Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 262 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2021
1 Føre, Martin; Svendsen, Eirik; Økland, Finn; Gräns, Albin; Alfredsen, Jo Arve; Finstad, Bengt; Hedger, Richard David; Uglem, Ingebrigt.
Heart rate and swimming activity as indicators of post-surgical recovery time of Atlantic salmon (Salmo salar). Animal Biotelemetry 2021 ;Volum 9.
NINA NTNU Untitled
 
2020
2 Bøhn, Thomas; Gjelland, Karl Øystein; Serra Llinares, Rosa Maria; Finstad, Bengt; Primicerio, Raul; Nilsen, Rune; Karlsen, Ørjan; Sandvik, Anne Dagrun; Skilbrei, Ove Tommy; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Skaala, Øystein; Bjørn, Pål Arne.
Timing is everything: Survival of Atlantic salmon Salmo salar postsmolts during events of high salmon lice densities. Journal of Applied Ecology 2020 ;Volum 57.(6) s. 1149-1160
HAVFORSK NINA NTNU UiT Untitled
 
3 Diserud, Ola Håvard; Hedger, Richard David; Finstad, Bengt; Hendrichsen, Ditte Katrine; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola.
Salmon louse infestation in wild brown trout populations generates multi-modal mixture distributions. Aquaculture Environment Interactions 2020 ;Volum 12. s. 447-456
NINA NTNU Untitled
 
4 Diserud, Ola Håvard; Hedger, Richard David; Finstad, Bengt; Hendrichsen, Ditte Katrine; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola.
Sjøørret og lakselus - modell for lusepåslag. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA Untitled
 
5 Finstad, Bengt; Sandvik, Anne Dagrun; Ugedal, Ola; Vollset, Knut; Karlsen, Ørjan; Davidsen, Jan Grimsrud; Sægrov, Harald.
Hvordan skal sjøørret inn i trafikklyssystemet?. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA HAVFORSK NORCE NTNU Untitled
 
6 Hedger, Richard David; Diserud, Ola Håvard; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola; Hendrichsen, Ditte Katrine; Finstad, Bengt; Næsje, Tor.
Effekten av lus på sjøørretbestander, undersøkt ved bruk av individbasert modellering. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA Untitled
 
7 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak.
Repeatable individual variation in migration timing in two anadromous salmonids and ecological consequences. Ecology and Evolution 2020 ;Volum 10. s. 11727-11738
NINA NTNU Untitled
 
8 Karlsen, Ørjan; Serra Llinares, Rosa Maria; Nilsen, Rune; Finstad, Bengt; Harvey, Allison G.; Wennevik, Vidar.
En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene i 2018 og 2019 - Basert på data fra den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk (NALO). Bergen: Havforskningsinstituttet 2020 41 s. Rapport fra havforskningen(2019 - 51)
HAVFORSK NINA Untitled
 
9 Schrøder, Merete Bjørgan; Svendsen, Eirik; Finstad, Bengt; Olsen, Rolf Erik; Gräns, Albin; Økland, Finn; Rosten, Carolyn; Uglem, Ingebrigt; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne; Alfredsen, Jo Arve; Føre, Martin.
Teknologiske løsninger for sanntidsmålinger av atferd og fysiologisk tilstand hos fisk. HAVBRUK2020; 2020-06-09 - 2020-06-10
OCEAN NINA NTNU Untitled
 
10 Svendsen, Eirik; Føre, Martin; Økland, Finn; Gräns, Albin; Hedger, Richard David; Alfredsen, Jo Arve; Uglem, Ingebrigt; Rosten, Carolyn; Frank, Kevin; Erikson, Ulf Gøran; Finstad, Bengt.
Heart rate and swimming activity as stress indicators for Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture 2020 ;Volum 531. s. -
OCEAN NINA NTNU Untitled
 
11 Vollset, Knut; Nilsen, Frank; Ellingsen, Ingrid; Finstad, Bengt; Helgesen, Kari Marie Olli; Karlsen, Ørjan; Sandvik, Anne Dagrun; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola; Qviller, Lars; Dalvin, Sussie.
Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2019. Rapport fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning.. : Regjeringen.no 2020 84 s.
HAVFORSK NINA NORCE NTNU UiB VETINST Untitled
 
