 2019. Møte Norske lakseelver; 2019-10-19 - 2019-10-19
NINA UiT Untitled
 
17 Fiske, Peder; Finstad, Bengt; Kvingedal, Eli; Solem, Øyvind; Berg, Marius; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson.
Hvor stor del av laksesmolten overlever oppholdet i havet – hva har nye merkemetoder lært oss?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-23
NINA Untitled
 
18 Fiske, Peder; Jensen, Arne Johan; Wennevik, Vidar; Utne, Kjell Rong; Bolstad, Geir Hysing.
Atlantic salmon; National report for Norway 2018. ICES working group for North Atlantic salmon (WGNAS); 2019-03-26 - 2019-04-04
NINA HAVFORSK Untitled
 
19 Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder.
Målet som forandret laksenorge – om gytebestandsmål og alt som fulgte med. Villakskonferansen; 2019-01-22 - 2019-01-23
NINA Untitled
 
20 Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder.
Status og trusler for laks i Norge og Møre & Romsdal. Regionalt Fagseminar; 2019-11-11 - 2019-11-11
NINA Untitled
 
21 Glover, Kevin; Urdal, Kurt; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Florø-Larsen, Bjørn; Otterå, Håkon Magne; Fiske, Peder; Heino, Mikko Petteri; Aronsen, Tonje; Sægrov, Harald; Diserud, Ola Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hindar, Kjetil; Bakke, Gunnar O; Solberg, Ingrid; Lo, Håvard; Solberg, Monica Favnebøe; Karlsson, Sten; Skaala, Øystein; Lamberg, Anders; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Muladal, Rune; Skilbrei, Ove Tommy; Wennevik, Vidar.
Domesticated escapees on the run: The second-generation monitoring programme reports the numbers and proportions of farmed Atlantic salmon in >200 Norwegian rivers annually. ICES Journal of Marine Science 2019 ;Volum 76.(4) s. 1151-1161
HAVFORSK NINA NORCE UiB VETINST Untitled
 
22 Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Hedger, Richard David; Finstad, Anders Gravbrøt; Fiske, Peder; Foldvik, Anders; Forseth, Torbjørn; Forsgren, Elisabet; Kvingedal, Eli; Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Ugedal, Ola.
Vurdering av metodikk for andregenerasjons gytebestandsmål for norske laksebestander. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-2982-1) 58 s. NINA rapport(1303)
NINA NTNU Untitled
 
23 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder.
The cost of anadromy: marine and freshwater mortality rates in anadromous Arctic char and brown trout in the Arctic region of Norway. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2019 ;Volum 76.(12) s. 2408-2417
NINA Untitled
 
24 Sandercock, Brett; Fiske, Peder; Sæther, Stein Are; Kålås, John Atle.
Environmental drivers of annual survival and site fidelity of lekking Great Snipe in Norway. American Ornithological Society, 137th conference at Anchorage, Alaska; 2019-06-24 - 2019-06-28
NINA Untitled
 
25 Sandercock, Brett; Fiske, Peder; Sæther, Stein Are; Kålås, John Atle.
Environmental drivers of annual survival in lekking Great Snipe Gallinago media in Norway. Wader Study Group Annual Conference at Morecambe Bay, England; 2019-09-19 - 2019-09-23
NINA Untitled
 
26 Thorstad, Eva Bonsak; Diserud, Ola Håvard; Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Bjørum, Lars Rasmus Oftedal; Kristensen, Torstein; Urke, Henning Andre; Johansen, Martin Rognli; Lennox, Robert J.; Fiske, Peder; Uglem, Ingebrigt.
The risk of individual fish being captured multiple times in a catch and release fishery. Fisheries Management and Ecology 2019 s. 1-10
NORD NINA NORCE NTNU Untitled
 
27 Thorstad, Eva Bonsak; Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder.
Klassifisering av tilstanden til 430 norske sjøørretbestander. Trondheim: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2019 (ISBN 978-82-93038-27-6) 150 s. Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning(7)
NINA Untitled
 
28 Wacker, Sebastian; Karlsson, Sten; Fiske, Peder.
Opphav til laks fisket i Finnfjord. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3390-3) 18 s. NINA rapport(1647)
NINA Untitled
 
2018
29 Berntsen, Henrik H.; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Kvaløya. Kilenotovervåking 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3261-6) ;Volum 1523.72 s. NINA rapport(1523)
NINA Untitled
 
30 Berntsen, Henrik H.; Sandlund, Odd Terje; Ugedal, Ola; Thorstad, Eva Bonsak; Fiske, Peder; Urdal, Kurt; Skaala, Øystein; Fjeldheim, Per Tommy; Skoglund, Helge; Larsen, Bjørn Florø; Muladal, Rune; Uglem, Ingebrigt.
Pukkellaks i Norge, 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3310-1) ;Volum 1571.NINA rapport(1571)
HAVFORSK NINA UiT Untitled
 
