Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 99 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Bjerke, Jarle W.; Myking, Tor; Nyeggen, Hans; Aarrestad, Per Arild.
Pasvikprogrammets terrestriske overvåking. Endringer i mengde av tungmetaller i biologisk materiale og i lavdekning på trær. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4506-7) 20 s. NINA rapport(1751)
NIBIO NINA Untitled
 
2 Garmo, Øyvind Aaberg; Bakkestuen, Vegar; Solberg, Sverre; Timmermann, Volkmar; Simpson, David; Vollsnes, Ane Victoria; Aarrestad, Per Arild; Ranneklev, Sissel Brit.
Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC‐direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing. : NIVA 2020 (ISBN 978‐82‐577‐7191‐1) 51 s.
NIVA NIBIO NINA MET NILU UiO Untitled
 
2019
3 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Chipperfield, Joseph; Jokerud, Mari; Løkken, Jørn Olav; Myklebost, Heidi Elin; Often, Anders; Olsen, Siri Lie.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 22-45
NINA Untitled
 
4 Aarrestad, Per Arild; Myklebost, Heidi Elin; Kålås, John Atle.
Bjørkemålere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 133-140
NINA Untitled
 
5 Aarrestad, Per Arild; Myklebost, Heidi Elin; Kålås, John Atle.
Bjørkemålere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 67-70
NINA Untitled
 
6 Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Töpper, Joachim Paul; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Møsvatn. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 22-33
NINA Untitled
 
7 Framstad, Erik; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Erikstad, Lars; Johansen, Line; Stabbetorp, Odd Egil; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.Forslag til kriterier for lokalitetskvalitet for reviderte naturtyper. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3396-5) 193 s. NINA rapport(1652)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
8 Jokerud, Mari; Bargmann, Tessa; Bjerke, Jarle W.; Aarrestad, Per Arild.
Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer i kjemiske parametere fra 2008 til 2018 og og oppretting av ny referanselokalitet i Lomstjønna naturreservat, Harøya. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3357-6) 44 s. NINA rapport(1615)
NINA Untitled
 
9 Nybø, Signe; Framstad, Erik; Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3419-1) 243 s. NINA rapport(1672)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
10 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2017. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 50-56
NIBIO NINA UiO Untitled
 
11 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2018. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 96-102
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2018
12 Austnes, Kari; Lund, Espen; Sample, James Edward; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Aas, Wenche.
Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge. Oppdatering med perioden 2012–2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6974-1) 26 s. NIVA-rapport(7239)
NILU NINA NIVA Untitled
 
13 Evju, Marianne; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3209-8) ;Volum 1478.53 s. NINA rapport(1478)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
14 Jokerud, Mari; Bargmann, Tessa; Halse, Anne Karine; Uggerud, Hilde Thelle; Aarrestad, Per Arild.
Equinors miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord – reanalyser i 2018. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3344-6) ;Volum 1604.58 s. NINA rapport(1604)
NILU NINA UiB Untitled
 
15 Nybø, Signe; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Operasjonalisering av fagsystem for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer. Forslag til referanse- og grenseverdier for indikatorer som er klare eller nesten klare til bruk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3274-6) ;Volum 1536.127 s. NINA rapport(1536)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
2017
16 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil; Töpper, Joachim Paul.
Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer fra 2008 til 2016. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3056-8) ;Volum 1348.42 s. NINA rapport(1348)
NINA Untitled
 
17 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Töpper, Joachim Paul; Chala, Desalegn; Often, Anders; Olsen, Siri Lie; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Lund og Åmotsdalen. I: Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ISBN 978-82-426-3101-5. s. 22-35
NINA UiO Untitled
 
18 Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Evju, Marianne.
Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser. Bergen: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3073-5) 72 s. NINA Kortrapport(72)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
19 Aarrestad, Per Arild; Ims, Rolf Anker; Vandvik, Vigdis.
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Fjell. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 64-77
NINA UiB UiT Untitled
 
20 Aarrestad, Per Arild; Myklebost, Heidi Elin; Kålås, John Atle.
Bjørkemålere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ISBN 978-82-426-3101-5. s. 72-74
NINA Untitled
 
21 Evju, Marianne; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3068-1) ;Volum 1357.172 s. NINA rapport(1357)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
22 Evju, Marianne; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Revidert forslag til vurdering av lokalitetskvalitet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3157-2) ;Volum 1428.95 s. NINA rapport(1428)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
23 Myklebost, Heidi Elin; Jokerud, Mari; Bendiksen, Egil; Blaalid, Rakel; Brandrud, Tor Erik; Eilertsen, Linn; Töpper, Joachim Paul; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Evaluering av kartleggings- og verdisettingsmetodikk for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse – NNF. Resultater fra verdikartlegging i 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3150-3) ;Volum 1421.111 s. NINA rapport(1421)
NINA NTNU Untitled
 
