Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 242 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Finstad, Bengt; Næsje, Tor.
Sjøørret og trafikklyssystemet-generell sjøørretbiologi, kunnskapsstatus, kunnskapshull og veien videre. Etatskonferansen NFD-havbruk; 2019-06-03 - 2019-06-05
NINA Untitled
 
2 Fiske, Peder; Finstad, Bengt; Kvingedal, Eli; Solem, Øyvind; Berg, Marius; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson.
Hvor stor del av laksesmolten overlever oppholdet i havet – hva har nye merkemetoder lært oss?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-23
NINA Untitled
 
3 Karbowski, Chelsey M.; Finstad, Bengt; Karbowski, Niklas; Hedger, Richard David.
Sea lice in Iceland: assessing the status and current implications for aquaculture and wild salmonids. Aquaculture Environment Interactions 2019 ;Volum 11. s. 149-160
NINA Untitled
 
4 Nevoux, Marie; Finstad, Bengt; Davidsen, Jan Grimsrud; Finlay, Ross; Josset, Quentin; Poole, Rusell; Höjesjö, Johan; Aarestrup, Kim; Persson, Lo; Tolvanen, Oula; Jonsson, Bror.
Environmental influences of life history strategies in partial anadromous brown trout (Salmo trutta, Salmonidae). Fish and Fisheries 2019 s. -
NINA NTNU Untitled
 
5 Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 92 s. Rapport fra havforskningen(2019 - 22)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
6 Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Mohn, Agnes Marie; Kjær, Runar; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2019 - Framdriftsrapport til Mattilsynet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 22 s. Rapport fra havforskningen(2019 - 27)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
2018
7 Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Didriksen, Gunnar R.; Bjørn, Pål Arne; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren og sommeren 2018 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2018. Bergen: Havforskningsinstituttet 2018 35 s. Rapport fra havforskningen(34-2018)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
8 Berntsen, Henrik H.; Sivertsgård, Rolf; Uglem, Ingebrigt; Pettersen, Oskar; Frank, Kevin; Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt.
Testing av metodikk for å registrere forekomst av lakselus i oppdrettsanlegg. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3282-1) ;Volum 1544.40 s. NINA rapport(1544)
OCEAN NINA Untitled
 
9 Bui, Samantha; Skern-Mauritzen, Rasmus; Fordyce, Mark; Finstad, Bengt; Fassøy, Frode; Norði a, Gunnvør; Vågseth, Tone; Oppedal, Frode.
Quantification of salmon lice larvae in the plankton. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
HAVFORSK NINA Untitled
 
10 Diserud, Ola Håvard; Finstad, Bengt; Hendrichsen, Ditte Katrine; Hedger, Richard David; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola.
Sea lice infestation affects sea trout dynamics. Sea Lice 2018; 2018-11-11 - 2018-11-15
NINA Untitled
 
11 Finstad, Bengt.
Effekt av lakselus på laks og sjøørret. Hardangerfjordseminaret 2018; 2018-05-04 - 2018-05-05
NINA Untitled
 
12 Finstad, Bengt.
Knowledge for increased precicion in sea lice counting on fish farms and estimation of occurrence. Aqua 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NINA Untitled
 
13 Finstad, Bengt.
Lakselusundersøkelsene på sjøørret i Romsdalsfjorden - effekter på individer og bestander og forvaltningsmessige konsekvenser. Fagsamling om fisk- og vassdragsforvaltning; 2018-05-24 - 2018-05-24
NINA Untitled
 
14 Finstad, Bengt; Berg, Marius; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan.
The use of PIT-tagging technology to monitor sea trout behaviour due to sea lice. Sealice 2018, 12th International Conference; 2018-11-04 - 2018-11-08
HAVFORSK NINA NTNU Untitled
 