2019
12 Finstad, Bengt; Næsje, Tor.
Sjøørret og trafikklyssystemet-generell sjøørretbiologi, kunnskapsstatus, kunnskapshull og veien videre. Etatskonferansen NFD-havbruk; 2019-06-03 - 2019-06-05
NINA Untitled
 
13 Fiske, Peder; Finstad, Bengt; Kvingedal, Eli; Solem, Øyvind; Berg, Marius; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson.
Hvor stor del av laksesmolten overlever oppholdet i havet – hva har nye merkemetoder lært oss?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-23
NINA Untitled
 
14 Fjørtoft, Helene Børretzen; Nilsen, Frank; Besnier, Francois; Stene, Anne; Bjørn, Pål Arne; Tveten, Ann-Kristin; Aspehaug, Vidar Teis; Finstad, Bengt; Glover, Kevin.
Salmon lice sampled from wild Atlantic salmon and sea trout throughout Norway display high frequencies of the genotype Associated with pyrethroid resistance. Aquaculture Environment Interactions 2019 ;Volum 11. s. 459-468
HAVFORSK NINA NTNU UiB Untitled
 
15 Føre, Martin; Finstad, Bengt; Svendsen, Eirik; Gräns, Albin; Økland, Finn; Rosten, Carolyn; Uglem, Ingebrigt; Frank, Kevin; Alfredsen, Jo Arve.
Exploring new technologies for detecting stress in farmed salmon: Initial trials in tank based facilities. Aquaculture 19; 2019-10-07 - 2019-10-10
NINA OCEAN NTNU Untitled
 
16 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder.
The cost of anadromy: marine and freshwater mortality rates in anadromous Arctic char and brown trout in the Arctic region of Norway. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2019 ;Volum 76.(12) s. 2408-2417
NINA Untitled
 
17 Karbowski, Chelsey M.; Finstad, Bengt; Karbowski, Niklas; Hedger, Richard David.
Sea lice in Iceland: assessing the status and current implications for aquaculture and wild salmonids. Aquaculture Environment Interactions 2019 ;Volum 11. s. 149-160
NINA Untitled
 
18 Mes, Daan; van Os, Renske; Gorissen, Marnix; Ebbesson, Lars O.E.; Finstad, Bengt; Mayer, Ian; Vindas, Marco.
Effects of environmental enrichment on forebrain neural plasticity and survival success of stocked Atlantic salmon. Journal of Experimental Biology 2019 ;Volum 222.
NINA NORCE NMBU Untitled
 
19 Nevoux, Marie; Finstad, Bengt; Davidsen, Jan Grimsrud; Finlay, Ross; Josset, Quentin; Poole, Rusell; Höjesjö, Johan; Aarestrup, Kim; Persson, Lo; Tolvanen, Oula; Jonsson, Bror.
Environmental influences on life history strategies in partially anadromous brown trout (Salmo trutta, Salmonidae). Fish and Fisheries 2019 ;Volum 20. s. 1051-1082
NINA NTNU Untitled
 
20 Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 92 s. Rapport fra havforskningen(2019 - 22)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
21 Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Mohn, Agnes Marie; Kjær, Runar; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2019 - Framdriftsrapport til Mattilsynet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 22 s. Rapport fra havforskningen(2019 - 27)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
22 Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019 : Sluttrapport til Mattilsynet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 97 s. Rapport fra havforskningen(2019-35)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
23 Osmundsen, Tonje Cecilie; Amundsen, Vilde Steiro; Alexander, Karen A.; Asche, Frank; Bailey, Jennifer Leigh; Finstad, Bengt; Olsen, Marit Schei; Hernandez, Klaudia; Salgado, Hugo.
The operationalisation of sustainability: Sustainable aquaculture production as defined by certification schemes. Global Environmental Change 2019 ;Volum 60.
NINA NTNU SAMFORSK UIS Untitled
 