24 Måren, Inger Elisabeth; Kapfer, Jutta; Aarrestad, Per Arild; Grytnes, John-Arvid; Vandvik, Vigdis.
Changing contributions of stochastic and deterministic processes in community assembly over a successional gradient. Ecology 2017 ;Volum 99.(1) s. 148-157
NIBIO NINA UiB Untitled
 
25 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2016. I: Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ISBN 978-82-426-3101-5. s. 52-58
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2016
26 Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge.
Forslag til terrestriske forvaltningsprioriterte naturtyper FPNT. Ansvarsnaturtyper, levested for truede og prioriterte arter og viktige økologiske funksjonsområder. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2986-9) 84 s. NINA Kortrapport(41)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
27 Aarrestad, Per Arild; Myklebost, Heidi Elin; Kålås, John Atle; Bakkestuen, Vegar.
Bjørkemålere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2941-8. s. 61-63
NINA Untitled
 
28 Bratli, Harald; Aarrestad, Per Arild; Erikstad, Lars; Myklebost, Heidi Elin.
Natur i Norge (NiN 2.0) en innføring i teori system og kartlegging. Del 2 - Natursystemer. Internt seminar; 2016-02-09 - 2016-02-09
NINA Untitled
 
29 Erikstad, Lars; Bratli, Harald; Aarrestad, Per Arild; Myklebost, Heidi Elin.
Natur i Norge (NiN 2.0)en innføring i teori, system og kartlegging. Del 3 - Natursystemer og landskap. Internt seminar; 2016-02-16 - 2016-02-16
NINA Untitled
 
30 Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild.
Virkningene av klimaendringer på naturmangfold i Norge - terrestrisk. Workshop om klimatilpasning i naturforvaltningen; 2016-09-07 - 2016-09-07
NINA Untitled
 
31 Forsgren, Elisabet; Bergan, Morten Andre; Bongard, Terje; Järnegren, Johanna; Larsen, Bjørn Mejdell; Aarrestad, Per Arild.
Utredning av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold ved utvidelse av anlegg ved Skretting AS, Averøy (revidert utgave). Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2871-8) ;Volum 1211b.44 s. NINA rapport(1211b)
NINA Untitled
 
32 Myklebost, Heidi Elin; Aarrestad, Per Arild; Erikstad, Lars; Bratli, Harald.
Natur i Norge (NiN 2.0), en innføring i teori, system og kartlegging. Del 4 - Kartlegging. Seminar NIN 2.0; 2016-03-01 - 2016-03-01
NINA Untitled
 
33 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2015. I: Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2941-8. s. 43-49
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2015
34 Aarrestad, Per Arild; Bjerke, Jarle W.; Follestad, Arne; Jepsen, Jane Uhd; Nybø, Signe; Rusch, Graciela; Schartau, Ann Kristin.
Naturtyper i klimatilpasningsarbeid. Effekter av klimaendringer og klimatilpasningsarbeid på naturmangfold og økosystemtjenester. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2781-0) 98 s. NINA rapport(1157)
NINA Untitled
 
35 Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Stabbetorp, Odd Egil.
Gjenanalyse av intensive overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen Svalbard 2014. Endringer i vegetasjon fra 2009 til 2014 og vurdering av overvåkingsmetodikk. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2744-5) 37 s. NINA rapport(1122)
NINA Untitled
 
36 Forsgren, Elisabet; Aarrestad, Per Arild; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig C; Friberg, Nikolai; Jonsson, Bror; Kaste, Øyvind; Lindholm, Markus; Nilsen, Erlend Birkeland; Systad, Geir Helge; Veiberg, Vebjørn; Ødegaard, Frode.
Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2840-4) ;Volum 2015.133 s. NINA rapport(1210)
NINA NIVA Untitled
 
37 Hagen, Dagmar; Aarrestad, Per Arild; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Foldvik, Anders; Myklebost, Heidi Elin; Hofgaard, Annika; Kvaløy, Pål; Hamre, Øyvind.
Myrrestaurering 2015. Etablering av overvåkingsmetodikk for vegetasjon og grunnlagsanalyse før restaureringstiltak på Kaldvassmyra, Aurstadmåsan og Midtfjellmosen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2842-8) 43 s. NINA rapport(1212)
NINA Untitled
 
38 Pedersen, Hans-Christian; Aarrestad, Per Arild.
Fjell. I: Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 84-92
NINA Untitled
 