15 Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Berg, Marius; Kvingedal, Eli; Jensen, Arne Johan.
Nettverk for å undersøke sjøoverlevelse hos laks - Kongsfjordelva. Prosjektmøte med Berlevåg jeger- og fiskerforening; 2018-01-18 - 2018-01-18
NINA Untitled
 
16 Finstad, Bengt; Nilsen, Frank; Mo, Tor Atle.
Kort om fiskelus: ulike arter lus og vertsarter. Dialogmøte - statusrapport fra styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning; 2018-12-11 - 2018-12-11
NINA UiB Untitled
 
17 Finstad, Bengt; Solberg, Ingrid; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Bråthen Kristoffersen, Anja; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Jeong, Jaewoon; SivertsgÅrd, rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Menneskelig lusetelling. Går veien til mer presis lakseluskamp og bedre fiskevelferd gjennom sertifiserte tellere?. TEKMAR 2018; 2018-11-04 - 2018-11-05
OCEAN NINA NTNU VETINST Untitled
 
18 Finstad, Bengt; Solberg, Ingrid; SivertsgÅrd, rolf.
Utvikling av standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst i anlegg. Arbeidsgruppemøte lakselus, Bergen; 2018-04-25 - 2018-04-25
NINA Untitled
 
19 Finstad, Bengt; Ugedal, Ola; Fiske, Peder.
Fjordvandring hos postsmolt - vandringsruter og oppholdstid i fjorden.. Arbeidsgruppemøte lakselus, Bergen; 2018-04-25 - 2018-04-25
NINA Untitled
 
20 Halttunen, Elina; Gjelland, Karl Øystein; Glover, Kevin; Johnsen, Ingrid Askeland; Serra-Llinares, Rosa Maria; Skaala, Øystein; Nilsen, Rune; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Skilbrei, Ove Tommy.
Migration of Atlantic salmon post-smolts in a fjord with high infestation pressure of salmon lice. Marine Ecology Progress Series 2018 ;Volum 592. s. 243-256
HAVFORSK NINA UiB Untitled
 
21 Halttunen, Elina; Gjelland, Karl Øystein; Hamel, Sandra; Serra-Llinares, Rosa Maria; Nilsen, Rune; Arechavala-Lopez, Pablo; Skardhamar, Jofrid; Johnsen, Ingrid Askeland; Asplin, Lars; Karlsen, Ørjan; Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt.
Sea trout adapt their migratory behaviour in response to high salmon lice concentrations. Journal of Fish Diseases 2018 ;Volum 41.(6) s. 953-967
HAVFORSK NINA UiT Untitled
 
22 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Rikardsen, Audun H.; Ugedal, Ola.
Relationship between marine growth and sea survival of two anadromous salmonid fish species. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2018 ;Volum 00.(0000) s. 1-8
NINA UiT Untitled
 
23 Karlsen, Ørjan; Asplin, Lars; Finstad, Bengt; Sandvik, Anne Dagrun; Serra-Llinares, Rosa Maria; Johnsen, Ingrid Askeland; Nilsen, Rune; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne.
Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfestasjon hos vill laksefisk langs norskekysten - Sluttrapportering av ordningen med nasjonale laksefjorder. Bergen: Havforskningsinstituttet 2018 ;Volum 2018.38 s. Fisken og Havet(2)
HAVFORSK NINA Untitled
 
24 Mo, Tor Atle; Museth, Jon; Bremset, Gunnbjørn; Finstad, Bengt.
Har laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene?. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3181-7) ;Volum 1450.26 s. NINA rapport(1450)
NINA Untitled
 
25 Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Didriksen, Gunnar R.; Bjørn, Pål Arne; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2018 – Framdriftsrapport til Mattilsynet juni 2018. Bergen: Havforskningsinstituttet 2018 19 s. Rapport fra havforskningen(24-2018)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
26 Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Vollset, Knut Wiik.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017. Bergen: Havforskningsinstituttet 2018 66 s. Rapport fra havforskningen(Nr. 4 - 2018)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
27 Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt; Berntsen, Henrik H.; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Jeong, Jaewoon; Kristoffersen, Anja Bråthen; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Sivertsgård, Rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3279-1) ;Volum 1541.39 s. NINA rapport(1541)
OCEAN NINA VETINST Untitled
 
