Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 50

2019
1 Bruteig, Inga Elise; Thomassen, Jørn.
Børst-støvsug-vask – oppfølging av Arktisk råd/CAFF/PAMEs: «Internasjonal handlingsplan mot fremmede arter i Arktis». Fremmedartsdag på NINA; 2019-11-12 - 2019-11-12
NINA Untitled
 
2 Goodwin, Morten; Grelland, Hans; Bruteig, Inga Elise.
Tenker dyr på døden? Kan datamaskin gjøre det? Hva er en tanke?. NRK Abels tårn [Radio] 2019-08-16
NINA UIA Untitled
 
3 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne; Myklebost, Heidi Elin; Blaalid, Rakel; Bruteig, Inga Elise.
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Møsvatn 2017. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 57-66
NINA Untitled
 
4 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Magnussen, Kristin; Handberg, Øyvind Nystad; Bruteig, Inga Elise.
Tiltak for å ta vare på trua arter. Virkemidler for truet natur: Invitasjon til departementene - presentasjon og informasjonsmøte; 2019-03-14 - 2019-03-14
NINA UiO Untitled
 
5 Thomassen, Jørn; Stokmo, Jan Arne; Bruteig, Inga Elise; Niemivuo-Lahti, Johanna; Josefsson, Melanie; Westergaard, Kristine Bakke.
Fremmede arter i Arktis – informasjonskampanje for å hindre at reisende bringer med seg fremmede arter til Arktis. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 24 s. NINA rapport(1694)
NINA Untitled
 
2018
6 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode; Brandsegg, Hege.
Blindpassasjerer med planteimport. NINA-dagan fagseminar 2018; 2018-11-07 - 2018-11-08
NINA Untitled
 
7 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Fremmede arter - kartlegging og overvåking av sprednings-veien import av planteprodukter. Mattilsynet Plantehelse SKUP-kurs; 2018-03-07 - 2018-03-07
NINA Untitled
 
2017
8 Bruteig, Inga Elise.
Norwegian institute for nature Research (NINA) - Organization, research areas and international projects. IPBES Global assessment ch. 6 committee meeting; 2017-01-31
NINA Untitled
 
9 Bruteig, Inga Elise; Dahle, Sondre; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Åström, Jens.
Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2984-5) 25 s. NINA Kortrapport(39)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
10 Bruteig, Inga Elise; Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Staverløkk, Arnstein; Stabbetorp, Odd Egil; Ødegaard, Frode.
Fremmede arter ved planteimport. Kartlegging og overvåking 2014–2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3032-2) ;Volum 1329.221 s. NINA rapport(1329)
NINA Untitled
 
11 Bruteig, Inga Elise; Jemterud, Torkild.
Abels tårn. NRK P2 [Radio] 2017-05-12
NINA Untitled
 
12 Bruteig, Inga Elise; Jemterud, Torkild; Kruge, Ingvild Ulsaker; Brautaset, Trygve.
Hvordan har gjøken lært å si ko-ko?. NRK P2 Ekko [Radio] 2017-06-14
NINA NTNU Untitled
 
13 Halley, Duncan John; Bruteig, Inga Elise.
Norwegian Institute for Nature Research – results and experiences. EEA/Norway Grants 2009-14 - Environmental Protection and Climate Change Summing Up Conference; 2017-11-14 - 2017-11-15
NINA Untitled
 
14 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne; Myklebost, Heidi Elin; Bruteig, Inga Elise.
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Åmotsdalen og Lund 2016. I: Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ISBN 978-82-426-3101-5. s. 56-71
NINA Untitled
 
2016
15 Bruteig, Inga Elise.
Framande artar via planteimport – førebels resultat frå kartlegging og overvaking. Gartner 2016; 2016-10-18
NINA Untitled
 
16 Bruteig, Inga Elise.
Strategic planning in NINA - facing the future. Internseminar for Institutt for biologi, NTNU; 2016-05-26
NINA Untitled
 
17 Bruteig, Inga Elise; Fugelsnes, Tove.
Dagens art: Brunskjegg (Bryoria spp.). NRK P1 Naturens verden [Radio] 2016-10-02
NINA Untitled
 
18 Bruteig, Inga Elise; Fugelsnes, Tove.
Dagens art: Grå fargelav (Parmelia saxatilis). NRK P1 Naturens verden [Radio] 2016-09-25
NINA Untitled
 
19 Bruteig, Inga Elise; Fugelsnes, Tove.
Dagens art: Vanleg kartlav (Rhizocarpon geographicum). NRK P1 Naturens verden [Radio] 2016-10-09
NINA Untitled
 
20 Bruteig, Inga Elise; Fugelsnes, Tove.
Dagens art: Vanleg kvistlav (Hypogymnia physodes). NRK P1 Naturens verden [Radio] 2016-09-18
NINA Untitled
 
