Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 115 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Diserud, Ola Håvard; Hedger, Richard David; Finstad, Bengt; Hendrichsen, Ditte Katrine; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola.
Sjøørret og lakselus - modell for lusepåslag. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA Untitled
 
2 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Florø-Larsen, Bjørn; Lo, Håvard; Ugedal, Ola; Karlsson, Sten.
Evaluering av kultivering med molekylærgenetiske metoder. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 35 s. NINA rapport(1531)
NINA VETINST Untitled
 
3 Hedger, Richard David; Diserud, Ola Håvard; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola; Hendrichsen, Ditte Katrine; Finstad, Bengt; Næsje, Tor.
Effekten av lus på sjøørretbestander, undersøkt ved bruk av individbasert modellering. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA Untitled
 
4 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak.
Repeatable individual variation in migration timing in two anadromous salmonids and ecological consequences. Ecology and Evolution 2020
NINA NTNU Untitled
 
5 Robertsen, Grethe; Fiske, Peder; Raunsgard, Astrid; Jensen, Arne Johan; Thorstad, Eva Bonsak; Utne, Kjell Rong.
Marin vekst hos postsmolt laks fra Repparfjordelva (preliminære resultater). Internsamling, NINA; 2020-02-28 - 2020-02-28
NINA HAVFORSK UiT Untitled
 
6 Robertsen, Grethe; Raunsgard, Astrid; Jensen, Arne Johan; Fiske, Peder; Utne, Kjell Rong; Thorstad, Eva Bonsak.
Post-smolt growth of Atlantic salmon from Repparfjordelva. SeaSalar meeting; 2020-06-23 - 2020-06-23
HAVFORSK NINA UiT Untitled
 
2019
7 Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Berg, Marius; Havn, Torgeir Børresen; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Ulvan, Eva Marita; Jensen, Arne Johan.
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport fra undersøkelsene i perioden 2014-2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3322-4) 80 s. NINA rapport(1583)
NINA Untitled
 
8 Fiske, Peder; Jensen, Arne Johan; Wennevik, Vidar; Utne, Kjell Rong; Bolstad, Geir Hysing.
Atlantic salmon; National report for Norway 2018. ICES working group for North Atlantic salmon (WGNAS); 2019-03-26 - 2019-04-04
NINA HAVFORSK Untitled
 
9 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Fiskeutsettinger har gitt økt innkrysning av oppdrettslaks. Villaksnytt 2019 (2) s. 32-33
VETINST NINA Untitled
 
10 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Oppformering av oppdrettsgener i anlegg. Kultiveringsmøtet 2019; 2019-03-20 - 2019-03-20
NINA NMBU VETINST Untitled
 
11 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Stocking accentuates genetic introgression of escaped farmed salmon in a wild salmon population. NASCO; 2019-06-03 - 2019-06-04
NINA NMBU VETINST Untitled
 
12 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Supplementary stocking selects for domesticated genotypes. Nature Communications 2019 ;Volum 10.(1) s. 1-8
NINA VETINST Untitled
 
13 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Bjøru, Bjørn; Florø-Larsen, Bjørn; Helland, Bjart Are; Holte, Espen; Lo, Håvard; Sægrov, Harald; Karlsson, Sten.
Hva vet vi om effekten av kultivering. Villakskonferansen 2019; 2019-02-22 - 2019-02-23
NINA NMBU VETINST Untitled
 
14 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Bjøru, Bjørn; Florø-Larsen, Bjørn; Helland, Bjart Are; Holte, Espen; Lo, Håvard; Sægrov, Harald; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten.
Hva vet vi om effekten av kultivering?. Hardangerfjordseminaret; 2019-05-10 - 2019-05-11
NINA NORCE NMBU VETINST Untitled
 
15 Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna nedstrøms Laksforsen Sluttrapport. Trondheim: Veterinærinstituttet 2019 75 s. Veterinærinstituttets rapportserie(12)
NINA VETINST Untitled
 
16 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder.
The cost of anadromy: marine and freshwater mortality rates in anadromous Arctic char and brown trout in the Arctic region of Norway. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2019 ;Volum 76.(12) s. 2408-2417
NINA Untitled
 
2018
17 Diserud, Ola Håvard; Finstad, Bengt; Hendrichsen, Ditte Katrine; Hedger, Richard David; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola.
Sea lice infestation affects sea trout dynamics. Sea Lice 2018; 2018-11-11 - 2018-11-15
NINA Untitled
 
18 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Bolstad, Geir Hysing; Foldvik, Anders; Jensen, Arne Johan.
Hvilke faktorer forklarer innslag av rømt oppdrettslaks og genetisk innkrysning i ville laksebestander?. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
NINA Untitled
 