2018
24 Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Didriksen, Gunnar R.; Bjørn, Pål Arne; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren og sommeren 2018 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2018. Bergen: Havforskningsinstituttet 2018 35 s. Rapport fra havforskningen(34-2018)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
25 Vollset, Knut Wiik; Lennox, Robert J.; Mahlum, Shad Kenneth; Näslund, Joacim; Larsen, Martin H.; Thorstad, Eva Bonsak; Frechette, Danielle M.; Finstad, Bengt; Davidsen, Jan Grimsrud.
Size dependent effects of passive integrated transponders (PIT-tags) on early life stages of salmon: a preliminary literature review. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2018 19 s. LFI Uni Miljø(324)
NINA NORCE NTNU UiB Untitled
 
26 Berntsen, Henrik H.; Sivertsgård, Rolf; Uglem, Ingebrigt; Pettersen, Oskar; Frank, Kevin; Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt.
Testing av metodikk for å registrere forekomst av lakselus i oppdrettsanlegg. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3282-1) ;Volum 1544.40 s. NINA rapport(1544)
OCEAN NINA Untitled
 
27 Bui, Samantha; Skern-Mauritzen, Rasmus; Fordyce, Mark; Finstad, Bengt; Fassøy, Frode; Norði a, Gunnvør; Vågseth, Tone; Oppedal, Frode.
Quantification of salmon lice larvae in the plankton. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
HAVFORSK NINA Untitled
 
28 Diserud, Ola Håvard; Finstad, Bengt; Hendrichsen, Ditte Katrine; Hedger, Richard David; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola.
Sea lice infestation affects sea trout dynamics. Sea Lice 2018; 2018-11-11 - 2018-11-15
NINA Untitled
 
29 Finstad, Bengt.
Effekt av lakselus på laks og sjøørret. Hardangerfjordseminaret 2018; 2018-05-04 - 2018-05-05
NINA Untitled
 
30 Finstad, Bengt.
Knowledge for increased precicion in sea lice counting on fish farms and estimation of occurrence. Aqua 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NINA Untitled
 
31 Finstad, Bengt.
Lakselusundersøkelsene på sjøørret i Romsdalsfjorden - effekter på individer og bestander og forvaltningsmessige konsekvenser. Fagsamling om fisk- og vassdragsforvaltning; 2018-05-24 - 2018-05-24
NINA Untitled
 
32 Finstad, Bengt; Berg, Marius; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan.
The use of PIT-tagging technology to monitor sea trout behaviour due to sea lice. Sealice 2018, 12th International Conference; 2018-11-04 - 2018-11-08
HAVFORSK NINA NTNU Untitled
 
33 Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Berg, Marius; Kvingedal, Eli; Jensen, Arne Johan.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks - Kongsfjordelva. Prosjektmøte med Berlevåg jeger- og fiskerforening; 2018-01-18 - 2018-01-18
NINA Untitled
 
34 Finstad, Bengt; Nilsen, Frank; Mo, Tor Atle.
Kort om fiskelus: ulike arter lus og vertsarter. Dialogmøte - statusrapport fra styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning; 2018-12-11 - 2018-12-11
NINA UiB Untitled
 
35 Finstad, Bengt; Solberg, Ingrid; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Bråthen Kristoffersen, Anja; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Jeong, Jaewoon; SivertsgÅrd, rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Menneskelig lusetelling. Går veien til mer presis lakseluskamp og bedre fiskevelferd gjennom sertifiserte tellere?. TEKMAR 2018; 2018-11-04 - 2018-11-05
OCEAN NINA NTNU VETINST Untitled
 
36 Finstad, Bengt; Solberg, Ingrid; SivertsgÅrd, rolf.
Utvikling av standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst i anlegg. Arbeidsgruppemøte lakselus, Bergen; 2018-04-25 - 2018-04-25
NINA Untitled
 
37 Finstad, Bengt; Ugedal, Ola; Fiske, Peder.
Fjordvandring hos postsmolt - vandringsruter og oppholdstid i fjorden.. Arbeidsgruppemøte lakselus, Bergen; 2018-04-25 - 2018-04-25
NINA Untitled
 