21 Evju, Marianne; Bruteig, Inga Elise; Myklebost, Heidi Elin.
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Børgefjell og oppstart av ny overvåkingsserie i Solhomfjell 2015. I: Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2941-8. s. 50-60
NINA Untitled
 
22 Fugelsnes, Tove; Bruteig, Inga Elise.
Dagens art: Snømållav (Melanohalea olivacea). NRK P1 Naturens verden [Radio] 2016-09-04
NINA Untitled
 
2015
23 Bruteig, Inga Elise; Fugelsnes, Tove.
Dagens art: Fargekorkje (Ochrolechia tartarea). NRK P1 Naturens verden [Radio] 2015-01-11
NINA Untitled
 
24 Bruteig, Inga Elise; Fugelsnes, Tove.
Dagens art: Islandslav (Cetraria islandica). NRK P1 Naturens verden [Radio] 2015-02-22
NINA Untitled
 
25 Bruteig, Inga Elise; Fugelsnes, Tove.
Dagens art: Vanleg rosettlav (Physcia aipolia). NRK P1 Naturens verden [Radio] 2015-04-26
NINA Untitled
 
26 Evju, Marianne; Myklebost, Heidi Elin; Bruteig, Inga Elise.
Overvåking av epifytter i program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Revisjon av feltprotokoll 2015. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2777-3) 51 s. NINA rapport(1153)
NINA Untitled
 
2014
27 Bruteig, Inga Elise.
Fjellreven - ein symbolart for trua og sårbare artar i Noreg. Presselansering av Namsskogan Familieparks fjellrevspel; 2014-05-19 - 2014-05-19
NINA Untitled
 
28 Bruteig, Inga Elise.
Norsk institutt for naturforskning - korleis kan vi bistå i politikkutforming?. Møte med trøndelagsbenken på Stortinget; 2014-02-03 - 2014-02-03
NINA Untitled
 
29 Bruteig, Inga Elise.
Norsk institutt for naturforskning (NINA) - kven er vi og kva gjer vi?. Informasjonsmøte for elevar frå Ulsteinvik VGS; 2014-03-06 - 2014-03-06
NINA Untitled
 
30 Bruteig, Inga Elise; Myklebust, Norunn Sæther.
Songli - eit unikt område for naturforsking. Møte om Songlieiendommen; 2014-05-14 - 2014-05-14
NINA Untitled
 
31 Bruteig, Inga Elise; Soot-Ryen, Tron.
Kantinemat og arbeidsmiljø. NRK P1 [Radio] 2014-04-16
NINA Untitled
 
32 Bruteig, Inga Elise; Soot-Ryen, Tron; Buserud, Bjørnar.
Bedrifta som utrydda matpakka. NRK P1 Her og nå [Radio] 2014-04-18
NINA Untitled
 
33 Evju, Marianne; Bruteig, Inga Elise; Myklebost, Heidi Elin.
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Gutulia og Dividalen 2013. I: Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 ISBN 978-82-426-2651-6. s. 95-108
NINA Untitled
 
34 Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Bruteig, Inga Elise; Myklebost, Heidi Elin; Wilmann, Bodil Helene.
Program for terrestrisk naturovervaking (TOV). Landsomfattande gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen på bjørk i 2007 og 2012. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2014 (ISBN 978-82-426-2610-3) 29 s. NINA rapport(1000)
NINA Untitled
 
35 Rose, Terra; Kremen, Claire; Thrupp, Ann; Gemmill-Herren, Barbara; Graub, Benjamin; Azzu, Nadine; Antunes, Vanina; Bruteig, Inga Elise; Buchori, Damayanti; Donaldson, John; Dhyani, P.P.; Garibaldi, Lucas; Getz, Arthur; Goss, Maria; Iqbal, Javed; Kasina, Muo; Kinuthia, Wanja; Kwapong, Peter; Manetto, Sara; Martins, Dino; Nyamasio, Gideon; Nyamongo, Desterio Ondieki; Odhiambo, Christopher; de Oliveira, Daniela América Suarez; Owusu, Erasmus Henaku; Pandey, Bidya; Poole, Carol; Roubik, David W.; Roy, Phrang; Waghchoure, Elizabeth; Wasilwa, Lusike.
Policy analysis paper: policy mainstreaming of biodiversity and ecosystem services with a focus on pollination. Rome: United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) 2014 (ISBN 978-92-5-108666-7) 53 s.
NINA Untitled
 
2013
36 Evju, Marianne; Bruteig, Inga Elise.
Lichen community change over a 15-year time period: effects of climate and pollution. The Lichenologist 2013 ;Volum 45.(1) s. 35-50
NINA Untitled
 
2011
37 Bruteig, Inga Elise; Evju, Marianne.
Effekter på epifytter. I: Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010. Sammendragsrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2011 ISBN 978-82-577-5918-6. s. 80-82
NINA Untitled
 