19 Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Berg, Marius; Kvingedal, Eli; Jensen, Arne Johan.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks - Kongsfjordelva. Prosjektmøte med Berlevåg jeger- og fiskerforening; 2018-01-18 - 2018-01-18
NINA Untitled
 
20 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Florø-Larsen, Bjørn; Lo, Håvard; Ugedal, Ola; Karlsson, Sten.
Molekylærgenetisk kultivering Evaluering av kultivering i Eira og Bævra. SAMARBEIDSMØTE MILJØDIREKTORATET(MDIR.) OG STATKRAFT; 2018-09-04 - 2018-09-04
NINA VETINST Untitled
 
21 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Stocking accentuates genetic introgression of farmed escaped salmon in a wild salmon population. AQUA 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NINA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
22 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Stocking accentuates genetic introgression of farmed escaped salmon in a wild salmon population. Sustaining iconic diadromous fishes: The potential and pitfalls of cultivation; 2018-06-17 - 2018-06-19
NINA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
23 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Stocking accentuates genetic introgression of farmed escaped salmon in a wild salmon population. II Joint Congress on Evolutionary Biology; 2018-08-18 - 2018-08-22
NINA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
24 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Rikardsen, Audun H.; Ugedal, Ola.
Relationship between marine growth and sea survival of two anadromous salmonid fish species. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2018 ;Volum 00.(0000) s. 1-8
NINA UiT Untitled
 
25 Ulvan, Eva Marita; Foldvik, Anders; Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Thorstad, Eva Bonsak; Rikardsen, Audun H.; Næsje, Tor.
Return migration of adult Atlantic salmon (Salmo salar L.) to northern Norway. ICES Journal of Marine Science 2018 ;Volum 75.(2) s. 653-661
NINA UiT Untitled
 
2017
26 Bolstad, Geir Hysing; Hindar, Kjetil; Robertsen, Grethe; Jonsson, Bror; Sægrov, Harald; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Jensen, Arne Johan; Urdal, Kurt; Næsje, Tor; Barlaup, Bjørn Torgeir; Florø-Larsen, Bjørn; Lo, Håvard; Niemela, Eero; Karlsson, Sten.
Gene flow from domesticated escapes alters thelife history of wild Atlantic salmon. Nature Ecology and Evolution 2017 ;Volum 1.
NINA NORCE VETINST Untitled
 
27 Bremset, Gunnbjørn; Jensen, Arne Johan; Jensås, Jan Gunnar; Berg, Marius; Havn, Torgeir Børresen.
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2967-8) ;Volum 1294.54 s. NINA rapport(1294)
NINA Untitled
 
28 Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2964-7) ;Volum 1292.44 s. NINA rapport(1292)
NINA VETINST Untitled
 
29 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder.
Evidence for the linkage of survival of anadromous Arctic char and brown trout during winter to marine growth during the previous summer. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2017
NINA Untitled
 
30 Jensen, Arne Johan; Hansen, Lars Petter; Johnsen, Bjørn Ove; Karlsson, Sten.
Rapid evolution of genetic and phenotypic divergence in Atlantic salmon following the colonisation of two new branches of a watercourse. Genetics Selection Evolution 2017 ;Volum 49.(22)
NINA Untitled
 
2016
31 Barson, Nicola; Aykanat, Tutku; Hindar, Kjetil; Baranski, Matthew; Bolstad, Geir Hysing; Fiske, Peder; Jacq, Celeste; Jensen, Arne Johan; Johnston, Susan E; Karlsson, Sten; Kent, Matthew Peter; Moen, Thomas; Niemelä, Eero; Nome, Torfinn; Næsje, Tor; Orell, Panu; Romakkaniemi, Atso; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Erkinaro, Jaakko; Lien, Sigbjørn; Primmer, Craig R..
Sex-Dependent Dominance At A Single Locus Maintains Variation In Age At Maturity In Salmon. 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATIVE SALMON BIOLOGY (ICISB); 2016-04-24 - 2016-04-27
NINA NOFIMA NMBU Untitled
 
32 Bolstad, Geir Hysing; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Diserud, Ola Håvard; Jensen, Arne Johan; Fiske, Peder; Næsje, Tor.
Farmed Atlantic salmon in the wild: what scale samples can tell us. FHF workshop; 2016-11-24 - 2016-11-24
NINA NTNU Untitled
 
33 Fiske, Peder; Jensen, Arne Johan; Wennevik, Vidar; Gjøsæter, Harald; Bolstad, Geir Hysing.
Atlantic salmon; National report for Norway 2015. WGNAS møte; 2016-03-30
HAVFORSK NINA Untitled
 