31 Dervo, Børre Kind; Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Myrvold, Knut Marius; Fiske, Peder.
Forvaltningspraksis i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. En analyse om beskyttelsesordningen har medført endret forvaltningspraksis. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3121-3) ;Volum 1394.67 s. NINA rapport(1394)
NINA Untitled
 
32 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Karlsson, Sten.
Factors explaining entry of escaped farmed salmon in Norwegian rivers and genetic introgression into wild Atlantic salmon populations. Aqua 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NINA Untitled
 
33 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Bolstad, Geir Hysing; Foldvik, Anders; Jensen, Arne Johan.
Hvilke faktorer forklarer innslag av rømt oppdrettslaks og genetisk innkrysning i ville laksebestander?. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
NINA Untitled
 
34 Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Berg, Marius; Kvingedal, Eli; Jensen, Arne Johan.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks - Kongsfjordelva. Prosjektmøte med Berlevåg jeger- og fiskerforening; 2018-01-18 - 2018-01-18
NINA Untitled
 
35 Finstad, Bengt; Ugedal, Ola; Fiske, Peder.
Fjordvandring hos postsmolt - vandringsruter og oppholdstid i fjorden.. Arbeidsgruppemøte lakselus, Bergen; 2018-04-25 - 2018-04-25
NINA Untitled
 
36 Fiske, Peder.
Gjenutsetting av laks. Villaksfaglig møte; 2018-10-25 - 2018-10-25
NINA Untitled
 
37 Fiske, Peder.
Gjenutsetting av laks. Dialogmøte om fang og slipp i laksefiske; 2018-11-08 - 2018-11-08
NINA Untitled
 
38 Fiske, Peder.
Status for villaksen. Villaksfaglig møte; 2018-10-25 - 2018-10-25
NINA Untitled
 
39 Fiske, Peder.
Status for villaksen - med mest vekt på laksen i Nord-Norge. Laksefestivalen i Dividalen; 2018-08-17 - 2018-08-17
NINA Untitled
 
40 Fiske, Peder; Ugedal, Ola.
Vurdering av lakseinnsiget underveis i sesongen. Villaksfaglig møte; 2018-10-25 - 2018-10-25
NINA Untitled
 
41 Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder.
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Nordland - Finnmark. Trondheim: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2018 (ISBN 978-82-93038-26-9) 347 s. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning(11d)
NINA Untitled
 
42 Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder.
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Sogn og Fjordane- Trøndelag. Trondheim: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2018 (ISBN 978-82-93038-25-2) 343 s. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning(11c)
NINA Untitled
 
43 Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder.
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Østfold - Hordaland. Trondheim: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2018 (ISBN 978-82-93038-24-5) 219 s. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning(11b)
NINA Untitled
 
44 Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak.
Klassifisering av tilstand i norske laksebestander 2010-2014. Trondheim: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2018 (ISBN 978-82-93038-22-1) 75 s. Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning(6-2018)
NINA Untitled
 
45 Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Bolstad, Geir Hysing; Foldvik, Anders; Wennevik, Vidar; Bremset, Gunnbjørn; Rosten, Carolyn.
Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatus. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3192-3) ;Volum 1461.56 s. NINA rapport(1461)
HAVFORSK NINA Untitled
 
46 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Rikardsen, Audun H.; Ugedal, Ola.
Relationship between marine growth and sea survival of two anadromous salmonid fish species. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2018 ;Volum 00.(0000) s. 1-8
NINA UiT Untitled
 
47 Mo, Tor Atle; Thorstad, Eva Bonsak; Sandlund, Odd Terje; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Fiske, Peder; Uglem, Ingebrigt.
The pink salmon invasion: a Norwegian perspective. Journal of Fish Biology 2018 ;Volum 93. s. 5-7
NINA Untitled
 
48 Sandlund, Odd Terje; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Fiske, Peder; Kuusela, Jorma; Muladal, Rune; Niemelä, Eero; Uglem, Ingebrigt; Forseth, Torbjørn; Mo, Tor Atle; Thorstad, Eva Bonsak; Veselov, Alexey E.; Vollset, Knut Wiik; Zubchenko, Alexander V..
Pink salmon in Norway – the reluctant invader. Biological Invasions 2018 s. 1-22
NINA NORCE Untitled
 
2017
49 Bolstad, Geir Hysing; Fiske, Peder.
Gene flow from farmed escapes alters the life history of wild Atlantic salmon. Working Group on North Atlantic Salmon; 2017-03-29 - 2017-04-07
NINA Untitled
 
50 Bolstad, Geir Hysing; Hindar, Kjetil; Robertsen, Grethe; Jonsson, Bror; Sægrov, Harald; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Jensen, Arne Johan; Urdal, Kurt; Næsje, Tor; Barlaup, Bjørn Torgeir; Florø-Larsen, Bjørn; Lo, Håvard; Niemela, Eero; Karlsson, Sten.
Gene flow from domesticated escapes alters thelife history of wild Atlantic salmon. Nature Ecology and Evolution 2017 ;Volum 1.
NINA NORCE VETINST Untitled
 
    Vis neste liste