38 Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Skar, Birgitte; Risan, Thomas; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Jerpåsen, Gro Bjørnstad; Harvold, Kjell; Næss, Camilla; Larsen, Kari Ch.; Kelman, Ilan; Bruteig, Inga Elise; Fageraas, Knut.
Øyfolkets fortellinger. 2025 - scenarioer fra Smøla, Frøya og Vega. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2011 (ISBN 978-82-426-2234-1) 80 s. NINA rapport(653)
CICERO OSLOMET NIKU NINA Untitled
 
2010
39 Bjerke, Jarle W.; Bruteig, Inga Elise; Tømmervik, Hans.
Lav og alger.. I: Datagrunnlag for Naturindeks 2010.. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2010 ISBN 978-82-7072-436-9. s. 59-68
NINA Untitled
 
2009
40 Eide, Nina Elisabeth; Landa, Arild Magne; Flagstad, Øystein; Andersen, Roy; van Dijk, Jiska Joanneke; Meås, Roger; Berntsen, Finn Erik Harald; Bruteig, Inga Elise.
Bevaringsbiologi fjellrev. Framdriftsrapport 2007-2008. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2009 (ISBN 978-82-426-1955-6) 57 s. NINA rapport(390)
NINA Untitled
 
2008
41 Landa, Arild Magne; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; van Dijk, Jiska Joanneke; Andersen, Roy; Meås, Roger; Berntsen, Finn Erik Harald; Bruteig, Inga Elise; Strand, Olav; Linnell, John Durrus.
Avlsprogrammet på fjellrev. Infoark.. Trondheim: NINA 2008 2 s.
NINA Untitled
 
42 Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Bruteig, Inga Elise; Svarstad, Hanne; Skar, Birgitte; Risan, Thomas; Fageraas, Knut.
Vegas framtid formes nå. Rapport fra scenarioutviklingsseminar Vega 23. – 24. september 2008. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2008 (ISBN 978-82-426-1964-8) 77 s. NINA rapport(399)
NIKU NINA Untitled
 
2005
43 Bakkestuen, Vegar; Bruteig, Inga Elise; Framstad, Erik; Sloreid, Svein Erik; Stabbetorp, Odd Egil; Aarrestad, Per Arild.
Overvåking av klimaeffekter på biomangfold i Tov. Metodeutvikling. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1583-7) 47 s. NINA rapport(52)
NINA Untitled
 
2003
44 Andersen, Reidar; Bjerke, Tore; Bruteig, Inga E.; Brainerd, Scott M.; Brøseth, Henrik; Gjershaug, Jan O.; Hustad, Håkon; Landa, Arild; Linnell, John D.C.; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans Christian; Skogen, Kjetil; Solberg, Erling Johan; Svarstad, Hanne; Swenson, Jon E.; Sæther, Bernt-Erik; Tveraa, Torkild.
Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Fremtidige FoU-oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. Trondheim: Norwegian Institute for Nature Research 2003 (ISBN 82-426-1366-4) 14 s. NINA fagrapport(67)
NTNU NMBU Untitled
 
45 Bruteig, Inga E.; Austrheim, Gunnar; Norderhaug, Ann.
Utgreiingar i samband med ny rovdyrmelding. Beiting, biologisk mangfald og rovviltforvaltning. Trondheim: Norsk Insititutt for Naturforskning 2003 (ISBN 82-426-1370-2) 65 s. NINA fagrapport(71)
NTNU Untitled
 
46 Framstad, Erik; Bakkestuen, V.; Bruteig, I.E.; Kålås, J.A.; Nygård, Trond; Økland, Rune Halvorsen.
Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking 1990-2002. : NINA 2003 30 s.
UiO Untitled
 
1999
47 Bruteig, Inga E.; Prestø, Tommy.
Søndag 10. mai: Vårflora og fugleliv langs Ladestien. Orebladet 1999 ;Volum 2.(1) s. 14-15
NTNU Untitled
 
48 Bruteig, Inga; Arnesen, Trond; Prestø, Tommy; Solem, Thyra; Frengen, Otto; Øien, Dag-Inge.
Vårvandring i Gaulosen/Lauglolia. Vårvandring/bussutflukt; 1999-05-02
NTNU Untitled
 
1997
49 Bruteig, I.E.; Eilertsen, Odd; Kålås, J.A.; Løbersli, E.; Myklebust, I.; Tørseth, Kjetil; Økland, Rune Halvorsen; Aamlid, Dan.
Natur i endring: Program for terrestrisk naturovervåking 1990-1995. : Dir. Naturforvaltning, Trondheim 1997 157 s.
NIBIO UiO NILU Untitled
 
1993
50 Hilmo, Olga; Bruteig, Inga E.; Wang, Rigmor.
Terrestrisk naturovervåking, Lavkartlegging i Møsvatn-Austfjell 1992. Trondheim: ALLFORSK 1993 (ISBN 82-7730-001-8) 20 s.
NTNU Untitled