28 Thorstad, Eva Bonsak; Finstad, Bengt.
Impacts of salmon lice emanating from salmon farms on wild Atlantic salmon and sea trout. Trondheim, Norway: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3180-0) ;Volum 1449.22 s. NINA rapport(1449)
NINA Untitled
 
29 Ulvan, Eva Marita; Foldvik, Anders; Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Thorstad, Eva Bonsak; Rikardsen, Audun H.; Næsje, Tor.
Return migration of adult Atlantic salmon (Salmo salar L.) to northern Norway. ICES Journal of Marine Science 2018 ;Volum 75.(2) s. 653-661
NINA UiT Untitled
 
30 Vollset, Knut Wiik; Lennox, Robert J.; Mahlum, Shad Kenneth; Näslund, Joacim; Larsen, Martin H.; Thorstad, Eva Bonsak; Frechette, Danielle M.; Finstad, Bengt; Davidsen, Jan Grimsrud.
Size dependent effects of passive integrated transponders (PIT-tags) on early life stages of salmon: a preliminary literature review. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2018 19 s. LFI Uni Miljø(324)
NINA NORCE NTNU UiB Untitled
 
2017
31 Finstad, Bengt.
Lakselusforskning i NINA - fra labstudier til overvåking og effekter av lakselus på ville laksefiskbestander. Taskforce lakselus informasjonsmøte; 2017-05-18 - 2017-05-18
NINA Untitled
 
32 Finstad, Bengt.
Sea trout - regional overview - Norway. ICES workshop on sea trout (WGTRUTTA); 2017-04-24 - 2017-04-26
NINA Untitled
 
33 Finstad, Bengt; Berg, Marius; Næsje, Tor.
Overvåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3027-8) 12 s. NINA Kortrapport(61)
NINA Untitled
 
34 Finstad, Bengt; Ugedal, Ola; Fiske, Peder.
Kunnskapsstatus mhp. vandringsruter, vandringstider, hastighet og smoltdødelighet. Dialogmøte vedrørende trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen; 2017-08-30 - 2017-08-30
NINA Untitled
 
35 Fjørtoft, Helene Børretzen; Besnier, Francois; Stene, Anne; Nilsen, Frank; Bjørn, Pål Arne; Tveten, Ann-Kristin; Finstad, Bengt; Aspehaug, Vidar; Glover, Kevin.
The Phe362Tyr mutation conveying resistance to organophosphates occurs in high frequencies in salmon lice collected from wild salmon and trout. Scientific Reports 2017 ;Volum 7:14258. s. 1-10
HAVFORSK NINA NTNU UiB Untitled
 
36 Forseth, Torbjørn; Barlaup, Bjørn Torgeir; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Gjøsæter, Harald; Falkegård, Morten; Hindar, Atle; Mo, Tor Atle; Rikardsen, Audun H.; Thorstad, Eva Bonsak; Vøllestad, Leif Asbjørn; Wennevik, Vidar.
The major threats to Atlantic salmon in Norway. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 74.(6) s. 1495-1513
HAVFORSK NINA NIVA NORCE UiO UiT VETINST Untitled
 
37 Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder.
Evidence for the linkage of survival of anadromous Arctic char and brown trout during winter to marine growth during the previous summer. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2017
NINA Untitled
 
38 Nilsen, Frank; Ellingsen, Ingrid H.; Finstad, Bengt; Jansen, Peder A; Karlsen, Ørjan; Kristoffersen, Anja Bråthen; Sandvik, Anne Dagrun; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola; Vollset, Knut Wiik; Myksvoll, Mari Skuggedal.
Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning. : Ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning 2017 (ISBN 978-82-8088-414-5) 64 s.
HAVFORSK OCEAN NINA NORCE UiB VETINST Untitled
 