38 Halttunen, Elina; Gjelland, Karl Øystein; Glover, Kevin; Johnsen, Ingrid Askeland; Serra-Llinares, Rosa Maria; Skaala, Øystein; Nilsen, Rune; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Skilbrei, Ove Tommy.
Migration of Atlantic salmon post-smolts in a fjord with high infestation pressure of salmon lice. Marine Ecology Progress Series 2018 ;Volum 592. s. 243-256
HAVFORSK NINA UiB Untitled
 
39 Halttunen, Elina; Gjelland, Karl Øystein; Hamel, Sandra; Serra-Llinares, Rosa Maria; Nilsen, Rune; Arechavala-Lopez, Pablo; Skardhamar, Jofrid; Johnsen, Ingrid Askeland; Asplin, Lars; Karlsen, Ørjan; Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt.
Sea trout adapt their migratory behaviour in response to high salmon lice concentrations. Journal of Fish Diseases 2018 ;Volum 41.(6) s. 953-967
HAVFORSK NINA UiT Untitled
 
40 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Rikardsen, Audun H.; Ugedal, Ola.
Relationship between marine growth and sea survival of two anadromous salmonid fish species. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2018 ;Volum 00.(0000) s. 1-8
NINA UiT Untitled
 
41 Karlsen, Ørjan; Asplin, Lars; Finstad, Bengt; Sandvik, Anne Dagrun; Serra-Llinares, Rosa Maria; Johnsen, Ingrid Askeland; Nilsen, Rune; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne.
Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfestasjon hos vill laksefisk langs norskekysten - Sluttrapportering av ordningen med nasjonale laksefjorder. Bergen: Havforskningsinstituttet 2018 ;Volum 2018.38 s. Fisken og Havet(2)
HAVFORSK NINA Untitled
 
42 Mo, Tor Atle; Museth, Jon; Bremset, Gunnbjørn; Finstad, Bengt.
Har laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene?. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3181-7) ;Volum 1450.26 s. NINA rapport(1450)
NINA Untitled
 
43 Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Didriksen, Gunnar R.; Bjørn, Pål Arne; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2018 – Framdriftsrapport til Mattilsynet juni 2018. Bergen: Havforskningsinstituttet 2018 19 s. Rapport fra havforskningen(24-2018)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
44 Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Vollset, Knut Wiik.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017. Bergen: Havforskningsinstituttet 2018 66 s. Rapport fra havforskningen(Nr. 4 - 2018)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
45 Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt; Berntsen, Henrik H.; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Jeong, Jaewoon; Kristoffersen, Anja Bråthen; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Sivertsgård, Rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3279-1) ;Volum 1541.39 s. NINA rapport(1541)
OCEAN NINA VETINST Untitled
 
46 Thorstad, Eva Bonsak; Finstad, Bengt.
Impacts of salmon lice emanating from salmon farms on wild Atlantic salmon and sea trout. Trondheim, Norway: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3180-0) ;Volum 1449.22 s. NINA rapport(1449)
NINA Untitled
 
47 Ulvan, Eva Marita; Foldvik, Anders; Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Thorstad, Eva Bonsak; Rikardsen, Audun H.; Næsje, Tor.
Return migration of adult Atlantic salmon (Salmo salar L.) to northern Norway. ICES Journal of Marine Science 2018 ;Volum 75.(2) s. 653-661
NINA UiT Untitled
 
2017
48 Finstad, Bengt.
Lakselusforskning i NINA - fra labstudier til overvåking og effekter av lakselus på ville laksefiskbestander. Taskforce lakselus informasjonsmøte; 2017-05-18 - 2017-05-18
NINA Untitled
 
49 Finstad, Bengt.
Sea trout - regional overview - Norway. ICES workshop on sea trout (WGTRUTTA); 2017-04-24 - 2017-04-26
NINA Untitled
 
50 Finstad, Bengt; Berg, Marius; Næsje, Tor.
Overvåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3027-8) 12 s. NINA Kortrapport(61)
NINA Untitled
 
    Vis neste liste