39 Wasof, Safaa; Lenoir, Jonathan; Aarrestad, Per Arild; Alsos, Inger Greve; Armbruster, W. Scott; Austrheim, Gunnar; Bakkestuen, Vegar; Birks, Harry John Betteley; Bråthen, Kari Anne; Broennimann, Olivier; Brunet, Jörg; Bruun, Hans Henrik; Dahlberg, Carl Johan; Diekmann, Martin; Dullinger, Stefan; Dynesius, Mats; Ejrnæs, Rasmus; Gegout, Jean-Claude; Graae, Bente Jessen; Grytnes, John-Arvid; Guisan, Antoine; Hylander, Kristoffer; Jonsdottir, Ingibjørg; Kapfer, Jutta; Klanderud, Kari; Luoto, Miska; Milbau, Ann; Moora, Mari; Nygaard, Bettina; Odland, Arvid; Pauli, Harald; Ravolainen, Virve; Reinhardt, Stefanie; Sandvik, Sylvi Marlen; Schei, Fride Høistad; Speed, James David Mervyn; Svenning, Jens-Christian; Thuiller, Wilfried; Tveraabak, Unn; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Virtanen, Risto; Vittoz, Pascal; Willner, Wolfgang; Wohlgemuth, Thomas; Zimmermann, Niklaus E; Zobel, Martin; Decocq, Guillaume.
Disjunct populations of European vascular plant species keep the same climatic niches. Global Ecology and Biogeography 2015 ;Volum 24.(12) s. 1401-1412
NORD USN NIBIO NINA NPI NTNU UIA UiB UiT NMBU UNIS Untitled
 
2014
40 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil; Often, Anders.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen 2013. I: Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 ISBN 978-82-426-2651-6. s. 17-33
NINA Untitled
 
41 Aarrestad, Per Arild; Bjerke, Jarle W.; Hak, Claudia; Lunder, Helene; Myklebost, Heidi Elin; Westergaard, Kristine Bakke; Åström, Jens.
Statoils overvåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord – gjenanalyser i 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2627-1) 71 s. NINA rapport(1017)
NILU NINA Untitled
 
42 Aarrestad, Per Arild; Hytteborn, Håkan; Masunga, Gaseitsiwe; Skarpe, Christina.
Vegetation: Between Soils and Herbivores. I: Elephants and savanna woodland ecosystems: a study from Chobe National Park, Botswana. Wiley-Blackwell 2014 ISBN 978-0-470-67176-4. s. 61-88
HINN NINA NTNU Untitled
 
43 Aarrestad, Per Arild; Myking, Tor; Stabbetorp, Odd Egil; Tollefsrud, Mari Mette.
Foreign Norway spruce (Picea abies) provenances in Norway and effects on biodiversity. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2694-3) 39 s. NINA rapport(1075)
NIBIO NINA Untitled
 
44 Aarrestad, Per Arild; Økland, Tonje.
Indikatorer og referansetilstand – TOV markvegetasjon. Naturindeksen 2014.. Naturindeksseminar skog- og fjellgruppa 2014; 2014-11-19 - 2014-11-19
NIBIO NINA Untitled
 
45 Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil; Aarrestad, Per Arild.
Effekter av nitrogenutslipp fra veitrafikk på vegetasjon. Oslo: Statens vegvesen 2014 34 s. Statens vegvesens rapporter(272)
NINA Untitled
 
46 Framstad, Erik; Aarrestad, Per Arild; Økland, Tonje; Evju, Marianne; Kålås, John Atle.
Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2651-6) 158 s. NINA rapport(1036)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
47 Måren, Inger Elisabeth; Kapfer, Jutta; Grytnes, John-Arvid; Aarrestad, Per Arild; Vandvik, Vigdis.
Changing species co-occurrences over a post-fire succession. International Association for Vegetation Science (IAVS); 2014-09-01
NIBIO NINA UiB Untitled
 
48 Reitan, Ole; Aarrestad, Per Arild; Gjershaug, Jan Ove; Stabbetorp, Odd Egil; Hagen, Dagmar.
Verneplan for Hjerkinn skytefelt – kunnskapsstatus for naturtyper, flora og fugleliv. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2707-0) 71 s. NINA rapport(1088)
NINA Untitled
 
49 Skarpe, Christina; Hytteborn, Håkan; Moe, Stein Ragnar; Aarrestad, Per Arild.
Historical Changes of Vegetation in the Chobe Area. I: Elephants and savanna woodland ecosystems: a study from Chobe National Park, Botswana. Wiley-Blackwell 2014 ISBN 978-0-470-67176-4. s. 43-60
HINN NINA NTNU NMBU Untitled
 
50 Skarpe, Christina; Masunga, Gaseitsiwe; Aarrestad, Per Arild; Frost, Peter G.H..
Soil as Controller of and Responder to Elephant Activity. I: Elephants and savanna woodland ecosystems: a study from Chobe National Park, Botswana. Wiley-Blackwell 2014 ISBN 978-0-470-67176-4. s. 135-153
HINN NINA Untitled
 
    Vis neste liste