39 Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill - laksefisk i mai 2017: Framdriftsrapport til Mattilsynet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2017 14 s. Rapport fra havforskningen(Nr. 21 - 2017)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
40 Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk vår og sommer 2017 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2017. Bergen: Havforskningsinstituttet 2017 29 s. Rapport fra havforskningen(Nr. 26 - 2017)
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
41 Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar Bekke.
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016. Med vekt på modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse.. Bergen: Havforskningsinstituttet 2017 ;Volum 2017.55 s. Rapport fra havforskningen(1)
HAVFORSK NINA Untitled
 
42 Vollset, Knut Wiik; Dohoo, Ian; Karlsen, Ørjan; Halttunen, Elina; Kvamme, Bjørn Olav; Finstad, Bengt; Wennevik, Vidar; Diserud, Ola Håvard; Bateman, Andrew; Friedland, Kevin D.; Mahlum, Shad Kenneth; Jørgensen, Christian; Qviller, Lars; Krkosek, Martin; Åtland, Åse; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 75.(1) s. 50-60
HAVFORSK NINA NIVA NORCE UiB VETINST Untitled
 
43 Vollset, Knut Wiik; Dohoo, Ian; Karlsen, Ørjan; Halttunen, Elina; Kvamme, Bjørn Olav; Finstad, Bengt; Wennevik, Vidar; Diserud, Ola Håvard; Bateman, Andrew; Friedland, Kevin D; Mahlum, Shad Kenneth; Jørgensen, Christian; Qviller, Lars; Krkošek, Martin; Åtland, Åse; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon. ICES årskonferanse; 2017-09-11
HAVFORSK NINA NIVA NORCE NTNU UiB VETINST Untitled
 
44 Vollset, Knut Wiik; Halttunen, Elina; Finstad, Bengt; Karlsen, Ørjan; Bjørn, Pål Arne; Dohoo, Ian.
Salmon lice infestations on sea trout predicts infestations on migrating salmon post-smolts. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 74.(9) s. 2354-2363
HAVFORSK NINA NORCE Untitled
 
2016
45 Arechavala-Lopez, Pablo; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt.
Variations in coastal fish species composition captured by traps in Romsdalsfjord, Western Norway. International Aquatic Research 2016 ;Volum 8.(2) s. 109-119
HAVFORSK NINA Untitled
 
46 Finstad, Bengt.
Advances in understanding the impacts of sea lice on wild Atlantic Salmon. I: Adressing impacts of salmon farming on wild Atlantic salmon : challenges to, and developments supporting, achievement of NASCO's international goals, 2016. Report of a theme-based special session of the Council of NASCO. Edinburgh, Scotland, UK: NASCO 2016 ISBN 978-0-9514129-6-1. s. 47-47
NINA Untitled
 
47 Finstad, Bengt.
Advances in understanding the impacts of sea lice on wild Atlantic salmon. Thirty-third annual meeting of NASCO: A theme based special session of the Council of NASCO; 2016-06-07 - 2016-06-09
NINA Untitled
 
48 Finstad, Bengt.
Effects of salmon lice on wild salmonids - a review of current knowledge. NTNU Marine Seminar Series (BI3062); 2016-10-27 - 2016-10-27
NINA Untitled
 
49 Finstad, Bengt.
Infeksjonsrisiko - fordeling av vill laksfisk i tid og rom. Åpent dialogmøte om kunnskapsgrunnlaget for områdeforvaltning av norsk fiskeoppdrett; 2016-05-03 - 2016-05-03
NINA Untitled
 
50 Finstad, Bengt.
Population assessment in Norway using PIT-tag technology and hydroacoustic techniques.. ICES workshop on sea trout (WKTRUTTA2); 2016-02-02 - 2016-02-05
NINA Untitled
 
    Vis neste liste