34 Holthe, Espen; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2892-3) ;Volum 1245.37 s. NINA rapport(1245)
NINA VETINST Untitled
 
35 Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Finstad, Bengt; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2015. Trondheim: Norsk institutt fro naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2896-1) ;Volum 1249.52 s. NINA rapport(1249)
NINA Untitled
 
36 Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Finstad, Bengt; Hvidsten, Nils Arne; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Lund, Egil.
Passing a seawater challenge test is not indicative of hatchery-reared Atlantic salmon Salmo salar smolts performing as well at sea as their naturally produced conspecifics. Journal of Fish Biology 2016 ;Volum 88.(6) s. 2219-2235
NINA Untitled
 
37 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Saksgård, Laila M..
Smoltutvandring, marin vekst og sjøoverlevelse hos sjøørret, sjørøye og laks i Halselva, Finnmark. Trondheim: Norsk instituttt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2878-7) ;Volum 1238.33 s. NINA rapport(1238)
NINA Untitled
 
38 Reimer, T.; Dempster, T.; Warren-Myers, F.; Jensen, Arne Johan; Swearer, S.E..
High prevalence of vaterite in sagittal otoliths causes hearing impairment in farmed fish. Scientific Reports 2016 ;Volum 6.
NINA Untitled
 
39 Vollset, Knut Wiik; Krontveit, Randi Ingebjørg; Jansen, Peder A; Finstad, Bengt; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skilbrei, Ove Tommy; Krkošek, Martin; Romundstad, Pål Richard; Aunsmo, Arnfinn; Jensen, Arne Johan; Dohoo, Ian.
Impacts of parasites on marine survival of Atlantic salmon: a meta-analysis. Fish and Fisheries 2016 ;Volum 17.(3) s. 714-730
HAVFORSK NINA NORCE NTNU VETINST Untitled
 
2015
40 Barson, Nicola; Aykanat, Tutku; Hindar, Kjetil; Baranski, Matthew; Bolstad, Geir Hysing; Fiske, Peder; Jacq, Celeste; Jensen, Arne Johan; Johnston, Susan E; Karlsson, Sten; Kent, Matthew Peter; Moen, Thomas; Niemela, Eero; Nome, Torfinn; Næsje, Tor; Orell, Panu; Romakkaniemi, Atso; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Erkinaro, Jaakko; Lien, Sigbjørn; Primmer, Craig R..
Sex-dependent dominance at a single locus maintains variation in age at maturity in salmon. Nature 2015 ;Volum 528.(7582) s. 405-408
NINA NOFIMA NMBU Untitled
 
41 Holthe, Espen; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar.
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2750-6) 34 s. NINA rapport(1128)
NINA VETINST Untitled
 
42 Hvidsten, Nils Arne; Diserud, Ola Håvard; Jensen, Arne Johan; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Ugedal, Ola.
Water discharge affects Atlantic salmon Salmo salar smolt production: A 27 year study in the River Orkla, Norway. Journal of Fish Biology 2015 ;Volum 86.(1) s. 92-104
NINA Untitled
 
43 Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Finstad, Bengt; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2751-3) 51 s. NINA rapport(1129)
NINA Untitled
 
44 Jensen, Arne Johan; Diserud, Ola Håvard; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Rikardsen, Audun H..
Between-watershed movements of two anadromous salmonids in the Arctic. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2015 ;Volum 72.(6) s. 855-863
NINA UiT Untitled
 
45 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Kvingedal, Eli.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks. Orienteringsmøte om sjøoverlevelse hos laks i Laukhellevassdraget; 2015-09-14 - 2015-09-14
NINA NTNU Untitled
 
46 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Kvingedal, Eli.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks. Orienteringsmøte om sjøoverlevelsesovervåking i Varpavassdraget; 2015-09-16 - 2015-09-16
NINA NTNU Untitled
 
47 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Kvingedal, Eli.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks. Orienteringsmøte om sjøoverlevelsesovervåking i Roksdalsvassdraget; 2015-09-17 - 2015-09-17
NINA NTNU Untitled
 
48 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Kvingedal, Eli.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks. Orienteringsmøte om sjøoverlevelsesovervåking i Forsåvassdraget; 2015-09-15 - 2015-09-15
NINA NTNU Untitled
 
49 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Kvingedal, Eli.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks i Auravassdraget. Orienteringsmøte om sjøoverlevelse hos laks i Auravassdraget; 2015-10-30 - 2015-10-30
NINA NTNU Untitled
 
50 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Kvingedal, Eli.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks i Syltevassdraget. Orienteringsmøte om sjøoverlevelse hos laks i Syltevassdraget; 2015-10-28 - 2015-10-28
NINA NTNU Untitled
 
    Vis neste liste